PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 12/2020 z dnia 25.03.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 12/2020 z dnia 25 marca 2020 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. Reminiscencje po Uroczystym spotkaniu z okazji 90 rocznicy powstania PZK (2)

Na zdjęciu widocznym w wesrji PDF: "Po inauguracji obchodów 90 lat powstania PZK na zdjęciu od lewej:
Albinas Staraitis LY2MM, Bronius Sriubas LY5O i Stefan SP1JJY."

Ci trzej Koledzy są "architektami" swoistego mostu litewsko-polskiego.
Współdziałanie pomiędzy litewskimi i polskimi krótkofalowcami rozpoczął Stefan SP1JJY w 2013 r. organizując na bazie Myśliborskiego Klubu Krótkofalowców SP1PMY nieopodal Myśliborza spotkanie krótkofalowców o nazwie "Lot 70" dla uczczenia 70. rocznicy przelotu przez Atlantyk dwóch wybitnych litewskich lotników. Wówczas w tym litewskim święcie uczestniczyła ówczesna Pani Prezydent Litwy Dalia Gribauskaite, PZK reprezentował Wiceprezes Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Natomiast oprócz oficjeli z Litwy i Polski przyjechali, widoczni na zdjęciu, litewscy krótkofalowcy. Od tego czasu było jeszcze 5 spotkań o nazwie "Lot" i na wszystkich była delegacja litewskich krótkofalowców. My z kolei gościliśmy na 4 "LY-hamfestach" czyli spotkaniach rangi naszego "ŁOŚ-a".
Jest to bezprecedensowy przykład wspólnego działania, z którego wywodzi się prawdziwa przyjaźń.

Info. SP2JMR, foto SP5ELA

2. Walne Zebranie OT 17 odwołane

Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Białymstoku w związku z panującą epidemią koronawirusa, odwołaniem Krajowego Zjazdu Delegatów PZK i zamknięciem Centrum Aktywności Społecznej, gdzie miało się odbyć Nadzwyczajne Walne Zebranie OT-17 w celu wyboru Delegatów na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, niniejszym odwołuje Walne Zebranie Członków OT-17 w Białymstoku w dniu 28 marca 2020 roku.

Tadek SP4GFG

3. Informacja Lubuskiego Oddziału PZK

Zarząd Lubuskiego Oddziału PZK odwołuje Walne Zebranie, które miało się odbyć w dniu 04 kwietnia 2020 r. w Zielonej Górze - Drzonkowie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Prezes Lubuskiego Oddziału PZK

Marek Kuliński SP3AMO

4. Walne Zebranie Bydgoskiego OT PZK (???)

Zarząd Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie §35 oraz §36 ust. 1 lit. d statutu PZK zwołuje na 3 kwietnia 2020 r. w pierwszym terminie o godzinie 17:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków. Celem NWZ jest dokonanie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK i ich zastępców w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych. NWZ odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy, ul. Gdańska 5.
Na podstawie §37 ust. 1 statutu PZK w przypadku braku w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków BO PZK drugi termin NWZ członków wyznacza się na 3 kwietnia 2020 r. o godzinie 17:15.
Zawiadomienia każdego członka Oddziału o terminie NWZ członków zarząd Oddziału dokonuje na podany przez członka BO PZK adres mailowy (§55 Regulaminu członkowskiego Polskiego Związku Krótkofalowców) zgodnie z §35 ust. 8 statutu PZK.
Jednocześnie informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce planowane NWZ członków może nie dojść do skutku i zostać odwołane w wyniku bieżących decyzji władz administracji państwowej lub samorządowej bądź ich jednostek organizacyjnych. Między innymi, zgodnie z zaleceniem Prezydenta Bydgoszczy, zarząd Oddziału wystąpił w związku z organizowanym NWZ członków z zapytaniem o rekomendację w tej sprawie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. W momencie rozsyłania niniejszego zawiadomienia stanowisko PPIS nie było jeszcze znane. W momencie jego otrzymania poinformujemy natychmiast członków Oddziału na stronie oddziałowej (www.ot04.pl), czy PPIS rekomenduje odwołanie spotkania, czy wyraża na nie zgodę.
Wobec aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju i zarządzeń władz administracyjnych i samorządowych, Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców w wydanym 15 marca 2020 r. komunikacie zawarło m.in. następujące zalecenia:
1. Terminy Walnych Zebrań Oddziałów Terenowych (sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze, wyboru delegatów na KZD) leżą w gestii Zarządów OT. Zaleca się odłożenie lub/i przeniesienie Walnych Zebrań na późniejsze terminy i bezwzględne stosowanie się do aktualnych zaleceń i rozporządzeń władz administracji, szczególnie w odniesieniu do ograniczenia maksymalnej liczby uczestników zgromadzeń (2 osób).
2. Zaleca się odwołanie/przełożenie planowanych spotkań oddziałowych, ograniczenie spotkań klubowych, ekspedycji radiowych i wyjazdów.
Dlatego również zarząd Oddziału po dokonaniu oceny bieżącej sytuacji lub w wyniku zarządzeń władz może podjąć decyzję o odwołaniu NWZ członków 3 kwietnia 2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy członków Oddziału o śledzenie na bieżąco strony oddziałowej oraz doniesień medialnych w sprawie decyzji podejmowanych przez władze.

