PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3309 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 31 lipca 2008.
Opcje newsa
Komunikaty PZK


Komunikat internetowy Sekretariatu ZG PZK  na 31 lipca 2008


 


SP1IXG s.k.
W dniu  29 lipca 2008r w godzinach wieczornych odszedł od nas  do krainy wiecznych DX-ów  kolega ROMAN ROGÓŻ SP1IXG QSL MENAGER  naszego Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK.  Był  kolegą  czynnie  zaangażowanym  w prace naszego ZOT  do ostatniej chwili.
Pogrzeb  odbędzie się w piątek 1 sierpnia 2008 na cmentarzu  centralnym
o  godzinie  8,30.
Szczecinie.
                                                            Janusz SP1TMN Prezes OT 14 PZK

 

1.W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego”. Organizatorzy tych wyjątkowych zawodów zapraszają do udziału 1 sierpnia w godzinach 15:00 - 17:00 UTC ( 17.00 - 19.00 local) odbędą się zawody z okazji 63 rocznicy Powstania Warszawskiego.
Regulamin zawodów na stronie Centralnej Radiostacji Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju - SP5KCR.
http://sp5kcr.piwko.pl/index.php?strona=102
Proszę zwrócić szczególną  uwagę na punkt 8. Regulaminu:
"Od godz. 17:00 do godz. 17:01 obowiązuje 1 minuta ciszy dla złożenia
HOŁDU UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944."

Regulamin stanowi również załącznik nr 2. do naszego komunikatu.

 

2.Ogólnopolskie Ćwiczenia w Łączności Kryzysowej .  W sobotę w dniu 9 sierpnia 2008 w godzinach 16:00 do 18:30 UTC.

Cele ćwiczeń to:

 • Zwiększenie zainteresowania łącznością kryzysową wśród stacji polskich.
 • Nabranie wprawy w prowadzeniu łączności ratunkowej.
 • Przećwiczenie przekazywania wiadomości zgodnie z formatem zalecanym przez IARU.

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do komunikatu. Będzie również dostępny na portalu PZK.

Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału, zwłaszcza stacje pracujące z terenowego QTH. Dla wszystkich uczestników przewidziane są specjalne dyplomy –certyfikaty. Dla najaktywniejszych także nagrody- niespodzianki.

Regulamin to załącznik nr do komunikatu.

 

Marek SQ2GXO & Piotr SP2JMR

 

3.APRS w Polskim Radiu . W dniu 31 lipca o godzinie 18:15 w programie III PR nadana będzie audycja pt" Tama podnosi poziom" zrealizowana przez Kol. Ewę SP5HEN.
Audycja z TAMY 2008 pt. „Pożyteczna zabawa" nadana została w Radiu-BIS w dniu 09 lipca. Obie audycje przesłane zostaną do RBI do ewentualnego wyemitowania.
Pozdrawiam Wiesław SQ5ABG

 

4.Historia LKK pióra Kol. Tomka SP5CCC przy współpracy Żory UY5XE. Pięknie wydane opracowanie historii pierwszego i najważniejszego dla historii Polskiego krótkofalarstwa klubu. Wydawnictwo zawiera szereg nie publikowanych zdjęć i materiałów nawet pochodzących archiwów NKWD. Książka wydana jest przez Wydawnictwo Komunikacji i Łączności w niewielkim nakładzie 700 egzemplarzy. Jest w obrocie w cenie ok. 35 zł.

PZK zakupiło pewną ilość egzemplarzy i zostaną one rozesłane do wszystkich Oddziałów PZK

 

5.IV Obóz szkoleniowy w sportach obronnych i SP0FOX.  Od 31 lipca  do 2 sierpnia będzie aktywna stacja SP0FOX pracująca z okazji Mistrzostw Polski w Radioorientacji Sportowej organizowanych przez PZRS. W Mistrzostwach bierze udział także ekipa PZK z Klubu Radiolokacji Sportowej.  Mistrzostwa odbędą się w miejscowości Galewice gm. Mszczonów.

