PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 41/2020 z dnia 04.10.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 41/2020 z dnia 14 października 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK

XXVI KZD jest zwołany uchwałą ZG PZK na 14-15 listopada br. w ośrodku Nad Zalewem w Kobylej Górze. W związku z bardzo złą sytuacją epidemiologiczną trwają obecnie uzgodnienia w sprawie organizacji Zjazdu w wersji wirtualnej lub hybrydowej.

Zgodnie ze Statutem PZK oraz Ordynacją Wyborczą mandaty delegatów otrzymują członkowie PZK wybrani na Walnych Zebraniach swoich OT odbytych w okresie po 16 czerwca 2019 roku czyli po uchwaleniu obowiązującej Ordynacji Wyborczej.
Wg danych Sekretariatu ZG PZK delegatami na KZD są:

OT01- Jakub SQ6NEJ, Waldemar 3Z6AEF, Grzegorz SQ6WZ
OT03- Jerzy SP7CVW
OT04- Piotr SP2LQP, Krzysztof SP2GUT
OT05- Jan SP8BPX, Bartłomiej SP8EET
OT06- Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB
OT08- Jacek SP3JB, Tomasz SP3QDM
OT09- Roman SQ2RH, Wojciech SP2ALT
OT10- Adam SP9XUM
OT11- Marek SP9UO, Andrzej SP6RTX
OT12- Michał SP9XWM, Paweł SP9OM
OT13- Dionizy SP6IEQ
OT14- Stefan SP1JJY, Janusz SP1TMN
OT15- Andrzej SP7DDD, Przemek SP7VC, Zbyszek SP7MTU
OT16- Stanisław SQ2EEQ
OT17- Wiesław SP4Z
OT18- Adam SP8N
OT20 -Andrzej SP8AB, Radosław SQ8SET
OT21- Bolesław SP4AAZ
OT22- Zdzisław SP1II
OT23- Robert SP3SLD
OT24- Andrzej SQ5FBI
OT25- Jerzy SP5SSB, Tomasz SP5CCC, Michał SP1MM
OT26- Mariusz SQ2BNM
OT27- Sławomir SP3OKS, Bogdan SP3LD
OT28- Janusz SP9JZT
OT29- Marek SP6MN
OT31- Eugeniusz SQ9HZM, Andrzej SP9N
OT32- SP3AMO, Piotr SQ3JPV
OT35- Zbigniew Guzowski SP8AUP
OT37- Piotr SQ5PTZ
OT50- Roman SP9MRN, Andrzej SP9ENO
OT51- Leszek SP7WOL
OT73- Zygmunt SP5ELA

*Przepraszam za pomyłki w poprzednich edycjach informacji o KZD

Piotr SP2JMR

2. Rozpoczęcie Wirtualnej Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU 2020

Od ub. niedzieli odbywa się w Internecie Wirtualna Konferencja Generalna
1. Regionu IARU 2020 (VGC IARU R1 2020), która pierwotnie miała odbyć się w Nowym Sadzie w Serbii.

Korzystając z dostępu on-line, zarejestrowało się na nią ponad 200 delegatów i obserwatorów z prawie 50 stowarzyszeń członkowskich IARU R1. Jako przedmiot obrad przewidziano blisko 90 dokumentów.

Obrady VGC IARU R1 obejmują cztery główne obszary tematyczne: sprawy organizacyjno-administracyjne, HF, VHF+ oraz EMC. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące widma radiowego, relacji w kwestiach regulacyjnych i politycznych, oraz inicjatyw młodzieżowych.