Sekretarz Bydgoskiego Oddziału PZK

Piotr Eichler SP2LQP

II. Wydarzenia

5. Aktywność stacji okolicznościowych upamiętniających wyzwolenie północnej części Holandii

W terminie od 1 kwietnia do 8 maja 2020 r. aktywne będą dwie stacje okolicznościowe upamiętniające wyzwolenie północnej części Holandii. Oprócz Sił Kanadyjskich, Pierwsza Polska Dywizja Pancerna odegrała bardzo ważną rolę tu w naszej Prowincji Drenthe w kwietniu 1945 r. Założycielem i dowódcą Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej był generał Stanisław Maczek (Baca).

Do łączności chcielibyśmy zaprosić krótkofalowców z całego świata, ale operatorzy polscy i kanadyjscy są jeszcze bardziej mile widziani.

Znaki wywoławcze stacji: PA75HGV i PI75HGV.
Pasma: HF, w tym pasma WARC, pasma VHF.

Istnieje możliwość, że więcej operatorów będzie korzystać z obu znaków jednocześnie. Jesteśmy aktywni na SSB, CW, za pośrednictwem satelitów oraz wszelkiego rodzaju emisjami cyfrowymi.

Nie ma potrzeby wysyłania do nas kart QSL. Wyślemy nasze specjalne karty QSL na podstawie wszystkich logów.

Uzyskanie Dyplomu "Hoogeveen" jest bardzo łatwe: 2 punkty za QSO ze stacjami okolicznościowymi oraz 1 punkt za QSO z członkiem sekcji A-26 VERON (informacje szczegółowe na stronie https://a26.veron.nl/1644-2/ oraz na stronie QRZ.com - przyp. tłum.).

Prosilibyśmy, aby PZK przekazał tę informację w nadchodzących tygodniach na stronach internetowych oraz w innych mediach.

Dziękujemy za miłą współpracę!

W imieniu Zarządu A-26 Hoogeveen,

Joop van der Does PA3JD - Dedemsvaart, HolandiaAutor informacji: Joop van der Does PA3JD (Holenderski Związek Krótkofalowców / VERON)
Udostępnienie informacji: Piotr Skrzypczak, SP2JMR - Sekretarz PZK
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU-PZK

6. AKCJA DYPLOMOWA "450-lat Gołdapi" organizowana przez Klub Krótkofalowców Gołdapskich dla upamiętnienia 450. rocznicy nadania Gołdapi praw miejskich.

