PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3426 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 34/2020 z dnia 26.08.2020 (e)
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 34/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. (e)


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie ZG PZK 05.09.2020

Zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie PZK nr 29 z dnia 22 lipca 2020 potwierdzam, że na dzień 5 września br. jest zwołane posiedzenie ZG PZK. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 w Warszawie. Początek o godzinie 10.00.
Członkowie ZG PZK otrzymali informację o Posiedzeniu oraz uzupełniające materiały w dniach 27-30 lipca br. Zawiadomienia były wysłane w trybie statutowo-regulaminowym, także drogą elektroniczną.
W zawiadomieniach była zawarta prośba o potwierdzenie uczestnictwa w Posiedzeniu. Wg potwierdzeń na 21 sierpnia uczestnictwo w Posiedzeniu zadeklarowało 20 spośród 34 członków ZG PZK.
Najważniejsze uchwały do podjęcia podczas posiedzenia to:
· Zwołanie XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.
· Zatwierdzenie bilansu za rok 2019.
· Uchwała o przeznaczeniu nadwyżki finansowej za 2019 r.
· Złote Odznaki Honorowe PZK.
· Odznaki Honorowe PZK.
· Zmiany w niektórych regulaminach wewnętrznych.

Piotr SP2JMR

2. Po Walnym Zebraniu Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK

23 sierpnia br. o godzinie 11.30 (w drugim terminie) w miejscowości Tarło koło Lubartowa odbyło się Walne Zebranie Lubelskiego OT PZK, w którym na łączną liczbę 139 członków Oddziału wzięło udział 39 osób, co stanowiło 13 %. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć 8 zmarłych w ostatnim roku krótkofalowców z SP8 tj. SP8JCK, SQ8JID, SP8ARL, SP8AM, SP5MNS, SP8DJZ, SP8CGE i SQ8AGF. Prezes Oddziału Jerzy Kowalski SP8HPW wyróżnił okolicznościowym dyplomem najbardziej aktywnych członków Oddziału, a następnie złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za ostatni rok stwierdzając, że w tym czasie pozyskano 4 nowych członków PZK. Z uwagi na pandemię Covid 19 zmniejszyła się aktywność nie tylko lubelskich krótkofalowców, ale oddziałowe komunikaty radiowe stały się jednym ze sposobów integracji lokalnego środowiska, a przy okazji do wymiany informacji. Zwrócił przy okazji uwagę na fakt dobrych relacji z lubelskim ZW LOK i ze strukturami OC w Lublinie i Kraśniku. Z uznaniem wypowiedział się również na temat aktywności lokalnej struktury SPEmcom. Stabilna jest sytuacja finansowa Oddziału, bowiem na koncie oddziałowym znajduje się obecnie ponad 14 tysięcy zł. W planach Zarządu OT jest uruchomienie kolejnego przemiennika radiowego oraz zakup namiotu służącego do spotkań okolicznościowych i integracyjnych. OKR nie miało uwag do pracy ZOT i wydała pozytywną opinię.

W czasie zebrania wybrano 2 delegatów na KZD PZK:

1. Andrzej Bojan SP8AB.
2. Radosław Wołosz SQ8SET.

Zastępcami delegatów zostali wybrani:

1. Andrzej Dzierzkowski SP8LBK.
2. Mariusz Ciszak SQ8JCB.

Obecny na zebraniu prezes PZK Tadeusz SP9HQJ odpowiadał na pytania członków OT, zapoznał zebranych z aktualną sytuacją PZK, a zwłaszcza w kontekście przygotowań do posiedzenia ZG PZK, które odbędzie się 5 września br. w Warszawie, jak też w kontekście przygotowań do KZD PZK planowanego na listopad br. Przedstawił również sytuację finansową PZK, sytuację PZK w warunkach pandemii Covid 19 oraz dotychczasowe działania Prezydium ZG PZK, jak też zamierzenia na najbliższe miesiące. Przy okazji wyróżnił Zarząd Oddziału i najbardziej wyróżniających się członków Oddziału opracowaniami Ryszarda SP4BBU pt. "Wywołanie ogólne" i "Agent nadaje", proporczykami PZK i znaczkiem organizacyjnym. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali naklejki na szybę samochodu z logo PZK.

