PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3641 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 6
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 49/22 z dnia 07.12.2022
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 49/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów PZK, które są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .

*Wersja Komunikatu z pełną grafika dostępna będzie na portalu Komunikatów oraz będzie rozesłana do subskrybentów

I. Sprawy organizacyjne

1. Pomoc walczącej Ukrainie

W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie poprzez wpłaty na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością. Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja "Siepomaga", Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze, w tym sieci sklepów. Część z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej zbierając odzież, artykuły spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych. Aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności adres: http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy, pod którym znajduje się zaktualizowana baza informacji, gdzie obecnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna i jaki rodzaj pomocy jest najbardziej pilny. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .
Prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na podstawie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW.
Prezydium ZG PZK

2. Walne Zebranie Łódzkiego OT-15 PZK

W dniu 28.11.2022 na zebraniu zarządu OT-15 podjęto uchwałę o zwołaniu
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału Łódzkiego PZK. Walne zebranie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2022 r. (sobota), w terminie pierwszym o godz. 10.00 lub terminie drugim o godz. 10.15, w pomieszczeniach
Domu Kultury "ZARZEWIE", przy ulicy Leopolda Tyrmanda 4.
Porządek zebrania jest zamieszczony na stronie internetowej OT-15: https://ot15.pgk.net.pl/home.html

Jan Michalak SP7TOP Sekretarz Zarządu OT-15 PZK

3. Walne Zebranie Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT-10 PZK

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT-10 PZK w Krakowie, działając zgodnie z § 35. Statutu PZK, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2022 r. o godz. 13:00, w siedzibie Oddziału, ul. Basztowa 15/17 w Krakowie.
Drugi termin: 18 grudnia 2022 r. o godz. 13:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Powitanie przybyłych uczestników.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Wybór Protokolanta.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Wybory do Zarządu Oddziału oraz do Komisji Rewizyjnej,
10. Głosowanie.
11. Ogłoszenie wyników wyborów.
12. Zgłaszanie wniosków i projektów uchwał.
13. Głosowanie zgłoszonych i projektów uchwał.
14. Ogłoszenie przyjętych wniosków i uchwał.
15. Zamknięcie obrad Zebrania.

Info. za Zarząd Michał Matusik SQ9ZAY

II Wydarzenia

4. Po i o sympozjum HAMedu

Zgodnie z zapowiedzią, w sobotę 3 grudnia, z wykorzystaniem komunikatora Microsoft Teams, odbyło się zorganizowane z inicjatywy Armanda SP3QFE sympozjum HAMedu poświęcone krótkofalarstwu i edukacji oraz pokazaniu szerszego oblicza krótkofalarstwa.
W trakcie prezentacji kol. Armand SP3QFE, Tomasz SP5LOT, Dariusz SP3TLJ, Sławek SQ3OOK oraz Oliver DG6BCE opowiedzieli i pokazali arcyciekawe możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych dzięki krótkofalarstwu. Było tam wszystko, od amatorskiej radiolokacji sportowej poprzez mikrokomputery na balonach stratosferycznych, sondy meteo, łączności EME, Winlink czyli wiadomości wysyłane z komputera drogą radiową, miniroboty, aż po program edukacyjnych, szkolnych łączności ARISS. Wystąpienia były tak prowadzone, aby z jednej strony przybliżyć aspekty krótkofalarstwa i edukacji, a z drugiej zachęcić uczestników do wymiany poglądów. Szukano sposobu na zainteresowanie krótkofalarstwem i pokazano jak go nauczać. Sławek SQ3OOK przedstawił projekty edukacyjne, które wykonywali uczniowie z jego szkoły, niekoniecznie związane z krótkofalarstwem. Jednak wspólnym mianownikiem tych projektów była łączność radiowa. Okazało się, że uczniowie czasami w poszukiwaniu rozwiązań, by zapewnić odpowiednią komunikację radiową, trafiali do zlokalizowanego w szkole klubu krótkofalarskiego i czasami chwytali bakcyla krótkofalarskiego.

W sympozjum wzięło udział 25 uczestników, w tym kilku nauczycieli na co dzień niezwiązanych z krótkofalarstwem. Sam pomysł nie jest nowy, mówiło się o nim sporo, ale rzadko był realizowany. Tym razem Armand SP3QFE, który był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego w składzie: Sławomir Szymanowski, Dariusz Skowroński, Piotr Skrzypczak, Jakub Stępień, wcielił go w życie. To kolejny duży krok w kierunku pokazania niekrótkofalowcom z czym może być powiązane nasze piękne hobby.

W imieniu Prezydium ZG PZK dziękuję Kolegom za zorganizowanie spotkania, które przybliżyło wszystkim zainteresowanym możliwości jakie daje krótkofalarstwo, a ponadto poruszono także aspekty edukacyjne.
Pozostaje mieć nadzieję, że będą zorganizowane następne tego typu sympozja, być może z większą liczbą pracowników oświaty.