Przemawiając przed rozpoczęciem Konferencji, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU - Kol. Don Beattie, G3BJ powiedział: "To rozczarowujące, że nie będziemy spotykać się osobiście, ale w tych niepewnych czasach nowoczesna technologia daje nam możliwość zdalnego prowadzenia naszych działań. Z niecierpliwością czekam na konstruktywną i szeroko zakrojoną dyskusję na temat wielu wyzwań, przed którymi stoi dziś krótkofalarstwo. Zamierzamy również zorganizować w 2021 r. osobiste spotkanie wszystkich uczestników VGC IARU R1 2020, podczas którego w formie warsztatowej omówimy niektóre zasadnicze aspekty przyszłości radioamatorstwa"

Wirtualną Konferencję Generalną 1. Regionu IARU 2020 oficjalnie otworzył Przewodniczący Rady Administracyjnej IARU - Kol. Tim Ellam, VE6SH. Przemawiając z Calgary, Tim przypomniał delegatom, że stanęliśmy dziś przed bezprecedensowymi wyzwaniami, które prawdopodobnie spowodują, że znacznie więcej działań ze strony IARU będzie prowadzonych wirtualne. Przewodniczący RA IARU przywołał rozmowy nt. wyzwań, którym musi sprostać IARU w kontekście przyszłości krótkofalarstwa. Przypomniał też swoją wygłoszoną w przeszłości opinię, że rKrótkofalarstwo zmieniło się i będzie się zmieniać. IARU i jego stowarzyszenia członkowskie muszą być gotowe do dostosowania się i reagowania na tę zmianęr1;. Tim uznał wiodącą rolę,
którą sprawuje 1. Region IARU w zakresie stymulowania zmian w IARU oraz podkreślił, że zaplanowane w 2021 r. roku spotkanie warsztatowe IARU R1 stanowi istotną sposobność do przeglądu swoich strategii na przyszłość oraz do wypracowania implikacji dla stowarzyszeń członkowskich IARU oraz IARU jako organizacji.

W większości sesji w ramach VGC IARU R1 2020 bierze udział ok. 80 delegatów, a prowadzone dyskusje są bardzo ożywione.

Wszystkie konferencyjne dokumenty oraz protokoły są dostępne na serwerze IARU R1 pod podanym adresem (www.conf.iaru-r1.org).

Źródła informacji:

https://www.iaru-r1.org/2020/region-1-virtual-general-conference-to-begin-sunday/
https://www.iaru-r1.org/2020/iaru-virtual-general-conference-1st-day/
https://www.iaru-r1.org/2020/iaru-virtual-general-conference%e2%80%89-%e2%80%892nd-day/

Opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU-PZK

3. Po Walnym Zebraniu Białostockiego OT PZK - OT17

Zgodnie z zawiadomieniami Nadzwyczajne Walne Zebranie Białostockiego OT PZK-OT 17 odbyło się w dniu 08.10.2020 r. w Sali Morskiej CKP Titanic w Białymstoku. Na wstępie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Kolegi Jurka SP4OLL.
W zebraniu uczestniczyło 15 na 100 członków OT17 co stanowi 15% ogółu. Zebranie odbyło się w drugim terminie. W wyniku głosowań delegatem na KZD wybrano Wiesława Kosińskiego SP4Z, a zastępcami delegata zostali Józef Równy SQ4RNG oraz Rafał Mazur SQ4O.
Poza wyborami Walne Zebranie zapoznało się z bieżącą działalnością Zarządu OT oraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok.

Na podstawie protokołu Piotr SP2JMR

4. Sekretariat ZG PZK nieczynny

Informuję, że w dniach od 15 do 19 października sekretariat ZG PZK będzie nieczynny. W pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny 602-248-182 lub 784-479-407.

Piotr SP2JMR

II Wydarzenia

5. Uroczystość z okazji 90 lecia PZK, 50 lecia Klubu SP8PEF oraz 35 lat od powstania SPYL Clubu

W dniu 17 października br. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji
w Jarosławiu (Rynek 5) odbędzie się uroczystość z okazji 90 lecia powstania Polskiego Związku Krótkofalowców, 50-lecia Międzyzakładowego Klubu Krótkofalowców przy Burmistrzu miasta Jarosławia SP8PEF oraz 35 rocznicy powstania Ogólnopolskiego Klubu Kobiet Krótkofalowców PZK SP-YL-C.
Ze względu na stan epidemii spotkanie będzie skromniejsze niż pierwotnie zakładano z ograniczoną ilością uczestników i zostanie zorganizowanie z zachowaniem wszelkich wymaganych środków bezpieczeństwa. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich oraz związkowych. Podczas spotkania zostaną wręczone odznaczenia państwowe oraz okolicznościowe.

