PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 14
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 3/2021 z dnia 20.01.2021
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 03/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

SN0HQ - reprezentacja PZK w Mistrzostwach Świata IARU na falach krótkich "na pudle"

Z wielką satysfakcją informujemy, że zespól SN0HQ - reprezentacja PZK w Mistrzostwach Świata IARU (IARU HF Championship) na falach krótkich w 2020 r. zajęła III miejsce. Ze względów "politycznych" organizator mistrzostw nie umieszcza na dyplomach informacji o zajętych miejscach przez poszczególne reprezentacje, aby nie umniejszać zasług niżej sklasyfikowanych zespołów. Poza tym celem tych mistrzostw jest mobilizacja jak największej ilości krótkofalowców na całym świecie do uruchomienia swoich stacji lub uczestnictwa w mistrzostwach np. ze stacji klubowych. Są to zawody międzynarodowe, w których zespołom HQ zalicza się łączności ze stacjami z reprezentowanych krajów. W związku z tym zespołom HQ z państw, w których jest dużo krótkofalowców jak np. Niemcy lub Francja jest znacznie łatwiej uzyskać wyższą lokatę niż np. Czechom, Słowakom czy nam.
Dlatego tak ważna jest mobilizacja jak największej liczby krótkofalowców z SP. Piszemy o tym przed każdą edycją IARU HF Championship. Kolejnym szczeblem w skali trudności jest nasze położenie geograficzne. Polska leży w 28 strefie ITU, w której zwykle robi się najwięcej najniżej punktowanych łączności. I wreszcie trzeci szczebel trudności jest taki, ze nie mamy żadnych rdystryktówr1; na południu Europy, gdzie propagacja zwłaszcza na wyższych pasmach jest zdecydowanie lepsza.
Te wszystkie "minusy" musimy nadrobić wysokim poziomem operatorskim, wyposażeniem stacji, kwestiami informatycznymi oraz wysokim poziomem koordynacji pracy poszczególnych stacji.
Prezydium ZG PZK, w imieniu wszystkich członków naszej organizacji gratuluje Kapitanowi zespołu SN0HQ Włodkowi SP6EQZ oraz całemu Zespołowi osiągnięcia tak wysokiej lokaty. Dla Polskiego Związku Krótkofalowców jest to tym istotniejsze, że w ub. roku PZK obchodził 90 rocznicę swojego powstania.

Kolego Kapitanie, Członkowie Zespołu SN0HQ, w imieniu PZK dziękujemy Wam za wspaniały prezent na nasz jubileusz.

Prezydium ZG PZK


I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

13 stycznia 2021 r. na godzinę 19.00 przez Prezesa PZK zostało zwołane posiedzenie Prezydium ZG PZK. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Prezydium ZG PZK, trzech członków GKR oraz jako goście: Marek SP3AMO z-ca członka Prezydium oraz Zygmunt SP5ELA administrator SI PZK.
Podczas posiedzenia Prezydium zapoznało się z realizacją budżetu za 2020 r.
W 2020 roku wpływy z tyt. składek członkowskich wyniosły 99,7 % w stos. do planowanych. Z kolei Skarbnik PZK omówił poszczególne punkty realizacji budżetu za 2020.
Prezydium zapoznało się z bieżącą sytuacją finansową PZK. W dniu 13.01.2020 r. na kontach PZK znajdowało się odpowiednio: ZG PZK 174944,96 zł, z 1 % OPP 117130,27, na kontach OT 254718,73 razem 546718,73 zł. Oceniono sytuację finansową PZK jako dobrą.
W dalszej części posiedzenia Prezydium opracowało projekt prowizorium budżetowego na 2021 rok, w tym przeanalizowało wnioski o dofinansowanie z budżetu centralnego przedsięwzięć oddziałowych. Prezydium uznało, że imprezy centralne służące promocji krótkofalarstwa takie jak OSKiR ŁOŚ czy Konferencja ARISS będą finansowane ze środków OPP ZG PZK.

