PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 15/22 z dnia 13.04.2022
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
nr 15 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajdzie się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/ .

Najszczersze życzenia zdrowych, wesołych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy składa wszystkim krótkofalowcom Prezydium ZG PZK

I. Sprawy organizacyjne

1. 18 kwietnia 2022 WARD - 97 rocznica powstania IARU

Każdego roku, w dniu 18 kwietnia, na całym świecie obchodzony jest "Światowy Dzień Krótkofalowca"    dla upamiętnienia Międzynarodowego Kongresu Radioamatorów, który odbył się w Paryżu w dniach 14-19 kwietnia 1925 r.

I właśnie w dniu 18 kwietnia, podczas tych obrad, powołana została międzynarodowa organizacja krótkofalarska IARU (International Amateur Radio Union), której celem było i jest koordynowanie działalności krótkofalarskiej na świecie przy ścisłej współpracy z ITU.
W obradach wzięło udział około 300 osób z 24 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty.
W tym 9 osobowa delegacja polska pod przewodnictwem Stanisława Odyńca, prekursora ruchu radioamatorskiego i radiofonii w kraju, wydawcy, który wraz z bratem Januszem Odyńcem wydawali pierwszy w kraju dwutygodnik "Radjo Amator", którego pierwszy numer ukazał się we wrześniu 1924 r.

W skład delegacji polskiej weszli:
- Stanisław Odyniec - Międzyklubowy Komitet Radioamatorów
- dr. W. Kasperowicz - Radioklub Warszawski
- prof. W. Smosarski - profesor Uniwersytetu Poznańskiego
- H. Markoe - Radioklub Polski
- dr. W. Schottland - Radioklub w Kowlu
- C. Pawłowski - Radioklub w Zdołbunowie
- inż. M. Michelsen - Radioklub w Otwocku
- inż. B. Rejchman - "ERKacet" w Sosnowcu
- S. Grenkauf- Kornfeld - Polskie Stow. Miłośników Radia

Przy stole prezydialnym zasiadło siedmiu delegatów najpoważniejszych grup narodowościowych w tym przedstawiciel Polski Stanisław Odyniec.
Polscy delegaci brali czynny udział we wszystkich grupach roboczych.
Wynikiem tego było uchwalenie statutu IARU. Ustanowiono m.in., że członkowie każdego kraju tworzą sekcje narodowościowe z własnym prezesem. Na prezesa IARU powołano Hirama Percy Maxima W1AW (prezesa ARRL). Pierwszą siedzibą Komitetu Wykonawczego IARU zostało miasto Hartford, w którym znajdowała się siedziba ARRL.
Obecnie IARU zrzesza 125 organizacji reprezentujących ponad 3 milionową rzeszę licencjonowanych krótkofalowców na świecie. Właśnie w tym dniu z wielu krajów pracują stacje okolicznościowe, organizowane są zawody, wystawy, prelekcje, spotkania z młodzieżą mające na celu przybliżenie problematyki krótkofalarskiej szerokiej rzeszy społeczeństwa. To może dać asumpt do pozyskania nowych zwolenników krótkofalarstwa.

Info. Jerzy SP8TK

Wszystkiego najlepszego z okazji WARD

Wszystkim Koleżankom i Kolegom krótkofalowcom życzymy sukcesów i maksimum zadowolenia z uprawiania naszego pięknego hobby jakim jest krótkofalarstwo. Życzymy
DX-ów, świetnych wyników w zawodach, udanych konstrukcji, rewelacyjnie działających anten, udanych wypraw bardziej lub mniej DX-owych. Niech każdy z Was realizuje się biorąc to z krótkofalarstwa co dla Niego najważniejsze.

