PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 38/2020 z dnia 23.09.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 38/2020 z dnia 23 września 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

W dniu 28 września br. o godz.19.00 w formie telekonferencji z wykorzystaniem komunikatora Skype odbędzie się 5 w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK.
W programie m.in.:
1. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej PZK.
2. Informacja o organizacji XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.
3. Złote Odznaki Honorowe - podjęcie uchwał o ogłoszeniu zamiaru nadania ZOH.
4. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie.
5. Sprawy wniesione przez członków Prezydium oraz inne, które wpłynęły do prezydium w ostatnim czasie.

Tadeusz SP9HQJ prezes PZK


2. XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK

XXVI KZD jest zwołany uchwałą ZG PZK na 14-15 listopada br. w ośrodku Nad Zalewem w Kobylej Górze.

Zgodnie ze Statutem PZK oraz Ordynacją Wyborczą mandaty delegatów otrzymują członkowie PZK wybrani na Walnych Zebraniach swoich OT odbytych w okresie po 16 czerwca 2019 roku czyli po uchwaleniu obowiązującej Ordynacji Wyborczej.
Wg danych Sekretariatu ZG PZK na dzień dzisiejszy delegatami na KZD są:

OT01- Jakub SQ6NEJ, Waldemar 3Z6AEF, Grzegorz SQ6WZ
OT03- Jerzy SP7CVW
OT04- brak delegatów *zwołanie walne zebranie
OT05- Jan SP8BPX, Bartłomiej SP8EET
OT06- Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB
OT08- Jacek SP3JB, Tomasz SP3QDM
OT09- Roman SQ2RH, Wojciech SP2ALT
OT10- Adam SP9XUM
OT11- Marek SP9UO, Andrzej SP6RTX
OT12- Michał SP9XWM, Paweł SP9OM
OT13- Dionizy SP6IEQ
OT14- Stefan SP1JJY, Janusz SP1TMN
OT15- brak delegatów * zwołane Walne Zebranie
OT16- Stanisław SQ2EEQ
OT17- brak informacji
OT18- Adam SP8N
OT20 -Andrzej SP8AB, Radosław SQ8SET
OT21- brak delegatów * zwołane Walne Zebranie
OT22- Zdzisław SP1II
OT23- Robert SP3SLD
OT24- Andrzej SQ5FBI
OT25- brak delegatów *zwołane Walne Zebranie
OT26- brak delegatów * zwołane Walne Zebranie
OT27- Sławomir SP3OKS, Bogdan SP3LD
OT28- Janusz SP9JZT
OT29- Marek SP6MN
OT31- Eugeniusz SQ9HZM, Andrzej SP9N
OT32- SP3AMO, Piotr SQ3JPV
OT35- Zbigniew Guzowski SP8AUP
OT37- Piotr SQ5PTZ
OT50- Roman SP9MRN, Andrzej SP9ENO
OT51- brak informacji
OT73- Zygmunt SP5ELA

Na czerwono wykazałem OT, które nie wybrały dotychczas delegatów.

Zgodnie z uchwaloną w dniu 5 września br. zmianą regulaminu wewnętrznego PZK o nazwie "Ordynacja Wyborcza na Krajowy Zajazd Delegatów PZK" termin przesłania materiałów po Walnym Zebraniu na którym dokonano wyboru delegatów na XXVI KZD to 35 dni przed terminem zwołania Zjazdu czyli upływa on w dniu 10 października 2020.

Info. Piotr SP2JMR

3. Walne Zebranie OT15

W dniu 18.09.2020 na zebraniu zarządu OT15 podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Oddziału Łódzkiego PZK.

Walne zebranie odbędzie się w dniu 3 października 2020 r. w terminie pierwszym o godz. 10.00 lub terminie drugim o godz. 10.15. w pomieszczeniach Domu Kultury SM "Radogoszcz-Wschód" przy ulicy Tatarakowej 11.
Głównym celem Walnego Zebrania jest wybór delegatów na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania znajduje się na stronie internetowej Łódzkiego OT PZK http://ot15.pzk.org.pl

Zbyszek SP7MTU

4. Walne Zebranie Toruńskiego OT PZK - OT26

Walne Zebranie Toruńskiego OT PZK -OT26 odbędzie się w dniu 4 października 2020 w Wąbrzeskim Domu Kultury przy ul. Wolności 47 w Wąbrzeźnie.
Pierwszy termin godz.10.00, drugi godz. 10.15
Głownym celami Walnego Zebrania są: wybór delegata na XXVI KZD oraz dyskusja nad przyszłością PZK.

info. Gabriel SP2FMN prezes OT 26 PZK

5. Po Walnym Zebraniu OT73

Informacja VOT PZK (OT73)
Zarząd OT73 informuje, że w dniu 21.09.2020 na zebraniu wyborczym Oddziału wyłoniono delegata na KZD PZK oraz dwóch jego zastępców. Delegatem został SP5ELA, zastępcy: SP5GNI i SP5ES. Frekwencja na zebraniu - 9.1%.