Znak SP0FOX będzie słyszany także z terenu IV Obozu Szkoleniowego w Sportach Obronnych dofinansowanego z funduszy Ministerstwa Obrony Narodowej , a organizowanego przez PZK oraz Klub Radiolokacji Sportowej w Poroninie.

 

6.Krótkofalowiec Polski nr 8/2008.  Jest już do pobrania i przeczytania na portalu PZK w dziale Krótkofalowiec Polski. Zwracam uwagę na b. ciekawy materiał o PAK i PAT oraz sprawy łączności bezpieczeństwa. W dniu wczorajszym (30 lipca) wersja papierowa została wysłana do OT PZK wraz z książką pt. „ Lwowski Klub Krótkofalowców. Zarys dziejów” autorstwa Kol. Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC oraz Georgija Czlijanca UY5XE.

 

7. Spotkanie MSK czyli OT 10 PZK w Gliczarowie Górnym.  Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK zaprasza na IX Zlot Krótkofalowców. Odbędzie się on jak zwykle w Gliczarowie Górnym w dniach 30-31 sierpnia br. Program w załączniku nr3 do komunikatu.

 

                                                                                  Tyle informacji na dzisiaj!

                                                                                  Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

 

 

 

 

Załącznik nr 1


OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ

 

REGULAMIN

 

Organizator: Polski Związek Krótkofalowców. Za rozliczenie i podsumowanie ćwiczeń odpowiedzialny jest koordynator łączności kryzysowej PZK Marek Garwoliński SQ2GXO.

 

Cele ćwiczeń:

 • Zwiększenie zainteresowania łącznością kryzysową wśród stacji polskich.
 • Nabranie wprawy w prowadzeniu łączności ratunkowej.
 • Przećwiczenie przekazywania wiadomości zgodnie z formatem zalecanym przez IARU.

 

Uczestnicy: Licencjonowane stacje nadawcze klubowe i indywidualne pracujące z terytorium Polski.

 

Termin ćwiczeń: Sobota, 9 sierpnia 2008 od godziny 16:00 do 18:30 UTC.

 

Pasma i emisje: Ćwiczenia odbędą się w paśmie 80m emisją SSB. Zalecana jest praca w okolicach częstotliwości centrum aktywności łączności kryzysowej 3,760 MHz.

 

Wywołanie w ćwiczeniach: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej”.

 

Przebieg ćwiczeń:

 

Ćwiczenia składają się z trzech części:

 

1) Od 16:00 do 17:00 UTC stacje pracujące w ćwiczeniach wymieniają między sobą komunikaty kryzysowe. Każda stacja może nadać maksymalnie 8 (osiem) komunikatów i odebrać dowolną ich ilość.

Komunikaty powinny być nadawane w następującym formacie:

 • preambuła: składa się z numeru komunikatu, znaku stacji nadającej wiadomość i godziny utworzenia wiadomości,
 • adresat: znak stacji korespondenta,
 • treść wiadomości,
 • autor: imię operatora.

Jest to format wiadomości w łączności kryzysowej zalecany przez IARU.

 

Treść wiadomości składa się z następujących informacji:

 • miejscowość (QTH),
 • model używanego transceivera,
 • moc nadajnika,
 • typ anteny,
 • sposób zasilania stacji,
 • aktualna temperatura powietrza,
 • opis warunków pogodowych.

 


Przykład wiadomości numer 4 przekazanej od stacji SP0PZK do SP0XYZ:

4, SP0PZK, 16:11,

SP0XYZ

Bydgoszcz, FT1000, 100W, inverted v, akumulator, 17°C,

zachmurzenie umiarkowane, silny wiatr zachodni.

Marek

 

2) Od godziny 17:00 do 18:00 stacje uczestników zgłaszają się do stacji organizatora SP0PZK i otrzymują od niej komunikat do przekazania dla innej stacji uczestniczącej w ćwiczeniach. Zadaniem stacji, która otrzyma wiadomość jest znalezienie na paśmie jej adresata i przekazanie komunikatu w niezmienionej postaci. Można szukać stacji lub podawać wywołanie kierunkowe dla adresata. Po dostarczeniu wiadomości do adresata można ponownie zgłosić się do stacji koordynującej SP0PZK po kolejny komunikat do przekazania.

