PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 09/22 z dnia 09.02.2022
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 06/2022 z dnia 09 lutego 2022 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK

03 lutego br. za pośrednictwem komunikatora MS Teams, odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK. Zostało ono zwołane podczas posiedzenia 29 stycznia br.
Obecni: Tadeusz SP9HQJ prezes PZK, Jan SP2JLR skarbnik PZK, Piotr SP2LQP wiceprezes PZK, Piotr SP2JMR sekretarz PZK, z-cy członka Prezydium: Marek SP3AMO oraz Tomek SP3QDM. Główną Komisję Rewizyjną reprezentowali: Stanisław SQ2EEQ, Krzysztof SQ2NIG, Adam SQ1GPR, Krzysztof SQ2JK. Gośćmi posiedzenia byli: Sylwia Dąbrowska księgowa PZK, Zbyszek SP7MTU oraz Jan SP7TOP.

Prezes przywitał wszystkich i powiedział, że pierwszym punktem obrad będzie kooptacja członka prezydium po rezygnacji Mariusza SP5ITI.

a) Prezes przypomniał głosowania z XXVI KZD i to, że zastępcami członków prezydium zostali: Marek Kuliński SP3AMO i Tomasz Mańkowski SP3QDM. Więcej głosów otrzymał Marek Kuliński SP3AMO, który wyraził zgodę na uczestnictwo w Prezydium ZG PZK i przejęcie funkcji wiceprezesa ds. organizacyjnych. Prezydium podjęło uchwałę o kooptacji Marka Kulińskiego SP3AMO do składu prezydium ZG PZK.

b) Informacja skarbnika PZK Jana SP2JLR na temat obciążeń budżetu PZK. Skarbnik wymienił osoby zatrudnione na podst. umów zleceń. Wyjaśnił szczegółowo zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy oraz zasady obliczania kwot brutto i netto na podstawie obowiązującego programu rządowego rPolski Ład 2022r1;. Są one zarówno dla zleceniobiorców jak dla PZK bardzo niekorzystne.

c) Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o zatrudnieniu od 1 lutego 2022 r. Sylwii Dąbrowskiej na stanowisku księgowej w niepełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony.

d) Analiza wniosków na dofinansowania złożonych przez Odziały PZK i inne podmioty. W tym punkcie Prezydium szczegółowo przeanalizowało wszystkie pozycje budżetu. W szczególności przedyskutowano poniższe wnioski:

1. Wnioski Podkarpackiego OT PZK (OT05) o dofinansowanie Zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza oraz akcji dyplomowej z okazji 200 lat urodzin Ignacego Łukasiewicza należy sfinansować ze środków 1% na OPP. Jako spełniające wymogi ustawowe. Na pierwszy z nich zostanie przeznaczone 1500 zł, a na drugi 2000 zł.

2. Wniosek Przemysława SP7VC o dofinansowanie wyprawy krótkofalarskiej na Islandię. Przeznaczono na ten cel z budżetu centralnego 2000 zł.

3. Wniosek Jacka SP5EAQ o dofinansowanie wyprawy krótkofalarskiej na Australe. Prezydium przyznało na koszty ubezpieczenia wyprawy 1000 zł..

4. Wniosek o dofinansowanie klubu PZK SP8PCF w Albigowej. Przyznano dofinansowanie 2000 zł.

5. Prezydium przyznało dofinansowanie do zawodów Zamkowych i Militarnych z wniosku OT01 łącznie 1000 zł.

6. Wniosek Pomorskiego OT PZK na dofinansowanie z budżetu centralnego ogólnopolskiego spotkania krótkofalowców Swornigacie 2022 (dawniej Bachorze). Z uwagi na znaczny poziom niewykorzystanych środków z 1 % na OPP prezydium podjęło decyzję o finansowaniu tej imprezy w kwocie 1500 zł ze środków OPP.

