PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 47 z dnia 25.11.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 47/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK

Na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PZK nr 662/2020/2/E XXVI KZD odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem komunikatorów internetowych w dniu 12 grudnia br. od godz.10.00. Warunkiem jego odbycia jest wyrażenie zgody na taką formę KZD przez Delegatów. Uchwała ZG PZK zawiadamiająca o zwołaniu XXVI KZD, informacja Prezesa PZK oraz formularze zgody na zdalną formę podczas KZD zostały do Delegatów wysłane w dniu 7 listopada br. Proponowany porządek obrad XXVI KZD został ograniczony do spraw związanych z absolutorium oraz wyborem nowych władz naszej organizacji.

Do dnia 25 listopada taką zgodę wyrazili nast. delegaci (pogrubione dane).
Czyli w sumie 36 delegatów (na 51 wszystkich delegatów).

OT01- Jakub SQ6NEJ, Waldemar 3Z6AEF, Grzegorz SQ6WZ
OT03 -Jerzy SP7CVW
OT04- Piotr SP2LQP, Krzysztof SP2GUT
OT05- Jan SP8BPX, Bartłomiej SP8EET
OT06- Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB
OT08- Jacek SP3JB, Tomasz SP3QDM
OT09- Roman SQ2RH, Wojciech SP2ALT
OT10- Adam SP9XUM
OT11- Marek SP9UO, Andrzej SP6RTX
OT12- Michał SP9XWM, Paweł SP9OM
OT13- Dionizy SP6IEQ
OT14- Stefan SP1JJY, Janusz SP1TMN
OT15- Andrzej SP7DDD, Przemek SP7VC, Zbyszek SP7MTU
OT16- Stanisław SQ2EEQ
OT17- Wiesław SP4Z
OT18- Adam SP8N
OT20 -Andrzej SP8AB, Radosław SQ8SET
OT21- Bolesław SP4AAZ
OT22- Zdzisław SP1II
OT23- Robert SP3SLD
OT24- Andrzej SQ5FBI
OT25- Jerzy SP5SSB, Tomasz SP5CCC, Michał SP1MM
OT26- Mariusz SQ2BNM
OT27- Sławomir SP3OKS, Bogdan SP3LD
OT28- brak delegata
OT29- Marek SP6MN
OT31- Eugeniusz SQ9HZM, Andrzej SP9N
OT32- Marek SP3AMO, Piotr SQ3JPV
OT35- Zbigniew SP8AUP
OT37- Piotr SQ5PTZ
OT50- Roman SP9MRN, Andrzej SP9ENO
OT51- Leszek SP7WOL
OT73- Zygmunt SP5ELAInfo. Piotr SP2JMR

2. Składki PZK w 2021
Uprzejmie informuję, że składki członkowskie PZK na 2021 rok nie uległy zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK, Nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku. Wyciąg z wymienionej uchwały poniżej.


1. Składka wpisowa = 0,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL = 30,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia = 90,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego = 120,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat = 30,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego = 20,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK = 0,00 zł

Okres składkowy na rok 2021 zostaje otwarty z dniem 25 listopada 2020 roku. Integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu.
Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek za pierwsze półrocze przez członków upływa 14 stycznia 2021 roku.

Skarbnicy OT PZK,
proszę o dokonywanie wpłat składek członkowskich na 2021 rok jedynie
w połączeniu z Wirtualną Listą Wpłat wygenerowaną w systemie OSEC na 2021 rok i nie łączenie ich ze składkami za rok 2020. W opisie przelewu proszę umieścić numer WLW systemu OSEC, za którą dokonywany jest przelew.

Jan Dąbrowski - Skarbnik PZK

3. Protokół z posiedzenia Prezydium ZG PZK z dnia 21.11.2020 - posiedzenie nr 6/2020 w sprawie wykorzystania aplikacji internetowych do przeprowadzenia XXVI Zjazdu Delegatów PZK.

Początek posiedzenia godz.19.00. Obecni: Tadeusz SP9HQJ, Jan SP2JLR, Piotr SP2JMR -członkowie Prezydium ZG PZK oraz Zygmunt Szumski SP5ELA - gość.

