PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 39/2020 z dnia 30.09.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 39/2020 z dnia 30 września 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

W dniu 28 września br. o godz.19.00 w formie telekonferencji z wykorzystaniem komunikatora Skype odbyło się 5 w 2020 roku Posiedzenie Prezydium ZG PZK.

Obecny był pełny skład prezydium oraz gość posiedzenia Zygmunt Szumski SP5ELA Administrator Systemów Informatycznych PZK.

- Skarbnik PZK przedstawił informację o bieżącej sytuacji finansowej PZK. Na koncie głównym jest 146000 zł na koncie OPP OPP 124800 zł, za 2019 rok na konto OPP wpłynęło 50553 zł bez zestawienia wpłat, na które obecnie czekamy. Dotychczas w roku 2020 wydano z OPP 26500 zł. Oddziały Terenowe mają obecnie przypisane 63569 zł bez wpływów za 2019 rok., a ZG 44000 co daje w sumie ok. 107000 zł. Na kontach Oddziałów Terenowych jest obecnie 170092 zł. Realizacja budżetu jest podobna, jak informowano podczas Posiedzenia ZG PZK. Składek członkowskich wpłynęło 99,1% w stosunku do planowych na rok 2020. Sytuacja finansowa PZK jest b. dobra. W bazie OSEC mamy obecnie 3545 członków oraz 378 pozostałych zarejestrowanych (kluby).

- Prezydium przyjęło informację o organizacji XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZK w Ośrodku "Nad Zalewem" w Kobylej Górze który spełnia wymogi sanitarne dla zgromadzenia do 100 osób. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Jerzy SP3SLU wiceprezes PZK.
Na dzień posiedzenia zostało wybranych 53 delegatów. Natomiast 5 OT zwołało Walne Zebrania na 3 lub 8 października.

- Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru nadania ZOH PZK nast. Kol.
1. Waldemarowi Pawłowskiemu SP2EUI z wniosku Toruńskiego OT PZK
(OT 26).
2. Edwardowi Michalikowi SP8FUX - z wniosku Zarządu Rzeszowskiego OT PZK (OT 18).
Ogłoszenie nastąpi także w numerze 11/2020 Krótkofalowca Polskiego.

- Prezydium rozpatrzyło 3 wnioski związane z finansowaniem zakupu sprzętu.

- Prezydium podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty 1700 zł na zwiększenie sumy potrzebnej na nagrody w Interconteście KF za 2019 r. Powodem jest zasadnicza i potrzebna zmiana ilości kategorii z 3 na 6 polegająca na utworzeniu kategorii Low Power, co umożliwiło rywalizację także nieco słabiej wyposażonych stacji.

- Prezydium podjęło uchwałę o wyróżnieniu Medalem im. Braci Odyńców Elżbiety Legierskiej - Niewiadomskiej Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej
- z wniosku Śląskiego OT PZK (OT06). Medal nr 49.
- Na wniosek Dariusza SP9DLM Prezydium podjęło uchwałę o wyróżnieniu okolicznościowym grawertonem z podziękowaniem za pracę społeczną kol. Marcina Palmowskiego SQ9ITA.

Protokół z Posiedzenia Prezydium zostanie w ciągu najbliższych 2 -3 dni opublikowany na portalu PZK oraz rozesłany do członków ZG PZK.

Tadeusz SP9HQJ prezes PZK

2. XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK

XXVI KZD jest zwołany uchwałą ZG PZK na 14-15 listopada br. w ośrodku "Nad Zalewem" w Kobylej Górze.