Prezydium ZG PZK

2. Rocznica I reaktywacji PZK po II wojnie światowej

Niepostrzeżenie minęła bardzo ważna - 75 rocznica w powojennej historii Polskiego Związku Krótkofalowców. W Monitorze Polskim z dnia 7 sierpnia 1947 r. w dziale Rejestr Stowarzyszeń - Zarząd Miejski m.st. Warszawa ukazała się informacja, którą pozwolę sobie zacytować: "Na zasadzie decyzji m.st. Warszawy z dnia 31 marca 1947 r. L.dz. 01-1048/47 wpisano w dniu 31 marca 1947 r. do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod. Nr. 176 Stowarzyszenie p.n. "Polski Związek Krótkofalowców" z siedzibą w Warszawie. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Państwa Polskiego. Cel Stowarzyszenia: rozwój krótkofalarstwa w Polsce dla spotęgowania obronności Państwa. Założycielami Stowarzyszenia są: (dla pełniejszego przybliżenia nw. osób, dopisałem ich przedwojenne znaki wywoławcze, a w jednym przypadku, dla YL, znak powojenny) Malinowski Romuald, Hetper Roman, Ksionda Rościsław - SP1GG, SP2RC, Jegliński Anatol - SP1CM, Brodziak Ludwika - SP5MS /XYL SP1QC, SP5QC/, Choiński Leonard - SP1LD, Trembiński Władysław - SP1AD, Stańczyk Czesław.
Natomiast pierwsze, po wojnie rozporządzenie MPiT w sprawie "Amatorskich Radiostacji doświadczalnych" ukazało się z datą 30 października 1948 r. w Dzienniku Ustaw Nr.52.

Info. Jerzy SP8TK

3. Pomoc walczącej Ukrainie
W związku z krytyczną sytuacją po napaści Rosji na Ukrainę, apelujemy do wszystkich krótkofalowców SP o wsparcie ludności Ukrainy. Ponieważ PZK nie ma w swoim statucie działalności pomocowej lub charytatywnej proponujemy dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie, którą należy wpłacać na konta stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo taką działalnością.
Przykładowo są to: Polska Akcja Humanitarna (PAH), Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż (PCK), Fundacja "Siepomaga", fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" PCPM i jeszcze wiele innych. Zbiórki prowadzą także niektóre podmioty gospodarcze w tym sieci sklepów.
Wiele z nich prowadzi także punkty przyjęć pomocy rzeczowej, zbierając odzież, art. spożywcze, higieniczne oraz sprzęt survivalowy. Szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronach internetowych.
Szczegółowe aktualne informacje na temat potrzeb w zakresie pomocy podaje Narodowy Instytut Wolności pod adresem http://cutt.ly/PomocUchodzcomzUkrainy, pod którym znajduje się zaktualizowana na dzień 12.04.2022 godz. 15:00 baza informacji, gdzie aktualnie pomoc uchodźcom z Ukrainy jest najbardziej potrzebna z określeniem, jaki rodzaj pomocy jest obecnie najbardziej pilny. Zawiera ona bieżące zapotrzebowanie przesyłane przez pełnomocników wojewodów ds. organizacji pozarządowych.

Decyzją MSWiA udział NGO w pomocy dla uchodźców jest koordynowany regionalnie. Każdy wojewoda wyznaczył koordynatora do tego zadania. Lista pełnomocników wojewodów jest dostępna pod adresem www.gov.pl/pozytek/dlaukrainy .

Przypominamy, że kontakt telefoniczny należy podejmować tylko w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu, aby nie blokować linii telefonicznych. W innym przypadku prosimy o zgłaszanie oferowanej pomocy za pośrednictwem rządowej strony internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl .

Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy i zaangażowania, także poprzez przekazywanie niniejszej wiadomości osobom i organizacjom, które mogą włączyć się w akcję #PomagamUkrainie.