Zygmunt SP5ELA

II Wydarzenia

6. Po Zjeździe SPDXC czyli Stowarzyszenia Miłośnikó w Dalekosiężnych Łączności Radiowych - Jarnołtówek 2020

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami tegoroczny Zjazd SPDXC odbył się w dniach 18-20 września w ośrodku "MAX" w Jarnołtówku. Pięknie położony i bardzo piękny ośrodek spełnił chyba wszystkie oczekiwania uczestników Zjazdu. Na szczególną uwagę zasługuje szczególnie przyjazna krótkofalowcom atmosfera, którą otoczył nas personel ośrodka.

Na sali obrad w chwili otwarcia znajdowało się 35 osób w tym 26 członków SPDXC w związku z tym Zjazd był prawomocny w drugim terminie. W sumie w Zjeździe uczestniczyło ponad 50 uczestników w różnych opcjach obecności.

Prezes SPDXC Marek Niedzielski SP7DQR otworzył obrady Zjazdu SPDX Clubu i następnie minutą ciszy uczczono Kolegów którzy na zawsze od nas odeszli: Tomasza Koszałkowskieego SP5NZZ, Andrzeja Cieślika SP9UNX, Mieczysława Lubańskiego SP2WHE, Leszka Fabiańskiego SP3DOI, Leona Kossobudzkiego SP5AFL, Zdzisława Jędrasiaka SQ3A, Henryka Kruszyńskiego SP2BUW, Stefana Kuryłko SP4CLX.

Po sprawach proceduralnych Prezes SPDXC zaproponował, aby Prezes PZK Tadeusz Pamięta odznaczył Złotą Odznaką Honorową PZK Kazimierza Drzewieckiego SP2FAX oraz Stanisława Bechera SP7CXV. Odznaki zostały Kolegom przypięte, a obecni pogratulowali Im otrzymania tych najwyższych w Polskim Związku Krótkofalowców odznaczeń.

Metodą typowania numerów na liście obecności przeprowadzono losowanie książek Ryszarda Reicha rAgent Nadajer1; oraz rWywołanie Ogólner1;. Dla zaakcentowania 90 rocznicy powstania PZK, Prezes PZK rozdał obecnym okolicznościowe proporczyki.
Przegłosowano wniosek Mirosława Paczochy SP5ENA, który zaproponował wprowadzenie współzawodnictwa 11 pasmowego obejmującego pasma 160, 80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 i 6 metrów dla członków SPDX Clubu.
W dalszym ciągu tej części Zjazdu dyskutowano o potrzebie blokowania znakó w zmarłych Kolegów, potrzebie zrzeszania się, o konsultacjach Ustawy Prawo Łączności Elektronicznej w kontekście formy prowadzenia egzaminów.

Na wstępie części prezentacyjnej Zjazdu Prezes SPDXC wręczył Januszowi Węgrzynowi SP9FIH nagrodę DXCC ARRL za przeprowadzenie największej ilości łączności z unikatowymi znakami podczas pracy z Palestyny w ekspedycji E44WE.

Włodzimierz Herej SP6EQZ opowiedział o przygotowaniach do nieodbytej wyprawy na Wyspę Wielkanocną oraz wyjaśnił szczegóły wydawania licencji w Chile.
Kolejną była prezentacja o 3 wyprawie na PJ5 St. Eustatius 2019 z udziałem Janusza Szymańskiego SP6IXF i Włodzimierza Hereja SP6EQZ. Włodek SP6EQZ omówił różne aspekty pracy z tego podmiotu. Prezentował także pliki audio i video z wypraw na PJ5 oraz zdjęcia, w tym o charakterze turystycznym.
W sumie w trzech ekspedycjach "team" przeprowadził prawie 50.000 QSO's.

