PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 25/2020 z dnia 24.06.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 25/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne
1. Po posiedzeniach GKR i Prezydium

Posiedzenia odbyły się w dniu 20 czerwca 2020 r. w Bydgoszczy. Obecni r11; Tadeusz Pamięta SP9HQJ prezes PZK, Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK, Jerzy Gomoliszewski SP3SLU wiceprezes PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR sekretarz PZK.
Główna Komisja Rewizyjna PZK w pełnym składzie: Zdzisław Sieradzki SP1II, Ireneusz Kołodziej SP6TRX, Krzysztof Joachimiak SQ2JK. Gościem posiedzeń była Sylwia Dąbrowska księgowa PZK.

Członkowie prezydium udzielali informacji i odpowiadali na pytania członków Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.

1. Podczas posiedzenia GKR podjęło uchwałę o rekonstytuowaniu się jej składu po śmierci Jerzego Jakubowskiego SP7CBG.
Przewodniczącym GKR został Zdzisław Sieradzki SP1II, Wiceprzewodniczącym Krzysztof Joachimiak SQ2JK, Sekretarzem Ireneusz Kołodziej SP6TRX

2. GKR uchwaliła, że w umowach między Stowarzyszeniem (PZK), a członkami Zarządu PZK oraz w sporach z nimi związanych Stowarzyszenie będzie reprezentował przewodniczący GKR PZK r11; Zdzisław Sieradzki SP1II.

3. GKR zarekomendowała Zarządowi Głównemu PZK przyjęcie dokumentów finansowych PZK za 2019 rok.

4. GKR PZK zapoznała się z pismem kol. Jana Michalaka SP7TOP sekretarza Zarządu OT 15 dot. funkcjonowania Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej PZK rSPEmComr1; i udzieliła odpowiedzi na to pismo.

5. GKR PZK zobowiązała Prezydium PZK do powtórnego poinformowania oddziałów o konieczności wydawania środków z 1 % na PZK jako OPP.

6. GKR PZK zasugerowała Prezydium ZG PZK zakup publikacji kol. Ryszarda SP4BBU i wręczania ich podczas spotkań i imprez, jako jednego ze środków promocji krótkofalarstwa, w tym PZK.

7. Omówiono sprawę obrotu kart QSL r11; referował Jan SP2JLR.
GKR PZK zgłosiła Prezydium PZK potrzebę zapoznania się z problemami klubu SP9YFF w kwestii potwierdzania łączności kartami QSL.

8. GKR PZK zasugerowała Prezydium ZG PZK zaproponowanie najbliższemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów PZK dokonanie zmiany w Statucie PZK polegającej na dopisaniu w §6 pkt 10 możliwości wydawania licencji SWL dla wszystkich obsługiwanych przez PZK klubów krótkofalarskich.

Posiedzenie prezydium rozpoczęło się ok godz.13.00.

1. Prezydium omówiło bieżącą sytuację organizacyjną PZK, w tym:

a) Zapoznano się z pismem Michała Wilczyńskiego SP9XWM i przyjęto Jego rezygnację z funkcji SPEmcom Managera PZK oraz koordynatora realizacji porozumienia Dowództwo WOT - PZK. Prezydium podejmie starania
o wyznaczenie Koordynatora krajowego SPEmCom r11; EmCom Managera PZK.

b) Najbliższe duże wydarzenie organizacyjne to Posiedzenie ZG PZK w dniu 04.07.2020 r. w Warszawie. Problem stanowi ustalenie ilości uczestników posiedzenia z powodu nie potwierdzania uczestnictwa przez większość członków ZG PZK. Jest to ważne z powodów logistycznych.

2. Skarbnik PZK omówił szczegółowo wykonanie poszczególnych pozycji uwidocznionych w budżecie PZK na 2019 rok oraz dokumenty finansowe za 2019 rok.

3. Prezydium powierzyło obowiązki wiceprezesa ds. sportowych PZK Jerzemu Gomoliszewskiemu SP3SLU.

4. Prezydium omówiło opracowanie i wdrożenie - Junior Contest Maratonu, jako środka do zwiększenia zainteresowania contestingiem przez młodych krótkofalowców.

5. Na wniosek Award Managera PZK dot. m.in. dyplomów SN0HQ omówiono kwestie uporządkowania spraw dyplomowych. Będą przygotowane nowe dyplomy SN0HQ jako, że dotychczasowe są już nieaktualne.