Na bazie informacji Komitetu ds. Pożytku Publicznego NIW
Prezydium ZG PZK

4. Walne Zebranie Dolnośląskiego Oddziału Terenowego

10 kwietnia br. w sali wielofunkcyjnej Ośrodka Postaw Twórczych przy ulicy Działkowej 15 we Wrocławiu odbyło Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców (OT 01 PZK), w którym wzięło udział 37 osób, co stanowiło 14,8 % stanu osobowego Oddziału. W Zebraniu wziął udział prezes PZK Tadeusz SP9HQJ, zapoznając zebranych z aktualną sytuacją PZK. Dużo uwagi poświęcił aktualnej sytuacji na Ukrainie i stanowisku PZK w tej sprawie. Omówił również przesłanki, jakie towarzyszyły podjęciu decyzji o rezygnacji w tegorocznych zawodów SP DX Contest. W zebraniu wziął również udział członek OT 01 PZK i jednocześnie sekretarz GKR PZK Ireneusz SP6TRX. Po wybraniu stosownych komisji, sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu OT 01 PZK złożyli: prezes Jakub SQ6NEJ, skarbnik Andrzej SP6MSC. Przewodniczący OKR PZK Krzysztof SP6JIU pozytywnie ocenił działalność Zarządu OT i zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi OT OZP.
Wybrano nowy skład Zarządu Oddziału w składzie: Waldemar 3Z6AEF, Przemysław SP6ODL, Andrzej SP6SMC, Marcin SQ6POL, Arkadiusz SP6XL. Z uwagi na pobyt w szpitalu Waldemara 3Z6AEF Zarząd Oddziału ukonstytuuje się w najbliższym czasie. Zastępcami członka Zarządu zostali wybrani: Marcin SP6MI, Zenon SP6JQF, Sławomir SP6SG.
Skład nowo wybranej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej to: Krzysztof SP6JIU, Tomasz SP6T, Szymon SP6OK. Również OKR ukonstytuuje się w najbliższym czasie. Zastępcami członka OKR zostali wybrani: Jakub SQ6NEJ, Dominik SP5DLV.

Zdjęcia widoczne w wersji PDF

Info: Tadeusz SP9HQJ

II. Wydarzenia

5. Wyprawa na Wyspy Owcze 2022

Klub SP1KRF organizuje w dniach 5-11 września wyprawę na Wyspy Owcze. Poszukujemy dobrego operatora CW, SSB, FT8 do pracy ze stacji OY1KRF. Orientacyjny koszt ok. 3000zł. Zgłoszenia na adres sp3vax@op.pl .

Vy73 Janusz SP3VAX

6. XXVII Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie Lubuskim

Zapraszamy 1-go maja 2022 r. na XXVII Spotkanie Krótkofalowców i Miłośników Radia i Eteru, które jak co roku odbędzie się w Łagowie Lubuskim, ul. Kolonia 13, przy jeziorze (N52 20.85' E15 17.90' JO72PI)
Masz ciekawe doświadczenia w krótkofalarstwie i chcesz się nimi podzielić? Jesteś DX-menem, konstruktorem, byłeś uczestnikiem wypraw, posiadasz sprzęt krótkofalarski do zbycia?
Chcesz spędzić czas w miłej rodzinnej atmosferze wśród przyrody, zwiedzić malowniczy Łagów Lubuski, uruchomić się z Łagowskiego Parku Krajobrazowego SPFF-059? To wszystko będzie możliwe. Będziesz mógł spokojnie zaparkować swój pojazd, podłączyć się do prądu i zainstalować własną stację z antenami. Wszystkie media będą do dyspozycji. Będzie też dobre nagłośnienie. Jest też możliwość wcześniejszego przybycia i pozostania dłużej po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Zapraszamy wystawców i producentów sprzętu dla radioamatorów.
Częstotliwość lokalna do komunikacji z miejscem spotkania: 145.275 MHz FM, dodatkowo przemiennik lokalny SR3ZJ 438.750/431.150 MHz ton 1750 Hz i CTCSS 79.7 Hz i DigiAPRS SR3NJE 144.800 MHz w pobliskim Jemiołowie, SR3Z w Zielonej Górze (145.7125/145.1125 MHz CTCSS 71.9 Hz i SR3G w Gorzowie Wielkopolskim (145.750/145.150 MHz ton 1750 Hz i CTSCC 77.0 Hz. Dodatkowe informacje i uzgodnienia, tel. 888 879 884.

