PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK 9/24 z dnia 29.02.2024
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 9/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


Wesprzyj Polski Związek Krótkofalowców swoim 1,5% od podatku.
KRS 0000088401

Od początku lutego możliwe jest rozliczanie się z podatków za 2023 rok. Apelujemy do naszych członków oraz sympatyków o wsparcie Polskiego Związku Krótkofalowców swoim 1,5% od należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego oraz o promocję wpłat na nasze stowarzyszenie wśród znajomych. Pozwoli nam to na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć w sferze działań publicznych. W szczególności w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
Środki z odpisu 1,5% od podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie są dla Związku. To są pieniądze na działalność społeczną Związku. Wasz 1,5% to poza składkowe środki, którymi możemy wesprzeć najróżniejsze zadania realizowane na poziomie lokalnych społeczności krótkofalarskich, klubów krótkofalowców, oddziałów terenowych PZK oraz finansowane centralnie, jak np. Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ czy Ogólnopolską Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS.
W ubiegłym roku ze środków 1,5% wydatkowaliśmy ponad 70 000 zł na 36 przedsięwzięć. Najważniejszym z nich była możliwość utrzymywania urządzeń bezobsługowych na obiektach Emitel S.A., które służą wszystkim i stanowią ważny element systemu łączności rezerwowej w sytuacjach kryzysowych.

Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZKI. Sprawy organizacyjne

1. List z USA - niedługo WARD

Światowy Dzień Krótkofalarstwa to dzień, w którym stowarzyszenia członkowskie IARU mogą zaprezentować społeczeństwu swoje możliwości i cieszyć się globalną przyjaźnią z innymi krótkofalowcami na całym świecie. Na rok 2024 IARU z radością przyjął hasło: "Sto lat łączności amatorskiej - świętujemy 100 lat innowacji i rzecznictwa dla rozwoju krótkofalarstwa".

W 2025 r. IARU będzie obchodzić swoje stulecie. Od chwili założenia w Paryżu we Francji IARU niestrudzenie pracuje nad promowaniem innowacji w radioamatorstwie i zachęcaniem do rozwoju krótkofalarstwa w społeczeństwach na całym świecie. Przez całe 99 lat IARU reprezentował Służby Amatorskie w międzynarodowych i regionalnych organach regulacyjnych, opierając się na naszych wolontariuszach, którzy pochodzą z wielu krajów. IARU jest członkiem sektorowym ITU od 1932 roku i od tego czasu praca naszych wolontariuszy trwa z niezrównanym sukcesem, co zostało podkreślone osiągnięciami podczas WRC-23. Zbliżając się do stulecia naszej działalności, powinniśmy poświęcić czas na refleksję nad niezwykłymi osiągnięciami krótkofalowców na przestrzeni ostatnich 100 lat. Chociaż służby amatorskie działają od ponad stulecia to rok 1924 był pierwszym rokiem, w którym międzykontynentalna komunikacja amatorska stała się mniej lub bardziej powszechna. Od tego czasu krótkofalowcy poczynili ogromny postęp w technologiach związanych z funkcjonowaniem amatorskiego radia, a które odgrywają dziś kluczową rolę w utrzymywaniu łączności na całym świecie w tym pozwalają nam reagować na lokalne i globalne sytuacje kryzysowe. Światowy Dzień Krótkofalarstwa jest okazją do refleksji nad naszymi osiągnięciami od 1924 roku. Powinniśmy świętować na rzecz naszej zróżnicowanej społeczności oraz postępu i innowacji, które są naszym udziałem, oczekując przyszłorocznych obchodów stulecia IARU.

Joel Harrison W5ZN sekretarz IARU
(tłumaczenie z wykorzystaniem tłumacza Google Piotr SP2JMR)

2. Letni obóz YOTA

12 doroczny letni obóz YOTA odbędzie się tym razem w Czechach! 100 ambitnych młodych z całego Regionu 1 IARU (w tym zespoły gościnne z Regionów 2 i 3) spotka się od 16 do 23 sierpnia w Pradze. Dzisiaj rozpoczynamy poszukiwanie chętnych z Polski! Zespoły składają się z lidera zespołu (w wieku 18-30 lat) i maksymalnie 3 członków zespołu (w wieku 15-25 lat). Ostateczna wielkość zespołu każdej organizacji członkowskiej zostanie ogłoszona po 29 lutego 2024r. Uczestnicy obozów YOTA to aktywni i wyróżniający się młodzi krótkofalowcy, członkowie krajowych organizacji krótkofalarskich. Co bardzo ważne z dobrą znajomością języka angielskiego. To kluczowe, żeby mogli swobodnie uczestniczyć w warsztatach, dyskusjach. Zdobyte doświadczenia, umiejętności mają Oni później przenieść i promować lokalnie. Jednocześnie to też, niesamowita przygoda!

