PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3355 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 09/23 z dnia 01.03.2023
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 09/2023 z dnia 01 marca 2023 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .


I. Sprawy organizacyjne

1. Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK

Zgodnie z zapowiedzią posiedzenie Prezydium ZG PZK odbyło się w siedzibie sekretariatu ZG PZK, w dniu 25 lutego 2023 r. i trwało 8 godzin. W posiedzeniu uczestniczyło łącznie 13 osób w tym:
Prezydium: Tadeusz SP9HQJ prezes PZK, Marek SP3AMO wiceprezes PZK, Piotr SP2LQP wiceprezes PZK, Jan SP2JLR skarbnik PZK, Piotr SP2JMR, Główna Komisja Rewizyjna PZK: Stanisław SQ2EEQ, Krzysztof SPQ2JK oraz goście: Mateusz SQ9IWS prezes OT-06, Jakub SQ2PMN administrator SI PZK, Krzysztof SP7WME Koordynator EmCom PZK, Marek SP9UO organizator ŁOŚ, Waldemar 3Z6AEF prezes OT-01 i członek ZG PZK.

a) Sprawy finansowe

a1) Zapoznano się z realizacją budżetu za 2022 r., którego szczegółowe informacje będą opublikowane po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2022. Skarbnik PZK przedstawił bieżącą sytuację finansową, która jest dobra i na dzień 24 lutego br. przedstawia się następująco:

- ZG PZK konto główne 158 243,48 zł plus lokata 150 000 zł,
- 1% OPP 39 942,54 zł plus lokata 100 000 zł,
- Oddziały Terenowe 205 545,87 zł,

Razem 403 733,89 zł plus lokaty 250 000 zł.

Składki przyjęte na koncie ZG PZK - 264 525 zł tj. 76.67% planowanej kwoty, przyjętej w projekcie budżetu na 2023 rok. do planowanej kwoty brakuje 80 475 zł.

OPP. Poniżej podajemy stan środków OPP przypisanych poszczególnym OT oraz ZG PZK na dzień 24.02.2023 r.
Saldo końcowe:
OT - 01 - 3 968.20 zł
OT - 03 - 1 530.11 zł
OT - 04 - 3 705.88 zł
OT - 05 - 8 108.82 zł
OT - 06 - 649.32 zł
OT - 08 - 672.26 zł
OT - 09 - 9 629.57 zł
OT - 10 - 6 197.37 zł
OT - 11 - 290.88 zł
OT - 12 - 2 822.26 zł
OT - 13 - 6 770.02 zł
OT - 14 - 6 986.16 zł
OT - 15 - 9 512.48 zł
OT - 16 - 1 792.61 zł
OT - 17 - 3 563.20 zł
OT - 18 - 3 132.30 zł
OT - 20 - 1 922.84 zł
OT - 21 - 4 913.89 zł
OT - 22 - 2 679.39 zł
OT - 23 - 2 766.07 zł
OT - 24 - 1 135.04 zł
OT - 25 - 415.04 zł
OT - 26 - 1 313.74 zł
OT - 27 - 12 075.79 zł
OT - 28 - 611.26 zł
OT - 29 - 902.37 zł
OT - 31 - 1 792.51 zł
OT - 32 - 8 135.71 zł
OT - 35 - 323.07 zł
OT - 37 - 2 124.61 zł
OT - 50 - 255.56 zł
OT - 51 - 1 942.63 zł
OT - 73 - 4 054.30 zł

Wszystkie OT razem: 116 695.26 zł

ZG PZK: 27 849.89 zł

Razem: 144 545.15 zł

Prezydium zwraca uwagę na tryb i zasadność wydawania środków z 1% na PZK OPP. Prezentacja na temat zasad wydatkowania środków OPP znajdzie się na portalu PZK. Skarbnicy OT zostaną obowiązani do potwierdzenia zapoznania się z prezentacją na ten temat opracowaną przez skarbnika PZK.

a2) Skarbnik PZK przedstawił i omówił projekt prowizorium budżetowego PZK na rok 2023. W związku z tym Prezydium zapoznało się i szczegółowo przedyskutowało wszystkie wnioski o dofinansowania, które wpłynęły w wyznaczonym terminie. Informacja o podjętych decyzjach zostanie zawarta w protokole z posiedzenia prezydium.