Z kolei Janusz Węgrzyn SP9FIH przedstawił prezentację z wyprawy na Norfolk, na której został ruwięzionyr1; z powodu Corona wirusa. Podkreślił znaczne koszty wynajęcia pomieszczeń na Norfolk, które wynoszą od 35 do 50 Dolarów Australijskich za dobę. Janusz omówił realia pobytu na wyspie Norfolk w najróżniejszych aspektach, takich jak zaopatrzenie, przyroda, klimat, turystyka, ciekawe obiekty. Janusz SP9FIH podziękował wszystkim za wsparcie finansowe podczas przymusowego przedłużonego pobytu na wyspie Norfolk.

Trzecim i ostatnim prezenterem był Marcin Adamowicz SP5ES, który opowiedział o wyprawie na Norfolk z Jackiem Marczewskim SP5EAQ i Przemkiem Gołęmbowskim SP7VC (VK9NC, VK9NE, VK9NG). Wyprawa była zorganizowana niezależnie od wyprawy Janusza SP9FIH. Opowiedział
o najważniejszych momentach w historii wyspy. Przedstawił sprzęt, którym się wyprawa posługiwała oraz graficznie opracowane statystyki zrobionych QSO's.

Po przerwie Marcin SP5ES kontynuował swoje prezentacje, tym razem o nieodbytej do końca wyprawie na Bouvet. Przedstawił warunki podróży zaadaptowanym na tą wyprawę rybackim statkiem "Atlantic Tuna".

Prezentacje Marcina SP5ES były ostatnim punktem tego zjazdu.
Zjazd odbywał się w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze, był znakomicie zorganizowany przez Radka Chróścickiego SP5ADX wiceprezesa SPDXC i zakończył się ok godz. 16.00.

Na podstawie protokołu obraz Zjazdu SPDX Clubu oraz zdjęcia widoczne w wersji PDF - Piotr SP2JMR

7. Zaproszenie do Tyry

Już po raz 27 Janek OK2BIQ oraz Janek SQ9DXT serdecznie zapraszają na międzynarodowe spotkanie rSANBESKIDO 2020r1;. Niestety wirtualne. Spotkanie to odbędzie się w sobotę 10.10.2020 r. od godziny 10.00 do 16.00 w eterze na pasmach: 80, 40 i 2 m. SSB i CW. Gospodarzem prowadzącym jest Janek OK2BIQ. Każdy kto weźmie udział w spotkaniu i wyśle na mój adres sq9dxt@wp.pl zgłoszenie otrzyma identyfikator.
Wszystkie łączności będą zaliczane do dyplomu "XXVII SANBESKIDO 2020".

Adresy kontaktowe:

SQ9DXT tel. +48606292114; sq9dxt@wp.pl
OK2BIQ tel. +420731087020; ok2biq@email.cz

Info: SQ9DXT Jan Madecki

8. SN1LH Latarnia Morska Niechorze

W dniach 25 - 28 września zaplanowana jest polsko-niemiecko-ukraińska aktywność pod znakiem SN1LH z latarni morskiej w Niechorzu.
Zespół w składzie: Hans DK8RE, Frank DM5WF, Slava UR5UT, Jarek SP1C, Wiesiek SP1EG oraz Sławek SQ1FYY. Planowana jest praca dwóch nadajników KF jednocześnie. Udział w zawodach CQ WW DX Contest RTTY na jednym nadajniku oraz aktywność drugiego nadajnika głównie na CW. Możliwa jest praca emisją jednowstęgową. Nie przewiduje się aktywności emisjami FT4, FT8 itp. dla których przewidziana jest osobna aktywność i październiku br.
Zapraszamy do łączności. Karty QSL w 100% poprzez biuro PZK ZOT-14.

Info. Wiesiek SP1EG

9. Wydarzenia ze świata Ham radio. USA -złe wiadomości.

Dwie super stacje uległy poważnemu zniszczeniu w sierpniu tego roku.
N0NI, Toni z Iowa: straty w postaci zniszczenia 400 metrów masztów kratownicowych (10 wież) i 35 anten. W czasie zjawiska pogodowego nazwanego "Derecho" podobnego do kategorii huraganu kategorii 4-5.

Victor -N8OO w Luisianie: stracił shack (wichura go obróciła i przesunęła) i prawie wszystkie anteny, w kategorii cat 4 hurricane "Laura". Brak zasilania przez 2 tygodnie. Dom rodzinny Victora został przesunięty z fundamentów o pół metra.
Obie stacje prawdopodobnie będą odbudowane, ale to wiele pracy!