Po Krzyżackich krucjatach przeciwko Prusom i Jaćwingom pod koniec XIII wieku, obszar puszczański przez około 150 lat pozbawiony był znaczącego osadnictwa. Stanowił on Wielką Pustać (Grosse Wildnis), którą penetrowali głównie bartnicy, pielęgnujący swe barcie, zakła¬dane na wiekowych drzewach. Pod koniec XIV wieku i w wieku XV poczęły się poja¬wiać na obrzeżach kompleksów leśnych osady i wsie oraz pojedyncze folwarki, ściągają¬ce osadników głownie z Mazowsza. Doprowadziło to do ustalenia granicy pomiędzy Krzyżakami, Litwą i Polską w roku 1422. W XVI wieku silne działania osadnicze królowej Bony wzmogły po stronie Hohenzollernów obawy o stałość granicy i przepływ towarów. Silnym akcentem "obronnym" z ich strony była lokata miasta na wysuniętym skraju Prus - na wschód od Węgorzewa i na północ od Olecka, nad rzeką Gołdapą. Nastąpiło to w roku 1565. Pięć lat później - 14 maja 1570 roku gród uzyskał z rąk księcia Albrechta Hohenzollerna prawa miejskie.
Warunki uzyskania dyplomu:
1. - Współzawodnictwo dyplomowe będzie trwało
od 09 maja godz. 000 2020 roku do 17 maja godz. 2359 2020 roku.
2. - Do dyplomu zalicza się wszystkie łączności przeprowadzone na pasmach HF,
UHF, dostępnymi typami emisji radiowych.
3. - aktywatorami są następujące stacje z terenu Gołdapi: SP4CGJ, SQ4FDK, SQ4KDF, SQ4KDM. gościnnie zaprzyjaźniona stacja klubowa SP4KPP/4.

Aby uzyskać dyplom należy nawiązać TRZY łączności z dowolnymi operatorami wymienio¬nymi w p.3 i dowolną emisją.
Dyplom będzie przyznany automatycznie, po spełnieniu wymogów - jedynie należy przesłać zgłoszenie do dyplomu na adres: SP4CGJ@wp.pl
PATRONAT MEDIALNY objęli:
- Telewizja internetowa "Suwalszczyzna" - tvs24.pl
- Agroturystyka "Trzy Świerki" - trzyswierki.dt.pl
Tam też będą publikowane wszelkie komunikaty o przebiegu akcji

Na podstawie informacji Janka SP4CGJ
Info: SP5ELA

III. Sport

7. Wiadomości nie tylko DX-owe

Krótkofalowcy łączą się ponad koronawirusem
https://kielce.tvp.pl/47222463/krotkofalowcy-lacza-sie-ponad-koronawirusem

YJ - Vanuatu
Chris VK2YUS ponownie będzie aktywny jako YJ0CA z Efate IOTA OC-035 od 22 marca do 1 kwietnia 2020 roku.
QSL via znak domowy.

XR8RRC - Wellington Island IOTA SA-032
Wyprawa dobiegła końca. Zespół jest na statku zakotwiczonym w Puerto-Natales.
Międzynarodowe lotnisko w Santiago jest zamknięte. W tej chwili nie ma możliwości powrotu do Santiago.
Sytuacja jest krytyczna, ale są w dobrym nastroju! Można ich spotkać pod znakiem XR8RRC/MM.

Z uwagi na panujący koronawirus zostały odwołane następujące wyprawy:
PZ5G, FK/Chesterfield, VU4R, TU2R, PJ2/DK5ON, DU2/SP5APW, ZC4MK, V62P, V62S, ZA/HG2DX, T30ET, W8S, 9K2F, ZD7VJ,
CE0Y/VE7ACN, 4V5H, CP6/R7AL, CP6/RW9JZ, CP6/RK8A, CP6/RZ3K, ZF2PG, XW4XR, TO7BP, VP5P, FM/EA1BP, JW/DC8TM, JW/DF3TS.
http://spdxc.org/index.php/dx-news/dx-all/item/994-covid19

Jest już online strona wyprawy XR0YSP http://xr0ysp.dxing.pl/ oraz Z66DX http://z66dx.de

Zawody 28-29 marca 2020 r.
CQ WW WPX Contest SSB https://www.cqwpx.com/rules.htm
FOC QSO Party https://g4foc.org/qsoparty/

Wyniki EURASIA Contest 2020
http://ua9qcq.com/en/results.php?lang=en&testid=241&db_yr=2020

OH Contest Maraton 2019 wyniki
http://contestclubfinland.com/Kontestimaraton-2019.php

Oświadczenie Don G3BJ Prezydenta IARU Region 1
https://www.iaru-r1.org/2020/iaru-region-1-contests/
Pisze, że w dobie walki z koronawirusem nie powinno się startować w kategorii Multi Operator.