7. Prezydium uwzględniło wniosek o zakup TRX IC 9700 dla klubu SP8PRZ jako wniosek Rzeszowskiego OT PZK OT18 na współfinansowanie przy czym 50% wnioskowanej kwoty pochodzić będzie z budżetu centralnego PZK, a pozostałe środki ze środków OT18.

8. Prezydium przyjęło wnioski Śląskiego OT PZK o dofinansowanie Beskidzkiego Pikniku Eterowego oraz 100 rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Wniosek dot. 100 rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski został zakwalifikowany jako spełniający wymogi ustawowe do sfinansowania ze środków OPP. Oby dwa wnioski otrzymają dofinansowanie po 2000 zł.

Prezydium nie podjęło uchwały o przyjęciu prowizorium budżetowego na 2022 rok.

Posiedzenie zakończono o godz. 22.35

Info. Piotr SP2JMR

2. Podsumowanie konkursu YOTA 2021

Grudzień ubiegłego roku upłynął pod hasłem YOTA - Yongsters On The Air, czyli młodzi w eterze. Polski Związek Krótkofalowców zorganizował po raz pierwszy krajowy konkurs dla młodych krótkofalowców "Miesiąc YOTA SP 2021". Wzięło w nim dział dziewiętnaście młodych osób, a przynajmniej tyle zgłoszeń wpłynęło do komisji konkursowej. W ramach konkursu pracowały stacje: SN3YOTA, SQ9YOTA, 3Z3YOTA, HF9YOTA, 3Z5YOTA, SN0YOTA, SQ3YOTA, SP9YOTA i HF3YOTA, zgłoszono 10270 łączności.

Komisja konkursu PZK dla młodych krótkofalowców "Miesiąc YOTA SP 2021" w składzie Mirosław Sadowski SP5GNI oraz Adam Zalewski SP5UFK przeanalizowała logi pod kątem prawidłowości zalogowania łączności oraz łączności powtórzonych. W wyniku obliczenia punktacji zgodnie z regulaminem konkursu komisja ustaliła, że zwycięzcą konkursu "Miesiąc YOTA SP 2021", który zdobył 4740 punktów, oraz zdobywcą nagrody rzeczowej o wartości 2000 zł został Bartosz Knobel SP3EMA, pracujący w konkursie pod znakiem SN3YOTA.

Laureatem drugiego miejsca (1516 punktów), oraz zdobywcą nagrody rzeczowej o wartości 1500 zł został Michał Augustynek SQ9ALW, pracujący pod znakiem SQ9YOTA. Laureatem trzeciego miejsca (914 punktów), oraz zdobywcą nagrody rzeczowej o wartości 1000 zł został Jan Horoszkiewicz SP5J, pracujący pod znakiem 3Z3YOTA.

Najmłodszy uczestnik miał ukończone 11 lat, był to Michał Olończyk SP3TNT. Zdobył on regulaminową nagrodę rzeczową o wartości 500 zł. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy za udział w konkursie.

Pozaregulaminową nagrodę, ufundowaną przez magazyn "Świat Radio" (mini-transceiver QCX-mini CW na pasmo 80m), wylosował Ignacy Toruński SP7TIS, pracujący pod znakiem SN0YOTA.

W imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców gratulujemy laureatom oraz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a także ich opiekunom. Dziękujemy koleżankom i kolegom za nawiązywanie QSO ze stacjami YOTA.

Protokół z pełnymi wynikami konkursu jest dostępny na stronie PZK - Download - Konkursy - Miesiąc YOTA SP2021:

https://pzk.org.pl/download/public/Konkursy_radiowe/YOTA-2021/Protokol_konkurs_YOTA.pdf

W równoległej do konkursu krajowego ogólnoświatowej akcji IARU "December YOTA Month 2021" wzięły udział 62 stacje z sufiksem YOTA, zrobiono 119516 łączności. Wzięły w niej udział 3 stacje polskie: HF0YOTA, SN0YOTA, SQ9YOTA (w sumie 8969 QSO). Również im gratulujemy udanego udziału w akcji!