6. Sprawy osobowe.

a) Prezydium podjęło uchwałę o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK Waldemara Pawłowskiego SP2EUI. Z wnioskiem wystąpił Zarząd Toruńskiego OT PZK - OT26.

b) Prezydium postanowiło powierzyć skład rKrótkofalowca Polskiegor1; Sebastianowi Krywoszowi SP9TDA, wiceprezesowi Zarządu SP9KJM. Będą także prowadzone rozmowy w sprawie składu Komunikatu PZK jako rTygodnika Krótkofalowcar1;. Temat prowadzi Prezes PZK.

7. Prezydium przyjęło wniosek Krzysztofa Gaudnika SP7WME do realizacji jako
w pełni zasadny. Wniosek dotyczy zakupu sprzętu dla celów szkoleniowych.

8. Prezydium podjęło uchwałę o zakupie 50 egzemplarzy publikacji rWywołanie ogólner1; oraz 50 egzemplarzy rAgent nadajer1; autorstwa Ryszarda Reicha SP4BBU.

9. Prezydium przyjęło informację o zamiarze zwołania XXVI KZD w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym w Kobylej Górze koło Ostrzeszowa w dniach 6-8 listopada 2020 r. Sprawę prowadzi Jerzy SP3SLU.

10. Prezydium podjęło uchwałę o zaleceniu uzyskiwania znaków nasłuchowych (Licencji SWL) przez kluby PZK. Na podstawie Statutu PZK §3 pkt 3 i 4 oraz §4 pkt 2 b) w związku z §6 pkt 10.

Protokoły z posiedzeń GKR oraz Prezydium ZG PZK będą w najbliższym czasie opublikowane na portalu PZK w dziale rDownload dla zalogowanychr1;.

Download: Materiały organizacyjne PZK - protokoły - Protokoły Prezydium ZG PZK

Info. Piotr SP2JMR

II. Wydarzenia i historia

2. Targi Ham Radio w wersji wirtualnej czyli HAM RADIOnline 2020

Z uwagi na tegoroczną pandemię wirusa COVID-19, fizycznie nie odbędzie się tegoroczna edycja międzynarodowych targów krótkofalarskich Ham Radio, która corocznie miała miejsce we Friedrichshafen w Niemczech, nad Jeziorem Bodeńskim.

Jednak członkowie międzynarodowej społeczności krótkofalarskiej będą mogli się spotkać wirtualnie, w ramach zorganizowanej przez Niemiecki Związek Krótkofalowców (DARC) imprezy HAM RADIOnline 2020, która odbędzie się
w Internecie w dniach 26-28.06.2020 r.

Wszelkie nowości wystawiennicze będzie można obejrzeć na wirtualnych stoiskach pod poniżej podanym adresem.

https://www.hamradio-friedrichshafen.com/news/2020/virtual-fair-presents-novelties/

Z kolei na kanałach YouTube będzie można wziąć udział on-line w różnorodnych spotkaniach organizacyjno-tematycznych, w tym m. in. w rozdaniu nagród dla laureatów zawodów UKF organizowanych przez 1. Region IARU w roku 2019 (piątek, godz. 21.00-22.00 czasu CEST, czyli środkowoeuropejskiego czasu letniego). Wszelkie szczegóły, wraz programem, wyszczególnione są pod poniższym adresem.

https://www.hamradio-friedrichshafen.com/news/2020/ham-radionline/

Adresy informacji źródłowej:

https://www.iaru-r1.org/2020/ham-radionline/
https://www.darc.de/home/
https://www.hamradio-friedrichshafen.de/

Opracowanie: Paweł Zakrzewski SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK


3. XV Piknik Eterowy SP-OK-OM KUBALONKA 2020

Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem SARS-Cov-2 (szczególnie w województwie śląskim) organizatorzy podejmują decyzje o odwołaniu naszego corocznego XV już spotkania krótkofalowców Piknik Eterowy SP-OK-OM KUBALONKA 2020 (d. Koniaków).
Długo zwlekaliśmy z przekazaniem tej informacji, próbując rratowaćr1; spotkanie. Termin Dni Gminy Istebna i tym samym naszego Pikniku przypadał na 11/12 lipca br. Opcjonalnego rezerwowego terminu Pikniku na 25/26 lipca 2020 ze względów pandemicznych też się nie udało niestety uruchomić.
Do naszej dyspozycji na Kubalonce jest dostatecznie rozległy teren do biwakowania oraz strzelnica. Była też zarezerwowana Izba pod biesiadę przy ognisku oraz 50 noclegów dla wygodnych.
Mieliśmy też zapewnione korzystanie z energii elektrycznej na biwakowisku oraz dostęp do sanitariatów. Perspektywa ewentualnej kwarantanny uczestników po odbytym Pikniku chyba nie byłaby za ciekawa. Więc serdeczne 73  i "do zaś" jak mówią na Śląsk.