W toku dyskusji nad finansowaniem Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARS-ARDF) stwierdzono, że finansowanie wyjazdu kilku osób na zagraniczne zawody ARDF z funduszy PZK z racji braku udziału w nich członków PZK jest niecelowe. A umowa sponsorska nie jest brana pod uwagę ze względu szczupłość środków, którymi dysponuje PZK.

Prezydium uchwałą 1/2023 jednogłośnie przyjęło do realizacji prowizorium budżetowe na 2023 rok zamykające się kwotą 443418,38 przychodów oraz kwotą 443637,32 wydatków. Przypominamy, że budżet PZK będzie uchwalony na wiosennym posiedzeniu ZG PZK i wówczas dopiero stanie się dokumentem obowiązującym.

b) ŁOŚ. Głos zabrał Marek Czarnecki SP9UO w sprawie rozliczenia ŁOŚ 2022 oraz organizacji ŁOŚ 2023. Przedstawił rozliczenie imprezy o nazwie Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2022 zgodne z dokumentacją posiadaną przez sekretariat ZG PZK. Przedstawia się ono jak poniżej:

Wydatki ze zbiórki publicznej 2022/1755/OR

1691,33 faktura nr 1 za wywóz śmieci
1987,2 faktura za najem toalet
320 polary dla obsługi
1794,15 faktura nr 2 za wywóz śmieci
67,99 druk naklejek
5860,67 suma środków zewnętrznych zbiórki

środki z OPP PZK

200 opłata za dodatkowy pojemnik
2852,37 gadżety dla uczestników
7500 obsługa techniczna ŁOŚ-a-
10552,37 suma

16413,04 Łączna kwota kosztów organizacji ŁOŚ 2022
1200 ubezpieczenie uczestników - sponsorowane w całości

Z kolei Marek omówił koszty i sprawy logistyczne organizacji ŁOŚ 2023.
Prezydium uchwałą nr 2/2023 zleciło organizację OSK ŁOŚ 2023 zespołowi kierowanemu przez Marka Czarneckiego SP9UO.

c) Sprawy organizacyjne

Prezydium ZG PZK uchwałą nr 3/2023 powołało delegatów PZK na Konferencję Generalną IARU R1 2023, która odbędzie się w dniach 01-05.11.2023 r., w miejscowości Zlatibor w Serbii w składzie:
- Kol. Tomasz Ciepielowski SP5CCC
- Kol. Michał Brennek SP2J
- Kol. Paweł Zakrzewski SP7TEV

d) Odznaczenia

Prezydium uchwałą nr 4/2023 podjęło decyzję podania wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PZK Kol. Jerzemu Kowalskiemu SP8HPW do wiadomości ogółu członków PZK, w celu zebrania ich ewentualnych opinii w tej sprawie.

Prezydium uchwałą nr 5/2023 podjęło decyzję podania wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PZK Kol. Sławomirowi Domarusowi SP6ZC do wiadomości ogółu członków PZK, w celu zebrania ich ewentualnych opinii w tej sprawie.
Wnioski są opublikowane na portalu PZK w zakładce członkowie PZK-OH PZK.

Link bezpośredni: https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=306
Przypominam, że dostęp do materiałów organizacyjnych PZK jest możliwy tylko dla zalogowanych członków PZK.

e) Inne sprawy nie rozpatrzone na poprzednich Posiedzeniach prezydium oraz wniesione przez członków Prezydium.

e1) Radiostacja SP0PZK

Prezydium po zapoznaniu się z wnioskiem kierownika stacji SP0PZK oraz przedstawionym kosztorysem uchwałą nr 6/2023, postanowiło finansować dalszą rozbudowę centralnej radiostacji PZK jako stacji "remote" ze środków 1% na OPP ZG PZK. Wniosek oraz kosztorys stanowią załączniki będące integralną częścią niniejszej uchwały.

e2) Informatyka:

Przy udziale Jakuba SQ2PMN administratora SI PZK omówiono podstawowe zagadnienia związane z administracją SI PZK, w tym sprawy: certyfikatów, nowych zasobów na serwerach, zarządzania pakietem MS Office, projektu nowego portalu PZK, zmian w systemie OSEC.