Zgodnie ze Statutem PZK oraz Ordynacją Wyborczą mandaty delegatów otrzymują członkowie PZK wybrani na Walnych Zebraniach swoich OT odbytych w okresie po 16 czerwca 2019 roku czyli po uchwaleniu obowiązującej Ordynacji Wyborczej.
Wg danych Sekretariatu ZG PZK na dzień dzisiejszy delegatami na KZD są:
OT01- Jakub SQ6NEJ, Waldemar 3Z6AEF, Grzegorz SQ6WZ
OT03- Jerzy SP7CVW
OT04- brak delegatów *zwołanie walne zebranie
OT05- Jan SP8BPX, Bartłomiej SP8EET
OT06- Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB
OT08- Jacek SP3JB, Grzegorz SO3AK
OT09- Roman SQ2RH, Wojciech SP2ALT
OT10- Adam SP9XUM
OT11- Marek SP9UO, Andrzej SP6RTX
OT12- Michał SP9XWM, Paweł SP9OM
OT13- Dionizy SP6IEQ
OT14- Stefan SP1JJY, Janusz SP1TMN
OT15- brak delegatów * zwołane Walne Zebranie
OT16- Stanisław SQ2EEQ
OT17- brak delegatów*zawołane Walne Zebranie
OT18- Adam SP8N
OT20 -Andrzej SP8AB, Radosław SQ8SET
OT21- Bolesław SP4AAZ
OT22- Zdzisław SP1II
OT23- Robert SP3SLD
OT24- Andrzej SQ5FBI
OT25- brak delegatów *zwołane Walne Zebranie
OT26- brak delegatów * zwołane Walne Zebranie
OT27- Sławomir SP3OKS, Bogdan SP3LD
OT28- Janusz SP9JZT
OT29- Marek SP6MN
OT31- Eugeniusz SQ9HZM, Andrzej SP9N
OT32- SP3AMO, Piotr SQ3JPV
OT35- Zbigniew Guzowski SP8AUP
OT37- Piotr SQ5PTZ
OT50- Roman SP9MRN, Andrzej SP9ENO
OT51- brak delegatów * zwołane Walne Zebranie
OT73- Zygmunt SP5ELA

Zgodnie z uchwaloną w dniu 5 września br. zmianą regulaminu wewnętrznego PZK o nazwie "Ordynacja Wyborcza na Krajowy Zajazd Delegatów PZK" termin przesłania materiałów po Walnym Zebraniu na którym dokonano wyboru delegatów na XXVI KZD to 35 dni przed terminem zwołania Zjazdu czyli upływa on w dniu 10 października 2020.

Info. Piotr SP2JMR

3. Walne Zebranie Białostockiego OT PZK -OT17

Nadzwyczajne Walne Zebranie Białostockiego OT PZK - OT-17 odbędzie się w czwartek dnia 08.10.2020 o godz.17.00 pierwszy termin w Białymstoku - CKB TITANIC (Sala Morska) ul. Pogodna 16D.

Głównymi celami zebrania są wybór delegatów i ich zastępców na XXVI KZD PZK oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego OT 17 za 2019 rok.
Zawiadomienie oraz proponowany porządek obrad Walnego Zebrania znajduje się na stronie BOT PZK www.hamradio.biaman.pl/page2.htm.

Rafał Mazur SQ4O

4. Walne Zebranie Staropolskiego OT PZK - OT51

Nadzwyczajne Walne Zebranie Staropolskiego OT PZK (OT51) odbędzie się w sobotę dnia 3 października 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie klubu SP7PFD w Starachowicach przy ul. Granicznej 5 (3-cia klatka, ostatnia kondygnacja), Jedynym celem tego zebrania będzie wybór delegata oraz jego zastępcy na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
Zarząd Oddziału prosi członków OT51 o przemyślenie propozycji kandydatów na delegata i zastępców delegata i przedstawienie ich na zebraniu. Oczywiście zostaną one poddane pod głosowanie.

W imieniu Zarządu OT-51 PZK
Prezes OT51 Paweł Szmyd SP7SP

II Wydarzenia

5. Gminy Powiatu Skierniewickiego

Członkowie Klubu Łączności Ligii Obrony Kraju SP7KMX w Skierniewicach informują o zakończeniu prowadzonego od stycznia 2018 roku programu "Gminy Powiatu Skierniewickiego", którego zasadniczym celem było umożliwienie zarówno polskim, jak również zagranicznym radioamatorom, uzyskania potwierdzeń przeprowadzenia obustronnych łączności ze stacją nadającą bezpośrednio z obszaru dziewięciu gmin powiatu dla potrzeb programu Polskie Gminy Award (PGA). Realizacja przedsięwzięcia miała również na uwadze przekazanie korespondentom podstawowych danych o prawnie chronionych obiektach przyrodniczych Regionu Skierniewickiego oraz obiektach charakteru historycznego.