Każdy z uczestników może być adresatem przekazywanych wiadomości. Należy się więc spodziewać, że inna stacja będzie chciała przekazać nam komunikat.

Stacja koordynująca będzie pracowała na częstotliwości 3,760MHz +/- QRM.

 

3) Od godziny 18:00 do 18:30 stacje uczestniczące w ćwiczeniach przekazują raporty podsumowujące ćwiczenia do stacji koordynującej SP0PZK.

Format komunikatu: raport RS, ilość wiadomości nadanych w pierwszej części ćwiczeń, ilość wiadomości odebranych w pierwszej części ćwiczeń, ilość komunikatów dostarczonych do adresata w drugiej części ćwiczeń.

Przykład: 57/6/7/1

 

Zalecenia: W ćwiczeniach obowiązuje ograniczenie mocy wyjściowej nadajnika do 100W. Zaleca się pracę w ćwiczeniach przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora). Zachęcamy uczestników do pracy ze stacji terenowych.

 

Dzienniki: Dzienniki ćwiczeń powinny zawierać dane dotyczące wszystkich przeprowadzonych łączności i przekazanych komunikatów. Dzienniki w formacie elektronicznym (pliki .txt, .cbr lub .xls) należy przesłać na adres sq2gxo@gmail.com

Dzienniki papierowe należy przesłać na adres:

 

Marek Garwoliński SQ2GXO

Ul. Bydgoskich Olimpijczyków 6C/21

85-796 Bydgoszcz

 

Termin wysyłki dzienników – dwa tygodnie od daty ćwiczeń.

Mile widziane będą wszystkie komentarze na temat przebiegu ćwiczeń oraz zdjęcia stacji pracujących z terenu.

 

Dyplomy: Każda stacja uczestnicząca w ćwiczeniach, która w terminie prześle dziennik, otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

Podsumowanie ćwiczeń: Podsumowanie zawierające zdjęcia i komentarze uczestników, analizę poprawności przekazanych informacji oraz wnioski zostanie opublikowane w terminie trzech miesięcy od daty ćwiczeń.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
W HOŁDZIE UCZESTNIKOM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO 1944

l. ORGANIZATOR ZAWODÓW

- Centralna Radiostacja Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju - SP5KCR,
- Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego LOK,

2. CEL ZAWODÓW

Złożenie hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944 i wszystkim osobą wspierających Powstanie oraz upamietnienie męstwa żołnierzy armii podziemnej, patriotycznych postaw dzieci, młodzieży i cywilnej ludności Warszawy, w bohaterskim 63 dniowym zrywie powstańczym przeciwko okupantowi hitlerowskiemu.

3. UCZESTNICTWO W ZAWODACH

Do udziału w zawodach zaprasza się polskich i zagranicznych nadawców indywidualnych, radiostacje klubowe i nasłuchowców, a wszczególności tych, którzy uczestniczyli
w Powstaniu, czynnie lub w inny sposób wspierali powstańców jak również stacje posiadające znaki okolicznościowe nawiązujące do uczestników Powstania lub miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim.

4. TERMIN I CZAS ZAWODÓW

1 sierpmia każdego roku od godziny 17:00 do godziny 19:00 czasu lokalnego.

5.PRZEBIEG ZAWODÓW

• w zawodach obowiązuje czas UTC (czas uniwersalny),
• w zawodach obowiązują emisje CW oraz SSB,
• obowiązuje numeracja ciągła,
• w zawodach obowiazuje praca zgodna z BAND-PLANEM KF:
- KF/CW 3510 - 3550 kHz
- KF/SSB 3700 - 3775 kHz ),

6.WYWOŁANIE W ZAWODACH

• na CW - "TEST - PW",
• na SSB - "Wywołanie w zawodach Powstanie Warszawskie",

7. WYMIANA RAPORTÓW

Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST kolejnego trzycyfrowego numeru QSO np:
• emisja CW 599 001,
• emisja SSB 59 001,

Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz stacje posiadające znaki okolicznościowe nawiązujące do Powstania lub miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz skrótu
"PW",
np:
• emisja CW 559 001 WP,
• emisja SSB 59 001 PW,

Natomiast stacje pracujące z Warszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub RST oraz skrótu
"WM"np:
• emisja CW 559 001 WM,
• emisja SSB 59 001 WM.