f) SPEmCom PZK

Referował Krzysztof SP7WME. Opowiedział o aktywności stacji amatorskich w poniedziałki o godz. 20.00 na QRG 3.760 MHz, kiedy to odbywają się faktyczne ćwiczenia i próby aktywności SP EmCom. Poinformował o kontaktach z WOT i dalszych perspektywach szkolenia na sprzęcie innym niż etatowy w WOT. W związku z tym żołnierze WOT poznają arkana amatorskiej łączności z wykorzystaniem niestandardowych urządzeń i materiałów. W bieżącym roku WOT obsłuży w sumie 7 imprez organizowanych przez PZK.
W dalszej części Krzysztof SP7WME omówił propozycje zwołania zjazdu EmCom, które podsumował Piotr SP2LQP i podkreślił potrzebę wyboru zarządu SP EmCom oraz uchwalenia regulaminu Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej zgodnego ze Statutem PZK.

Info. Piotr SP2JMR protokolant,

2. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja "Siepomaga", Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy , pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na podstawie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

3. Informacje o publikacjach na portalu PZK

Informuję, że na portalu PZK zostały ostatnio opublikowane:

*sprawozdania z działalności PZK za lata 2019 oraz 2018, bezpośrednie linki:
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=314

https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=315

*Rejestr umów zawartych przez PZK w latach 2021-2022, bezpośredni link:
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=313

*Wnioski o nadanie ZOH PZK na najbliższym posiedzeniu ZG PZK, link:
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=306

Info. Jakub SQ2PMN administrator SI PZK

II Wydarzenia

4. Spotkanie OT-20 PZK - Podsumowanie akcji dyplomowej  "65 lat Lubelskiego Oddziału PZK"

W dniu 26 lutego 2023 roku odbyło się kolejne, "niedzielne" spotkanie krótkofalowców zorganizowane przez Lubelski Oddział Terenowy PZK (OT-20 PZK). Miejscem spotkania był Szkolny Klub Krótkofalowców SP8PKL przy Szkole Podstawowej Klonowic w Lublinie. Spotkania te są tradycyjnie organizowane w jedną z niedziel każdego miesiąca, mają charakter otwarty - czyli może w nich wziąć udział każdy zainteresowany, a informacje o terminie i miejscu spotkania są z wyprzedzeniem podawane na stronie OT-20 (www.ot20.pzk.org.pl). Każde spotkanie poświęcone jest zarówno sprawom bieżącym oddziału jak też zagadnieniom PZK jako całości. Są one jednocześnie bardzo dobrą okazją do wyrażania poglądów, opinii i propozycji dalszych działań OT-20.
Ostatnie spotkanie OT-20, w dniu 26 lutego, w głównej mierze było poświęcone podsumowaniu akcji dyplomowej zorganizowanej w roku 2022 z okazji 65-lecia Lubelskiego Oddziału PZK. W dużym skrócie historię powstania oddziału można streścić następująco.
Lubelski Oddział PZK został powołany w dniu 27 października 1957 roku na podstawie decyzji Prezydium Polskiego Związku Krótkofalowców z dnia 29 września 1957 roku. Komisję Organizacyjną lubelskiego oddziału PZK stanowili: Edward Kawczyński - SP8CK, Zbigniew Rybka - SP8HR, Alfred Kozłowski - SP8MF, Jerzy Miśkiewicz - SP8TK. Wniosek o rejestrację Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK w Wydziale Społeczno-Administracyjnym Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie został złożony 29 października 1957 roku. Władze Lubelskiego Oddziału PZK stanowili:
Prezes - Edward Kawczyński SP8CK,
Wiceprezes - Zbigniew Rybka SP8HR,
Sekretarz - Zygmunt Kret SP8TJ,
Skarbnik - Jerzy Miśkiewicz SP8TK,
Gospodarz - Alfred Kozłowski SP8MF,
Członek Zarządu- Władysław Socha SP8SZ,
Członek Zarządu - Zdzisław Wójcik,
Członek Zarządu - Czesław Zgórski,
Członek Zarządu - Edward Gajak SP8YT.