Organizowane do poszczególnych gmin wyprawy prawie we wszystkich przypadkach prowadziły łączności z: Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, względnie znajdujących się na ich terenie Rezerwatów Przyrody, obszarów Natura 2000, Obszarów Chronionego Krajobrazu, Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych, a także udokumentowanych archeologicznie miejsc po zamku obronnym oraz czterech grodziskach wczesnośredniowiecznych.

Wstępne podsumowanie wykazuje, że podczas 35-ciu wypraw przeprowadzono łącznie przeszło 3200 łączności, które potwierdzone zostaną specjalnie wydrukowaną na tą okoliczność, czterostronicową kartką QSL. Ostatnia aktywacja w programie miała miejsce w dniu 26 września z gminy Lipce Reymontowskie. Miejscem nadawania było Muzeum Regionalne im. Władysława Reymonta w Lipcach Reymontowskich.

Na zdjęciu widocznym w formacie PDF uczestnicy ostatniej aktywacji SP7KMX w Lipcach Reymontowskich. Operator radiostacji - Michał SQ7M. Od lewej stoją: Wojtek SQ7WOJ, Cezary SP7MJX, gospodarze muzeum - państwo Helena i Jerzy Murgrabia oraz Staszek SP7DAX.

Pozdrawiam - Cezary SP7MJX

6. Klub SP9KJM wznawia giełdy krótkofalarskie

Zarząd Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. informuję, że od października br. wznawia giełdy krótkofalarskie na terenie Domu Kultury "Chemik" przy ulicy Niepodległości 51 w Siemianowicach Śl.

Giełdy odbywać się będą w pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 9.00 każdego miesiąca.

Najbliższa giełda odbędzie się 3 października br. Wszystkie osoby biorące udział giełdzie winny stosować się do obowiązujących rygorów związanych z wirusem Covid 19.

Zapraszamy!

Foto z giełdy widoczne w forami PDF

W imieniu Zarządu Klubu SP9KJM info. i foto.: Tadeusz SP9HQJ.

7. 40. rocznica pierwszej łączności RTTY w Polsce.

W dniu 19 grudnia 1980 roku o godzinie 18:58 UTC doszło do pierwszej oficjalnej łączności emisją RTTY w Polsce. Łączność przeprowadzono pomiędzy stacjami SR1PBW (aktualnie SP1PBW) i Y23NE (aktualnie DM2CNE) w paśmie 3,5 MHz. Z okazji 40. rocznicy tego wydarzenia Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK i klub PZK SP1PBW organizują aktywność stacji z sufiksem 40RY połączoną z akcją dyplomową. Dyplom okolicznościowy wydawany będzie w formie elektronicznej (bezpłatny) za łączności ze stacjami organizatora: 3Z40RY, HF40RY, SN40RY, SO40RY, SP40RY, SQ40RY, DM2CNE zgodnie z regulaminem. Zaliczane są łączności przeprowadzone w dniach od 1 października do 31 grudnia 2020 roku. Należy zebrać minimum 40 punktów. Każda łączność ze stacją organizatora daje 10 punktów. Więcej informacji w załączonym regulaminie* oraz na stronie klubowej: https://sp1pbw.pzk.pl /viewpage.php?page_id=9 i ZOT PZK http://ot14.pzk.org.pl/news.php
Zapraszamy do łączności i zdobywania dyplomu. *Regulamin w załączniku.