Organizatorzy:
SP9FHZ Henryk, Klub SP9PSB z Żywca oraz Śląski Oddział Terenowy PZK.

III. Sport
4. Wiadomości nie tylko DX-owe

GB100RS - Wielka Brytania
Od 27 czerwca do 31 października 2020 r. na pasmach będzie nadawać GB100RS z okazji 100 rocznicy Royal Signals Amateur Radio Society.
Znak jest przechodni, a do zdobycia są okolicznościowe dyplomy za określoną ilość punktów. Wykaz przydzielonego znaku okolicznościowego dla stacji indywidualnych na stronie:
https://rsars.org.uk/rsars-corps-celebrations-2020/

JW - Spitsbergen. Peter LA7QIA od 27 czerwca przez 7 dni będzie aktywny jako JW7QIA ze Spitsbergenu.
IOTA EU-026, WW Loc.JQ68, planuje być qrv na 6 i 4 metrach. QSL przez LA7QIA.

W8S - Swains Island. Wyprawa została ponownie przełożona, tym razem na wiosnę 2021.
https://swains2020.lldxt.eu/2020/06/16/update-swains-dxpedition-w8s/

Zawody 27 - 28 czerwca 2020 r.
Ukrainian DX DIGI Contest http://www.izmail-dx.com/
His Maj. King of Spain Contest SSB https://concursos.ure.es/en/s-m-el-rey-de-espana-ssb/bases/
RCWC 4 Seasons http://rcwc.ru/2599-rcwc-4-seasons-2020-contest-summer-stage.html
UFT QRP Contest http://www.uft.net/articles.php?lng=fr&pg=628&mnuid=105&tconfig=0

Wstępnie wyniki:
Silent Key Memorial Contest http://skmc.hu/hu/preliminary-results-skmc-2019.html
HA3NS Sprint 2020 https://log.mrasz.hu/

Z uwagi na odwołanie międzynarodowego spotkania krótkofalowców w Friedrichshafen https://www.hamradio-friedrichshafen.de/
Od 26 do 29 czerwca br. będzie można posłuchać wykładów online:
Plan: https://www.hamradio-friedrichshafen.de/assets/projects/ham/pdf/virtuelle_Messe/HAMOnline_Sendeplan_aktuell.pdf
Kanały:
https://www.youtube.com/user/DARCHAMRADIO
https://www.youtube.com/c/SoftwareDefinedRadioAcademy
https://www.youtube.com/c/FaszinationAmateurfunkde
https://www.youtube.com/c/AmateurfunkKolloquium

Dodano prognozy propagacji dla planowanych wypraw E6AM i A35GC
https://www.voacap.com/dx/

JD1BNA - Ogasawara. Jak podaje JJ1WTL taki znak był wydany od 2008 do 2013 roku. Wszystkie aktywności poza tymi datami nie są zaliczane.
Informację do clublog.org o piracie na pasmach zgłosił JD1BMH.

Beacon w Irlandii w paśmie 60 MHz (60.013)
https://ei7gl.blogspot.com/2019/12/new-irish-beacon-on-60-mhz-now-on-air.html

Wykresy pasm w USA
http://www.arrl.org/graphical-frequency-allocations

Pozdrawiam Adam SQ9S

5. Znak specjalny II2EMCA dla upamiętnienia EMILIO CAIMI
Stacja specjalna "II2EMCA" będzie aktywna (tylko na CW r11; telegrafii) na (HF / WARC) od 01.07.2020 do końca roku 2020 dla upamiętnienia EMILIO CAIMI (Milan 1876 r11; 1963), słynnego producenta kluczy telegraficznych, który to dostarczał je do Italian Royal Air Force (Regia Aeronautica), od roku 1932. Wkrótce zostanie opublikowana pełna biografia r0;EMCAr1;, także na podstawie źródeł, które nie mogły być ujawniane przez 100 lat!
QSL direct via IZ2FME, and / LOTW. Info: iz2fme@amsat.org. Organizator prosi o upublicznienie newsa na stronach web organizacji.
Info: IZ2FME - N2FME - MM0FME - II2EMCA r11; MiKi. Tłumaczenie r11; SP5ELA.