Film z XXVI Spotkania: https://youtu.be/DBkyFeCstrg

Pozdrawiam
Mietek SP3CMX qrz.com/db/SP3CMX

III. Sport

7. Wiadomości nie tylko DX-owe

9N - Nepal: Leszek SP6CIK i Janusz SP9FIH planują wyprawę do Nepalu około 24 kwietnia. Licencje są w trakcie załatwiania i prawdopodobnie będą dograne w początkowych dniach pobytu. Planowane są anteny na 40, 30, 17, 15, 12, 10
i 6m. http://www.nepal-2022.dxpeditions.org/

9N - Nepal: Matjaz, S57MK jest teraz aktywny jako 9N7MK z Nepalu do 23 kwietnia. Będzie pracował przez 3-4 dni z Katmandu a następnie z innych miejsc podczas trekkingu w rejonie Mount Everest. Aktywność będzie głównie na 40/20/17/15 metrów z użyciem CW, SSB i digi.

4L - Gruzja: Darek, SP9DLM będzie ponownie aktywny jako 4L/SP9DLM
z Kobuleti, w terminie 12-19 kwietnia. Aktywność będzie ograniczona do jego wolnego czasu na 80/40/20/17/15/10 metrów. Jest tam, aby naprawić wzmacniacz DMR/FM w Telavi. QSL via SP9DLM, direct, przez Biuro, eQSL lub LoTW.

OZ - Dania: stacja 5P0WARD będzie aktywna w dniu 18 kwietnia dla uczczenia Światowego Dnia Radia Amatorskiego. QSL przez ClubLog OQRS, LoTW i eQSL lub OZ1ACB. Za łączności ze stacjami 5P0WARD/xx o różnych rozszerzeniach sufiksu będzie przyznawana nagroda specjalna. Dalsze informacje można znaleźć na stronie https://www.qrz.com/db/5p0ward .

PA - Holandia: Erwin, PA3EFR i inni będą pracować ze stacji okolicznościowej PH2022IG w dniach 15-22 kwietnia z Hagi podczas piątej edycji Invictus Games, międzynarodowej imprezy sportowej dla rannych, kontuzjowanych i chorych żołnierzy i kobiet zarówno służących jak i weteranów.

VK9N - Wyspa Norfolk: Chris VK3QB, Luke VK3HJ i Alan VK6CQ będą aktywni jako VK9NT z Norfolk Island (OC-005) w dniach 14-25 kwietnia na CW, SSB i FT8 w pasmach 160-10 metrów i "trochę na 6m". QSL via M0OXO OQRS (https://www.m0oxo.com/oqrs/ ). Uaktualnienia będą publikowane na profilu VK9NT na qrz.com

8Q - Maledivy: Braco, E77DX będzie aktywny w stylu wakacyjnym jako 8Q7DX
z Malediwów (AS-013) w dniach 13-27 kwietnia. Planuje być QRV na 80-10 metrów. QSL via LoTW i E73Y.

CT8 - Azory: Tony CU8AS będzie pracował z Flores Island (EU-089) pod znakiem CQ84AS z okazji 84 urodzin w dniach 13-19 kwietnia, głównie na CW ("nie więcej niż 18WPM") z odrobiną SSB. 16-17 kwietnia będzie QRV tylko na 30, 17 i 12 metrach. QSL via HB9CRV i LoTW.

EA - Hiszpania: Członkowie Radio Club Henares będą aktywni jako EH4WRD
w dniach 8-24 kwietnia dla uczczenia Światowego Dnia Radia Amatorskiego. QSL via EA4RCH. Dodatkowe informacje: https://www.radioclubhenares.org/eh4wrd/

F - Francja: Świętując 15. rocznicę SOTA (Summits On The Air) Francja, stacja TM15SOTA będzie aktywna przez piętnaście dni pomiędzy 15 kwietnia a 29 maja. QSL via eQSL, papierowe QSL nie będą dostępne.

F - Francja: Stacja TM97WARD będzie aktywna w dniach 16-25 kwietnia dla uczczenia Światowego Dnia Radia Amatorskiego (18 kwietnia). QSL via biuro.