Janusz SP1TMN - Prezes ZOT PZK

8. Informacje ARISS

Jak informuje w specjalnym biuletynie ARISS osoba odpowiedzialna za PR w ARISS - Dave, AA4KN, Moskiewski Instytut Lotnictwa w Moskwie zaplanował na środę 30 września 13:05 UTC (15:05 czasu lokalnego w Polsce) rozpoczęcie eksperymentu MAI-75 SSTV. Eksperyment ma potrwać do 18:45 UTC (20:45 czasu lokalnego w Polsce). Ponadto eksperyment ma się też odbywać w czwartek 1 X, 2020 12:30 UTC (14:20 czasu lokalnego w Polsce) do 17:45 UTC (19:45 czasu lokalnego w Polsce). W ramach eksperymentu będzie można odbierać obrazy Slow Scan TV (SSTV) na 145.800 MHz ± Doppler nadawane
w trybie PD 120. Odebrane obrazy można raportować na stronie https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/. ARISS nie wydaje dyplomów "ARISS SSTV Award " za aktywności Inter-MAI-75.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK


III. Sport

9. Wiadomości nie tylko DX-owe

CE - Chile
W październiku na pasmach czynna będzie stacja okolicznościowa XR500M
z okazji 500 rocznicy odkrycia Cieśniny Magellana.
QSL via XQ7UP. https://www.qrz.com/db/XR500M

HB0 - Liechtenstein
NB-DX Team ON6NB, ON4ANN, ON4EC i ON2BDJ są QRV jako HB0/OP2D
z Triesenberg Loc. JN47sd do 02.10.2020 r.

JW - Svalbard
Od 8 do 12 października zespół w składzie LA8FTA, LB8IH, LB8CG, LA7WRA, LB7PI, LB1RH i LB9EH będzie aktywny jako JW4O z Longyearbyen EU-026.
W planie udział w Scandinavian Activity Contest SSB w dniach 10-11 października br.

K - USA
Z okazji tygodnia zapobiegania pożarom od 4 do 10 października nadawać będą stacje okolicznościowe N0F, N1F, N2F, N3F, N4F, N5F, N6F, N7F, N8F, N9F, KF2IRE i VE3FIRE.
Więcej informacji na stronie http://hamfire.com/

OE - Austria
Hannes OE1SGU, OE3SGU w październiku będzie obchodził 30 rocznicę aktywności w eterze.
Usłyszymy go pod znakiem OE1990SGU. QSL via OE1SGU.

OX - Grenlandia
Bo OZ1DJJ w dniach 26 do 30 września nadaje pod znakiem OX3LX z wyspy Tasiilaq NA-151. QSL via OZ0J.

PJ4 - Bonaire
Specjalna stacja PJ4TEN będzie obchodzić w październiku 10 rocznicę rozłączenia Antyli Holenderskich, która miała miejsce w dniu 10.10.2010 r.
Można uzyskać specjalny dyplom "Bonaire 10/10/10". QSL via M0URX.

SP - Polska
Dla upamiętnienia 40 rocznicy przeprowadzenia w Polsce pierwszej łączności emisją RTTY w październiku nadawać będą stacje 3Z40RY, HF40RY, SN40RY, SO40RY, SP40RY i SQ40RY. Do zdobycia okolicznościowy dyplom, którego regulamin na stronie https://www.qrz.com/db/sn40ry

SV5 - Dodecanese
Wolf DL3DRN ponownie nadaje z wyspy Rhodos EU-001 używając znaku SV5/DL3DRN. Na pasmach jest QRV do 14 października br.
QSL via znak domowy.

UA9 - Azjatycka Rosja
Andrey R1FW nadaje z wyspy Sakhalin AS-018 jako R1FW/0.
W planie również aktywność z wysp Iturup AS-025 i Kunashir AS-025.
QSL via znak domowy.

Zawody 3-4 października
Oceania DX Contest Phone http://www.oceaniadxcontest.com/OCDX-2020-Official-Rules.pdf
TRC DX Contest https://trcdx.org/rules-trc-dx/
German Telegraphy Contest http://contest.agcw.de/dtc/
Russian WW Digital Contest https://ua9qcq.com/en/contestinfo.php?lang=en&t_id=204&mo=10&Year=2020