Prezydium podjęło uchwałę o przyjęciu prowizorium budżetowego w kwocie przychodów 846708,98 w poz. wydatków 602479,96 zł z tego planowane wydatki po odjęciu rezerwy jest to 595895,41 zł.

Prezydium podjęło uchwałę o odwołaniu Kol. Bartosza Santorowskiego SQ6ILS z funkcji Managera PZK ds. młodzieży, z uwagi na uwarunkowania osobiste i związane z tym trudności w zapewnieniu ciągłości w wypełnianiu właściwych działań organizacyjnych i powołaniu na tą funkcję Kol. Piotra Wilkonia SQ8L.

Prezydium dziękuje kol. Bartoszowi Santorowskiemu SQ6ILS za dotychczasową działalność.

W końcowej części posiedzenia Prezydium podsumowało organizację XXVI KZD PZK oraz zajęło się sprawami sportowymi.

Posiedzenie trwało ok 4 godzin. Protokół z posiedzenia Prezydium będzie niebawem opublikowany na portalu PZK w dziale "download" w materiałach organizacyjnych.

Info. Piotr SP2JMR

2. Zaproszenie do Komisji SP DX Contestu

SP DX Contest, nasze "flagowe" zawody są jedynymi spośród zawodów o zasięgu światowym, w których dla zagranicy punktowane są wyłącznie łączności z jednym krajem w tych zawodach - ze stacjami SP. W przeszłości były podejmowane próby zmiany formuły zawodów na tzw. WW, czyli każdy z każdym, jednak nie znalazły one poparcia wśród gremiów decydenckich.
SP DX Contest cieszy się ogromnym powodzeniem, o czym świadczy rosnąca ilość stacji biorących w nich udział i to zarówno po stronie stacji zagranicznych jak i SP. Ma tu pewne znaczenie promocja poprzez różne media internetowe czy e-maile itp. oraz duża ilość kategorii, która pozwala na wykazanie się kunsztem operatorskim i uzyskanie w zamian prestiżowych trofeów.
Przygotowanie tych zawodów, udział w nich oraz rozliczanie jest dla każdego członka PZK lub SP DX Klubu nobilitujące. W związku z tym zapraszamy osoby chętne do udziału w Komisji SP DX Contestu do zgłaszania się do wiceprezesa PZK Piotra SP2LQP sp2lqp@pzk.org.pl.

Prezydium ZG PZK & Zarząd SPDXC

II Wydarzenia

3. Skrócony spis treści "Świata Radio" 2/2021

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
ANTENY: Mikrofalowe anteny planarne
ŁĄCZNOŚĆ: Zdobywamy uprawnienia, V Międzynarodowa Konferencja PEM, Fazowa metoda generacji SSB
TEST: Modem VARA
PREZENTACJA: TECSUN PL-990x i DSP SDR
ŚWIAT KF/UKF: Kalendarium krótkofalarstwa, Lista ARRL DXCC
HOBBY: Transceivery QRP uSDX, Modem APRS wg OE7MB
RETRO: Legenda RADMORU
DIGEST: Dodatkowe wyposażenie radiostacji (2)
DYPLOMY: Akcje dyplomowe SQ9PCO-cd
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

4. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 2/2021

Komunikat skarbnika,
Po Walnym Zebraniu OT73
SPDXC Maraton
Ciekawe opracowanie o krótkofalarstwie
65 lat SP9KDU
Informacje o osiągnieciach i wyróżnieniach
Wspomnienia o kolegach, którzy odeszli
Silent Keyr17;s

Info. Andrzej SP5AHT

5. Za miesiąc 90 rocznica RBI

Zbliża się 90-ta rocznica rozpoczęcia nadawania radiowych cotygodniowych komunikatów ZG PZK. Oczywiście historia komunikatów przedwojennych i powojennych jest opisana przez Jurka SP5BLD na stronie RBI PZK.
W załączeniu przesyłam informację, jaka się znalazła na ten temat
w KP 2/1931.