Stacja organizatora HF63PW podaje grupę kontrolną składająca się z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz skrótu
"PW".

8. ŁĄCZNOŚCI W ZAWODACH

Z tą samą radiostacją można nawiąazać po dwie łączności - jedną na CW i drugą na SSB. Wszystkie radiostacje obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach ( od godziny 16:55 - 17:01 oraz od godziny 19:00 - 19:05 czasu lokalnego ).
Od godz. 17:00 do godz. 17:01 obowiązuje 1 minuta ciszy dla złożenia

HOŁDU UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944.

9.PUNKTACJA

Za każde bezbłędne , potwierdzone QSO zalicza sie:

• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej
"PW":
- na CW - 30 pkt. ,
- na SSB - 15 pkt. ,

• ze stacją organizatora HF63PW podająicą w grupie kontrolnej
"PW":
- na CW - 20 pkt. ,
- na SSB - 10 pkt. ,

• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej
"WM":
- na CW - 10 pkt. ,
- na SSB - 5 pkt. ,

• z pozostałymi stacjami:
- na CW - 2 pkt. ,
- na SSB - 1 pkt. ,

Stacja organizatora nie bedzie klasyfikowana.

10. WYNIKI KONCOWE

To suma punktów za wszystkie QSO lub nasłuchy. Mnożnika nie stosuje się.

11. NASŁUCHOWCY

Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów. Jedna i ta sama stacja nasłuchiwana może być wykazana dwukrotnie - jeden raz na CW, a drugi raz na SSB.

12. ŁĄCZNOŚCI NIE ZALICZONE

Łączności nie zalicza się w przypadku:
• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe "QRT"),
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
• braku logu korespondenta jeśli jego znak wystepuje mniej niż w pięciu dziennikach,
• rozbiezności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 5 minut,
• powtórnej łączności z tą samą stacją,
• zniekształceniu znaku korespondenta lub grupy kontrolnej,

13. KLASYFIKACJA

A - stacje podające w grupie kontrolnej
"PW",
B - stacje indywidualne - CW + SSB,
C - stacje klubowe - CW + SBB,
D - stacje indywidualne i klubowe tylko CW,
E - stacje indywidualne i klubowe tylko SSB,
F - stacje podające w grupie kontrolnej
"WM",
G - stacje QRP,
H - stacje nasłuchowe,

14. Puchary I DYPLOMY

• za zajęcie od 1 do 3 miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych - puchary
- za zajęcie od 1 do 6 miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej przyznane będą dyplomy laureatów,
• za zajęcie 1 miejsca w grupie "C" - puchar Prezesa Związku Powstańców Warszawskich,
• stacje zagraniczne biorące udział w zawodach zostana uhonorowane dyplomami,
• w miarę pozyskania sponsorów w zawodach zostaną wręczone nagrody-upominki.

15. DZIENNIKI ZAWODÓW

Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej preferowany format *.cbr ewentualnie *.fil należy przesłać w terminie 14 dni od czasu zakończenia zawodów na adres poczty elektronicznej

E-mail: lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl

Pliki winne zawierać tulko nazwę stacji nadawczej lub nasłuchowej np: sq5wwk.cbr lub sq5wwk.fil dla stacji nasłuchowej sp51315.cbr .