Andre PY0FF SK https://py0f.wordpress.com/2020/09/25/py0ff-passed-away/

DX Kalendarz https://dxnews.com/calendar/2020/october/

Pozdrawiam Adam SQ9S

10. UKF - zawody

W najbliższym czasie:
-IARU UHF/SHF - coroczne zawody Regionu 1 IARU w pasmach 432 MHz i mikrofalowych, sobota-niedziela 3-4 październik 2020, godz. 14:00-14:00 UTC.
Regulamin:
https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/IARU_R1_Regulamin_zawod%C3%B3w_PL.pdf
Uwaga: Na stronie PK UKF uruchomiona będzie funkcja pod nazwą "Kto i skąd będzie QRV".
Bezpośredni link: https://pk-ukf.pl/zawody/kalendarz-zawodow-vhf-uhf-shf/kto-i-skad-bedzie-qrv/
- SPACr -144 MHz - zawody aktywności UKF - wtorek, 6 października 2020, godz. 17:00-21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
- SPAC-50 MHz - zawody aktywności UKF - czwartek, 8 października 2020, godz. 17:00 - 21:00 UTC
Regulamin: https://pk-ukf.pl/wp-content/uploads/2020/05/SPAC_regulamin_PL.pdf
Zawody SPAC prowadzi i rozlicza Stowarzyszenie Polski Klub UKF.
Dzienniki w formacie EDI prosimy wysyłać na adres: http://spac.pk-ukf.pl/

/Stanisław SQ2EEQ/

11. Polak na WRTC 2022

Krzysztof Soboń SP7GIQ zakwalifikował się do udziału w WRTC 2022. Ta krótkofalarska olimpiada odbędzie się we Włoszech. Krzysztof ma już zagwarantowany udział w tej prestiżowej imprezie dzięki wspaniałym wynikom w liczących się do międzynarodowej klasyfikacji zawodach międzynarodowych.
Info ze strony: https://www.wrtc2022.it/en/qualification-standings-9.asp?AreaRanking=1&area=EU3#score
Tak więc po przerwie SP ma tam swojego reprezentanta. Gratulujemy.

Info. SP2JMR

12. Poszukiwane podmioty DXCCC

Jako ciekawostkę podaję za https://dxnews.com/ 50 najbardziej poszukiwanych podmiotów DXCC
1. P5 DPRK (NORTH KOREA)
2. 3Y/B BOUVET ISLAND
3. FT5/W CROZET ISLAND
4. BS7H SCARBOROUGH REEF
5. CE0X SAN FELIX ISLANDS
6. BV9P PRATAS ISLAND
7. KH7K KURE ISLAND
8. KH3 JOHNSTON ISLAND
9. 3Y/P PETER 1 ISLAND
10. FT5/X KERGUELEN ISLAND

11. FT/G GLORIOSO ISLAND
12. VK0M MACQUARIE ISLAND
13. YV0 AVES ISLAND
14. KH4 MIDWAY ISLAND
15. ZS8 PRINCE EDWARD & MARION ISLANDS
16. PY0S SAINT PETER AND PAUL ROCKS
17. PY0T TRINDADE & MARTIM VAZ ISLANDS
18. KP5 DESECHEO ISLAND
19. SV/A MOUNT ATHOS
20. VP8S SOUTH SANDWICH ISLANDS
21. KH5 PALMYRA & JARVIS ISLANDS
22. JD/M MINAMI TORISHIMA
23. ZL9 NEW ZEALAND SUBANTARCTIC ISLANDS
24. EZ TURKMENISTAN
25. YK SYRIA
26. FK/C CHESTERFIELD IS.
27. VK0H HEARD ISLAND
28. FT/T TROMELIN ISLAND
29. ZL8 KERMADEC ISLAND
30. KH1 BAKER HOWLAND ISLANDS
31. KH8/S SWAINS ISLAND
32. XF4 REVILLAGIGEDO
33. VP8G SOUTH GEORGIA ISLAND
34. KH9 WAKE ISLAND
35. T33 BANABA ISLAND
36. VK9M MELLISH REEF
37. T31 CENTRAL KIRIBATI
38. VK9W WILLIS ISLAND
39. TI9 COCOS ISLAND
40. 3D2/C CONWAY REEF
41. FT/J JUAN DE NOVA, EUROPA
42. FO/C CLIPPERTON ISLAND
43. HK0/M MALPELO ISLAND
44. VP8O SOUTH ORKNEY ISLANDS
45. KP1 NAVASSA ISLAND
46. 7O YEMEN
47. 4U1UN UNITED NATIONS HQ
48. ZD9 TRISTAN DA CUNHA & GOUGH ISLANDS
49. FT5Z AMSTERDAM & ST PAUL ISLANDS
50. H40 TEMOTU PROVINCE

SP znajduje się na 333 miejscu*, co dobrze świadczy o naszej aktywności
w eterze.