W dniu 11 listopada 1957 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie zarejestrowało Lubelski Oddział PZK pod liczbą Rej. 4. Str. 166. Pełna nazwa oddziału brzmiała: Polski Związek Krótkofalowców Oddział w Lublinie. Pierwsza siedziba Lubelskiego Oddziału PZK znajdowała się na Zamku Lubelskim, pod adresem Zamek, ul. Zamkowa 9, Lublin. Pierwszą stacją oddziału PZK w Lublinie była stacja klubowa SP8PLU, działająca do lat 90. XX wieku. Obecnie SP8PAI jest stacją Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK.
Z zespołu organizującego oddział oraz spośród pierwszych władz Oddziału PZK - wymienionych wyżej - do dziś żyje jedynie Jerzy Miśkiewicz SP8TK, który mimo podeszłego wieku w dalszym ciągu jest aktywny na pasmach. W czasie akcji dyplomowej nawiązał 567 QSOs rozdając punkty niezbędne do uzyskania dyplomu. Każde jego pojawienie się na pasmach powodowało duży pile-up, gdyż jest postacią bardzo znaną wśród polskich i zagranicznych krótkofalowców.
W akcji dyplomowej wzięło udział 35 stacji "lubelskich" indywidualnych oraz 10 stacji klubowych pracujących na rzecz jubileuszu i dających punkty do dyplomu jubileuszowego. Akcja trwała od 1 października do 31 grudnia 2022 r. i w tym czasie stacje "lubelskie" nawiązały 12 290 QSO.
Do dnia 26 lutego pobrano 150 dyplomów jubileuszowych (dyplomy w wersji elektronicznej są do pobrania ze strony www.logsp.pzk.org.pl - zakładka "Zawody", rok 2022).
Zarząd OT-20 postanowił wyróżnić grawertonami za szczególny wkład w uczestnictwo w tym przedsięwzięciu następujące stacje i dające punkty do dyplomu:
SP8PZA - stacja klubowa - za nawiązanie największej liczy QSO wśród stacji klubowych.
SP8BJU - za nawiązanie największej liczby QSO największą liczbą emisji.
SP8BXL - za nawiązanie największej liczby QSO na telegrafii.
SQ8HNB - za nawiązanie największej liczby QSO wśród 'lubelskich" stacji indywidualnych.

Jerzy SP8TK uczestniczył w zebraniu OT-20 w dniu 26 lutego 2023 r. i wspólnie z Prezesem OT-20 PZK - Grzegorzem SP8GPB, wręczyli grawertony za wyróżniający się udział stacji lubelskich w jubileuszu 65-lecia Oddziału.
Zdjęcie poniżej pokazuje moment wręczenia grawertonu Urszuli SP8ULA, reprezentującej stację klubową SP8PZA z Zamościa. (zdjęcie widoczne w wersji PDF)
Pozostałą część spotkania wypełniła dyskusja o bieżących i przyszłych pracach Zarządu OT-20. Następne spotkanie planowane jest na 19 marca 2023 r. Szczegółowe dane o zebraniu będą publikowane na stronie oddziału: www.ot20.pzk.org.pl.

Info. Jurek SP8HPW


5. Zaproszenie do Łagowa Lubuskiego na XXVIII Spotkanie Krótkofalowców

Termin i miejsce spotkania:
1 maja 2023 r. (od wczesnych godzin porannych).
Główne spotkanie odbędzie się w poniedziałek 1 maja 2023 r., w lokalizacji:
66-220 Łagów Lubuski, ul. Kolonia 13, loc. JO72pi, 52°20,88r17; N, 15°17,90r17; E.

Ryszard SP3HBF wraz z gospodarzem terenu oraz OT-32 PZK zapraszają krótkofalowców na kolejne XXVIII Spotkanie Krótkofalowców do Łagowa Lubuskiego.

Organizator zapewnia nagłośnienie, miejsce na postawienie namiotów, przyczep kempingowych oraz parking. Media (woda, WC, prąd ~230 V) są na miejscu.

W programie spotkania:

1. Tradycyjna jajecznica z 400 jaj na pysznym bekonie (1 maja, ok. godz. 14.00).
2. Giełda krótkofalarska - zapraszamy wystawców sprzętu dla krótkofalowców.
3. Prezentacja łączności satelitarnych via Qatar OSCAR -100.
4. Prezentacja anten HF, VHF, UHF, SHF.
5. Prezentacja sprzętu łączności i pokazy różnych technik łączności ze światem.
6. Inne atrakcje związane z krótkofalarstwem.
7. Zawody strzeleckie.

Z terenu spotkania (Łagowski Park Krajobrazowy SPFF-0059) będzie pracowała radiostacja KF/UKF - chętni operatorzy mile widziani.