Prezydium podjęło uchwałę następującej treści:

rUchwała Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców w sprawie wykorzystania aplikacji internetowych przy przeprowadzeniu XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów w formie zdalnej

1. Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę w sprawie wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (aplikacji internetowych) przy przeprowadzeniu XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZK. Są to:
a/ Microsoft Teams - użytkowany na podstawie licencji firmy Microsoft udzielonej Polskiemu Związkowi Krótkofalowców, który będzie wykorzystany do przeprowadzenia XXVI KZD PZK w celu zapewnienia transmisji obrad w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w oparciu
o konta użytkowników przydzielone każdemu Delegatowi,
b/ program Secret Vote; udostępniony wraz z instrukcją obsługi pod adresem internetowym https://pzk.secretvote.pl/ na podstawie licencji autora zakupionej przez PZK do przeprowadzenia głosowań jawnych i tajnych podczas XXVI KZD PZK i umożliwienia wykonywania prawa głosu przed lub w toku posiedzenia,
c/ aplikacja Skype i aplikacja Zoom, jako zapasowe środki łączności w zakresie głosowań jawnych na wypadek awarii systemu, o którym mowa w lit a) powyżej,
d/ lista mailingowa KZD PZK 2020 Teams zarządzana przez Zygmunta Szumskiego SP5ELA, służąca do komunikacji między Delegatami w celu przekazywania informacji oraz jako zapasowy środek łączności na wypadek awarii systemu, o którym mowa w lit b) powyżej.
2. Koordynację całości spraw zawiązanych z funkcjonowaniem ww. systemów informatycznych na XXVI KZD PZK przekazuje się zespołowi w składzie:
a/ Zygmunt Szumski SP5ELA - przewodniczący,
b/ Mariusz Busiło SP5ITI - członek,
c/ Waldemar Sznajder 3Z6AEF - członek.
3. Programem Secret Vote administruje technicznie Mariusz Busiło SP5ITI.

Posiedzenie zakończono o godz. 20.30

Prowadził: Tadeusz Pamięta SP9HQJ
Protokołował: Piotr Skrzypczak SP2JMR


4. Przerwa w pracy sekretariatu ZG PZK

Informuję, że z powodu choroby i konieczności izolacji mojej osoby do dnia
2 grudnia 2020 Sekretariat ZG PZK będzie nieczynny. W pilnych sprawach proszę o kontakt tel. lub e-mailowy. W miarę możliwości postaram się ważne sprawy załatwiać zdalnie.

Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK / prowadzący sekretariat


II Wydarzenia


5. Pamiętamy o Przyjaciołach 2020

Akcja dyplomowa poświęcona pamięci naszych zmarłych kolegów Bolka SP2ESH, Zbyszka SP2IU oraz Rysia SP2IW zakończyła się zgodnie z regulaminem w niedzielę 22 listopada o godz. 00:00 UTC. Zarząd Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY - organizator tej imprezy serdecznie podziękuje wszystkim Koleżankom i Kolegom za bardzo liczny i aktywny udział w naszej akcji.

W czasie licznych łączności w paśmie 80 metrowym razem wspominaliśmy działalność naszych kolegów na niwie krótkofalarskiej. Wielu korespondentów znało ich osobiście, wielu współpracowało z nimi w różnych aspektach działalności krótkofalarskiej, a ogromna większość kojarzyła ich po prostu z pracy na pasmach. Wiele gratulacji i ciepłych słów poparcia utwierdziło nas w przekonaniu, że powinna być to akcja cykliczna i jak najdłużej kontynuowana.
Dziękując raz jeszcze zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w roku przyszłym.