Podziękowania kieruję także do Jakuba SQ2PMN administratora SI PZK za mistrzowskie zestawienie sympozjum.

Info. Piotr SP2JMR uczestnik sympozjum

III. Sport

5. Wiadomości nie tylko DX-owe

5U - Niger: Giorgio I85HWS wrócił do Niamey w Nigerii i zamierza tam zostać do 20 grudnia. W wolnym czasie będzie aktywny jako 5UA99WS, pasma od 80 do 10 m na SSB. QSL via EA5GL i LoTW.

6Y, Jamajka: Lester W8YCM będzie aktywny jako 6Y8LV i 6Y/W8YCM od
1 grudnia do 11 stycznia 2023 roku. Wakacje spędza w ośrodku "Coral Seas Resort" na plaży Negril w Westmorland Parish na Jamajce. QSL tylko direct do Lestera Veenstra, 452 Stable Lane, Keyser WV 26726 USA, WV 26726 Jamajka.
8Q - Malediwy: Vadim R6CA będzie aktywny jako 8Q7CA z Malediwów (AS-013) od 13 do 22 grudnia na CW, SSB i FT8, pasma od 80 do 10 m. QSL Via LoTW, Club Log OQRS lub znak domowy.

C5 - Gambia: Andre ON7YK będzie aktywny w czasie wolnym jako C5YK do 24 lutego na SSB, CW i digi, pasma od 20 do 10 m. QSL via eQSL, LoTW (aktualizowane co miesiąc) lub direct na znak domowy.
EA - Hiszpania: Stacja EE44CE będzie aktywna w dniach od 3 do 18 grudnia celem upamiętnienia 44 rocznicy ogłoszenia hiszpańskiej konstytucji z 1978 r.. QSL via LoTW, eQSL lub direct do EC5WR.

EA9, Ceuta & Melilla: Juris YL2GB będzie aktywny jako EA9/YL7A lub EA9/YL2GM na falach krótkich w CW, SSB i FT8 od 8 grudnia do 12 grudnia 2022. QSL via znak domowy.

F - Francja: Stacja TM6DEO będzie aktywna od 9 do 21 grudnia 2022 celem upamiętnienia Marcela Chaillou F6DEO który zmarł 21 grudnia 2021. QSL via biuro.

LU - Argentyna: Hernan LU1COP będzie aktywny jako LP1A/E z Isla Martin Garcia (SA-055) od 8 do 11 grudnia na SSB i FT8, pasma 80 do 10 m. QSL via LoTW lub EA7FTR.

ON - Belgia: Członkowie oddziału UBA (ON5UB) będą aktywni jako OR78NUTS od 9 do 11 grudnia, celem uczczenia 78 rocznicy ofensywy w Ardenach, która odbyła się podczas II Wojny Światowej. Sufiks znaku wywoławczego to odpowiedź generała Anthonego C. McAuliffe, gdy Niemcy 22 grudnia zażądali kapitulacji, odpowiedział jednym tylko słowem, które dało mu sławę: nuts (pol. bzdura). QSL via ON5UB.

OH, Finlandia: Od 28 listopada do 26 grudnia 2022 grupa Market Reef DX Association OH9A będzie w eterze jako OG1XMAS, wszystkie pasma i emisje. QSL via ClubLog OQRS.

PA - Holandia: Z okazji świąt i nowego roku stacja PH22XMAS będzie aktywna od 6 do 28 grudnia, PH23HNY od 28 grudnia do 31 stycznia 2023. Kart QSL nie będzie.

S2 - Bangladesz: Zespół S21DX będzie aktywny z Dhal Char Island (AS-140) od 10 do 16 grudnia. W planach jest 8 operatorów (S21AM, S21BK, S21D, S21IT, S21MK, S21OM, S21RC i S21TG) którzy będą aktywni na dwóch stacjach SSB, jednej FT8 (F/H) i jednej QO-100 (SSB). QSL via LoTW, Club Log i direct EB7DX.
Więcej informacji: https://s21dx.org/ i https://www.facebook.com/s21dx.

VK9W - Willis Island: Sands VK4WXW będzie aktywny w wolnym czasie (na wyspie pracuje w stacji pogodowej) jako VK9WX z Willis Island (OC-007) do kwietnia 2023.

XT - Burkina Faso: Harald DF2WO jest aktywny jako XT2AW od 4 do 17 grudnia
na CW, SSB, FT8 i FT4, wszystkie pasma i dodatkowo ma w planach aktywność na QO-100. QSL via M0OXO OQRS.

XW - Laos: Vincent F4BKV jest aktywny jako XW4KV od 2 do 23 grudnia, głównie na QO-100. W planach jest aktywność na pasmach od 40 do 10 m, od 13 do 18 grudnia. QSL via F4BKV i LoTW.

VP8, Antarktyda: Seba SQ1SGB dotarł w dniu 1 grudnia do antarktycznej bazy Halley VI, będzie w wolnym czasie pracował SSB i FT8 na 20 m i 40 m, do 1 lutego 2023 pod znakiem wywoławczym VP8/SQ1SGB/p. QSL bezpośrednio do EB7DX. Pod linkiem:
https://www.bas.ac.uk/polar-operations/sites-and-facilities/facility/halley/ można zapoznać się ze stacją.