Mirosław Sadowski SP5GNI

II Wydarzenia

3. "Radio Nostalgia" czyli wystawa starych radioodbiorników

Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie otwartej już w grudniu 2021 r. wystawy pt: "Radio Nostalgia", na której prezentowane są odbiorniki radiowe z lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku.
Eksponowane urządzenia pochodzą z prywatnej kolekcji Ks. Ryszarda Piaseckiego - SP9VOQ, a wystawa mieści się w budynku głównym Muzeum Regionalnego przy ul. Ratuszowej 4 w Dębicy.
Godziny zwiedzania Muzeum:
poniedziałek nieczynne,
wtorek - piątek: 8.30 - 15.30,
sobota: 09.00 - 12.00. Muzeum Regionalne w Dębicy zaprasza na kolejne już oprowadzanie kuratoryjne po wystawie "Radio Nostalgia", które jest zaplanowane na 12-go i 26-go lutego. Oprowadzającym będzie ksiądz Ryszard Piasecki, właściciel kolekcji.
Ilość wejściówek ograniczona. Wstęp wolny.
Wystawa ograniczona czasowo i będzie trwać do 22 kwietnia br.
Autor wystawy ma Umowę z Muzeum na kolejne kuratoryjne oprowadzenia, tak że spotkania będą na pewno jeszcze w marcu i kwietniu.

Serdecznie zapraszamy.

Na zdjęciu widocznym w wersji PDF Ks. Ryszard Piasecki SP9VOQ oprowadza po wystawie

Po więcej informacji oraz aktualności zapraszam na:
stronę: http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/radio-nostalgia-wystawa/
youtu.be: https://youtu.be/WqD6Z_JNTf8

Na zdjęciach widocznych w wersji PDF wybrane eksponaty.

Autor zdjęć Waldemar Pisarczyk SP9MZX wyraża zgodę na ich publikację.
Vy 73. Staszek SQ9AOR.

4. Dyplom z okazji 95 lecia LKK

Lwowski klub Krótkofalowców (LKK), który powstał w 1926 roku był jednym z pierwszych jeśli nie w ogóle pierwszym klubem krótkofalarskim w Polsce, a jego działalność wpisuje się b. wyraźnie w rozwój polskiego społeczeństwa, jego politechnizacji w tym polskiej myśli technicznej. Kultywowanie przez Polski Związek Krótkofalowców kolejnych rocznic związanych z LKK stanowi działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego Polski.

Akcja dyplomowa z okazji 95 lecia Lwowskiego Klubu Krótkofalowców LKK zakończyła się 31 grudnia 2021 roku. Była zorganizowana przez Zbyszka SP8AUP prezesa OT35 PZK i klubu SP5PEF oraz przez Lewkę UR5WQ członka LKK. Poniżej publikujemy regulamin dyplomu oraz jego szatę graficzną. Gratulujemy wszystkim 59 jego zdobywcom.

1. Dyplom wydawany jest stacjom, które przeprowadziły w dniach od 1- 31.12. 2021 r. łączności z obydwoma stacjami okolicznościowymi pracującym ze Lwowa i z Jarosławia z okazji 95. rocznicy powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców - EN95WLKK oraz 3Z95LKK.

2. Aby otrzymać dyplom po spełnieniu powyższych warunków należy przesłać swoje karty QSL dla obydwu stacji do QSL Managera zawierające adres pocztowy właściciela karty na który to nastąpi wysłanie dyplomu.

3. Dyplom jest bezpłatny

4. Termin wydawania dyplomu: 31.12.2022 r.

5. QSL Managerem obu stacji jest Kolega Zbigniew SP8AUP prezes Jarosławskiego OT PZK oraz klubu Krótkofalowców przy Burmistrzu miasta Jarosławia SP8PEF.