Andrzej SP2GJI

6. Ostatnie pożegnanie śp. Wojciecha Nietykszy SP5FM

20 listopada br. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie odbył się pogrzeb znanego i cenionego w kraju i w świecie krótkofalarskim krótkofalowca Wojciecha Nietykszy SP5FM. Dla przypomnienia: Zmarły był konstruktorem i producentem radiotelefonów Klimek i Wawa radiotelefonów, które przez wiele służyły lat ratownikom GOPR i polskim himalaistom w zdobywaniu szczytu K2 w Himalajach. Śp. Wojciech był jedynym, jak dotychczas Polakiem - członkiem Komitetu Wykonawczego 1 Regionu IARU w Genewie i godnie reprezentował nasz kraj. Za całokształt dokonań na arenie krajowej i międzynarodowej w 2014 roku, na posiedzeniu ZG PZK w Warszawie został przez IARU uhonorowany najwyższą godnością w świecie krótkofalarskim Medalem im. Michaela Owena VK3KI.  W imieniu Zarządu Głównego PZK
i wszystkich polskich nadawców Zmarłego pożegnał prezes PZK Tadeusz SP9HQJ w towarzystwie Tomka SP5CCC.

Na zdjęciu: Tadeusz SP9HQJ w trakcie krótkiego wystąpienia przypomina zasługi Zmarłego Wojciecha SP5FM. Zdjęcie: Tomek SP5CCC.

Info. Tadeusz SP9HQJ

III. Sport

4. Wiadomości nie tylko DX-owe

7Q Malawi. Team 7Q7RU jest QRV do 24 listopada 2020 r.
QSL via  Club Log lub R7AL. https://dxpedition.wixsite.com/7q7ru

8Q - Maldiwy
Marko N5ZO i Oliver W6NV będą aktywni podczas CQ WW DX CW jako 8Q7ZO
z Malawi AS-013.
Na pasmach usłyszymy ich od 22 listopada do 2 grudnia br.
Marko będzie QRV pod znakiem 8Q7ZO natomiast Oliver jako 8Q7NV.
QSL 8Q7ZO via OH0XX i 8Q7NV via W6NV.

9M6 - Wschodnia Malezja
Saty JE1JKL będzie aktywny jako 9M6NA podczas CQ WW DX CW.

CN - Maroko
Maroko obchodzi 65 rocznicę Niepodległości (18 listopada 1955 r.).
W okresie od 17 - 22 listopada stacje CN będą używać prefiksu CN65.

D6 - Komory
Don K6ZO (7Q6M) od 17 listopada nadaje jako D60AB z Wysp Komory AF-007.
Będzie aktywny do 24 listopada, skąd ponownie wraca do Malawi, gdzie będzie dalej QRV jako 7Q6M. Do Stanów ma wrócić 5 grudnia 2020 roku. QSL via direct K6ZO.

OH - Finlandia
Członkowie Market Reef DX Association OH9A od 29 listopada do 26 grudnia będą używać znaku okolicznościowego OG1XMAS.

P4 - Aruba
John W2GD ponownie podczas CQ WW DX CW będzie aktywny z Aruby P40W SA-036.
Na pasmach usłyszymy go od 24 listopada do 1 grudnia 2020 roku.
QSL via N2MM.

VE - Kanada
Yuri VE3DZ od 24 do 30 listopada będzie aktywny jako VE2IM ze strefy WAZ 2.
QSL via LoTW VE3DZ.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia będą aktywne stacje okolicznościowe: OG1XMAS, LZ1XMAS, PA20XMAS, PB20CLAUS i PD20SANTA.

Zawody 28 - 29 listopada 2020 r.
CQ WW DX CW Contest https://www.cqww.com/rules.htm
Planowane aktywności podczas zawodów: https://www.ng3k.com/Misc/cqc2020.html

Limitowana kolekcja klucza telegraficznego GHD https://a1club.org/clubkey/2021/index-en.html
Koszt paczki do SP - EMS (Express Mail Service by Japan Post) z Tokyo do Polski to 2200 JPY.
https://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/result.php?lang=_en

Pozdrawiam Adam SQ9S

5. UKF -  zawody

W najbliższym czasie:
SPAC 144 MHz zawody aktywności UKF wtorek, 1 grudzień 2020, godz. 17:00-21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

/Stanisław SQ2EEQ/


6. Ciekawe dyplomy

TWINS  to mój pierwszy dyplom z Japonii. Aby go zdobyć należało przeprowadzić QSO z 10 parami stacji o tym samym sufiksie w tym jedną parę z sufiksem BWR.
Dyplom zdobyłem w listopadzie 1969 roku, jako pierwszy wydany dla SP8, nosi on numer 243. Niby nic wielkiego, ale spełnienie tych warunków zajęło mi prawie rok.