6. "MONTE BARZOWICE 2020"


Góra Barzowicka, to wzniesienie o wysokości 73m n.p.m. 10 km od Darłowa lok. JO84gl. W dniach 04.07 14:00 UTC do 05.07 14:00 UTC ekipa w składzie: Jarek SP1C, Rysiek SP1FJZ, Piotr SP1GZF, Darek SQ1OD będzie pracowała w zawodach Próby Subregionalne IARU pod znakiem SN1K.
Pasma: 144 MHz, 432 MHz, 50 MHz, emisja CW/SSB
Wyposażenie:
144 MHz - antena Yagi 16 elementów, IC821, IC746, wzmacniacz 500W.
432 MHz - antena Yagi 27 elementów, IC 821
50 MHz - antena Yagi 3 elementy, IC 756 PRO III

Info. Piotr SP1GZF

7. Akcja dyplomowa klubu SP9ZHP w Kucobach
Harcerski Klub Łączności PZK SP9ZHC w Kucobach zaprasza kluby jak i indywidualnych operatorów do udziału w akcji dyplomowej pod nazwą ŁĄCZNOŚCI OBOZOWE. Akcja zaczyna się 27 czerwca i trwa do 31 sierpnia 2020 r w paśmie 80m, a polega na przeprowadzeniu /nasłuchu/ łączności z stacjami pracującymi na obozach harcerskich. Regulamin i przebieg dyplomu na stronie klubu www.sp9zhc.pzk.pl lub na FB/sp9zhc Odpowiedzi na pytania
o dyplomie udzieli Marek SP6MN Tel, 609005900 lub mail sp9zhp@pzk.pl lub qcoby@wp.pl Prosimy o przekazanie zaproszenia Waszymi kanałami do wszystkich potencjalnie zainteresowanych członków.
W imieniu członków klubu i Inspektoratu Łączności Śląskiej Chorągwi ZHP Marek - SP6MN.
Regulamin akcji w załączniku do Komunikatu

Info. Tadeusz SP9HQJ

IV. Technika

8. Technika - SN0HQ super vertical i humor (czarny)

Trwają przygotowania do startu SN0HQ 2020. Jak co roku wszystkie stacje Zespołu SN0HQ prowadzą prace konserwacyjne i rozwojowe w zakresie anten. Jak wiemy jednym z bardzo ważnych elementów sukcesu są właśnie anteny.

Obrazki ze stacji 160 metrów CW zlokalizowanej w SP9. Stacją dowodzi Kapitan SN0HQ r11; Włodek SP6EQZ. Jedna z anten stacji to GP (Ground Plane). "Ćwiartka fali" na 160 metrach to 40 metrów. To duża antena, stosuje się warianty skrócone GP, np. o długości (wysokości) 27 metrów z układem dopasowania. Jak to wygląda - obrazują poniższe fotki z tej właśnie stacji.

Od lewej: SP9KR, SP9FOW, SP6EQZ, SP9JZU przy skrzyni dopasowującej vertical.

Antena produkcji firmy Spiderbeam, skrzynia dopasowująca produkcji SP6EQZ. Spore koszty, czas poświęcony na konstrukcje i na pomiary. Proszę zwrócić uwagę, jak skomplikowana jest r1;skrzynka antenowar1; dopasowywująca rprostąr1; antenę na jedno pasmo (albo na teoretycznie na 3 pasma)!


Zdjęcia autorstwa Andrzeja SP9KR i SP6EQZ.

Niestety teraz humor czarny. Inny wariant skrzynki dopasowującej uległ zagładzie. Pytam Włodka SP6EQZ -  czy to było trafienie pioruna? - nie, to rosa (forma wody). No i nastąpił pożar. Ciekawe, prawda? Rosa i pożar.