W wersji PDF widoczne ilustarcje

Info. Tadeusz SP9HQJ prezes PZK

3. Po Walnym Zebraniu Poznańskiego OT PZK- czyli wybór Delegatów Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK dokonany

W sobotę 22 sierpnia 2020 roku na świeżym powietrzu na terenie Baru "U Borusa" na poznańskiej Dębinie Zarząd Oddziału Poznańskiego (OT-08) PZK na podstawie § 35 pkt 4c i 5 Statutu PZK zorganizował Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na 111 członków Oddziału w Zebraniu uczestniczyło 13 osób mających pełne prawa wyborcze, a m.in. ze względu na ograniczenia ustawowe dotyczące osób małoletnich takich osób posiadających pełne prawa wyborze Oddział aktualnie posiada na ewidencji 104 osoby. Zebranie otworzył prezes Oddziału kol. Jacek Behrendt SP3JB, witając mimo niesprzyjającej aury wszystkich przybyłych, w tym z ramienia Prezydium ZG PZK kol. wiceprezesa PZK Jerzego Gomoliszewskiego SP3SLU. Po przebrnięciu przez sprawy proceduralne i stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności rozpoczętego o godz. 11:30 w drugim terminie Zebrania, prezes Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu od ostatniego Zebrania, tj. 24 marca 2019 roku uzupełnione wystąpieniem kol. Piotra Sroki SP3RAX, członka Zarządu i Managera Oddziałowego Biura QSL, po czym swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna, które zaprezentował jej członek kol. Paweł Nawrot SQ3OPH. Przystąpiono do wyborów delegatów na KZD PZK i ich zastępców, który to punkt porządku Zebrania był głównym powodem zwołania Zebrania. Zgłoszono czterech kandydatów, w tym na podstawie przedłożonego pisemnego oświadczenia jednego nieobecnego na Zebraniu. W tajnym głosowaniu Delegatami OT-08 PZK na KZD zostali koledzy: Jacek Behrendt SP3JB oraz Tomasz Mańkowski SP3QDM, a ich zastępcami Piotr Sroka SP3RAX i Grzegorz Jung SO3AK. Obecny na Zebraniu wiceprezes PZK wręczył puchary i nagrody laureatom tegorocznych edycji Zawodów Poznańskich (Poznański Czerwiec 1956) i Konkursu Generalskiego, po czym zabierając jako pierwszy głos otworzył dyskusję. Pogratulował nowo wybranym delegatom i ich zastępcom oraz pokrótce przedstawił sytuację i najbliższe zamierzenia dotyczące środowiska krótkofalarskiego. Do wypowiedzi w zakresie planów przejęcia egzaminów na świadectwo operatora przez stowarzyszenia zrzeszające krótkofalowców odniósł się kol. Jacek Fonrobert SQ3WW, emerytowany naczelnik poznańskiej Delegatury UKE. W toku dyskusji poruszono także temat organizowanych przez Oddział zawodów Poznańskiego Czerwca 1956, z planem organizacji kolejnych edycji w ścisłej współpracy z węgierskimi krótkofalowcami, którą to współpracę w ramach akcji AWARD 1956 omówił kol. Jacek SP3JB oraz temat strony www Oddziału i jej bezzasadnego zablokowania na okres ponad dwóch miesięcy przez Administratora SI PZK kol. Zygmunta Szumskiego SP5ELA. Ponadto mówiono o braku materiałów promujących krótkofalarstwo oraz gadżetów dla nowo wstępujących, w szczególności znaczków dla nasłuchowców koloru zielonego. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Zebrania zamknął je o godzinie 12:30 zapraszając wszystkich obecnych (początkowa frekwencja wzrosła dwukrotnie) do wspólnej biesiady w ramach zorganizowanego przez Oddział Spotkania Krótkofalowców na Dębinie, w którym uczestniczyli także przedstawiciele OT-32, OT-23 i OT-27 PZK, osoby niezrzeszone oraz pragnące dopiero poznać zasady i zalety naszego hobby, a trwała ona trzykrotnie dłużej niż samo Zebranie...