Kontakt radiowy:
- 145.275 MHz FM simplex - kontakt bezpośredni z miejscem spotkania.
- SR3ZJ przemiennik FM w Jemiołowie - 438.750/431.150 MHz, PL77.0 Hz i 1750 Hz.
- SR3Z przemiennik FM w Zielonej Gorze 145.7125/145.1125 MHz, PL 71.9 Hz
4. SR3G przemiennik FM w Gorzowie Wielkopolskim 145.750/145.150, PL 77 Hz

Kontakt z organizatorem: telefon GSM: +48 888 879 884 Ryszard SP3HBF
Link do filmu na YouTube z XXVII Spotkania: https://youtu.be/Z8lwm74PVyc


Serdecznie zapraszamy krótkofalowców i miłośników radia wraz z rodzinami, wystawców sprzętu krótkofalarskiego.

73, Ryszard i Błażej.
Info. Mieczysław SP3CMX

6. Zaproszenie na giełdę krótkofalarską

Krapkowicki Klub Krótkofalowców SP6KHZ zaprasza na kolejną giełdę sprzętu krótkofalarskiego 26 marca 2023, w godzinach 10.00-15.00, miejsce bez zmian czyli hala sportowa przy ul. Klińskiego 3, 47-303 Krapkowice LOC JO80XL.

Mapa: https://tiny.pl/wklp2
Facebook: https://tiny.pl/wklp6

Info. Klaudiusz SQ6KMM


7. SN50GTJ czyli 50 lat w eterze Romana SP2GTJ

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W miesiącu lutym minęła 50 rocznica otrzymania pozwolenia radiowego pod znakiem SP2GTJ (z dnia 27.02.1973). Moje pierwsze kroki stawiane w krótkofalarstwie przed uzyskaniem zezwolenia, były na stacji klubowej SP2KCW w Inowrocławiu. Natomiast pierwszą historyczną łączność pod własnym znakiem SP2GTJ przeprowadziłem 27 maja 1973 r. z miejscowości Wielowieś ze stacją SP1KOO z miejscowości Warcino. Wiadomo na jakim sprzęcie wówczas prowadziło się łączności, dzisiaj to już historia. W ciągu tych 50 lat przeprowadziłem szereg bardzo ciekawych QSO, poznałem dużo bardzo miłych, życzliwych i sympatycznych Koleżanek i Kolegów. Wielu zostało i są do dzisiaj moimi przyjaciółmi.
Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom krótkofalowcom, ludziom dobrej woli, z którymi kiedykolwiek się spotkałem, za przeprowadzone rozmowy w eterze i nie mniej miłe spotkania na wizji. Myślę, że będzie ich jeszcze sporo.
Moją satysfakcją jest również to, że mój syn Zbyszek (znak SQ2EAR) dał się wciągnąć w hobby krótkofalarskie. Pragnę upamiętnić mój skromny jubileusz 50-lecia pracy krótkofalarskiej okolicznościowym znakiem SN50GTJ, a karta QSL za łączności będzie dla wielu miłą pamiątką.
Do usłyszenia pod znakiem okolicznościowym SN50GTJ.

Przesyłam amatorskie vy 73!
Roman SP2GTJ

8. Sprawozdanie z akcji dyplomowej z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika organizowanej przez Dobrzycki Klub Krótkofalowców SP2PDO