DIAMOND DXCC to był dyplom, który dostarczył mi najciekawszych doznań. Spełnienie warunków było bardzo trudne i wymagało nie tylko czasu przy radiu, ale też wertowania atlasów i map.  Dyplom był wydawany z okazji 75 rocznicy powstania DXCC i aby go otrzymać należało przeprowadzić QSO z minimum 100 krajami, ale z listy, która obowiązywała w 1937 r.  Dyplom otrzymałem z nalepką 50 i datą 03.06.2013.

Andrzej SP8BWR


Dziękuję kol  Andrzejowi SP8BWR za przesłane skany dyplomów. Tak oto niemały trud oraz wysokie umiejętności operatorskie zostały nagrodzone.
 
W kolejnym numerze Biuletynu wrócimy do dyplomów za parki. Jeżeli macie ładne i ciekawe z tej serii PSE przyślijcie skany + komentarz na: dyplomata39@gmail.com
 
Dyplomata 39

7. Zawody Rybnickie 2020 krótkie podsumowanie

Tegoroczne Zawody Rybnickie odbyły się 7 i 8 listopada na pasmach 40 i 80m, emisjami CW i SSB. Organizatorem zawodów był Rybnicki Oddział Terenowy PZK (OT 31). Sklasyfikowano 179 stacji w 6 kategoriach.
Z OT 31 PZK i Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wystartowało 48 stacji. Zawody Rybnickie z uwagi na rekordową liczbę uczestników, ale również ze względu na uzyskane przez zawodników wyniki przeszły do historii tego contestu. Aż 21 stacji zgłosiło w logach przeprowadzenie ponad 200 łączności. A rekordzista zgłosił 282 QSO.

Szczegółowe wyniki można zobaczyć na stronie oddziałowej OT 31 PZK oraz platformie logSP. Nagrody, puchary, dyplomy za 1,2.3 miejsca zostaną wysłane pocztą, a elektroniczne certyfikaty uczestnictwa w Zawodach Rybnickich w formie dyplomu są do pobrania z platformy LogSP.

Dziękujemy za udział w naszych Zawodach Rybnickich i zapraszamy
w listopadzie 2021 do poprawienia tegorocznego rekordu uczestnictwa.
W imieniu Komisji Zawodów
Gienek SQ9HZM

V. Informatyka

8. Informatyka. Nowe technologie i praca zdalna w PZK.

Czy PZK jest gotowe na cyfryzację? To pytanie powróciło z potężnym impetem roku 2020, roku pandemii. Pandemia Covid-19 na wszystkich wymusiła drogę w kierunku cyfryzacji i pracy zdalnej. Jest to w pewnym sensie efekt uboczny, pozytywny w globalnej katastrofie epidemiologicznej.

PZK w roku 2014 podjęło działania związane z koneksją z programem "Technologie.pl". W wyniku ewaluacji nastąpiło również wejście w program "TechSoup.pl" prowadzony przez fundację o takiej samej nazwie. PZK uzyskało w zasadzie pełny dostęp do oferowanych w ww. programach zasobów informatycznych i sprzętowych.
Tutaj muszę zwrócić uwagę na pozytywny aspekt współpracy pomiędzy warszawskimi OT PZK. Konsultantem PZK w sprawie "Technologie.pl" był (i jest) Prezes OT 25 Jurek SP5SSB. Chwała mu za to. W następstwie udziału w ww. programie PZK zakupiło oprogramowanie biurowe po korzystnej cenie. W roku 2019 za pośrednictwem TechSoup.pl uzyskano dostęp do pakietu G-Suite. Sprawa jest otwarta, bo tego dostępu nie skonsumowano.
W roku 2020, roku pandemii niestety, PZK wystąpiło za pośrednictwem jednostek jw. do firmy Microsoft o udzielenie licencji dla NGO (Non-Goverment-Organisations) dla PZK. Po okresie rozpatrywania wniosku i w wyniku tego wystąpienia PZK uzyskało grant oszacowany na kwotę $6000/rok na 10 lat, w sumie $60.000. Otrzymaliśmy 100 licencji na pakiet MS 365.