Zbyszek SP8AUP


6. 150 lecie Polskiego Muzeum w Szwajcarii

Od 15 października do 30 listopada br. będzie aktywna z Klubu SP9KDU w Tarnowskich Górach stacja 3Z150MPR. QSL via SP9KDU via biuro nr 06.

W tym roku Muzeum Polskie w Rapperswilu (Szwajcaria) obchodzi 150 rocznicę powołania.
Przed 150 laty na zamku w Rapperswilu zostało założone Muzeum Narodowe Polskie. Fundatorem Muzeum był Władysław hr. Plater. Muzeum na przestrzeni lat funkcjonowało w trzech formach: Muzeum Narodowe Polskie, Muzeum Polski Współczesnej i obecne już od 66 lat Muzeum Polskie. Muzeum stało się centrum życia politycznego i kulturalnego polskiej Emigracji. Zgodnie z maksymą wypisaną na Kolumnie przed wejściem do zamku: "Magna Res Libertas - Wolność jest rzeczą wielką", muzeum informowało zawsze o prawdziwej historii Polski. Działalność przez tyle lat Muzeum Polskiego w Rapperswilu świadczy o patriotyzmie i ofiarności Polaków żyjących na Emigracji oraz przychylności społeczności Szwajcarskiej.

Robert SQ9FMU

III. Sport

7. Wiadomości nie tylko DX-owe

7Q - Malawi
Don K6ZO jest aktywny jako 7Q6M ze Szpitala Misyjnego Embangweni w Malawi od 7 października do 5 grudnia 2020 roku. QSL via znak domowy.

9G - Ghana
Tom DL2RMC jest QRV jako 9G5FI od 3 października 2020 roku.
QSL via DL1RTL lub OQRS Club Log.

9M2 - Zachodnia Malezja
Yoshida JE1SCJ obecnie nadaje pod znakiem 9M4DXX z wyspy Penang AS-015.
W planie aktywność do końca 2020 roku. QSL direct to JA0DMV.

F - Francja
Od 17 do 31 października Franck F4FHM i Dany F0GFI używać będą znaku TM75ONU z okazji 75 rocznicy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

FG - Gwadelupa
Philippe F1DUZ ponownie będzie aktywny z Gwadelupy jako FG4KH IOTA NA-102. Na pasmach usłyszymy Philippe od 16 października do 5 listopada br.
W planie udział w CQ WW DX SSB Contest. QSL via znak domowy.
W DX SSB Contest. QSL via LoTW, eQSL, or direct to F1DUZ.

I - Włochy
Od 8 października do 31 grudnia członkowie 4U1GSC obchodzą 75 rocznicę Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W związku z powyższym używają znaku 4U75B. QSL via 9A2AA.

LX - Luksemburg
Zespół w składzie Gerard LX/PA0PIW, Gert LX/PA2LO, Maarten LX/PA3EYC, Tijmen LX/PA3GRM, Hans LX/PE1KWH i Bert LX6/PD0GP od 15 do 18 października będzie nadawać z Luksemburga.
QSL via PA3EYC.

OZ - Dania.
Z okazji 100 rocznicy połączenia Południowej Jutlandii z Danią
w 1920 roku członkowie EDR używają znaku okolicznościowego OZ100MILL.
Do zdobycia dyplom. Na pasmach będą QRV do 15 grudnia 2020 roku.
QSL via Club Log i OQRS.
Więcej na https://www.qrz.com/DB/OZ100MILL

P4 - Aruba
Do końca października br. nadaje stacja P42WW w celu upamiętnienia 75 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. QSL via P41G.

PZ - Surinam
Markus DJ4EL przełożył swoją wyprawę PZ5GE z października br. na kwiecień 2021. Więcej na https://twitter.com/rapanuiman

SU - Egipt
Od 16 do 18 października członkowie ERASD będą używać znaku okolicznościowego SU8J. QSL via SU1SK.

Z6 - Kosowo
Wolf DM2AUJ, Guenter DL2AWG, Peter DL3APO, Rainer DL2AMD, Werner DJ9KH i Franz DL9GFB od 15 do 28 października będą QRV jako Z66DX z Kosowa.
QSL via ClubLog OQRS, LoTW, DL2AWG. http://www.z66dx.de/

Zawody 17 - 18 października 2020 roku.