Komunikat widoczny w wersji PDF

Info. Jurek SP8TK

III Sport

6. Informacje nie tylko DX-owe

7X - Algieria
Stacja 7V9A nadawała w dniach 15 - 16 stycznia z miejscowości Bolimat, Bejaia na kontynencie, a nie jak spotowano na DX cluster z wyspy Srigina IOTA AF-104. Patrz qrz.com. QSL via ClubLog OQRS.

CP - Boliwia
Antonio EA5RM z uwagi na panujący Covid-19, przełożył swój wyjazd do Boliwii na marzec 2021 r.

EA - Hiszpania
Operatorzy Antonio EA7ANC i Jose EA7IUK nadają pod znakiem okolicznościowym EG7HSE, składając hołd hiszpańskiej służbie zdrowia.
QSL via EA7RCM.

K - USA. Członkowie Amatorskiego Klubu Radiowego El Dorado County upamiętniają odkrycie złota w Kalifornii. W dniach 23-25 stycznia czynna będzie stacja AG6AU. QSL via W1RH.

LZ - Bułgaria
Z okazji 190 urodzin bułgarskiego rewolucjonisty Filipa Totyu do końca 2021 r. czynna jest stacja LZ190FT. QSL via LZ2VP.

OX - Grenlandia
Nils SM3UQK pracujący zawodowo jako pilot helikoptera do 28 stycznia przebywa na wyspie Narsarsuaq NA-018, Loc. GP71gd, skąd jest czynny jako OX/SE3A, głównie na 40 i 20m. QSL via SM3UQK.

P4 - Aruba
Mathias DL4MM wybiera się na CQ WW 160m CW Contest na wyspę Aruba SA-036. Usłyszymy go pomiędzy 23 stycznia a 3 lutego pod znakami P44AA w zawodach i P4/DL4MM poza zawodami. Planuje być QRV na 160-6m emisjami CW, FT4, FT8 i SSB. QSL via DL4MM.

SM - Sweden. Przez cały 2021 rok z okazji 400 lecia miasta Sundsvall czynna będzie stacja SD400SU. QSL via SM3NXS.

UR - Ukraina
Stacje okolicznościowe EM150PLU, EN150PLU i EO150PLU obchodzą 150 rocznicę urodzin poetki Łesia Ukrainka (1871-1913).
Aktywność potrwa do końca 2021 roku. Do zdobycia są również okolicznościowe dyplomy. Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81esia_Ukrainka

VK - Australia
Z okazji święta państwowego Australii w dniu 26 stycznia wszystkie stacje VK zmieniają swój prefiks na AX. https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia_Day

Zawody 23 - 24 stycznia 2021 r.
BARTG RTTY Sprint http://bartg.org.uk/wp/bartg-sprint-contest/
UK/EI DX Contest CW https://www.ukeicc.com/dx-contest-rules.php

Prosty generator kart QSL http://qsl.gengen.ru/
Mapa amerykańskich krótkofalowców https://haminfo.tetranz.com/map

Pozdrawiam Adam SQ9S

7. Wyniki stacji HQ po Mistrzostwach Świata IARU KF

W nawiązaniu do informacji z wstępu niniejszego Komunikatu zamieszczamy poniżej wyniki osiągnięte w pierwszej dziesiątce zespołów HQ w 2020 r.
1. DA0HQ 25,676,392
2. TM0HQ 25,163,538
3. SN0HQ 20,696,780
4. OL0HQ 20,654,988
5. S50HQ 20,502,514
6. EF4HQ 19,423,947
7. LY0HQ 18,930,807
8. OH2HQ 18,816,875
9. GR2HQ 18,179,000
10. IO0HQ 16,849,55

Widać z nich jak zacięta była rywalizacja. Różnice w punktacji są naprawdę niewielkie, zwłaszcza pomiędzy 3, a 5 pozycją. Tym większa chwała dla naszych. Startowało 57 stacji narodowych HQ.

Info. Piotr SP2JMR

8. Mount Athos SV2/A - prezentacja NE8Z

Andrzej SP6GVU informuje, ze Rick NE8Z (jego kuzyn) prosił go aby przekazać link do jego prezentacji o wyprawie na MT. ATHOS. Życzę miłego oglądania. Prezentacja jest w języku angielskim.