W pakiecie zawartych jest kilkadziesiąt subprogramów, począwszy od takich, jak popularne MS Office - Word, Excel, Power Point, OneNote, a skończywszy na innych ciekawych i mniej do tej pory znanych. Mamy także dostęp do potężnych możliwości chmury AZURE. Jednym z programów pakietu są MS Teams, znany i ceniony system komunikacyjny umożliwiający pracę zdalną.
Grant dla PZK został przyznany nie z Microsoft Polska, lecz z MS Global,
a dokładnie z jednostki Microsoft - Microsoft Philanthropies, Tech for Social Impact. Wszyscy pamiętają, że Microsoft to potęga światowa, zarówno informatyczna, jak i ekonomiczna.
Prezydium ZG PZK w wyniku raportów grupy informatycznej w składzie: 3Z6AEF, SP5ELA, SP5ITI z działań nad uruchomieniem systemu pracy zdalnej MS TEAMS na potrzeby KZD (Krajowy Zjazd Delegatów) PZK podjęło uchwałę o powołaniu takiego Zespołu.

(Uchwała Prezydium
z dnia 21.11.2020).

Prace związane z implementacją systemu dla pracy zdalnej rozpoczęto niemal natychmiast po uzyskaniu grantu z MS (25.10.2020).
Na marginesie sprawy pracy zdalnej. Rozpatrywano różne systemy: GoToMeeting (system stosowany na konferencji IARU), komunikator ZOOM, Google-Meet, a nawet system SKYPE (Microsoft) umożliwiający konferencję do 50 osób.
W ramach pozyskanego pakietu MS 365 - AZURE, subpakietu TEAMS mamy wersję TEAMS: Microsoft Teams Exploratory. Zasady licencjonowania, odnawiania subskrypcji i obsługi są nieco zawiłe i niekoniecznie dobrze udokumentowane. To wygląda na wprowadzoną przez MS wersję przejściową Teams. Teams dla użytkowników prywatnych, korporacyjnych, szkolnictwa
i NGO (MS Teams Exploratory) to są nieco inne wersje oprogramowania, te dla szkolnictwa są dodatkowo kastomizowane (Nie Zespoły, a Klasy).


9. MS Teams. Pierwsze "schody"

Życie by było zbyt trywialne i smutne, gdyby nie było nieoczekiwanych sytuacji. Piątek 20.11, delegaci zaczęli rwypadaćr1; z Teams PZK. Nastąpił stan awarii. No i w konsekwencji stres
u trzech adminów, i prace nocne pt. "co się stało?".
Przydzielono nam inżyniera suportu z Microsoft. Hindusa oczywiście. Ja (sp5ela) odmówiłem, Mariusz SP5ITI wziął to "na klatę".
Z dzisiejszej korespondencji SP5ITI z jednym z delegatów: "Problem z logowaniem trwał od piątkowego wieczoru do soboty i wynikał z prac serwisowych w Microsoft. Od minionej niedzieli nie mam informacji o kłopotach z logowaniem. Nie wiem o jakiej autoryzacji piszesz, ale jeśli o tej, o którą jesteś proszony po wpisaniu loginu i hasła logowania do Teams, to najlepiej zainstalować aplikacje na telefon do tego celu. Pomoc jest pod tym linkiem https://www.microsoft.com/pl-pl/account/authenticator
73 Mariusz SP5ITI"

Zygi SP5ELA

10. FT8SP jest nowym (01-01-2020) programem dyplomowym
Otrzymaliśmy takie zaproszenie od twórcy programu FT8SP.

Witaj WARSAW DX CLUB

Twój znak (SP5PBE) wystąpił minimum raz w logach przesłanych do FT8SP Award Program przez uczestników tego programu dyplomowego.