*Na 340 aktualnych podmiotów DXCC /przyp. red./

Info. Jerzy SP8TK

13. Współzawodnictwo 11 pasmowe stało się faktem

Z przyjemnością informuję o ustanowieniu współzawodnictwa 11-to pasmowego, mój wniosek został przegłosowany na ostatnim Zjeździe SP DX Clubu w Jarnołtówku. W stosunku do dotychczasowego współzawodnictwa 9-cio pasmowego różnica polega na dodaniu pasm 60m i 6m oraz jego dostępności jedynie dla Członków SPDXC. Ograniczenie dostępności jedynie dla członków SPDXC zostało dodane przez głosujących. Krótka informacja widnieje na stronach PZK, a komplet informacji wraz z pełnym regulaminem pojawi się wkrótce na stronach SPDXC.
Pragnę mocno podkreślić, że nowe współzawodnictwo nie zastępuje współzawodnictwa 9 Pasm które będzie nadal prowadzone na dotychczasowych zasadach i według regulaminu dostępne jest dla wszystkich krótkofalowców SP.

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na mój email mp@hot.pl

Zgłoszenia za III kwartał będę przyjmował do 30.09.2020 godzina 23:59
potwierdzając zwrotnie, że dotarło. Pragnę zwrócić uwagę że:

- uznawane są wyniki według deklarowanych stanów, opartych na bazie
posiadanych kart QSL oraz potwierdzeń uzyskanych za pośrednictwem LoTW
(Logbook of the World),

- zaliczane są tylko kraje aktualne (bez deleted) według Listy DXCC,

- do współzawodnictwa nie będą zaliczane stacje nieuznawane przez DXCC.

Życzę sukcesów! 73, Mirek SP5ENA
(Źródło: lista dyskusyjna SPDXC)

14. CWops - laureaci 2020 roku "Nagrody za rozwój sztuki CW"

Klub CWops jest ogólnoświatową organizacją entuzjastów CW, liczącą ponad 2500 członków, która stara się promować i zachęcać do korzystania z CW, kształci umiejętności w pracy na telegrafii, a także wspiera szereg wydarzeń i programów, które pozwalają członkom na ciągłą naukę, ćwiczenia i doskonalenie swoich umiejętności w pracy CW.

Celem tej corocznej nagrody jest wyróżnienie osób, grup i organizacji, które wniosły największy wkład w rozwój sztuki lub praktyki komunikacji radiowej przy użyciu alfabetu Morse'a. To już piąty rok, w którym CWops przyznał tę nagrodę.

Mamy zaszczyt poinformować, że w 2020 roku przyznano dwie prestiżowe nagrody:

1. Klub CW w Essex (Wielka Brytania)
Essex (UK) CW Club, za skupienie się na zainteresowaniach CW, a następnie rozpoczęcie bootcampów, na których odbywa się całodzienne intensywne nauczanie CW. Dzięki aktywności Essex CW, obecnie w całej Wielkiej Brytanii odbywają się bootcampy CW, które naprawdę zmieniają zainteresowanie i aktywność CW.