YO - Rumunia: Stacja YR1400VT będzie aktywna do 30 czerwca 2023 celem popularyzacji nowo otwartej trasy Via Transilvanica, długodystansowego szlaku (1400 km) używanego do wycieczek pieszych, rowerowych i konnych przez Rumunię. Więcej informacji https://www.qrz.com/db/YR1400VT.

ZB2, Gibraltar: Yuris YL2GM będzie QRV z Gibraltaru na 6 m, FT8, w dniach 6 do 8 grudnia, pod znakiem wywoławczym ZB2/YL7A. QSL via YL2GM.

Nadchodzące zawody:
ARRL 10-Meter Contest: 10 grudnia 2022 00.00 UTC - 11 grudnia 2022, 24.00 UTC
http://www.arrl.org/10-meter.

Wyniki zawodów:
CQWW DX CW raw scores:
https://www.cqww.com/raw.htm?mode=cw

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

6. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

BCC MC Contest 144 MHz - 11 grudnia godz. 20.00 UTC do 15 grudnia 2022, godz. 02.00 UTC. Mody CW i/lub WSJT. Organizator, niemiecki klub Bavarian Contest Club (BCC) zaprasza wszystkich aktywnych entuzjastów łączności poprzez odbicia od śladów po meteorach do udziału w zawodach MS podczas roju Geminidy 2022. Celem zawodów jest wzrost aktywności na częstotliwościach MS w paśmie 144 MHz i popularyzacja przypadkowych łączności MS. Zawody dostarczają również ciekawych informacji o propagacji MS w różnych porach doby podczas występowania tego jednego z większych rojów i są okazją dla operatorów niewielkich stacji na pracę ze stacjami Big-gun i rupolowanier1; potrzebnego kwadratu.
Regulamin http://www.bavarian-contest-club.de/contest/ms-contest/2020/rules-BCC-MS-Contest-2020;art625,2390

SPAC - 432 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 13 grudnia 2022, godz. 18:00-22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf

SPAC-70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 15 grudnia 2022, godz. 18:00 - 22:00 UTC. Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF. Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

UHF-FT8 Activity - 432 MHz, środa 14 grudnia 2022, godz. 17:00-21:00 UTC, organizator BANAT, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/.

Info. Stanisław SQ2EEQ

IV. Silent Keys
__________________________________________________________
SQ2LYE SK

Niniejszym przekazujemy spóźnioną i smutną wiadomość (za SP2WGB), że w dniu 8 września 2022 roku w wieku 67 lat zmarł nasz kolega krótkofalowiec Zbigniew Konieczny SQ2LYE z Gdyni (QTH: Gdynia Oksywie). Śp. Zbyszek został pochowany na cmentarzu Michała Archanioła Gdynia Oksywie.

Cześć Jego pamięci! Zarząd POT PZK
__________________________________________________________
SP2IQT SK

Niniejszym przekazujemy smutną wiadomość (za SP2BIK), że w dniu 13 listopada 2022 roku zmarł nasz kolega Stanisław SP2IQT z Gdyni. Pogrzeb śp. Stanisława SP2IQT odbył się w dniu 17 listopada 2022 roku, na cmentarzu parafialnym Gdynia-Oksywie.

Cześć Jego pamięci! Zarząd POT PZK
_________________________________________________________
SP2HQP SK

Niniejszym przekazujemy smutną wiadomość (za SP2AYC), że w dniu 6 grudnia 2022 roku zmarł nasz kolega Roman Bednarski SP2HQP z Pruszcza Gdańskiego. Śp. Roman był wieloletnim członkiem POT PZK, bardzo aktywnym krótkofalowcem i wspaniałym Kolegą. Czekamy na informacje o terminie pogrzebu.

Cześć Jego pamięci! Zarząd POT PZK

Informacje Silent Keys za stroną internetową Pomorskiego OT PZK: http://ot09.pzk.org.pl/wiadomosci/index.php, dzięki uprzejmości Romana SQ2RH.
____________________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Stanisławowi SQ2EEQ, Janowi SP7TOP, Michałowi SQ9ZAY, Armandowi SP3QFE, Marcinowi SQ3BBS, Romanowi SQ2RH, POT PZK.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80 m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl, sp5e@krotkofalow.cy.
W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt otrzymanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), a także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę, o godzinie 18:00 czasu lokalnego, na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów). Od lutego 2022 r. członkiem Redakcji jest Krzysztof SP5E, który odpowiada za nową szatę graficzną Komunikatów.

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK, są wysyłane pocztą elektroniczną w ramach subskrypcji (e-mail), do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dotyczącymi innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem.
Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.
Aby otrzymywać Komunikat PZK, należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl w temacie wiadomości z tekstem "subscribe" (subscribe r11; bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe".
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,243,051 Unikalnych wizyt