73 Zygi SP5ELA

V. Informatyka

9. Krótkie info dla krótkofalowców "smartfoniarzy"

June 22, 2020. Dla posiadaczy kultowych smartfonów IPhone. Firma Apple zdecydowała się zaprzestania używania procesorów firmy Intel w sprzęcie Apple. Zastąpią je procesory Apple Silicon. To pewien technologiczny przełom - technologia 4nm! To wynik 15 miliardów struktur tranzystorów na 1cm kwadratowym.
Nie wdając się w zawiłości technologii półprzewodnikowej stwierdzić można, że mamy sytuację podwajania mocy procesingu co 1 rok. Dotyczy to zarówno CPU, jak i GPU.
Nowe smartfony Apple z zastosowaniem chipów Apple Silicon wejdą na rynek w 2020 roku.

Ten technologiczny progres nie do końca się przekłada na producentów sprzętu dla "Ham Radio". Jesteśmy trochę "do tyłu" z naszymi transceiverami.

Info: Zygi SP5ELA

VI. Prawo i przepisy

7. Stanowisko Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie odbioru łączności przez osoby nie posiadające pozwolenia radiowego.

Od czasu do czasu na krótkofalarskich forach dyskusyjnych toczą się dyskusje i spory w sprawie legalności lub nielegalności prowadzenia nasłuchów łączności przez osoby nie posiadające pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Czytając wystąpienia niektórych dyskutantów, mniej zorientowanych w tej problematyce, stwierdzić należy, że poziom znajomości przepisów prawnych regulujących tę kwestię jest u wielu osób na niskim poziomie i powoduje to wiele nieporozumień. A przepisy prawne są tu precyzyjne i należy się do nich stosować. Na sprawę tę zwrócił uwagę Maciej Muszalski SQ5EBM, który zwrócił się oficjalnym pismem do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o wykładnię prawną
w tym zakresie. Za zgodą Macieja SQ5EBM prezentujemy oryginalny tekst odpowiedzi UKE, w którym w sposób klarowny wyłuszczono zawiłości prawne przybliżając istotę problemu. Mamy nadzieję, że klarowna odpowiedź UKE rozwieje wszelkie nieporozumienia i wątpliwości towarzyszące tej problematyce. Zapraszamy zatem do wnikliwego przeanalizowania załączonego dokumentu UKE.

Treść pisma UKE można znaleźć na stronie: https://drive.google.com/file/d/1aHySUfoweIUBBWy2rXoZk6GYarWzkWct/view
oraz stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu

Info: Tadeusz SP9HQJ


VII. Humor w PZK
8. Czesław SP3HLM. Znakomity telegrafista, kontestmen i dx-man.
    /Fotki w wersji pdf/

Info: SP5ELA


9. Humor krótkofalarski dzięki uprzejmości Jurka SP8TK
    /Fotki w wersji pdf/

VIII. Silent Keyr17;s
_________________________________________________________________

SP9TOB S.K.

W dniu 17 czerwca 2020 r. zmarł nagle w wieku 34 lat Tomek Podgórny r11; SP9TOB. Członek naszego OT 28 PZK w Tarnowie. Pasjonat krótkofalarstwa, historii i komunikacji wojskowej, surwiwalowej sztuki przetrwania oraz kolekcjonowania broni palnej.
Pogrzeb odbył się w dniu 22.06.2020 r. w Wadowicach na Cmentarzu Komunalnym.

Z wyrazami współczucia dla najbliższych - Koleżanki i Koledzy oraz Zarząd OT PZK nr 28 w Tarnowie.

Stanisław SQ9AOR
_______________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Tadeuszowi SP9HQJ, Adamowi SQ9S, Jerzemu SP8TK, Piotrowi SP1GZF, Stanisławowi SQ9AOR
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
Motto Redakcji*.
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał
rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK
UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).


Załącznik nr 1
Regulamin dyplomu, Edycja pierwsza 2020 rok. Jest to kontynuacja dyplomu rHarcerska Akcja Letnia '' klubu SP5ZIP.
ŁĄCZNOŚCI OBOZOWE
Cele dyplomu:

Mobilizacja Harcerskich Stacji Radiowych do pracy z obozów.
Doskonalenie umiejętności operatorskich.
Umożliwienie ćwiczenia w pracy na stacjach klubowych nowym adeptom.
Zbliżenie, wymiana doświadczeń i zwyczajów obozowych.
Zainteresowanie działalnością krótkofalarską uczestników obozów.
Zachęcenie ogółu krótkofalowców do łączności z obozowymi stacjami radiowymi.