Znamy wyniki akcji dyplomowej z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Organizatorem wydarzenia był Dobrzycki Klub Krótkofalowców SP2PDO, koledzy Darek SP3TYJ, Jacek SP9CJM oraz Daniel SP6DAN. Do organizacji włączyły się inne kluby oraz stacje indywidualne. Trzy znaki okolicznościowe: SP550MK operatorem stacji na CW był SP9MDY Hubert, SQ550MK operatorem stacji na CW był SP6OJE Robert oraz SO550MK operatorem stacji na CW był SP6CJK Kazik. I te stacje pracowały na pasmach KF wszystkimi emisjami. Akcja cieszyła się sporym powodzeniem, aktywność na pasmach utrzymywano przez dziewięć dni. Udział w wydarzeniu wzięło 9669 stacji z całego świata. 4055 stacji przesłało logi, w sumie ze stacjami organizatorów wykonano 24430 QSO. Za spełnienie podstawowych warunków regulaminu przygotowane zostały dyplomy w formie elektronicznej.
Najaktywniejsi uczestnicy z Polski i spoza SP (3 pierwsze miejsca w obu kategoriach) otrzymają ponadto dyplomy w wersji drukowanej oraz pamiątkowe puchary, które zostaną przesłane pocztą. Dla wszystkich zainteresowanych dostępne są drukowane, pamiątkowe karty QSL.
Łączności ze stacjami okolicznościowymi będzie można nawiązać do końca czerwca. Oficjalnemu zakończeniu pracy będą towarzyszyły radioamatorskie pikniki edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Dobrzycy i Męcince. W miejscowościach tych funkcjonują szkoły patronackie polskiego odkrywcy.
Warto podkreślić, że akcję wsparli samorządowcy tych miejscowości, którzy ufundowali puchary dla najaktywniejszych uczestników. Szczegółowe informacje o piknikach pojawią się na profilach stacji okolicznościowych na stronie QRZ.com. Organizatorzy dziękują wszystkim za udział oraz zapraszają do aktywności w kolejnych akcjach.
Wyciąg z logu - najaktywniejsze stacje akcji "Mikołaj Kopernik":
1. DL1EJG, 2. SP4OLP, 3. DL3AWB, 4. SQ7FBG, 5.OM0MR, 6. YL2QG, 7. SP9AU,
8.SQ9QI, 9. SP4LO, 10. SP9KAO.
Wykaz stacji/operatorów ze strony organizatora:
 SP550MK - 4715 QSO
 SO550MK - 2903 QSO
 SQ550MK - 4434 QSO
 SP3TYJ (Darek) - 2046 QSO
 SP3QDX (Piotr) - 1504 QSO
 SQ3WRL (Łukasz) - 979 QSO
 SO8DAN (Tadeusz) - 1704 QSO
 SP9CJM (Jacek) - 1727 QSO
 SQ9PAZ (Paweł) - 988 QSO
 SQ8MXC (Cezary) - 1428 QSO
 SP6DAN (Daniel) - 716 QSO
 SP6ZHP (Radio Club Polish Scout Wrocław) - 149 QSO
 SP9MOA (Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym) - 1137 QSO.

Info. Dariusz SP3TYJ

III. Sport

9. Wiadomości nie tylko DX-owe

3B7 - Agalega & St. Brandon: Stacja 3B7M jest aktywna w eterze i pozostanie aktywna do 8 marca. QSL via ClubLog OQRS, LoTW lub OK6DJ.
Więcej informacji: https://3b7m.com/.

3D2 - Fiji: Wayne N0UN jest aktywny jako 3D2UN z wyspy Viti Levu (OC - 016). Nadaje od czasu do czasu na "ludzkich emisjach" ze szczególną sympatią do CW. QSL via LoTW i ClubLog.

DU - Filipiny: Stacja DU2WAA jest aktywna w pasmach od 40 do 10m. QSL via LoTW.

EA - Hiszpania: Stacje EG4IF, EG1GURU, EG2GURU, EG3GURU, EG4GURU, EG5GURU i EG7GURU będą aktywne w marcu z różnych szczytów w ramach programu SOTA. Aktywność jest hołdem dla Jose - Antonio Gurutzarri Jauregi (EA2IF), znakomitej osobowości programu SOTA który zmarł 11 marca 2022r. Karty QSL nie są przewidziane. Więcej informacji i certyfikaty: https://sites.google.com/view/ea2if-memorial.

EA6 - Balearic Islands: Robert OK2PYA będzie aktywny jako EA6/OK2PYA z różnych miejsc w ramach programu WWFF (World Wide Flora Fauna) od 1 do 7 marca. Będzie aktywny na CW w pasmach od 40 do 10m i będzie zapowiadał swoje aktywności na stronie https://wwff.co/agenda/. QSL via Clublog, i LoTW.

FG - Guadeloupe: Gildas FG/F6HMQ i Michel FG/F6GWV będą aktywni z Guadeloupe (NA - 102) od 3 do 26 marca. Wezmą udział w zawodach CQ WW WPX SSB (25 - 26 marca) jako TO3Z. QSL via F6HMQ.

HC8 - Galapagos Islands: Jim WB2REM, John K4LT i Bob KE2D będą aktywni jako HD8M z wysp galapagos (SA - 004) od 1 do 11 marca na SSB, CW i FT8 (F/H) w pasmach od 160 do 6 m. QSL via ClubLog OQRS, direct do WB2REM, a log na LoTW zostanie załadowany po 6 miesiącach. Więcej informacji:
https://www.hd8m.com/.