I - Włochy: Stacja IY1TIT będzie aktywna na CW, SSB i RTTY w dniach 9-18 kwietnia jako część projektu edukacyjnego dla uczniów uczniów miejscowej szkoły średniej, mającego na celu upamiętnienie 110 rocznicy zatonięcia Titanica, uczczenia życia i pracy Guglielmo Marconiego oraz podkreślenie znaczenia systemu łączności awaryjnej. QSL via IK1HLG, LoTW i eQSL.

JA - Japonia: Stacja 8N650JP będzie aktywna między 1 kwietnia a 30 września celem uczczenia 50. rocznicy przywrócenia prefektury Okinawa do Japonii (15 maja 1972) po 27 latach. Wszystkie QSO będą potwierdzane automatycznie przez biuro.

JX - Jan Mayen: Helge LB4MI, jest teraz aktywny jako JX/LB4MI do początku października 2022. Aktywność jest ograniczona z powodu obowiązków zawodowych i będzie aktywny tylko w wolnym czasie (brak regularnego harmonogramu). Słychać go było na 20/17 m SSB w minionym tygodniu. Twierdzi, że nadal uczy się CW. QSL via LB4MI Biuro, eQSL, LoTW i ClubLog.

SP -Polska: Stacja 3Z80AK jest aktywna w okresie od 1 kwietnia do 31 maja dla uczczenia 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. QSL via SP1PBW.

TL - Republika Środkowoafrykańska: Dxpedycja TL8AA & TL8ZZ do Republiki Środkowoafrykańskiej została przesunięta na listopad, "na koniec pory deszczowej". Więcej informacji: http://www.i2ysb.com/idt/

TX5N - AUSTRAL ISLANDS: Stacja TX5N ma być aktywna w eterze w dniach 16 - 28 kwietnia.

V7 - Wyspy Marshalla: Stewie, WV7MS jest zatrudniony jako strażak na atolu Kwajalein na Wyspach Marshalla "na najbliższą przyszłość". Będzie QRV jako V7/WV7MS, gdy czas mu na to pozwoli. QSL via eQSL i LoTW.

VE - Kanada: Z okazji stulecia istnienia Kitchener-Waterloo Club (VE3IC, https://www.kwarc.org/) będzie używał trzech specjalnych znaków wywoławczych: VC3C podczas Ontario QSO Party (16-17 kwietnia), VC3IC podczas RAC Canada Day Contest (1-2 lipca) i VB3C w ARRL Field Day Field Day Contest (25-26 czerwca).

VE - Kanada: Organizacja Radio Amateurs of Canada po raz kolejny organizuje akcję "Get on the Air on the WARD", w którym zachęca jak największą liczbę amatorów do nawiązania łączności z jak największą liczbą stacji RAC działającymi w całej Kanadzie od godz. 00.00 UTC do 23.59 UTC w dniu 18 kwietnia. Oficjalnymi stacjami RAC będą VA2RAC, VA3RAC, VE1RAC,
VE4RAC, VE5RAC, VE6RAC, VE7RAC, VE8RAC, VE9RAC, VO1RAC, VO2RAC, VY0RAC, VY1RAC i VY2RAC. QSL via LoTW lub przez biuro. Ci, którzy nawiążą łączność z jedną lub więcej z tych stacji, na dowolnym paśmie i dowolną emisją, będą uprawnieni do otrzymania specjalnego certyfikatu okolicznościowego:
https://www.rac.ca/certificates/ .

VP2V - Brytyjskie Wyspy Dziewicze: Lori KB2HZI, Pat N2IEN, Ray W2RE, Rock WW1X i Lee WW2DX będą aktywni jako VP2V/N2IEN z Tortoli (NA-023) w dniach 10-16 kwietnia. Będą pracować CW, SSB i FT8 na 160-6 metrów z naciskiem na wyższe pasma. QSL via EB7DX.

YB - Indonezja: Stacja 8D97WARD będzie aktywna w dniach 16-18 kwietnia z okazji Światowego Dnia Radia Amatorskiego na 80, 40, 20, 15 i 10m SSB, CW, FT8 i RTTY, plus satelita IO-86 na 435,880 MHz. QSL via LoTW, eQSL, i Club Log.