Czujesz, że piszemy właśnie o Tobie i chcesz jechać? Nagraj krótki filmik o długości max 180 sekund! Przyciągnij uwagę, powiedz dlaczego to właśnie Ty masz jechać. Opisz dotychczasowe aktywności, zainteresowania i osiągnięcia w krótkofalarstwie. Film wyślij w wiadomości prywatnej na naszym profilu na socialmediach:


Kwalifikacji kandydatów, na podstawie analizy zgłoszeń, dokona komisja pod przewodnictwem Prezesa PZK.
Odpłatność za udział w obozie wynosi 50 Euro od osoby + koszt dojazdu.

Info. Krzysztof SP5E

3. Budowa nowego portalu PZK

W związku z budową nowej strony PZK, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zdjęć lub grafik, które można wykorzystać do budowy nowego wizerunku PZK w Internecie. Jeśli ktoś byłby również zainteresowany współpracą nad szatą graficzną strony, serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Adres kontaktowy: admin@pzk.org.pl.

Jakub SQ2PMN administrator SI PZK

4. Spotkanie w UKE

Z inicjatywy prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 23 lutego br. w siedzibie UKE w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli UKE z przedstawicielami 4 organizacji krótkofalarskich. Ze strony UKE w spotkaniu udział wzięli:
- Prezes UKE Jacek Oko,
- Wiceprezes UKE Krzysztof Dyl,
- Dyrektor Departamentu Częstotliwości Paweł Krzemiński,
- Dyrektor Departamentu Prawnego Artur Szymborski.
Organizacje krótkofalarskie reprezentowali:
- PZK: Tadeusz Pamięta SP9HQJ, prezes PZK,
- LOK: Włodzimierz Karczewski SQ5WWK, kierownik Pionu Sportów Łączności ZG LOK,
- ZHP: Piotr Stanisławski SP5JRC, przewodniczący ZHP,
- Fundacja OPOR: Witold Zakrzewski SP5UHW, prezes Fundacji.

Na spotkaniu tym omówiono i ustalono możliwość stworzenia w najbliższym czasie Zespołu Doradczego ds. radiokomunikacji amatorskiej przy prezesie UKE. W najbliższym czasie zostanie opracowany i zatwierdzony Regulamin Zespołu Doradczego.

Info: Tadeusz SP9HQJ

5. Publikacja wniosków na ZOH

Na portalu PZK zostały opublikowane wnioski o nadanie Złotej Odznaki Honorowej
Dla Janusza Seehaber SP2GJV oraz Krzysztofa Janczarka SP1MVG. Prezydium podjęło stosowne uchwały odpowiednio w dniach 18.02.24 (SP2GJV) oraz 29.01.24 (SP1MVG). Wnioski na ZOH PZK, nad którymi będzie obradował ZG PZK na najbliższym Posiedzeniu są opublikowane w dziale download: Materiały organizacyjne PZK- wnioski -ZOH PZK.

Info. Piotr SP2JMR

6. Walne Zebranie Dolnośląskiego OT PZK

Zarząd DOT PZK (OT-01) informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK odbędzie się 17 marca 2024 r. (godz. 10:00) we Wrocławiu, ul. Legnicka 65. Proponowany porządek obrad zebrania jest zawarty w zawiadomieniach rozsyłanych do członków/członkiń DOT oraz będzie dostępny na stronie internetowej OT-01 wraz ze sprawozdaniem zarządu DOT za okres 2022-2023. Ważnym punktem zebrania będzie wybór delegatów i ich zastępców na tegoroczny Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

73! Waldemar Sznajder 3Z6AEF prezes DOT PZK

7. Po walnym Zebraniu Śląskiego OT PZK OT06

Walne Zebranie Członków Śląskiego Oddziału Terenowego PZK odbyło się w piątek 23 lutego 2024 roku w siedzibie Oddziału w Domu Kultury "Chemik" w Siemianowicach Śląskich. Niestety frekwencja nie dopisała, ponieważ na 179 Członków OT06(wg. OSEC) w zebraniu uczestniczyły 22 osoby, czyli 12,3%.