6. Adres do korespondencji pocztowej to: PZK Oddział Terenowy 37-500 Jarosław ul. Rynek 6/33 adres elektroniczny: ot35@o2.pl

Info. Zbyszek SP8AUP

5. SN0RUN znowu w eterze

W dniach 11 i 12 marca br. będzie aktywna stacja SN0RUN z okazji kolejnej edycji biegu "Setka Komandosa" organizowanego w Lublińcu. Aktywność jest organizowana przez Praski Klub Krótkofalowców SP5PPK OT37 PZK, w którego szeregach są miłośnicy wszelkich form radiokomunikacji oraz przyjaciele i sympatycy WKB "Meta" organizującego przełajowe biegi ekstremalne. Stacja SN0RUN propaguje je drogą radiową na cały świat.
Więcej informacji na: www.sp5ppk.waw.pl

Info. na podstawie informacji Andrzeja SQ5NAP

III. Sport

6. Apel Kapitana zespołu SN0HQ

Koleżanki i Koledzy,

Już za kilka miesięcy odbędą się kolejne zawody IARU HF Championship, w których od lat startuje nasza narodowa reprezentacja Polskiego Związku Krótkofalowców - Zespół SN0HQ.
Od kilku lat zajmujemy miejsca w pierwszej szóstce światowych zespołów narodowych.
Na pewno tych zawodów, z powodów obiektywnych nigdy nie wygramy - m.in. z powodu lokalizacji w 28 strefie ITU, regulaminu zawodów, ilości krótkofalowców w krajach konkurentów, potencjału technicznego innych krajów, naszego położenia geograficznego, warunków propagacyjnych itp...
Tym niemniej na przestrzeni lat udawało się nam zająć drugie miejsca i kilkakrotnie trzecie miejsca na świecie.
Należy jednak zawsze dążyć do poprawienia własnego wyniku i szukać sposobów na jego poprawienie.

Od kilku lat przedstawiam szczegółową analizę naszych startów z podziałem na pasma i emisje. Z analizy tej różne osoby wyciągają różne wnioski.
Jedno jest pewne, że nie dysponujemy odpowiednio licznym potencjałem stacji głównych i zapasowych równomiernie rozmieszczonych na terenie kraju aby spośród nich wybrać stacje najsilniejsze i opracować odpowiednia strategię startu.
Dlatego zwracam się do Was z prośba o zgłoszenia chęci startu nowych stacji, które jeszcze nie uczestniczyły w zawodach IARU w naszym zespole.
Na pewno na przestrzeni kilku ostatnich lat pojawiło się wielu Kolegów dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym swoich stacji a o których jeszcze nie wiemy, którzy mogliby zaprosić do siebie innych członków zespołu.
Na naszej liście jest duża grupa doskonałych operatorów lecz nie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym stacji z racji miejsca zamieszkania lub innych przyczyn.
Dlatego zwracam się z prośbą o zgłoszenia na liście dyskusyjnej SN0HQ lub bezpośrednio na mój adres mailowy chęci startu w lipcowych zawodach i gotowości udostępnienia swojej stacji do pracy w zawodach wraz z opisem stacji, opisem posiadanych anten, lokalizacji oraz preferowanego pasma i emisji.
Jesteśmy wielką grupą przyjaciół, pasjonatów zawodów a wspólne starty i przygotowania do nich umacniają nasze przyjaźnie.
Tak więc czekam na Wasze zgłoszenia. Adres e-mail: sp6eqz@poczta.onet.pl

73! Włodek SP6EQZ Kapitan zespołu SN0HQ

7. Wiadomości nie tylko DX-owe

8Q - Malediwy: Henry LU4DXU od 8 do 15 lutego będzie aktywny jako 8Q7AH z Dharavandhoo AS-013. QSL direct via LU4DXU.
natomiast Karel OK2WM i Vlad OK2WX będą QRV jako 8Q7WM i 8Q7WX z IOTA AS-013 od 13 lutego do 8 marca 2022 r. QSL via znaki domowe.

A9 - Bahrain: Stacja A91SD nadaje do 9 lutego z okazji Dnia sportowego Bahrainu. QSL via EC6DX.