FT8SP jest nowym (01-01-2020) programem dyplomowym dla licencjonowanych krótkofalowców z całego świata i polega na nawiązaniu łączności emisją FT8/FT4 z radioamatorami z Polski. Dla stacji zagranicznych punkty przyznawane są za nawiązanie potwierdzonej łączności
z województwami w Polsce. Stacje z Polski (SP) otrzymują punkty za potwierdzenie łączności dla stacji zagranicznej.
W regulaminie programu dyplomowego FT8SP Award Program jest wiele kategorii uczestnictwa co mam nadzieję czyni tą inicjatywę atrakcyjną dla pasjonatów radiokomunikacji amatorskiej.

Zapraszam do uczestnictwa w FT8SP, przesłania swoich logów z łączności emisją FT8/FT4 oraz zapoznania się z regulaminem programu: https://ft8sp.org.pl/articles.php?article_id=2 oraz naszego FAQ: https://ft8sp.org.pl/faq.php?cat_id=2

Jeżeli nie jesteś zainteresowany tym programem przesyłając swój log pomożesz innym radioamatorom zdobyć punkty.

Udział w programie dyplomowym FT8SP jest oczywiście bezpłatny.

Twój adres email został pobrany z bazy QRZ.com, kolejny email z zaproszeniem do FT8SP wyślę nie wcześniej niż za rok, mam nadzieję, że taka częstotliwość nie będzie dla Ciebie uciążliwa.
--
Vy 73! de Pawel SQ5BE
FT8SP Award Program, https://ft8sp.org.pl

Ten email został wysłany automatycznie, ale jest to mój osobisty adres e-mail, zatem jeżeli masz jakieś uwagi możesz je zgłosić odpowiadając na tego maila.r1;

73 Zygi SP5ELA


IX. Silent Keys
______________________________________________________
NU7P ex SP5GOL s.k.

Dnia 14 października 2020, w wieku 64 lat, odszedł na wieczny spoczynek nasz
kolega i przyjaciel Zbigniew Barański, NU7P (ex-KB2ES, N2KU, SP5GOL).

Wyemigrował do USA na początku lat 80-tych ubiegłego wieku i od 2007 roku
mieszkał w Arizonie. Często go było słychać na pasmach. Miał duże osiągniecia DX'owe pomimo skromnych anten i małej mocy. Zbyszek był doskonałym telegrafistą oraz wyśmienitym elektronikiem i konstruktorem.
W miejscu zamieszkania, na obrzeżach pustyni w okolicy Phoenix miał vertical
i inverted-V. Arizona mu bardzo odpowiadała - wolność, przestrzeń i poczucie
swobody.
Znałem Zbyszka od początku jego emigracji do USA. Rozmawialiśmy na Skype
od czasu do czasu, byliśmy na bieżąco. Zawsze mogłem liczyć na Zbyszka
kiedy miałem jakiś problem związany z elektroniką, był niezawodny. Zbyszek
zawsze był serdecznym, niezastąpionym kolegą i przyjacielem. Był uczynny
i bardzo aktywny towarzysko, nigdy nie zapominał o starych znajomościach.
W następnym roku planował przejść na emeryturę, załadować nowy samochód
I wyruszyć na wędrówkę po zachodzie USA z radiem i aparatem fotograficznym.
Lubił fotografować, co było jego drugą pasją po krótkofalarstwie.
 
Zmarł nagle 14 października 2020, na własnej posiadłości w Queen Creek
W Arizonie, USA. Cześć jego pamięci!

Nekrolog oraz więcej szczegółów z jego życia znajdują się na
https://zbig.utlibero.com

Ryszard K1CC

____________________________________________________________
Kol. Michał Półtorak ex. SP3MP S.K.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
15 listopada 2020 r. w wieku 74 lat odszedł od nas Przyjaciel Krótkofalowców, sympatyk krótkofalarstwa, były długoletni Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w Zielonej Górze, Michał Półtorak ex SP3MP. Pamiętamy, że zawsze starał się nam pomagać
w naszych sprawach ramach pełnionego Urzędu, nie szczędząc dobrych rad. Kol. Michał miał przyznany znak wywoławczy SP3MP, ale nie uruchomił się na pasmach. Pogrzeb odbył się w sobotę,
21 listopada 2020 r.