Było to zebranie sprawozdawcze w połowie kadencji:
1. sprawozdanie Prezesa OT-06 PZK, Mateusz SQ9IWS
2. sprawozdanie Skarbnika OT-06 PZK, Artur SQ9BDB
3. sprawozdanie QSL Managera OT-06 PZK, Artur SQ9BDB
4. sprawozdanie Sekretarza OT-06 PZK, brak (nieobecny Marcin SQ9ITA)
5. sprawozdanie OKR OT-06 PZK, Jan SQ9DXT
6. Wybór Delegatów i Zastępców Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVII Krajowy Zajazd Delegatów PZK, uchwaloną przez Zarząd Główny PZK na posiedzeniu w dniu 21.05.2023 r., Uchwała ZG PZK nr 710/01/23 z 21.05.2023 r.
7. Zgodnie z ilością Członków - 179 znaków, Oddział wybiera 2 Delegatów i 2 Zastępców Delegatów.
8. W głosowaniu tajnym wybrano delegatów

na Delegatów: Marek Nieznalski SP9HTY, Artur Służałek SQ9BDB
na Zastępców Delegatów: Henryk Jegła SP9FHZ, Jan Madecki SQ9DXT.

Dziękujemy za obecność.
Zarząd OT-06

info: Artur SQ9BDB / Skarbnik OT-06


II. Wydarzenia


8. Radioinspiracje

Przemek SP7VC od lat zajmuje się propagowaniem krótkofalarstwa w różnych środowiskach. Są to między innymi szkoły, uczelnie, Domy Kultury, zloty karawaningowe, imprezy wystawiennicze, na których opowiada o wyprawach i przygodach z radiem. Dzięki takim spotkaniom ruch krótkofalarski zyskuje nowych członków. Obecnie rozpoczyna cykl spotkań z dziećmi, młodzieżą szkolną i dorosłymi, które będą kontynuacją jego dotychczasowych popularyzatorskich działań, a pierwszymi słuchaczami jego przygód z radiem po Afryce będą uczniowie Technikum nr. 19 w Łodzi.
Spotkania Przemka zapoczątkowują w OT15 akcję popularyzowania krótkofalarstwa w różnych środowiskach, prowadzonych pod wspólną nazwą " RADIOINSPIRACJE". Niebawem poinformujemy o kolejnych działaniach w ramach tego przedsięwzięcia.


Info: Janek SP7TOP, Przemek SP7VC

9. Prelekcja Przemka SP7VC w Pszowie

W niedzielne przedpołudnie 18 lutego br. w MOK w Pszowie w sali kinowo- teatralnej mieliśmy przyjemność wysłuchać profesjonalnie przygotowanej prelekcji znanego podróżnika, krótkofalowca i autora książki "Z radiem przez świat" Przemysława Gołembowskiego SP7VC. Na spotkanie zorganizowane przez OT 31 PZK i klub SP9PKM przybyło ok. 80 osób, które przed miały okazję ze sobą porozmawiać i uczestniczyć w giełdzie sprzętu radiowego, anten i elektroniki.

Przemysław na wstępie prelekcji wyjawił humorystycznie powód swojego zwiedzania świata, według Przemka, jeżeli ktoś nie dorobił się majątku do 40 roku życia to powinien zacząć podróżować. Przez 20 lat Przemysław SP7VC odwiedził 100 krajów, a prelekcja dotyczyła głównie ostatniej podróży kamperem po Islandii z kilkudniowym pobytem na Wyspach Owczych. Słuchający w przystępny sposób poznali te piękne wyspy i otrzymali wiele praktycznych porad, które przybliżyły nam trudy caravaningu w czasami trudnych warunkach pobytu na wyspach. Krótkofalowców zgromadzonych na sali interesowało wyposażenie kampera w urządzenia nadawczo - odbiorcze, rodzaje anten i sposób zamocowania masztu pod anteny. Szokiem dla wielu były wysokie ceny na wyspach. Ponadgodzinna prelekcja z prezentacją fotograficzną szybko zleciała i zakończyła się wieloma pytaniami o szczegóły pobytu.
Po prelekcji Przemysław SP7VC odpowiadał na indywidualne pytania i podpisywał chętnym wydaną przez siebie książkę. Na koniec krótkofalowcy i miłośnicy podróży kamperem podziękowali Przemkowi SP7VC za przyjazd do Pszowa i ciekawą opowieść, a klubowicze z SP9PKM pokazali Przemkowi swój klub, który znajduje się na 2 piętrze MOK w Pszowie.
Spotkania pasjonatów krótkofalarstwa i wszystkich miłośników radia odbywają się w 3 niedzielę miesiąca od godziny 8:00 -11:00 w MOK w Pszowie przy ul. Traugutta 1. 
Zapraszamy!