Dean Saxton, G4WQI, przewodniczący, Essex CW ARC

2. Stephen C. Phillips
Stephen C. Phillips jest autorem i opiekunem rprogramu-trenerar1; alfabetu Morse'a, z którego skorzystały tysiące studentów Akademii CW, program był bardzo pomocny w nauce alfabetu Morse'a. To narzędzie internetowe zostało stworzone przede wszystkim dla początkujących adeptów CW, ale na stronie znajduje się kilka ćwiczeń, które mogą pomóc także zaawansowanym. Narzędzie jest utrzymywane przez Stephena przez kilka lat bez żadnych kosztów z przeznaczeniem dla społeczności krótkofalowców.
Stephen C. Phillips, autor i opiekun programu-trenera alfabetu Morse'a "CWops" ogłosił zwycięzców "2020 Awards for Advance the Art of CW" podczas wideokonferencji 28 lipca. Film można znaleźć na YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=_tYp318WMPM

Stephen C. Phillips, autor i mentor programu - trenera CW

Info. Riki K7NJ, tłumaczenie z pomocą tłumacza GOOGLE Piotr SP2JMR

IV. Technika

15. Kombinerki, żartobliwie.
Zdjecia widoczne w foramcie PDF


SP5ELA


V. Informatyka

15. WSJT-X

Nowa wersja aplikacji WSJT-X autorstwa K1JT, oznaczona numerem 2.3.0-rc1, przynosi ze sobą nową emisję: FST4.... dalej: https://www.sp3yor.net/?p=915

73 Mirek SP5GNI

16. ARRL LoTW

Trwają prace nad systemem globalnych potwierdzeń QSO dla krótkofalowców - LoTW. Administracja LoTW w roku 2020, roku szczególnym prowadzi następujące prace z uwzględnieniem występujących wymienionych poniżej problemów:
- Ciągły przegląd i aktualizacja procesów Logbooka w celu ułatwienia obsługi.
-  Dodawanie nowych dyplomów ARRL, jak również dyplomów od innych organizacji. Usprawnienie rejestracji DX-ów poprzez wsparcie metod e-mailowych. Dodanie wsparcia dla wielu lokalizacji w ramach jednego wgrywania, które wspiera rover i społeczności mobilne.
- Przyszły rozwój, w tym przeprojektowanie obecności Logbook'a w sieci.
r6; Ogólnoświatowa pandemia COVID-19 znacznie spowolniła pocztę międzynarodową. W niektórych krajach poczta została objęta embargiem.
- Wiele krajowych stowarzyszeń radiowych krótkofalowców zaprzestało działalności w swoich biurach QSL i jest mało prawdopodobne, że pojawią się one ponownie.
Przypominam, że rejestracja w LoTW i korzystanie z elektronicznego systemu LoTW są bezpłatne. Samo działanie LoTW jest prawie natychmiastowe! Warto korzystać! Zobaczcie, jak to wygląda na obrazku z dnia dzisiejszego -mam 37K QSL w systemie. Za free!

Informacja i tłumaczenie  SP5ELA

___________________
VI. Prawo i przepisy

17. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Dla zainteresowanych raktem podstawowym- dla stowarzyszeń RP. Ustawa jest aktem wyższego rzędu, niż statut organizacji.

Dz.U. 2019 poz. 713 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach
Tekst aktu: D20190713L.pdf
Tekst ogłoszony: D20190713.pdf
Tekst ujednolicony: D20190713Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2019-04-17
Data wydania: 2019-04-04
Data stanu prawnego: 2019-03-28
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU

SP5ELA


VII. Humor w PZK


Grafika widoczmna w formacie PDF
Humor dzięki uprzejmości Jerzego SP8TK


VIII. Silent Key's
_____________________________________________________________________
SP3FQL S.K.
W dniu 24 września 2020 roku zmarł nasz szanowany Kolega Roman Stachowiak SP3FQL. Kol. Roman był w składzie Zarządu Sudeckiego Oddziału Terenowego, przez trzy kadencje był skarbnikiem lub wiceprezesem SOT. Do roku 2018 był Członkiem ZG PZK z ramienia OT13.
Choroba "dopadła" Go już ponad dwa lata wstecz. Pogrzeb kol.
Romana odbył się w dniu 26 września 2020 roku.

Cześć Jego pamięci!

Romanie będzie nam Ciebie brakowało!

Stanisław SP6BGF
________________________________________________________________________
SQ3ODP S.K.