Info. i autor zdjęć widocznych w wersji PDF Komunikatu: Jacek SP3JB prezes POT PZK (OT08)

4. Informacja Administratora SI PZK

Dotyczy informacji zawartej w punkcie 3 Komunikatu (powyżej). Nie ma czegoś takiego jak stwierdzenie Prezesa OT08 "bezzasadne wyłączenie". Administrator SI PZK stoi na straży bezpieczeństwa wszystkich systemów i subsystemów informatycznych PZK. Jeżeli Administrator nabierze podejrzenia, że mogą być naruszenia w tym zakresie (np. brak kompetencji, zaniedbania, brak nadzoru, brak aktywności, etc) zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji.
I oczekiwana jest również reakcja strony drugiej - OT PZK. Żadne projekcje EGO prezesów, czy zarządów OT PZK nie będą brane pod uwagę. Kontakt z Administratorem jest publicznie znany, zarówno e-mail, jak i telefoniczny.

*Na przestrzeni 10.5 roku wystąpiły 4 przypadki wyłączenia serwerów. Dwa wyłączenia serwera OT20, wyłączenie serwera OT08 (03.2020) i wyłączenie serwera LOGSP (06.2020).

Zygmunt Szumski SP5ELA, Administrator SI PZK

II Wydarzenia

5. 21 łączność radiowa uczniów z Polski z astronautą na stacji kosmicznej, realizowana dzięki ARISS

Na 2 września 2020 na 14:00 czasu lokalnego w Polsce zaplanowane jest rozpoczęcie wydarzenia związanego z łącznością radiową z astronautą przebywającym w czasie połączenia w kosmosie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Łączność z uczniami z Polski ma rozpocząć się o godzinie 12:58:11 UTC, czyli 14:58:11 czasu lokalnego w Polsce. Astronauta Chris Cassidy, KF5KDR posługując się znakiem NA1SS ma odpowiadać w j. angielskim na pytania uczniów z trzech szkół w ramach KMO Kolska Wyspa. Są to: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole oraz Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie. Łączność ma być realizowana dzięki naziemnej radioamatorskiej stacji satelitarnej VK6MJ w Australii. Informacje o ewentualnym udostępnieniu na żywo strumienia dźwięku lub wideo nie są jeszcze znane. Najnowsze informacje będą zamieszczane na stronie:
https://ariss.pzk.org.pl/live/

Informacja m.in. na podstawie danych ze stron: https://www.ariss.org/upcoming-contacts.html

Sławek SQ3OOK, Armand SP3QFE

6. Zjazd SPDX klubu Jarnołtówek 2020

Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w tegorocznym Zjeździe SPDXC.
Wszystkim uczestnikom zapewniamy maseczki oraz środki dezynfekcji, w hotelu jest bezpiecznie, a miejsce zjazdowe nie jest zaliczane do ognisk zakażeń.
Ośrodek jest bardzo przyjazny dla krótkofalowców, a obsługa hotelowa elastyczna i jeśli nawet ktoś się spóźni z rejestracją na Zjazd to poradzimy sobie.
Tegoroczny zjazd Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych czyli SPDX Clubu odbędzie się w dniach 18-20 września w Ośrodku Wypoczynkowym rMaxr1; w miejscowości Jarnołtówek, 48-267 Jarnołtówek 32b woj. opolskie. Ośrodek znajduje się 25 km od Nysy, 55 km od Opola, 110 km od Wrocławia i 110 km od Katowic. Miejsce jest idealną bazą do zwiedzania i eksploracji Gór Opawskich, dlatego też warto zaplanować urlop na dłuższy pobyt.