73 od Andrzeja SP6GVU

https://www.youtube.com/watch?v=0qbk0YyYFmE&feature=youtu.be
_______________________________________________
Zaczerpnięto z: Lista Dyskusyjna SP DX Clubu (lista@spdxc.org)

Info: SP5ELA

9. UKF - zawody

w najbliższym czasie:
SPAC- 2.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 26 stycznia 2021, godz. 18:00 - 22:00 UTC
Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/
EME SSB FUNTEST - zawody EME 23 i 13 cm, organizator K2UYH, 30-31 stycznia 2021, godz. 00:00-23:59,

/Stanisław SQ2EEQ/

10. Współzawodnictwo w zawodach krajowych SP Contest Maraton

Jeszcze przez kilka dni, do 24 stycznia br., na adres podany w regulaminie lub sp9gfi@wpl, można zgłaszać uwagi o ewentualnych błędach w wynikach SPCM 2020. Jednocześnie zapraszam do udziału w kolejnej edycji współzawodnictwa oraz zapoznania się z nowym regulaminem.

Zasadnicza zmiana to próba sklasyfikowania uczestników zawodów którzy w roku prowadzenia współzawodnictwa kończą 18 lat.
Pierwsze zawody zaliczane do SPCM już w najbliższą niedzielę 24 stycznia.

Kazik SP9GFI

11. Ciekawe dyplomy

Szanowni czytelnicy, zaczynamy prezentować dyplomy z serii - WYSPY.
Deska, na którą wiele lat pracował kol Janusz SP5TZC jest za 750 wysp wg programu IOTA. Każda dodatkowa blaszka to 25 wysp z ponad 750. Chapeaux pas (czapki z głów)!

W zapasie mamy jeszcze kilka ciekawych wyspowych dyplomów. Nadesłanych tylko przez kolegów z SP5. Czy poza SP5 nikt więcej w SP nie łowi, nie zbiera wysp? Pochwalcie się PSE, przyślijcie skany.

ilustracja widoczna w formacie PDF

Info. dyplomata39@gmail.com

IV. Technika i konstrukcje

12. Letnia antena tarasowa DVBT mojego pomysłu - sprawdziła się

Na zdjęciu w wersji PDF ciekawie wyglądająca antena.

Chciałbym pochwalić publicznie nad wyraz skromnego, mojego kolegę Jana SP6AZM za piękny dyplom. Jan tak wrósł w środowisko japońskich hamr17;s, że wie kiedy jedzą posiłki i oglądają wiadomości TV. Robią to wszyscy niemalże o jednakowej porze. Hi.. Osiągnięcie tym większe, że wszystkie QSOr17;s do załączonego dyplomu zostały zrobione na 100 W bez dodatkowego PA.
Pozdrawiam

Zbyszek SP6IXO

14. Dyski komputerowe - postęp!

1. Dysk 5MB - rok 1956
2. I dysk 2TB - 2021. PCIe 4.0 NVMe speed (up to 7,000/5,100MB/s for read/write speed). M.2 2280 form factor.

Źródło informacji: IBM News i portal www.samsung.com

Info: SP5ELA

V. Informatyka i oprogramowanie

13. Zebranie OT73 w trybie zdalnym - systemy

Szanowni Członkowie, minęło już 10 miesięcy od momentu,
w którym zagrożenie epidemiczne i ryzyko zachorowania na koronawirusa zmieniły dobrze nam znany i przyjazny świat o 180 stopni. Zupełnie inaczej żyjemy, pracujemy i uprawiamy nasze hobby.
Powróćmy na chwilę do spraw informatycznych związanych z przeprowadzonym w trybie zdalnym KZD PZK 2020. Na naszych oczach stworzyła się nowa normalność, albo raczej tworzymy ją wspólnie racjonalnymi działaniami.