Gienek SQ9HZM

10. Dyplom "80-ta rocznica akcji zbrojnej BCh i AK - zatopienie niemieckiego transportowca Tannenberg"

31 maja 1944 roku Niemcy i towarzyszący im turkiestańscy legioniści w sile ok. 140 ludzi przeprowadzili akcję pacyfikacji Zastowa Polanowskiego. Wnioski w gminie Wilków w powiecie opolskim, województwo lubelskie. Niemcy zakończyli akcję około godziny 10:30 i załadowali się na parowy statek Tannenberg pływający po Wiśle. Statek miał ich przetransportować do bazy we wsi Chałupki, gdzie przebywało około 400 żołnierzy niemieckich. W rejonie operacji niemieckiej działał oddział partyzancki BCh IV rejonu obwodu puławskiego Okręgu Lublin pod dowództwem Jana Jabłońskiego pseudonim Drzazga. Dowództwo Okręgu postanowiło podjąć akcję zbrojną, ale ze względów czasowych możliwym było zaatakowanie Niemców już po tym jak przeprowadzili pacyfikację Zastowa Polanowskiego. Oddział BCh liczący 47 żołnierzy zebrał się w Wilkowie. Wobec znaczącej przewagi Niemców Drzazga powiadomił Bolesława Frańczaka pseudonim Argil - dowódcę oddziału AK 15 Pułku Piechoty "Wilków" działającego w tym samym rejonie. Argil przybył na miejsce akcji ze stuosobowym oddziałem, gdy Tannenberg zbliżył się do miejsca, w którym oczekiwali zamaskowani partyzanci BCh i AK. Partyzanci rozpoczęli ostrzał statku o godz. 11:00. Statek zatrzymał się i Niemcy odpowiedzieli ogniem karabinów maszynowych. Bitwa trwała do godziny 12:15, uszkodzony Tannenberg pogrążył się w wodzie. Pole bitwy ostrzelała artyleria niemiecka z Chałupek. Po stronie niemieckiej zginęło 60 żołnierzy a ponad 50 zostało rannych. Po stronie polskiej zginął jeden żołnierz AK - kapral Mieczysław Popiołek pseudonim Milczek, dwóch żołnierzy zostało ciężko rannych i 5 lekko.
Dla upamiętnienia tego wydarzenia Puławska Grupa Krótkofalowców w składzie SP8BGM, SP8BJU, SP8JUS, SP8RSL, SP8ZJ, SP8X, SQ8V, SQ8IQ, SQ8MK, SP8TPS, SQ8EB zorganizowała akcję dyplomową. Oprócz stacji wymienionych wyżej w czasie akcji czynna będzie radiostacja okolicznościowa HF80TAN.
Patronat honorowy nad akcją objęli: Pan Daniel Kuś - Wójt Gminy Wilków oraz Lubelski Oddział Terenowy PZK (OT 20).
Czas trwania akcji: 27.05.2024 00:00UTC do 02.06.2024 23:59 UTC.
Pasma i emisje: KF oraz 2m i 70cm (z wyłączeniem przemienników). Emisje: SSB, CW, DIGI, FM.
Szczegółowy regulamin akcji znajduje się na stronie LogSP w zakładce rDyplomyr1;. W załączeniu wzór szaty graficznej dyplomu.
Mimo, że do początków akcji dyplomowej jest jeszcze trochę czasu już dziś zapraszamy do udziału.