Miejsce zjazdu można obejrzeć na stronie internetowej: http://maxjar.pl

Spotkanie rozpoczniemy kolacją w piątkowy wieczór 18 września o godz. 18.00, a zakończymy po śniadaniu w niedzielę 20 września o godz. 12.00.

Całkowity koszt pełnej oferty wynosi 368 zł od osoby. W tym roku będzie możliwa dodatkowa opcja uczestnictwa w zjeździe:

*A* - od obiadu w sobotę do śniadania w niedzielę łącznie z noclegiem r11;
w cenie 210 zł od osoby
*B* - tylko obiad w sobotę r11; ceny wg. aktualnej karty dań restauracji - bez dodatkowych opłat za zjazd (dla członków z opłaconą składką 2020)

Wpłaty stosownie do wybranej opcji przelewem na rachunek:
51 1090 2226 0000 0005 7401 3909
Zakład Usługowy MAX, Adam Maksymów

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko, znak wywoławczy, wybrane opcje - pełna lub A, ewentualnie ilość osób, za które dokonywana jest wpłata. Preferujemy wpłaty od razu w pełnej wysokości, co ułatwi nam ich weryfikację.
Potwierdzenie wpłaty i aktualny numer telefonu należy przesłać na adres: sp5adx@czar.pl

Do dyspozycji mamy pokoje 2-3-4 osobowe, basen, salę konferencyjną, restaurację i wszelkie atrakcje ośrodka.

Radiostacja zjazdowa może być zainstalowana już od poniedziałku 14 września.

Osoby zamierzające przyjechać kilka dni wcześniej prosimy o załatwianie wszelkich formalności we własnym zakresie poprzez bezpośredni kontakt z Ośrodkiem "Max Jarnołtówek"

Radek SP5ADX

7. Weekend Latarniany 2020

Tegoroczny Weekend Latarniany był skromniejszy niż lata ubiegłe z powodu COVID. Aby zachować wymogi sanitarne nie mogliśmy udostępnić stanowiska radiowego dla dużej grupy odwiedzających.

Krótkofalowcy OT22 pracowali z dwóch latarń morskich: Jarosławiec i Czołpino.

W Jarosławcu w dniach 21-23 sierpnia pracowali pod znakiem SN50K koledzy: Jarek SP1C, Rysiek SP1FJZ, Zdzisław SP1II, Piotrek SP1GZF, Jurek SQ2NIA, Darek SQ1OD. Sprzęt: IC735 Piotrka SP1GZF, TS850 Ryśka SP1FJZ. Motorola GM350 dla łączności lokalnej przez przemiennik SR1P. Anteny: GP7/14 Mhz, dipole 80/14/17 Mhz, W3DZZ. Pomimo dużych zakłóceń od pobliskiej fontanny przeprowadzono 876 QSO z 87 krajami.

Doskonale sprawdził się sprzęt zakupiony przez Oddział z 1% OPP: namiot, zapewniający nocleg wszystkich uczestników i pawilon na sprzęt radiowy, który pomimo przejściowych opadów deszczu skutecznie zabezpieczał sprzęt. Gościem honorowym była 10 letnia Zosia, która przeprowadziła swoją pierwszą łączność radiową w paśmie 2m. W podziękowaniu tata Zosi zafundował wszystkim uczestnikom po porcji wybornych lodów.

Praca pod znakiem SN50K, to uczczenie 50 lat działalności krótkofalarskiej i konstruktorskiej Klubu Łączności SP1KIZ w Postominie. Kierownik klubu Zdzisław SP1II zafundował z tej okazji pokrycie kosztów pobytu na latarni dla całego zespołu.