KZD PZK 2020 został przeprowadzony z użyciem narzędzi informatycznych- MS Teams oraz systemu głosowań SecretVote. Ta technologia oszczędza siły ludzkie i pieniądze. Daje też zupełnie niespotykany wcześniej komfort psychiczny. Idąc za tzw. "ciosem" Wirtualny OT PZK postanowił użyć tych samych rnarzędzi do przeprowadzenia sprawozdawczo-wyborczego WZC OT.
w 2020 r. Sprawa była dość krytyczna, gdyż ze względu na zaangażowanie w pracach związanych z KZD PZK 2020 piszący te słowa (SP5ELA) nie miał czasu do dnia 13.12.2020 r. na jakiekolwiek inne prace. W trybie pilnym i statutowym ustalono termin zebrania na 30.12.2020 r. Na prace przygotowawcze OT73 miał tylko 2 tygodnie czasu. Dzień "30 grudnia" był jedynym możliwym terminem w kalendarzowym wyborczym roku 2020 dla OT73.
Krótkie przypomnienie - system głosowań, SecretVote PZK:
  W wersji PDF widoczne ilustarcje z komentarzami.

W OT73 podjęte zostały działania, aby przeszkolić wszystkich członków w zakresie eksploatacji MS Teams i SecretVote. Szkolenie w ww. zakresu idzie w parze z oczekiwaniem, że poza WZC elementy IT pracy zbiorowej będą dalej wykorzystywane.

MS TEAMS. Tylko dwaj członkowie OT73 dysponowali licencją PZK na MS 365 i MS Teams. To zasadnicza różnica, kiedy wszyscy uczestnicy KZD PZK mieli licencje. Brak licencji nie dyskwalifikuje systemu MS Teams, bo oprócz opcji korporacyjnej, kiedy wszyscy uczestnicy mają licencje jest możliwa praca w oparciu o mechanizm skonfigurowania spotkania na Teams, a następnie wygenerowanie linku zaproszeń do spotkania. Link zaproszenie do spotkania ma charakter stały. Istnieje też możliwość uczestnictwa w spotkaniu z użyciem własnego lub korporacyjnego (innego niż PZK) konta na MS Teams.

SECRETVOTE. System głosowań jest systemem komercyjnym - płatnym. Nie ma wersji bezpłatnej, poza wersją DEMO.
Licencja PZK związana z KZD PZK obejmowała 1.5 miesiąca treningowego i wykorzystanie efektywne w dniu 12.12.2020 r. Była to licencja terminowa i nieodnawialna.
Wirtualny OT PZK wykupił od firmy niezależnie od ww. licencji - licencję własną.
Licencja ta obejmowała 2 tygodnie okresu testowego i wykorzystanie realne w dniu 30.12.2020 r. Koszt licencji OT73 - połowa kosztu licencji PZK na KZD.

W przypadku systemu głosowań SecretVote administratorami wykonawczymi byli: 3Z6AEF, SP5ELA i SP5ITi (KZD PZK) i SP5ELA i SP5ITI (OT73).

Zygmunt Szumski SP5ELA, Admin IT PZK

VI. Prawo i przepisy

VII. Humor w PZK

Humor widoczny w wersji PDF

IX. Silent Key's
_______________________________________________________________________

SP6HED s.k.

W dniu 19 stycznia 2021 roku, w wieku 67 lat zmarł po długotrwałej chorobie, Kolega Zdzisław Pachuta SP6HED, jeden z niewielu dolnośląskich krótkofalowców, od wielu lat znanych w Kłodzku i poza Kłodzkiem. Wieloletni członek PZK w Oddziale Dolnośląskim (OT-01) oraz klubu SP6KBL.

Cześć Jego pamięci!

Andrzej SP6JLW, Stanisław SP6BGF
__________________________________________________________________
Prezydium dziękuje za przesłane materiały: Adamowi SQ9S, Stanisławowi SQ2EEQ, Zbyszkowi SP5IXO, Andrzejowi SP5AHT, Zbigniewowi SP6IXO, Piotrowi SP5PB, Andrzejowi SP6JLW, Stanisławowi SP6BGF.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.

*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrypcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów). Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,589,308 Unikalnych wizyt