Oryginał materiału: qrznow.com
https://qrznow.com/two-super-stations-suffered-enormous-losses-this-august/
ilustracje widoczne w wersji PDF

Wybór materiału i tłumaczenie: Zygi SP5ELA

III. Sport

10. Wiadomości nie tylko DX-owe

9G - Ghana
Matteo IZ4YGS pozostaje w Ghanie do 22 września skąd jest QTV jako 9G5GS.
QSL via znak domowy.

F - Francja
Członkowie Charente DX Group w składzie F4GBD, F5LOW, F5MNK, F5NBQ, F6HKA i ON4ZD będą aktywni z wyspy Re EU-032 używając znaku TM7R.
Na pasmach usłyszymy ich od 26 września do 3 października br.
QSL via OQRS lub via ON4ZD.

TM82ALC będzie pracować do 27 października z okazji 290 rocznicy śmierci Antoine Laumet de la Mothe żyjącego w latach 1658-1730.
QSL via F4ELR. Więcej na stronie https://tm82alc.blogspot.com/p/accueil.html

G - Wielka Brytania
David M0VDL od 26 września do 1 października wybiera się na wsypę Lundy Island EU-120.

HC - Ekwador
Członkowie Ecuador DX Club w dniu 26 września będą czynni jako HD0DX.
Wydarzenie promuje wulkany Ekwadoru. Do zdobycia okolicznościowy dyplom
"Ecuador Volcanoes" https://ecuadordxclub.org/volcanes
QSL via LoTW i NE8Z.

JW - Svalbard
Erwann LB1QI planuje być aktywny jako JW/LB1QI z Longyearbyen EU-026 od 24 do 27 września 2020 r.

OJ0 - Market Reef
Henri OH3JR nadaje do 26 września z Market Reef EU-053 jako OJ0JR.

OZ - Dania
Volker DJ8VW jest aktywny do 28 września z wyspy Romo EU-125, gdzie używa znaku 5P8VW. QSL via DJ8VW.

W - USA
K1A usłyszymy od 25 września do 4 października z okazji Amateur Radio Software Award.
https://amateurradiosoftwareaward.github.io/

Zawody 26-27 września
CQ World Wide RTTY https://www.cqwwrtty.com/rules.htm
SP QRP Contest https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=880

Filmy z wypraw:
5I5TT 5I4ZZ Zanzibar Tanzania
http://www.i2ysb.com/idt/images/videos/5i5tt.m4v

A82X A82Z Liberia
http://www.i2ysb.com/idt/images/videos/a82x.m4v

5X3C i 5X3E Uganda 2019
http://www.i2ysb.com/idt/images/videos/5x3c.m4v

Dziękuję Wszystkim za miłe chwile i spotkanie na tegorocznym Zjeździe SPDXC.
Pozdrawiam Adam SQ9S


11. UKF - zawody

W najbliższym czasie:

AGCW VHF/UHF Contest - zawody telegraficzne UKF na 144 i 432 MHz, sobota 26 września 2020, godz. 14:00 - 18:00 UTC, koledzy z DL zapraszają do jak najliczniejszego udziału polskich sympatyków CW.
Regulamin:
https://www.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest
albo
http://alt.agcw.de/index.php/en/contests-and-cw-activities/vhf-uhf-contest

Stanisław SQ2EEQ

IV. Technika

12. QRP-Headphone_Amp-MK5

Jedną z nagród/upominków za ostatnie zawody SP QRP Contest był zestaw wzmacniacza słuchawkowego QRP. Tzw "Kit"
Jest to prosty układ, składający się z 20 elementów, w tym trzech tranzystorów: BC517 (Darlington), 2N3904 (npn) i 2N3906 (pnp).

Zestaw był rozprowadzany na targach we Friedrichshafen 2019 na stoisku QRP-Labs. Poniżej zamieszczamy schemat układu, ponieważ na stronie producenta nie jest już dostępny.

Układ jest bardzo łatwy do powielenia - zamiast tranzystorów 2N3904/2N3906 można użyć powszechnie dostępnych BC547/BC557 lub podobnych, ale uwaga na inne wyprowadzenia
E-B-C! Doboru podczas uruchamiania może wymagać opornik R2, w zależności od prądu bazy i wzmocnienia tranzystora T1
(w oryginale jest to Darlington, stąd taka duża wartość rezystancji - 10 MOhm).