Jerzy Kowalski SP8HPW
OT 20 PZK

III. Sport

11. Wiadomości nie tylko DX-owe

Wiadomości 26.02.2024

CO - Kuba: Zespół T42T będzie aktywny od 29 lutego do 4 marca na pasmach 160 do 6m. QSL poprzez Club Log's OQRS lub bezpośrednio do WB2REM.

FG -Gwadelupa: Gildas F6HMQ i Michel F6GWV będą aktywni jako FG/F6HMQ, FG/F6GWV oraz TO3Z (QSL poprzez F6HMQ) z Gwadelupy (NA-102) od 15 lutego do 17 marca.

FO - Polinezja Francuska: Geri, DK8KW będzie aktywny jako TX0QRP z Tahiti (OC-046), Polinezja Francuska, od 29 lutego do 3 marca na QRP CW i może FT8. QSL via znak domowy.

I - Włochy: Stacja IY9MM będzie aktywna od 1 do 31 marca, aby upamiętnić eksperymenty przeprowadzone przez Guglielmo Marconiego na statku "Regina Elena" w porcie Augusta (9 marca 1914). QSL poprzez LoTW, eQSL lub bezpośrednio do IT9MRM.

KP2 - US Virgin Islands: KC1KUG, W3MLJ i WO5T będą aktywni jako NP2R od 27 lutego do 4 marca na CW, SSB, a możliwe, że także FT8/FT4, pasma 160 - 10 metrów. QSL bezpośrednio do KC3UII; QSO będą przesłane do LoTW.

PJ7 - Sint Maarten: Tom, AA9A będzie aktywny jako PJ7AA z Sint Maarten (NA-105) od 2 do 30 marca na CW, SSB, FT8 i FT4, pasma 40 - 6 metrów. QSL poprzez Club Log's OQRS, LoTW lub bezpośrednio do AA9A.

T8 - Palau: Hiro-san, JH6GFY będzie aktywny jako T88GF z Koror (OC-009), Palau od 27 lutego do 1 marca na FT8, SSB i trochę CW, pasma 80 - 10 metrów. QSL poprzez LoTW, eQSL lub bezpośrednio na znak domowy.

TY - Benin: Gerard F5NVF, Luc F5RAV i Abdel M0NPT (7X2TT) będą aktywni jako TY5C z Cotonou, Benin między 2 a 29 marca na CW, SSB i FT8 na różnych pasmach (włączając 6 metrów) oraz będą dostępni również poprzez satelitę (QO-100). QSL bezpośrednio do F5RAV lub poprzez LoTW.

VE - Kanada: Członkowie Newfoundland-based Grassroots Amateur Radio Club (VO1GRC) będą aktywni jako VO1TAP od 18 lutego do 18 marca. QSL poprzez LoTW i eQSL. Znak upamiętnia rocznicę katastrofy morskiej USS "Truxtun" i USS "Pollux" na wybrzeżu Nowej Fundlandii 18 lutego 1942 r. QSL poprzez LoTW.
Więcej informacji można znaleźć na https://grassrootsarc.weebly.com/vo1tap.html.

VE - Kanada: Mike, VE7ACN/7 będzie aktywny z wyspy Gabriola (NA-075) od 29 lutego do 4 marca głównie na CW, trochę SSB i FT8, na pasmach 40-10 metrów. QSL poprzez Club Log's OQRS, LoTW lub bezpośrednio na znak domowy.

Nadchodzące zawody:

ARRL International DX Contest SSB
http://www.arrl.org/arrl-dx

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

12. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

I Próby Subregionalne IARU R1 - all band, 2-3 marca 2024, godz. 14:00-14:00 UTC, zawody organizowane przez PK UKF/PZK pod patronatem IARU.
Powtarzamy informację o pierwszych tzw. próbach subregionalnych IARU, ponieważ to początek sezonu. Warto przypomnieć, że w ciągu całego roku łącznie z próbami subregionalnymi odbywa się 10 zawodów rozliczanych centralnie w OE przez Kolegów z sekcji C5 IARU R1. Uaktualniony Regulamin Zawodów VHF/UHF/SHF IARU R1 (obie wersje, angielska i polska), można znaleźć w Kalendarzu Zawodów PK UKF pod adresem: https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2022/. Zmiany wynikły z potrzeby wydzielenia zawodów przeprowadzanych wyłącznie emisjami MGM; mają one teraz swoje terminy, ale w dalszym ciągu odbywają się tylko na pasmach 50 i 70 MHz.
Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link: https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/