D4 - Republika Zielonego Przylądka: Rob DM4AO będzie na wakacjach na Wyspach Zielonego Przylądka od 13 do 25 lutego. Usłyszymy go jako D44AO AF-005, Loc. HK84ev, WLOTA-0158. QSL via DM4AO.

DL - Niemcy: DL75RLP to stacja okolicznościowa z okazji 75-lecia kraju związkowego w południowo-zachodnich Niemczech Nadrenii-Palatynat.
Kraj został 30 sierpnia 1946. Stolicą kraju związkowego jest Moguncja. Stacja nadaje przez cały 2022 rok. QSL via biuro.

F - Francja: Francois F8DVD od 7 do 22 lutego będzie QRV podczas Antarctic Activity Week jako TM19AAW.
http://www.waponline.it/antarctic-activity-week/aaw-2022/

Członkowie "Radio Amateurs Cheminots" od 5 lutego do 20 marca będą aktywni jako TM9AP pamięci Andre Pettelat F9AP zmarłego we wrześniu 2021 roku w wieku 99 lat. QSL via F5KTR.


FM - Martynika: Yuri VE3DZ od 11 do 24 lutego będzie aktywny jako FM/VE3DZ z Martyniki NA-107. W planie udział w ARRL CW Contest.

HA - Węgry: Członkowie klubu HA4KYB obchodzą 800 rocznicę "Złotego Bulla" pod znakiem HG1222BA. Król Węgier Andrzej II został zmuszony przez swoich szlachciców do zaakceptowania Złotej Bulli (Aranybulla), która była jednym z pierwszych przykładów konstytucyjnych ograniczeń nałożonych na uprawnienia monarchy europejskiego. Złota Bulla została wydana w Fehérvára w 1222 roku. Ustawa ustanawiała prawa szlachty węgierskiej, w tym prawo do nieposłuszeństwa królowi, gdy działał on wbrew prawu.
Szlachta i kościół zostali zwolnieni z wszelkich podatków i nie mogli być zmuszani do wyruszenia na wojnę poza Węgry i nie byli zobowiązani do jej finansowania.
Był to również dokument o znaczeniu historycznym, ponieważ określał zasady równości dla całej szlachty narodowej.

HC - Ekwador: John N9EAJ do 24 lutego jest aktywny jako HC1FIT z miasta Otavalo. QSL via N9EAJ.

HZ - Arabia Saudyjska: Stacje okolicznościowe 7Z3FD, 8Z3FD i HZ3FD są QRV do 22 lutego z okazji założenia Arabii Saudyjskiej (22 lutego). QSL via HZ1SAR.

I - Włochy: Z okazji Światowego Dnia Radia (13 lutego) przez cały luty aktywna jest stacja 4U13FEB. QSL via 9A2AA. Światowy Dzień Radia został ogłoszony w 2011 roku przez państwa członkowskie UNESCO i przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2012 roku, jako Dzień Międzynarodowy.

JD1 - Ogasawara: Sam JE1XUZ od 12 do 15 lutego będzie nadawać z Chichijima AS-031 jako JE1XUZ/JD1. QSL via znak domowy.

K - USA: Stacje okolicznościowe K9L i W9L są aktywne do 14 lutego z okazji urodzin Abrahama Lincolna. QSL via direct.

LU - Argentyna: Horacio LU5BE/R do 11 lutego nadaje z San Jose (FG63xe).

LZ - Bułgaria: Anton LZ1XM przez cały luty nadaje jako LZ150GD z okazji 150 urodzin Gotse Delchev. QSL via biuro.