Nadchodzące zawody:

Worked All Provinces of China DX Contest: 16 kwietnia 2022 06:00 UTC - 17 kwietnia 2022 05:59 UTC
http://www.mulandxc.com/index/match_info?id=4

CQMM DX Contest: 16 kwietnia 2022 09:00 UTC - 17 kwietnia 2022 23:59 UTC
http://www.cqmmdx.com/rules/

YU DX Contest: 16 kwietnia 2022 07:00 UTC - 17 kwietnia 2022 06:59
http://www.yudx.yu1srs.org.rs/

ES Open HF Championship 2022 odwołany.
Niniejszym informujemy, że w związku z inwazją Rosji na Ukrainę ERAÜ podjęła decyzję o odwołaniu zawodów 2022 ES OPEN HF CHAMPIONSHIP w dniu 16 kwietnia. Mają nadzieję na zakończenie wojny i przywrócenie pokoju w Europie Wschodniej.

Pozdrawiam
Marcin SP3BBS

8. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
IARU R1 50MHz MGM Contest - zawody IARU R1 na 50 MHz, tylko emisje cyfrowe (MGM), 16-17 kwietnia 2022 r., godz. 14:00-14:00 UTC.
Regulamin zawodów IARU R1 można znaleźć w kalendarzu zawodów PK UKF pod adresem: https://pk-ukf.pl/kalendarz-zawodow-2022/

Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV". Bezpośredni link: https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/

SPAC- 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 19 kwietnia 2022, godz. 17:00 - 21:00 UTC.

SPAC-70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 21 kwietnia 2022, godz. 17:00 - 21:00 UTC.

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

UHF-FT8 Activity 1.3 GHz - zawody aktywności FT8, środa 20 kwietnia 2022, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

Stanisław SQ2EEQ

9. Zawody Urodziny Miasta Bydgoszczy

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji zawodów Urodziny Miasta Bydgoszczy, która w 2022 roku odbędzie się 16 kwietnia w godz. 14:00-15:59 UTC.
Zawody upamiętniają rocznicę nadania lokacji Bydgoszczy przez Króla Kazimierza III Wielkiego dnia 19 kwietnia 1346r. w Brześciu Kujawskim oraz promują miasto Bydgoszcz i region województwa kujawsko-pomorskiego.
Od 2022 roku obowiązuje nowy regulamin zawodów - zmianie uległy przede wszystkim grupy klasyfikacyjne.
Szczegóły i regulamin na stronie Bydgoskiego OT PZK (OT04)

Info. Łukasz SQ2DYL

IV. Humor

10. CQ z Trafalgar Square.

Nadawanie z tego miejsca nie jest tanie. Doba pobytu kosztuje około 300 funtów/noc.
Ilustracja w wersji PDF

Nadesłał Irek SP3SUX

V. Alternatywne hobby

11. Wędkarstwo

To dość popularne hobby wśród krótkofalowców. Dzisiaj występuje Zenek SP3HUU w roli głównej. Piękne okazy złowione! Zenek po złowieniu, zrobieniu zdjęć wypuszcza je z powrotem do wody.

Taaaaakie ryby widoczne w wersji PDF


Info: SP5ELA

VI. Informatyka trochę na wesoło z życzeniami

12. Znana firma i znany software (oprogramowanie do zarządzania zdalnego) przysłała takie unikalne życzenia świąteczne!

ilustracja widoczna w wersji PDF

To bynajmniej nie jest oferta komercyjna, w wydaniu Komunikatu oczywiście.
Źródło - newsletter TeamViewer.

Info: Zygi SP5ELA

VII. Propagacja fal radiowych

13. "Australia to UK with milliwatts"

Chodzi o łączność pomiędzy "G", a Australią na małej mocy.
QRP kontakty VK3YE z G4AKC (SSB) I z M3KXZ (CW). 31/3/2022 long path na 14 MHz. PS: Jeżeli podoba Ci się to wideo proszę wesprzyj mój kanał Amateur Radio VK3YE: * Zasubskrybuj mój kanał na Youtube. Peter VK3YE

https://www.youtube.com/watch?v=tQYDZ2fB5s0

David's odbierał mnie (VK3YE): https://www.youtube.com/watch?v=tYe0xg1EBIU
Dałem Davowi G4AKC report S5-4 dla 1 wata I następnie zadziwiające S3-2 dla 100 mW! Super wideo, Peter. Dzięki za nagranie i podzielenie się nim z nami wszystkimi! Peter, VK3ACZ