SPAC- 144 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 5 marca 2024, godz. 18:00-22:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać poprzez stronę o adresie http://spac.pk-ukf.pl/

VHF-FT8 Activity 144 MHz - zawody aktywności FT8, organizator BANAT (YO), środa 6 marca 2024, godz. 7:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

Stanisław SQ2EEQ
___________________________________________________________________

IV. Silent Keys

Andrzej SP6BLV SK

21 lutego 2024r. ucichł klucz znanego krótkofalowca radiotelegrafisty Andrzeja Koniecznego SP6BLV z Głogowa. Urodzony w 1950r. odszedł niespodziewanie w wieku 74 lat. Czynny radiowo do ostatnich dni. Andrzej SP6BLV był związany z amatorskim radiem od końca lat 60-tych XX wieku. Specjalizował się w ultra szybkiej radiotelegrafii, miał szeroką wiedzę z zakresu elektroniki i radiokomunikacji, szczególnie wojskowej. Autorytet dla kilku pokoleń krótkofalowców polskich operujących telegrafią. Zdobywca szeregu trofeów w mistrzostwach Polski w szybkiej telegrafii. Nie stronił także od łączności fonicznych na KF i UKF, zawsze z ciekawym, rozbudowanym tematem. Służył radą i objaśniał tajniki hobby wszystkim, którzy o to zapytali. Odchodzi jeden z bardziej charakterystycznych głosów i sygnałów CW polskiego krótkofalarstwa. Cześć Pamięci Andrzeja SP6BLV. Wyrazy współczucia dla Jego Najbliższych. Ceremonia pogrzebowa miała miejsce w sobotę 24 lutego 2024r. we Wschowie.

Info: Jerzy SP3SLU z Koleżankami i Kolegami z QRG 3565 kHz.

_________________________________________________________
Koleżanki i Koledzy!

Chciałbym przekazać przykrą wiadomość, a mianowicie w dniu 25 lutego br. zmarł w wieku 89 lat Wieloletni Przyjaciel Jarosławskich Krótkofalowców, uczestnik wielu okolicznościowych spotkań organizowanych przez nasz Klub SP8PEF i nasz Oddział Terenowy PZK w Jarosławiu i wieloletni Dyrektor Inspektoratu PIR, PAR i Delegatury UKE w Rzeszowie, który w tej instytucji przepracował 28 lat Pan Tadeusz KRAWCZYK.
Pan Tadeusz w dniu 1 czerwca 1974 roku powołany został przez Ministra Łączności na stanowisko Pełniącego Obowiązki Okręgowego Inspektora PIR w Rzeszowie, gdzie przepracował 28 lat na emeryturę przeszedł w 2000 roku, a w spotkaniach Jarosławskich uczestniczył od 1998 roku. W 2005 roku z okazji jubileuszu 35 - lecia Jarosławskiego Klubu SP8PEF działającego przy Burmistrzu Miasta Jarosławia został uhonorowany przez Burmistrza Miasta Jarosławia Grawertonem z "MEDALEM NAGRODA BBURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA" za promocję Jarosławskiego Krótkofalarstwa, a w roku 2014 został Honorowym Członkiem Jarosławskiego Klubu SP8PEF. Pan Tadeusz, a dla mnie wieloletni Przyjaciel zostanie na zawsze w naszej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 4 marca o godzinie 14,00 na Cmentarzu w Przybyszówce wcześniej, bo o godzinie 13,00 w Kościele Parafialnym w Palikówce odprawiona zostanie Msza Żałobna.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

VY-73! Zbyszek SP8AUP prezes OT 35 PZK
__________________________________________________________________


Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Tadeuszowi SP9HQJ, Janowi SP2JLR, Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Janowi SP7TOP, Przemkowi SP7VC, Jakubowi SQ2PMN, Arturowi SQ9BDB, Eugeniuszowi SQ9HZM, Jerzemu SP8HPW, Zbigniewowi SP8AUP, Waldemarowi 3Z6AEF,


Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Adres redakcji:
Sekretariat ZG PZK, ul. Wojska Polskiego 65A pok. 204, 85-825 Bydgoszcz

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK.

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,666,679 Unikalnych wizyt