Worked All Germany (WAG) https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/worked-all-germany-contest/en/rules/
10 10 Fall Int. Contest http://www.ten-ten.org/index.php/activity/2013-07-22-20-26-48/qso-party-rules
Stew Perry Top Band 160m http://www.kkn.net/stew/
New York QSO Party http://nyqp.org/wordpress/

Wyniki zawodów:
WPX CW 2020 https://www.cqwpx.com/scorescw.htm

Nowa strona AGCW https://www.agcw.de/

Pozdrawiam Adam SQ9S

8. Najbliższe zawody UKF - owe

UKF - zawody W najbliższym czasie:

SPAC- 1.3 GHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 20 październik 2020, godz. 17:00 - 21:00 UTC.
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/
/Stanisław SQ2EEQ/

9. Ciekawe dyplomy z RU

Klub RCWC wydaje ponad 200 dyplomów z ładną szatą graficzną. Praca wyłącznie CW. Dyplom o nazwie RPXH Hunter zawiera aż 20 klas tego dyplomu.
RPXH - 50 - wydawany za przeprowadzenie 50 QSO ze stacjami z Rosji
o różnych niepowtarzających się prefiksach. Następne stopnie to; 100, 150, 200, itd co 50 prefiksów.
Pasma dowolne łącznie z WARC. Link do strony http://rcwc.ru/?do=diplomas

w wersji PDF widoczne wzory dyplomów

73 Mietek SP5DZE

*Prosimy kolegów o nadsyłanie skanów ciekawych, egzotycznych dyplomów. Także tych zdobytych dawno. Proszę kierować na adres: dyplomata39@gmail.com

Piotr SP5PB & Redakcja Komunikatów

IV. Technika

10. SDR po modernizacji

Zapraszamy do korzystania ze zmodernizowanego odbiornika WebSDR SR4DON zlokalizowanego w siedzibie Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców (OT21). Serwis realizowany na bazie oprogramowania OpenWebRX umożliwia jednoczesny dostęp przy pomocy przeglądarki internetowej do szerokiego spektrum częstotliwości KF i UKF, a także najpopularniejszych dekoderów emisji cyfrowych (FT4,FT8, DSTAR, DMR, FUSION). Dzięki dużemu zaangażowaniu entuzjastów udaje się regularnie rozbudowywać zakres pracy odbiornika, a także dedykowany system anten. Obecnie websdr.jestok.com wykorzystuje anteny: Diamond X-300 (pasma VHF i UHF), Dipol 1/2l vertical (pasmo 6m), Dipol 1/2l vertical (pasmo 4m), Dipol 10m (pasma 10m-14m), End-fed (pasma 16m-30m). Odbiornikami są m.in. SDRPlay RSP1, RTL-SDR v3 połączone z dedykowanymi filtrami pasmowymi.
Dodatkową funkcjonalnością jest automatyczne raportowanie stacji odebranych przy pomocy emisji FT8, co pozwala na podgląd propagacji na poszczególnych pasmach. Niestety, z powodów ograniczeń mocy obliczeniowej, automatyczne dekodowanie jest uruchomione tylko na wybranych zakresach.
Wszystkich, którzy nie mają dostępu do radia, albo są ciekawi, jakie obecnie panują warunki propagacyjne - zapraszamy do nasłuchów: https://websdr.jestok.com

Odbiornik jest zainstalowany w pomieszczeniach Zespołu Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37a, siedzibie Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców.
Konstrukcja i instalacja anten, a także prace informatyczne: Janusz SP4XQS, Piotr SQ4INP, Mariusz SQ4IOE, Tomek SQ4BJA.
Współfinansowanie: szerokie grono krótkofalowców z całej Polski.
Plany: zwiększenie mocy obliczeniowej i instalacja anten na kolejne pasma KF.
Szczegóły na: https://sp4.jestok.com

Pozdrawiam
Tomek SQ4BJA/5

11. Obiecana klawiatura

ELGATO. A w zasadzie ambitna klawiatura. Każdy klawisz można zaprogramować, każdy klawisz może mieć swoje indywidualne "logor".