Amerykański callbook z lat 1912-1992
https://archive.org/details/callbook

Kalendarz DXowy
https://sq9s.pzk.pl/Kalendarz.pdf

Obecnie na pasmach:
8P6DR, H44MS, PJ7AA, D4F, 9X2AW,V31GX, YJ0CA.

Pozdrawiam Adam SQ9S

8. Najbardziej poszukiwane kraje DXCC.

Za stroną DXCC Most Wanted 2020 podaję listę 50 najbardziej poszukiwanych podmiotów DXCC:

1. P5 DPRK (NORTH KOREA)
2. 3Y/B BOUVET ISLAND
3. FT5/W CROZET ISLAND
4. BS7H SCARBOROUGH REEF
5. CE0X SAN FELIX ISLANDS
6. BV9P PRATAS ISLAND
7. KH7K KURE ISLAND
8. KH3 JOHNSTON ISLAND
9. 3Y/P PETER 1 ISLAND
10. FT5/X KERGUELEN ISLAND
11. FT/G GLORIOSO ISLAND
12. VK0M MACQUARIE ISLAND
13. YV0 AVES ISLAND
14. KH4 MIDWAY ISLAND
15. ZS8 PRINCE EDWARD & MARION ISLANDS
16. VP8O SOUTH ORKNEY ISLANDS
17. PY0S SAINT PETER AND PAUL ROCKS
18. PY0T TRINDADE & MARTIM VAZ ISLANDS
19. KP5 DESECHEO ISLAND
20. SV/A MOUNT ATHOS
21. VP8S SOUTH SANDWICH ISLANDS
22. EZ TURKMENISTAN
23. KH5 PALMYRA & JARVIS ISLANDS
24. JD/M MINAMI TORISHIMA
25. YK SYRIA
26. ZL9 NEW ZEALAND SUBANTARCTIC ISLANDS
27. FK/C CHESTERFIELD IS.
28. TI9 COCOS ISLAND
29. VK0H HEARD ISLAND
30. 4U1UN UNITED NATIONS HQ
31. FT/T TROMELIN ISLAND
32. KH1 BAKER HOWLAND ISLANDS
33. ZL8 KERMADEC ISLAND
34. KH8/S SWAINS ISLAND
35. XF4 REVILLAGIGEDO
36. VP8G SOUTH GEORGIA ISLAND
37. KH9 WAKE ISLAND
38. T33 BANABA ISLAND
39. VK9M MELLISH REEF
40. T31 CENTRAL KIRIBATI
41. 3D2/C CONWAY REEF
42. FT/J JUAN DE NOVA, EUROPA
43. VK9W WILLIS ISLAND
44. FO/C CLIPPERTON ISLAND
45. HK0/M MALPELO ISLAND
46. KP1 NAVASSA ISLAND
47. H40 TEMOTU PROVINCE
48. 7O YEMEN
49. XZ MYANMAR
50. ZD9 TRISTAN DA CUNHA & GOUGH ISLANDS

Info Jerzy SP8TK

IV. Technika

9. Eksperyment FT8 stacji DR4K - dyplom DXCC

Eksperyment polegał na tym, jak szybko z użyciem emisji FT8 można spełnić warunki uzyskania dyplomu DXCC. Eksperyment zakończony, powiódł się, zrobiono 100 podmiotów DXCC! Trwał 7 dni, 7.5 godziny (z przerwą 18 godzin). W sumie stacja DR4K przeprowadziła łącznie 2020 QSO. Więcej informacji szczegółowych i statystyk zostanie opublikowanych za kilka dni. Chcemy po pierwsze powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z osiągnięcia założeń. Dziękujemy wszystkim HAMS, którzy z nami pracowali w ostatnich dniach. Pomogliście nam w osiągnięciu naszego celu.
Ale co można już w tej chwili powiedzieć: można mieć różne opinie na temat FT8, ale DXCC jest zawsze "kamieniem milowym" krótkofalarstwa i zawsze warunki uzyskania dyplomu DXCC mogą być spełnione. Każdy krótkofalowiec może być dumny, kiedy to osiągnie, niezależnie jaką emisją to uzyska.
Nie ważne jaką emisją, ważna jest radość z uprawiania hobby i uzyskania z tego hobby jak najwięcej przyjemności. Ham Radio to wspaniałe hobby! Specjalne okolicznościowe karty QSL zostaną wysłane przez biuro QSL DARC w ciągu kilku dni, pliki ADIF zostaną załadowane do Clublogu, LotW i eQSL.