Czas trwania akcji dyplomowej:
od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

Organizatorzy:
Harcerski Klub Łączności PZK SP9ZHC w Kucobach,
Inspektorat Łączności Śląskiej Chorągwi ZHP i skupione w nim kluby.

Wszystkie stacje nadające z obozów, a włączające się do akcji dyplomowej prosimy o zgłoszenie się - do SP9ZHC - przed rozpoczęciem pracy w dyplomie.

Zasady zdobywania dyplomu:
Stacje pracują w pasmie 80 m wg band planu.
Wykonanie łączności ze stacjami pracującymi z obozów harcerskich zatwierdzonych we właściwych Kuratoriach Oświaty.

Za każdą łączność przyznane będą punkty od:
r11; stacji organizatora 5 pkt.
r11; harcerskich stacji pracujących z obozów 3 pkt.
r11; innych stacji pracujących z obozów 1 pkt.
r11; powtórzone łączności 0 pkt. /łączność liczona do aktywności/
Nasłuchowcy za potwierdzony nasłuch otrzymują punkty przyznane za łączność. Znak tej samej stacji może powtórzyć się 3 razy.

Wykaz stacji organizatora: Znak - podstawowa baza obozowa.
SP9ZHP - Ośrodek Harcerski + mobil odwiedzane obozy,
SP9ZHC - Kucoby, SP9ZBR - Borowiany,
SP9ZAK - Kokotek, SP9ZHS - Wilczysko,
SP9ZCF - Zarzecze, SP9ZPS - Posmyk,
SP9ZDG - Janów, SP9ZHR- Kużnica Brzeźnicka
SP9ZEW- Kostkowice.

Stacje obozowe uczestniczące w akcji dyplomowej: wykaz po dotarciu zgłoszeń.

Łączność /nasłuch/ z 3 stacjami organizatora jest obowiązkowa.

Zdobywający dyplom przesyła log w pliku cabrilo, xls lub adif do stacji organizatora na adres: sp9zhc@pzk.pl lub sp6mn@sp6mn.pl
Stacje pracujące z obozów w przesyłanych logach podają nazwę organizatora obozu i miejscowość pracy stacji. W temacie wiadomości podajemy znak stacji np.: SP9ZHC.cbr lub SP9ZHC.xls. Gdy stacja pracowała z innego okręgu to podaje numer okręgu SP9ZHP_5.cbr.

W uzasadnionych sytuacjach przyjmowane będą logi papierowe przesłane na adres:

Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy, Kucoby 35, 46-300 Olesno
Z dopiskiem Dyplom - Łączności Obozowe.

Aby uzyskać dyplom należy udokumentować zdobycie 20 pkt.

Dyplom będzie wysyłany elektronicznie na adres z którego wysłano log.

Do najaktywniejszych uczestników akcji dyplomowej wysłany będzie dyplom papierowy z nagrodą, upominkiem o ile z logiem podadzą adres do korespondencji.

W punktacji na najaktywniejszą stację harcerską pracującą z obozu liczy się ogólna liczba nawiązanych QSO z obozu w czasie trwania akcji. W punktacji na najaktywniejszą stację nieharcerską liczy się liczba QSO nawiązanych ze stacjami pracującymi z obozów, a przy równej liczbie QSO decyduje większa liczba zaliczonych obozowych stacji harcerskich i operatorów indywidualnych pracujących pod swoimi prywatnymi znakami z obozów r11; zgodnie z regulaminem.
Najaktywniejszy nasłuchowiec r11; to ten który zaliczy więcej harcerskich stacji,
w dalszej kolejności ogólna liczba nasłuchów. Karty QSL do weryfikacji nie są wymagane.

Ostateczny termin przyjmowania logów: 15 wrzesień 2020 r.

Aktualne informacje o dyplomie dostępne są na stronie klubu: www.sp9zhc.pzk.pl/dyplom, FB/sp9zhc.

Odpowiedzialny za przebieg akcji dyplomowej jest SP6MN Marek
adres email: qcoby@wp.pl lub sp6mn@sp6mn.pl
Interpretacja regulaminu, oraz decyzje o niesprecyzowanych w regulaminie kwestiach podejmowane przez kierowników klubów organizatorów są ostateczne.
Regulamin zatwierdzono na zebraniu klubu w dniu 10 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 2
/w wersji pdf/


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,417,962 Unikalnych wizyt