Zdjęcie: Elgato Stream Deck Mini widoczne w wersji PDF

Klawiatura występuje w kilka wariantach, np. 6 klawiszowa-32 klawiszowej. Teoretycznie można z nią zrobić cuda, zaprogramować do obsługi programu logującego, stacji amatorskiej w ramach totalnej automatyzacji. Klawiatura ma tylko jedną wadę - nie jest tania.

Opis Elgato Stream Deck Mini
6 funkcjonalnych klawiszy LCD- ilustracje w wersji PDF

Zerwij z koniecznością mapowania i zapamiętywania skrótów klawiszowych. Elgato Stream Deck Mini to platforma wyposażona w 6 funkcjonalnych przycisków, każdy z wbudowanym wyświetlaczem LCD. Jedno kliknięcie pozwoli Ci na przełączanie scen, uruchamianie multimediów, dostosowywanie dźwięku i wiele więcej, a każda komenda zostanie wizualnie potwierdzona. Zyskaj poziom kontroli do tej pory zarezerwowany wyłącznie dla profesjonalnych studiów i nadawców.

Zygi SP5ELA


12. Obliczanie indukcyjności doprowadzeni drutu i taśmy Cu

Przykład pochodzi z opracowania dotyczącego optymalnej konstrukcji obiektu stacji nadawczo-odbiorcze. Rezystancja i indukcyjność doprowadzeń ma istotne znaczenie w walce z zakłóceniami, kompatybilnością EM, a przede wszystkim z wyładowaniami atmosferycznymi.

Mapa wyładowań- źródło materiału podane na grafice (The Science and Wonders of the Atmosphere.

Zygi SP5ELA

13. Realia Ham Radio.

Na pograniczu czarnego humoru. Na wyświetlaczu 5360W. Cena też odpowiednia. Z biuletynu reklamowego jednej z firm - przyszło mailem.

SP5ELA

V. Informatyka

___________________
VI. Prawo i przepisy


VII. Humor w PZK14. Humor - samowyjaśniający


Znalezione w sieci - autor: NA5B

SP5ELA

Humor dzięki uprzejmości Jerzego SP8TK
Ilustracje widoczne w wersji PDF

VIII. Silent Key's
__________________________________________________________________
SQ9FIA S.K.

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 5 października 2020 odszedł od
nas nagle Kolega Marek Szczap SQ9FIA.

Pogrzeb odbył się dnia 9 października 2020 roku na cmentarzu
w miejscowości Węglewice koło Wieruszowa (okręg 3).

Kolega Marek na zawsze zostanie w naszej pamięci jako świetny kumpel,
Przyjaciel oraz doskonały radiooperator służący chętnie pomocą i radą.

Wyrazy współczucia dla rodziny i znajomych.

Cześć Jego Pamięci!

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy

Info. Wojtek SQ9DHP
_______________________________________________________________________
SP1FYJ s.k.

W dniu 10.10.2020 r. odszedł do krainy wiecznych DXr11;ów Kolega Henryk Kreczmer SP1FYJ, były prezes klubu SP1PNW w Dębnie, członek PZK w Zachodniopomorskim OT PZK. Bardzo aktywny w działalności zarówno na terenie miasta i gminy Dębno jak i w sprawach krótkofalarskich. Był inicjatorem wielu spotkań i akcji związanych z naszym hobby.
Msza żałobna zostanie odprawiona w Kościele p. w. św. Ap. Piotra i Pawła
w Dębnie w dniu 14.10.2020 r. o godz.13.00.

Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu w Dębnie przy ulicy Kościuszki.
Cześć Jego Pamięci!

Janusz SP1TMN
________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SQ9S, Jerzemu SP8TK, Stanisławowi SQ2EEQ, Zbyszkowi SP8AUP, Januszowi SP1TMN, Wojtkowi SQ9DHP, Robertowi SP9FMU, Tadeuszowi SP4GFG, Piotrowi SP5PB, Tomkowi SQ4BJA/5.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK". Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,938 Unikalnych wizyt