73, DR4K

Info i tłumaczenie artykułu: SP5ELA

Mapa 100 podmiotów DXCC zrobionych w czasie eksperymentu przez DR4K widoczna w wersji PDF.

V. Informatyka

______________________________________________
VI. Prawo i przepisy

9. Międzynarodowa częstotliwość alarmowa na satelicie geostacjonarnym QO-100

AMSAT-DL zachęca wszystkich użytkowników QO-100 do monitorowania częstotliwości 10489.860 MHz dla łącza w dół.
Nadawanie do QQ-100 jest na 2400.360 MHz, a kanał SSB: ma max. pasmo 2,7 kHz na wypadek sytuacji awaryjnej!

Źródło: https://amsat-dl.org/international-qo-100-emergency-frequency/

Jednocześnie informujemy, że dosyć prosto jest dostosować antenę telewizji satelitarnej do nasłuchu łączności prowadzonych przez radioamatorski transponder na QQ-100. Ponadto istnieje wiele serwisów websdr pozwalających na nasłuch QQ-100. Oto przykładowe serwisy: http://websdr.is0grb.it:8901/
https://eshail.batc.org.uk/nb/

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Olgierd SQ3SWF

10. Wiadomości IARU R1 i R2 w sprawie epidemii COVID-19

Od Toma DF5JL, HF Managera R1 IARU otrzymałem informację o odwołaniu tegorocznego Polnego Dnia HF przez RSGB, DARC i USKA. Jest propozycja zorganizowania zawodów na czas trwania epidemii CV-19 typu 6-Band CW, tak by uczestnicy rpozostali w domu. Pytanie, czy jest to zmiana pozytywna, czy negatywna - wszystko zależy od nas, krótkofalowców. Może ktoś ma jakieś inne propozycje.
Informacje nadeszły też zza Atlantyku od organizatorów tegorocznego CQ WW WPX SSB Contest, które odbędą się 28/29 marca 2020 r. Przede wszystkim chodzi o ostrzeżenie ekip stacji pracujących w systemie "Multi" z wieloosobową obsadą
i nie tylko. Względy bezpieczeństwa epidemiologicznego powinny wymóc odpowiednie procedury pracy operatorskiej, zastosowanie nakazów służb krajowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, tak by nie doszło do zarażenia się wirusem, by te zawody były bezpieczne dla ich uczestników.

Podobne informacje dostałem też od Ramona Santoyo, XE1KK, Przewodniczącego Regiony 2 IARU. Apeluje o dostosowanie się do tych nietypowych warunków dla krótkofalowców. Ograniczenie spotkań towarzyskich, klubowych na rzecz kontaktów radiowych. Odpowiednie zachowania wobec grup podwyższonego ryzyka, wzajemna pomoc i wspieranie się w tych trudnych czasach.

W dniu dzisiejszym postanowieniem Rządu RP musimy ograniczyć osobiste kontakty towarzyskie i klubowe. Co możemy w takim przypadku zrobić? Włączmy nasze radia i pogadajmy na falach eteru. To nie grozi złapaniem WIRUSA,
a poprawi nastrój. Trzymajmy się, nie dajmy się.

73! Marek SP3AMO, HF Manager PZK

VI. Humor w PZK

11. Pasja regulacji

-Twierdzenie Pitagorasa - 24 słowa
- Prawo Archimedesa - 67
- Dziesięć Przykazań -179
- Amerykańska Deklaracja Niepodległości - 300
- Europejska legislacja dot. zasad palenia papierosów - 24.942
- Statut PZK - 9058
- Regulaminy PZK, aż strach sprawdzać! >50.000?

Zymunt SP5ELA

12. "Stary humor"

Dzięki uprzejmości i czujności Jurka SP8TK prezentujemy kolejne rysunki Ryszarda SP5QQ zamieszczone w Biuletynach Oddziału Warszawskiego PZK.