Z terenu latarni Czołpino pracowali Andrzej SQ1GU, Maciek SP1FM, Tomek SP1ETT na sprzęcie Elecraft KX3 + wzmacniacz 100W i FT817. Przeprowadzili około 300 QSO.

Składamy podziękowanie dla Urzędu Morskiego w Szczecinie za udostępnienie latarni w Jarosławcu i Czołpinie. Zdzisławowi SP1II za sponsoring. Piotrowi SP1GZF za mistrzowską obsługę kuchni. Wszystkim uczestnikom za aktywność i promowanie naszego hobby.

W wersji PDF widoczne zdjęcia z opisami.

Opracował Jurek SQ2NIA

Zarząd OT22

III. Sport

8. Wiadomości nie tylko DX-owe

9M - Malezja. Piętnaście okolicznościowych stacji celebrować będzie 63 rocznicę Malezyjskiej niepodległości (31 sierpnia 1957).
Aktywność w dniach 30-31 sierpnia. Z Zachodniej Malezji usłyszmy 9M63MA, 9M63MB, 9M63MC, 9M63MD, 9M63MJ, 9M63MK, 9M63MM, 9M63MN, 9M63MP, 9M63MR, 9M63MT, 9M63MW i 9M63MY.
Ze Wschodniej Malezji aktywni będą 9M63MQ (Sarawak) i 9M63MS (Sabah). QSL via instrukcje operatorów.

DL- Niemcy. DJ1JB, DJ4EL i DJ5TM będą aktywni z wyspy Pellworm IOTA EU-042 od 27.08 - 03.09.2020 r. QSL via znaki domowe.

CN - Maroko. Członkowie ARRAM używają specjalnego prefiksu 5E7 od 17-31 sierpnia z okazji 67 rocznicy Dnia Rewolucji (20 sierpnia 1953).
W ostatnich wiadomościach podałem członkowie ARA- co było błędne bo to algierska federacja ARRAM. Tnx SQ9MZ

EA - Hiszpania
Stacje okolicznościowe EG1SDC-EG9SDC i EH1SDC-EH9SDC będą aktywne od 1-13 wrzesnia br. z okazji Dni Asturias. Do zdobycia dyplom http://santina.dxfun.com/
QSL dla wszystkich znaków via EA1AUM.

F - Francja. Patrice F6GCP jest aktywny jako F6GCP/P z wyspy Noirmoutier EU-064 od 23.08-05.09.

Członkowie klubu Atlantique 17 F4KKY Department La Charente-Maritime, od 31.08-15.09 nadają jako TM17TDF z okazji Tour de France.
QSL via F8FZC.

HB0 - Liechtenstein. Tina HB0/DL5YL i Fred HB0/DL5YM planują być ponownie aktywni z Liechtenstein.
Tym razem w planie praca w CQ WW DX RTTY Contest. Ogólnie na pasmach powinni być słyszani od 8.09-03.10.2020 r.
QSL via znaki domowe.

OX - Grenlandia. Bo OZ1DJJ ponownie nadaje jako OX3LX z wyspy Aasiaat NA-134 od 24.08-20.09.2020 r. QSL via Club Log OQRS, LoTW, lub via OZ0J.

Zawody 29-30 sierpnia:
ALARA Contest http://www.alara.org.au/contests/
YO DX Contest http://www.yodx.ro/en/
WW Digi DX Contest https://ww-digi.com/
Kansas QSO Party https://ksqsoparty.org/rules/KSQPRules2020.pdf

Wyniki wstępne WAE CW: https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/user.cgi?fc=loglist&form=referat&lang=en

Na stronie https://rbn.telegraphy.de/ wspólnie z Fabianem DJ1YFK prowadzimy kalendarz wydarzeń klubów telegrafistów.