Podobne zestawy będą upominkami w tegorocznych zawodach SP QRP Contest 2020 - zapraszamy do udziału!

Komisja Zawodów SP QRP (3Z6AEF, SP5ELA)


13. Antena z "żyrandolowa"

Coś takiego mógł wymyśleć tylko radioamator-krótkofalowiec. Nie ma innej opcji! Podobno antena nawet działa! Podwójny log-periodic.

Fotka - SP5ELA

V. Informatyka

14. Walki na stacji bazowej wireless SP5PBE/5

Zdjęcia wraz z objasnieniami widoczne w wersji PDF

info. SP5ELA

___________________
VI. Prawo i przepisy

15. Fantastyczne wiadomości z FORUM PKI! Ham Radio i COVID
.
Jeden z użytkowników o nicku "nowy" zamieścił taki wpis. widoczny w wersji PDF
Przepisy nie są potrzebne. Być może "nowy" to kandydat do NOBLA!

"nowy"
12.09.2020 11:41:45

Grupa: Użytkownik
Posty: 1084
#5933638
Od: 2011-6-20


anteny i covidy nie lubią się wzajemnie. Jednak anteny i antenki są silniejsze, mocniejsze. Tam gdzie nad siedzibą ludzką znajduje się antena nie obserwuje się zachorowań na COVID-19 oraz zmniejszoną ilość zachorowań na grypy. Sprawia to pole elektromagnetyczne emitowane przez radiostacje amatorskie. Są to emisje zarówno cyfrowe jak i analogowe. Wirusy nie znoszą drgań i albo przenoszą się gdzie indziej albo giną. Podczas ostatniej pandemii stwierdzono to naukowo przez tokijskich naukowców i opublikowano w specjalistycznej prasie medycznej. Rządy państw nie mają możliwości instalowania anten na budynkach mieszkalnych. Dlatego wskazane jest by to robili radioamatorzy krótkofalowcy, ci doświadczeni oraz początkujący. Niechęć spółdzielni, nieuzasadniona, powinna ustąpić teraz na dalszy plan. Zdrowie i życie obywateli jest najwyższym dobrem. Tak krótkofalowcy łatwo mogą pomóc w zwalczaniu COVID-19 i przywracaniu normalności. Chyba....

*Chyba to powinno być w rubryce poniżej? Nie jest prima-aprilis.

Zygi SP5ELA

VII. Humor w PZK

Humor dzięki uprzejmości Jurka SP8TK i Zygmunta SP5ELA widoczny w wersji PDF

VIII. Silent Key's
____________________________________________________________________
OK2VVD s.k.

Marek Ivan OK2VVD zginął tragicznie w dniu 17 września 2020 r. podczas prac przy swoim maszcie antenowym. Został przebity jednym z jego elementów.
Śp. Marek OK2VVD uczestniczył w budowie bazy krótkofalarskiej na Biskupiej Kopie czynnie przyczyniając się do jej powstania. Zaangażował się najbardziej w czasie kiedy nam brakło sił i pomysłów przy pracy w ciężkich górskich warunkach.
Bezpłatnie i na warunkach honorowych jego firma dostarczała Internet dla turystów, a osobno na potrzeby bazy krótkofalarskiej. Prace z tym związane wykonywał osobiście, wielokrotnie przebywając na Kopie, mimo znacznej odległości ponieważ mieszkał w Ostrawie.
Prawie zawsze uczestniczył w corocznych spotkaniach na szczycie Biskupiej Kopy i przyczyniał się do ich organizacji. Zawsze przywoził czeskie kiełbaski na ognisko - "spekaczki", które wszystkim wybornie smakowały.
Przyjaźnie nastawiony do wszystkich ludzi, dobry krótkofalowiec, którego będzie bardzo brakowało, a jego śmierć powinna być ostrzeżeniem dla wszystkich pracujących przy masztach i antenach.

Marek SP9UO
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SQ9S, Tadeuszowi SP9HQJ, Jerzemu SP8TK, Markowi SP9UO, Wiesławowi SP1EG, Zbyszkowi SP7MTU, Stanisławowi SQ2EEQ, Janowi SQ9DXT, Waldemarowi 3Z6AEF, Gabrielowi SP2FMN.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu", jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga!
Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,224,230 Unikalnych wizyt