Rysunki widoczne w wersji PDF


Info. Jerzy SP8TK


VII. Silent Key's
______________________________________________________________-
SP3VZH s.k.
Roman Wawrzyniak SP3VZH (1956-2020) S.K. Członek Poznańskiego OT PZK OT08. Wybitny motolotniarz i krótkofalowiec.

Ze strony Aeroklubu Poznańskiego*: w dniu 5 marca 2020 r.
"W wieku 63 lat zmarł nasz przyjaciel i kolega instruktor pilot Roman Wawrzyniak.
Swoją przygodę z lotnictwem rozpoczął w sekcji modelarskiej w 1966 r. pod okiem instr. Jana Burego. W 1973 roku rozpoczął szkolenie szybowcowe, a w 1977 r. przeniósł się do sekcji lotniowej (obecnie sekcja mikrolotowa) i tam znalazł miejsce do aktywnej działalności. W 1981 roku po raz pierwszy startował w zawodach lotniowych, a od 1987 roku w motolotniowych. Od tego czasu był niezwykle aktywnym zawodnikiem startującym w niezliczonej ilości zawodów rożnej rangi w tym w mistrzostwach Świata i Europy. Od roku 1973 był członkiem zwyczajnym Aeroklubu Poznańskiego.
Osiągnięcia sportowe (zawody mikrolotowe w klasie motolotni 1-miejscowych):
Indywidualnie: medal brązowy Mistrzostw Europy (2015), 3-krotny Mistrz Polski (2005, 2006, 2014), 3-krotny Wicemistrz Polski (2011, 2013, 2015).
Zespołowo: drużynowy Mistrz Świata (2018), drużynowy Mistrz Europy (2015). Wyróżniony odznaką Ministra Sportu rZa zasługi dla sportur1; oraz 3-krotnie przez Aeroklub Poznański coroczną nagrodą "Złotego Skrzydła" w latach 2015 i 2018 za osiągnięcia sportowe, a w roku 2012 za całokształt działalności.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 11 marca na Cmentarzu Parafialnym w Stęszewie.

Z posiadanych informacji Roman uległ bardzo poważnemu i ciężkiemu wypadkowi w dniu 30.12.2019 r.

https://gloswielkopolski.pl/pijany-kierowca-spowodowal-wypadek-pod-poznaniem-policja-publikuje-film-w-rosnowku-zderzyly-sie-trzy-samochody-dwie-osoby/ar/c16-14686213

* Informację zamieściła strona Aeroklubu

73, Tomek SP3QDM
________________________________________________________________________
SP5HTW Eugeniusz S.K.

Ze smutkiem zawiadamiamy iż 20 marca 2020 r. odszedł od nas nasz kolega Gienek SP5HTW. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 24 marca 2020 r. w Kościele św. Anny w Grodzisku Mazowieckim. W głębokim bólu i żalu łączymy się z rodziną składając najszczersze kondolencje.

Author: SP5TBE
_________________________________________________________________________
SP5PMO. Grodziski Klub Krótkofalowców*.

Published Date: 21 marca 2020:

*Członek klubu SP5PMU. Wybitny konstruktor, doskonały elektronik, dusza towarzystwa. Mentor studentów elektroniki. Żywa historia czasów wojny i świadek zmieniającego się i ewoluującego Grodziska Mazowieckiego, doskonały historyk tego miasta. "Wielki mały człowiek". Okaz zdrowia, wsparcie dla nas wszystkich zarówno z elektroniki jak i życia codziennego. Chodzący "cosinus Fi".
____________________________________________________

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Tadeuszowi SP4GFG, Tomkowi SP3ODM, Jurkowi SP8TK, Adamowi SQ9S, Markowi SP3AMO, Piotrowi SP2LQP, Armandowi SP3QFE, Sławkowi SQ3OOK, Olgierdowi SQ3SWF, Pawłowi SP7TEV, Tadeuszowi SP4GFG, Ireneuszowi SP3SUX, Jankowi SP4CGJ.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.

Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Motto Redakcji*.
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał  "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,416,003 Unikalnych wizyt