Pozdrawiam Adam SQ9S

IV. Technika


V. Informatyka


______________________
VI. Prawo i przepisy

8. Inflacja na Poczcie Polskiej

Poczta Polska poinformowała o wzroście cen na przesyłki zagraniczne zwykłe, priorytetowe oraz polecone. Likwidacji ulega grupa cennikowa przesyłek nierejestrowych określanych jako rworki Mr1;. Oznacza to znaczny wzrost kosztów obsługi zagranicznej QSL. Do niedawna CB QSL wysyłało większość kart QSL zagranicę właśnie jako rworki Mr1;. W bieżącym roku część przesyłek była wysyłana już pocztą kurierską głównie poprzez DPD z powodu ograniczeń w obsłudze zagranicznej przez Pocztę Polską.

Nowe wyższe ceny na Poczcie Polskiej będą obowiązywały od 1 września br.
Nowy cennik będzie opublikowany na portalu P.P.

Piotr SP2JMR

VII. Humor w PZK

9. Humor Poczty Polskiej (wisielczy)

Po wpisaniu na portalu PP hasła "cennik" znalazłem:
2013 - Od 1 maja 2013 roku będzie obowiązywał nowy Cennik usług powszechnych
w obrocie krajowym i zagranicznym.
2014 - Zmiany w cenniku Poczty Polskiej odpowiedzią na trendy rynkowe.
2016 - Zmiany w cenniku opłat za usługi finansowe płatnicze od 04 stycznia 2016.
2018 - Zmiany w cenniku usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym.
2020 - Rewolucja cyfrowa przyspiesza: Poczta Polska aktualizuje cennik listów
i paczek.
2019 - Nasze skrytki pocztowe (BOX). Były za free, teraz są za 120 PLN.
2020 - Sierpień 2020. Patrz pkt. 8 Komunikatu.
Faktycznie - REWOLUCJA, nieustająca. Niestety PP jest w zasadzie dalej monopolistą
w RP. I co im możemy zrobić?

Zygi SP5ELA

10. Humor dzięki uprzejmości Jurka SP8TK i Zygmunta SP5ELA, ilustracje widoczne w wersji PDF


VIII. Silent Key's
_____________________________________________________________________
SQ6LAW s.k.

W dniu 25 sierpnia 2020 roku (o godz. 4 rano) zmarł w wieku 85 lat, kol. -Zdzisław Walków SQ6LAW. Do Sudeckiego OT PZK (OT13) należał od 2001 roku. Wcześniej Zdzisław był wieloletnim działaczem w klubie SP6PBA przy Zespole Szkół Górniczych w Wałbrzychu. Msza żałobna odbędzie się w czwartek 27 sierpnia o godz. 16:00 w kościele Trójcy Świętej w Jedlinie Zdroju.

Cześć Jego pamięci!

Stanisław SP6BGF
_______________________________________________________________________
_______________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Jerzemu SP8TK, Adamowi SQ9S, Radkowi SP5ADX, Jurkowi SQ2NIA, Jackowi SP3JB, Stanisławowi SP6BGF, Sławkowi SQ3OOK, Armandowi SP3QFE, Piotrowi SQ5JUP.

Informujemy, że Prezydium ZG PZK podjęło decyzję, aby wszyscy członkowie PZK zarejestrowani w bazie systemu OSEC otrzymywali Komunikat PZK "z urzędu" jako tzw. wartość dodaną. Komunikaty są od lat robione i nadawane w paśmie 80M sporym wysiłkiem osób będących w składzie Redakcji.
Jednocześnie Redakcja Komunikatu prosi o niewysyłanie na adres dystrybucyjny odpowiedzi i listów. Prosimy je kierować na indywidualne adresy e-mail członków Redakcji.
*Wszyscy Ci, którzy otrzymali Komunikat PZK, są już prenumeratorami Komunikatu (jest to logiczne, skoro go dostali) i nie ma potrzeby zapisywania się na listę dystrybucyjną drugi raz.
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

*Motto Redakcji
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.

Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK" Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).

Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja
Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,961,103 Unikalnych wizyt