Kol. Jerzy Jankowski ex. SP3DPZ S.K.
Dotarła do mnie wiadomość o śmierci kol. Jurka Jankowskiego ex. SP3DPZ. Znałem Go osobiście, bo spotykaliśmy się w klubie SP3KBJ, a inni koledzy pamiętają Jego aktywną działalność w klubie przy Bursie Szkół Budowlanych na ul. Botanicznej pod koniec lat 60-tych. Inna jego działalność w łączności, to praca w Telewizyjnym Ośrodku Nadawczym przy ul. Ptasiej w Zielonej Górze.
W ostatnich czasach w związku z nękającymi Go chorobami przestał być aktywnym krótkofalowcem. Jurek zmarł 11 listopada 2020 r. w wieku 69 lat, pogrzeb odbył się 21 listopada 2020 r. Spoczywajcie w pokoju!
Marek SP3AMO, Prezes Lubuskiego Oddziału PZK


SP9DAP S. K.
W dniu 22 listopada 2020 roku w wieku 70 lat,  zmarł Kol. Stanisław Celler r11; SP9DAP. Wieloletni członek OT PZK w Tarnowie, członek Klubów r11; SP8PDE i SP8KKM w Dębicy.
Przygodę z krótkofalarstwem zaczynał w latach 60-tych
w Klubie SP8PAR przy Wytwórni Filtrów w Sędziszowie Małopolskim. Pasjonował się systemami APRS. Aktywny
w lokalnym środowisku. Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały kolega i przyjaciel.

Cześć Jego Pamięci!

Vy 73! Stanisław SQ9AOR


Sławomir Szymański, SQ2DPW S.K.

Dnia 14 listopada 2020 r. zmarł po zarażeniu Covid19 nasz Kolega i Przyjaciel, Sławomir Szymański SQ2DPW (51). Do szpitala trafił 13 października, od początku pod respiratorem, ponad miesięczna walka wyczerpała organizm Sławka i stało się najgorsze. Nie miał żadnych tzw. chorób współistniejących. Wspaniały Kolega, UKF-owiec, uczestnik wielu akcji plenerowych i lokalnych wypraw radiowych na Kaszubach. Zawsze chętny do pomocy, bezinteresowny
i uczynny.
Zostawił żonę i dwoje dzieci. Nas też... Sławka pożegnaliśmy 20 listopada o godzinie 12 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
Tomek SP2QBC, Stanisław SQ2EEQ i Koledzy z OT 09
SQ9DHK S.K.
Ze smutkiem informuję, że nasze krótkofalarskie szeregi opuścił Andrzej Kostorz SQ9DHK.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek tj.
27 listopada br. o godz. 9.00 w kościele Św. Jana i Pawła
w Katowicach-Dębie, ul. Chorzowska 160.

Cześć Jego pamięci!

Vy 73 - Tadeusz SP9HQJ

SQ9NRH S.K.
Ze smutkiem informujemy, że 24 października 2020 r. nagle opuścił nasze szeregi Kolega Janek SQ9NRH z Koszęcina. Niezawodny przyjaciel, dawniej członek, ostatnio sympatyk Klubu SP9PEW w Lublińcu. Najczęściej można go było usłyszeć na UKF-ie. Wspierał technicznie
w krótkofalarstwie swoją żonę Anię SQ9JJN znaną i aktywną uczestniczkę zawodów krajowych KF. Pogrzeb śp. Janka odbył się 27.10. 2020 r.
w Koszęcinie.
Cześć Jego pamięci!
Mariusz SP9TDX i Koledzy z Klubu SP9PEW


======================================================

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Tadeuszowi SP9HQJ, Adamowi SQ9S, Jerzemu SP8TK, Stanisławowi SQ2EEQ, Piotrowi SP5PB, Ryszardowi K1CC, Markowi SP3AMO, Stanisławowi SQ9AOR, Andrzejowi SP8BWR, Andrzejowi SP2GJI, Tomkowi SP2QBC, Mariusz SP9TDX.
Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK
rz urzędur1;, jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane
w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone
w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także
w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał
rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej
z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK
UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,223,416 Unikalnych wizyt