Info: SP3SUX, SP5ELA

VIII. Silent Key's
_______________________________________________________-
SP4JWB SK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że nasz kolega Jacek Juzwowicz SP4JWB zmarł w niedzielę rano 10.04.2022 r.
Zapalony telegrafista, wieloletni członek Oddziału Terenowego PZK OT-17 w Białymstoku. Od wielu lat zmagając się z chorobą, która przykuła go do wózka, z ogromną radością włączał swój TRX, aby choć trochę posłuchać.
Niesprawność nie pozwalała nadawać, ale radio było zawsze w centrum jego zainteresowań, było codziennym oknem na nasz radiowy świat.

Niech odpoczywa w pokoju. Wyrazy współczucia dla Rodziny i Przyjaciół.

Tomek SP4TB
_______________________________________________________________


SP5HEN SK

Z wielkim smutkiem informujemy, że 10 kwietnia 2022 r. odeszła do wieczności wieloletnia członkini naszego Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK, śp. Ewa Michałowska SP5HEN.
Śp. Ewa SP5HEN pracowała w Polskim Radiu jako redaktor i autor blisko 500 audycji. Jeszcze niedawno mogliśmy usłyszeć jej audycję radiową zrealizowaną dla Programu III Polskiego Radia o sytuacji wojennej Ukrainy. Wojny widzianej przez pryzmat zwykłych ludzi, w tym krótkofalowca ze Lwowa, dlatego ciężko jest pisać o śp. Ewie SP5HEN w czasie przeszłym. Oprócz zawodowego zainteresowania radiem znajdowała czas na krótkofalarstwo i znamy ją jako współorganizatorkę zawodów o Statuetkę Syrenki Warszawskiej, uczestniczkę wielu zawodów i akcji dyplomowych.
Pomagała OT 31 PZK poprzez swoje uczestnictwo zdobywać wysokie lokaty we współzawodnictwach oddziałowych w zawodach SP DX Contest i SPCM. Była aktywnym członkiem klubu SP5PAT i propagatorem krótkofalarstwa wśród młodzieży. Na stronie Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia we wrześniu 2020 opublikowano artykuł o Ewie Michałowskiej
Studio Reportażu i Dokumentu | Ewa Michałowska (polskieradio.pl)

Pogrzeb śp. Ewy Michałowskiej SP5HEN odbył się 13 kwietnia 2022 na cmentarzu w Szreńsku.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Wiesławowi SQ5ABG po stracie ukochanej Ewy.
Niech spoczywa w spokoju!

W imieniu OT 31 PZK Gienek SQ9HZM
_____________________________________________________________
SP7HKO S.K.

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 12.04.2022 zmarł nagle nasz Serdeczny Przyjaciel Jerzy Albiński SP7HKO, kolega z dużym doświadczeniem radio-amatorskim, zawsze chętny nieść pomoc w rozwiązywaniu problemów radiowych i przyjacielskich, którego obecność w eterze na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim była zawsze widoczna i gdzie aktywnie wykorzystywał swój wolny czas do ostatnich dni.
Niech szum eteru towarzyszy mu na zawsze w krainie wiecznych DX-ów.

Rodzinie i bliskim przesyłamy wyrazy głębokiego współczucia.

Koledzy krótkofalowcy i zarząd OT15
Info Jan SP7TOP

_______________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Marcinowi SP3BBS, Stanisławowi SQ2EEQ, Tadeuszowi SP9HQJ, Łukaszowi SQ2DYL, Jurkowi SP8TK, Tomkowi SP4TB, Mietkowi SP3CMX, Januszowi SP3VAX, Eugeniuszowi SQ9HZM, Irkowi SP3SUX, Janowi SP7TOP,

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie, czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Krzysztof SP5E i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym co środowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,416,239 Unikalnych wizyt