SP - Polska: Stacje okolicznościowe HF80AK (QSL via SP9CJM) i SP80AK (QSL via SP3POB) będą aktywne od 12 do 20 lutego z okazji 80 rocznicy powstania Armii Krajowej. Do zdobycia dyplomy. Więcej na qrz.com

TU - Wybrzeże Kości Słoniowej: Do 13 lutego Petr OK1BOA, Petr OK1FCJ i David OK6DJ są aktywni jako TU5PCT z Wybrzeża Kości Słoniowej.
Szczegóły na stronie www.cdxp.cz

V4 - St. Kitts: Chuck KG9N wybiera się na CQ WPX RTTY i ARRL CW na St. Kitts NA-104 skąd będzie QRV jako V4/KG9N. Aktywność od 8 lutego do 1 marca. QSL via LoTW.

Z6 - Kosowo: Rene DL2JRM będzie aktywny jako Z66BCC z Gjilan podczas CQ WPX RTTY Contest. QSL via DL2JRM.

Zawody 12 - 13 lutego 2022 r. CQ WW RTTY WPX Contest http://www.cqwpxrtty.com/rules.htm PACC http://pacc.veron.nl/
Na stronie http://www.cqmmdx.com/wp content/uploads/2022/02/final_results2021.html opublikowano wyniki CQMM Contest 2021. W kategorii klubów SP DX Club zajął 12 miejsce na 338 klubów/grup.

Akcja krótkofalowców
Wojciech SP9PT przypomniał historię z czasów swojej aktywności w Opolu w latach pięćdziesiątych; nadesłał wycinek prasowy z "Trybuny Opolskiej".
https://ot31.pzk.org.pl/index.php/akcja-krotkofalowcow/

Pozdrawiam Adam SQ9S

8. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

SPAC- 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 15 lutego 2022, godz. 18:00 - 22:00 UTC

SPAC-70 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 17 lutego 2022, godz. 18:00 - 22:00 UTC

Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.

Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

UHF-FT8 Activity - 1.3 GHz, zawody aktywności FT8, środa 16 lutego 2022, godz. 17:00-21:00 UTC, regulamin: https://www.ft8activity.eu/index.php/en/

Stanisław SQ2EEQ

IV. Technika

9. Obrazki z kosmosu

Informuję, że w dniach 7 i 8 luty 2022r. można było ponownie odbierać obrazy telewizyjne SSTV, przesyłane z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Jak informował Moskiewski Instytut Lotniczy (MAI) było to rutynowe przeprowadzenie eksperymentu SSTV podczas orbit, które przechodzić miały w zasięgu Moskwy w Rosji w trybie PD120 na częstotliwości łącza w dół 145.800 MHz.
Poniżej przykładowy jeden z wielu obrazów, z obecnej akcji tj. "Wyprawa 66-MAI-75 Luty 2022" odebrany przez stację SQ9DHS, oraz mapa przelotu ISS.
Ponadto zapraszam do obejrzenia galerii ARISS SSTV, w tym moich odebranych obrazów po wpisaniu znaku wywoławczego sq9dhs w ramce "szukaj".

Link do pełnej informacji:
https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/bycallsign.php

73! Adam SQ9DHS

VI. Prawo i przepisy

VII. Humor w PZK

VIII. Propagacja fal radiowych

IX. Dywersyfikacja r11; inne hobby

X. Kącik QSL

XI. Silent Key's
_____________________________________________________________________
SP7FGP SK

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 7 lutego 2022 roku odszedł od nas nasz wspaniały kolega Sławomir Delimata SP7FGP, członek OT18 w Rzeszowie. Aktywny krótkofalowiec i społecznik Odznaczony Odznaką Honorową PZK w 2012 r.
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie składają koledzy z Tarnobrzega.

Na zdjęciu widocznym w wersji PDF  Śp. Sławomir SP7FGP przy radiostacji

Info. Zbigniew Pietrzyk SQ8ECJ
_______________________________________________________________________
_________________________________________
Redakcja Komunikatów PZK dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Mirkowi SP5GNI, Stanisławowi SQ9AOR, Zbyszkowi SP8AUP, Włodkowi SP6EQZ, Andrzejowi SQ5NAP, Zbigniewowi SQ8ECJ

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80m sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.

*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji

Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres:
komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,736 Unikalnych wizyt