W temacie listu należy umieścić znak stacji łąmanej przez pw2007 np:

Dla stacji pracującej ze stałego QTH - (sq5wwk/pw2007)Dla stacji pracującej z czasowego QTH - (sq5wwk_5/pw2007)Dla stacji nasłuchowej - (sp1315/pw2007)


Każdy wysłany dziennik pocztą elektroniczna na wskazany adres poczty elektronicznej posiadający prawidłowy temat będzie automatycznie potwierdzany. Informacje o otrzymanych dziennikach umieszczone zostana na stronie internetowej klubu SP5KCR.
Uwaga:
Dziennik przesłany po terminie (decyduje data stempla pocztowego oraz czas i data wysłania e-mail'a) będzie użyty jedynie tylko do kontroli.

Dologowania zawodów polecamy program
DQR-log kol.Marka Niedzielskiegp - SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html .

16. KOMISJA SĘDZIOWSKA

Do kontroli przebiegu zawodów i opracowania wyników, zostanie powołana komisja sędziowska, której decyzje są ostateczne. Rozliczenie zawodów nastapi w ciągu
1 miesięca od daty zakończenia zawodów.

17.WYNIKI ZAWODÓW

Wyniki będą wydawnictwach krótkofalarskich, na stronie internetowej Klubu SP5KCR www.sp5kcr.piwko.pl oraz www.mazowszelok.nazwa.pl , jak również w komunikacie nadanym przez radiostację SP5KCR.

Regulamin zaakceptowała Komisja Łączności i Informatyki Zarządu Główego LOKZałącznik nr 3

Program

IX Zlotu Krótkofalowców

w dniach 30 – 31 sierpnia 2008 r. w Gliczarowie Górnym

 

W dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia  br będzie pracowała stacja okolicznościowa pod znakiem okolicznościowym SN 0 GG

 

30 sierpnia 2008 r. ( sobota )

8.00 - otwarcie biura Zlotu i powitanie uczestników

10.00 - gzamin na świadectwo uzdolnienia

14.30 - obiad

16.oo – Prezentacje :

  a/.  prezentacja MSK OT PZK  - SP9BWJ

  b/. ogłoszenie wyników zawodów QRP

        o Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT za 2008 r.

  c/. prezentacja Krakowskiej Grupy Ekspedycji Radiowych  SP9ITP

  d/. ogłoszenie wyników zawodów SP YL Contest za 2008 r.

  e/. wręczenie Złotych Odznak Honorowych PZK

18.oo -  wspólne grilowanie

 

31 sierpnia 2008 r. ( niedziela )

8.00 - śniadanie

11.00 - msza święta

12:30 - występ zespołu „ Mali Gliczarowianie „

- wspólne zdjęcie

13.oo  - obiad

14.oo  - oficjalne zakończenie spotkania

 

Dla uczestników Zlotu przewidziane są obiady, zaś noclegi do uzgodnienia  z ks. Szczepanem SP9VRJ ( istnieje możliwość rozbicia namiotu, postawienia przyczepy lub załatwienie noclegu na prywatnej kwaterze ).

 

Zgłoszenia należy przesłać do Kolegów :

Kol. Wojciech SP9IKN tel. 018 – 201 33 68, lub na adres : Ks. Szczepan SP9VRJ : gac4@wp.pl  lub telefonicznie  018 – 207 76 10

 

Gliczarów Górny jest najwyżej położoną miejscowością w Polsce i istnieją doskonałe warunki pracy na UKF. W trakcie spotkania przewidywana jest giełda krótkofalarska. Organizatorzy przypominają, że opłaty za egzamin w UKE należy dokonać w urzędzie pocztowym lub banku , i przedstawić dowód wpłaty Komisji.

 
Info od SQ6MMN:
"W komunikacie jest mowa m.in. o reportażu wyemitowanym wczoraj w radiowej Trójce: "Tama podnosi poziom". Niestety, sam trafiłem na końcówkę reportażu, jest natomiast możliwość odsłuchania go z archiwum, co może zainteresować Kolegów, którzy w ogóle nie słyszeli audycji. Link do archiwum: http://www.polskieradio.pl/reportaz/reportaz.asp?id=4419."


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,284,745 Unikalnych wizyt