Ze smutkiem informuję, że 28-go września 2020 r. o 11:30 zmarł po czterotygodniowym pobycie w szpitalu w wieku 80 lat Regin Wasiura SQ3ODP z Gardzka (30 km od Gorzowa Wielkopolskiego). Długoletni członek Lubuskiego OT-32. Od wielu lat bardzo aktywny na falach krótkich i UKF. Znany też na świecie też wśród polskojęzycznych krótkofalowców ze swojej dużej aktywności m.in. na częstotliwości 14.303 MHz. Regin był animatorem codziennych skedów o godz. 20:00 na 145.400 MHz FM dla krótkofalowców północnej części województwa lubuskiego. W latach sześćdziesiątych był też pracownikiem Ambasady polskiej w Berlinie zachodnim (RFN). Pozostanie w naszej pamięci jako znakomity kolega, angażujący się w życie krótkofalarskie naszego regionu, uczestniczący w zjazdach krótkofalarskich. Można go zobaczyć m.in. na filmie "XXIV Spotkanie Krótkofalowców w Łagowie", gdzie tradycyjnie był z XYL Halinką, sympatyczką krótkofalarstwa. Link do filmu na Youtube: https://youtu.be/DYaPT6_aBWs (5:41-5:55, 7:02-7:05, 7:47-7:58).
Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Strzelcach Krajeńskich 1-go października br. w czwartek o godz. 13:30. Wyrazy współczucia dla rodziny. Reginie spoczywaj w pokoju.

73 - Mietek SP3CMX
________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Rikiemu K7NJ, Tadeuszowi SP9HQJ, Januszowi SP1TMN, Armandowi SP3QFE, Sławkowi SQ3OOK, Adamowi SQ9S, Stanisławowi SP6BGF, Jerzemu SP8TK, Cezaremu SP7MJX, Stanisławowi SQ2EEQ, Pawłowi SP7SP, Rafałowi SQ4O, Mirosławowi SP5ENA, Mirkowi SP5GNI, Mietkowi SP3CMX.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenur"często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.

Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK". Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej
z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).

*REGULAMIN WYDAWANIA DYPLOMU OKOLICZNOŚCIOWEGO
"40. ROCZNICA PIERWSZEJ ŁĄCZNOŚCI RTTY W POLSCE"

"40th anniversary of first RTTY QSO in Poland"

1. Dyplom wydawany jest dla upamiętnienia 40 rocznicy przeprowadzenia pierwszej łączności w Polsce emisją RTTY. Łączność doszła do skutku pomiędzy stacjami SR1PBW i Y23NE w dniu 19 grudnia 1980 roku o godzinie 18:58 UTC w paśmie 3.5 MHz.
2. Wydawcą dyplomu jest Zachodniopomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców oraz Klub Krótkofalowców PZK SP1PBW.
3. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie 40 punktów za łączności w dniach od 01 października do 31 grudnia 2020 r. ze stacjami organizatora według następującego klucza:
3Z40RY - 10pkt.
HF40RY - 10 pkt.
SN40RY - 10 pkt.
SO40RY - 10 pkt.
SP40RY -10 pkt.
SQ40RY -10pkt.
DM2CNE (ex Y23NE) - 10 pkt.
Co najmniej jedna łączność musi być przeprowadzona ze stacją organizatora emisją RTTY. Łączności można powtórzyć na innym paśmie lub innym rodzajem emisji. Każda łączność emisją RTTY ze stacją polską lub niemiecką daje dodatkowo 1 punkt (liczona tylko raz niezależnie od pasma).
4. W celu otrzymania dyplomu należy wyciąg z logu zawierający informacje
o przeprowadzonych łącznościach przesłać na adres elektroniczny sp1pbw@wp.pl lub pocztą na adres: ZOT PZK, skr. poczt. 599, 70-952 SZCZECIN, POLSKA z dopiskiem r40RTTYr1; na kopercie.
5. Wersja elektroniczna dyplomu jest bezpłatna. Dyplomy będą wysyłane na adres elektroniczny zgłaszającego.
6. Managerem dyplomu jest Sławek SP1DOZ i do niego należy kierować pytania dotyczące wydawania dyplomu (sp1doz@wp.pl).
7. Zgłoszenia na dyplom będą przyjmowane tylko do 31 stycznia 2021
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,681 Unikalnych wizyt