J8 - St. Vincent: Thomas F4HPX będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako
J8/AG7JQ z "kilku wysp" w obrębie Saint Vincent And the Grenadines w marcu, głównie na ssb, trochę FT8/FT4 "kiedy będzie zmęczony" i może trochę "lekko zautomatyzowanego" CW. w pasmach od 40 do 10 m. QSL via F4HPX (direct albo biuro), LoTW i eQSL.

LU - Argentyna: Radio Club QRM Belgrano LU4AAO będzie aktywny od 25 lutego do 5 marca celem uczczenia ich 55. lecia, w różnych pasmach różnymi emisjami.
Szczegóły: https://www.qrz.com/db/LU4AAO.

PJ2 - Curacao: Andy DK5ON będzie aktywny jako PJ2/DK5ON od 4 do 22 marca na SSB, CW, digi w pasmach od 160 do 6 m. QSL via LoTW, ClubLog lub DK5ON.

PJ7 - Sint Maarten: Gary KC9EE będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako PJ7EE
od 1 do 8 marca, głównie CW QRP i prawdopodobnie FT8 / FT4 w pasmach od 40 do 10 m. QSL via ClubLog i LoTW.

T30 - Western Kiribati: Norbert DF6FK i Judith DL2ZAD odwołali swoją wyprawę na Banabę i zostają w Western Kiribati na pewien czas i będą aktywni jako T30BB i T30BA. QSL via DF6FK.

ZL7 - Chatham Islands: Volker ZL1VV jest aktywny jako ZL7/ZL1VV od 23 lutego i pozostanie aktywny do 2 marca. W wolnym czasie pracuje na SSB w pasmach 20, 17, 15 i 10 m. QSL via LoTW.

FT8W - Crozet Island: Thierry zrobił do tej pory około 39000 qso i ma możliwość nadawania do 3 marca, po czym musi zawiesić nadawanie na jeden tydzień. Ostatecznie oczekuje się że będzie po tym czasie aktywny jeszcze kilka dni.

Nadchodzące zawody:
ARRL Inter. DX Contest, SSB: 4 marca - 5 marca 2023, 00:00 UTC - 24:00 UTC
http://www.arrl.org/arrl-dx

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

10. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
SPAC 144 MHz, zawody aktywności UKF, wtorek, 7 marca 2023, godz. 18:00-22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf.
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/.

I Próby Subregionalne IARU R1 all band, 4-5 marca 2023, godz. 14:00-14:00 UTC, organizator PK UKF/PZK pod patronatem IARU.
Powtarzamy informację o zawodach IARU, bo to początek i otwarcie sezonu, więc warto przypomnieć, że coroczna runda tych kiedyś 9, a teraz, kiedy doszły MGM-y, już 11 najważniejszych zawodów ukaefowych w Europie właśnie się rozpoczyna. Uaktualniony Regulamin Zawodów VHF/UHF/SHF IARU R1 można znaleźć w Kalendarzu Zawodów PK UKF pod adresem: https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2022/ Zmiany wprowadzono w związku z potrzebą wydzielenia zawodów przeprowadzanych wyłącznie emisjami MGM; mają one teraz swoje terminy, ale w dalszym ciągu odbywają się, tak jak do tej pory, tylko na pasmach 50 i 70 MHz. Przy okazji - środowisko UKF, krótkofalowców pracujących na pasmach "30 MHz+" dawno poradziło sobie z dylematem, nierozstrzygniętym jak się wydaje do tej pory na HF, wprowadzając dla łączności DIGI oraz cyfrowych osiągnięć (ODX, # LOC itp.) oddzielne klasyfikacje.
Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link:
https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/

UHF-FT8 Activity 432 MHz, zawody aktywności FT8, organizator stowarzyszenie BANAT (YO), środa 8 marca 2023, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

SPAC 50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 9 marca 2023, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres:
http://spac.pk-ukf.pl/

Info. Stanisław SQ2EEQ
___________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Jakubowi SQ2PMN, Mieczysławowi SP3CMX, Krzysztofowi SP6DVP, Klaudiuszowi SQ6KMM, Jerzemu SP8HPW, Romanowi SP2GTJ, Dariuszowi SP3TYJ.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.


Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
____________________________________________________________________
*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK
_____________________________________________________________________
UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe r11; bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,441,050 Unikalnych wizyt