PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 40/2019 z dnia 02.10.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 40/2019 z dnia 02 października 2019 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Inwentaryzacja w PZK

W dniu 14 sierpnia 2019 r. na adresy poczty elektronicznej prezesów wszystkich Oddziałów Terenowych PZK zostało rozesłane zarządzenie Prezesa PZK z dnia 5 sierpnia br. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Zgodnie z nim do dnia 15 września br. prezesi OT powinni podać do sekretariatu ZG PZK składy dwuosobowych komisji inwentaryzacyjnych. O tej dacie przypomniałem 4 września br. w elektronicznym piśmie okólnym. Formalnie komisje te są powoływane przez Prezesa PZK. Powołanie komisji w każdym OT jest obligatoryjne i dotyczy zarówno Oddziałów bez osobowości prawnej jak i z osobowością. Jeśli dany OT nie posiada majątku będącego własnością PZK wówczas komisja inwentaryzacyjna potwierdza to wysyłając do sekretariatu pusty protokół (może być przekreślony) z oświadczeniem, że dany OT nie posiada majątku objętego inwentaryzacją czyli majątku PZK. Oświadczenie to składają członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej poświadczając ten fakt swoimi podpisami. Wymóg takiego postępowania wynika z przepisów o rachunkowości i został skonsultowany z księgowością PZK.

Niestety, pomimo dwukrotnych powiadomień oraz apelu poprzez Komunikat PZK do dnia dzisiejszego nie wpłynęły informacje o składach Komisji od następujących Oddziałów Terenowych PZK:

OT08 - Poznański OT PZK, OT09 - Pomorski OT PZK, OT10 - MSK OT PZK,

Proszę wymienione OT o jak najszybsze podanie składów Komisji.


Piotr Skrzypczak SP2JMR
sekretarz PZK


2. Po Walnym Zebraniu Gliwickiego OT PZK-OT50-korekta

W komunikacie nr 38 z 2019 r. autor informacji o Walnym Zebraniu OT50 podał błędne informacje dot. daty Walnego Zabrania, a mianowicie odbyło się ono w dniu 14 września, a nie jak podano w dniu 15 września. Druga informacja dot. ilości członków OT50. A mianowicie powinno być: OT50 zrzesza 109 członków.
W związku z tym frekwencja wyniosła niecałe 12%.
Dziękuję Jackowi SP9AKI za zwrócenie uwagi na zawarte w Komunikacie nieścisłości.

Info. SP2JMR

3. Planowanie środków do budżetu na 2020 rok

Uprzejmie informuję, że 31 października br. upływa termin składania wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć planowanych na rok przyszły. Wniosek, kierowany poprzez Sekretariat ZG Związku, powinien zawierać:
- cel przedsięwzięcia,
- termin przedsięwzięcia,
- osoby, wykaz imienny, odpowiedzialne za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie przedsięwzięcia,
- wielkość środków finansowych, własnych OT, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia.
Wnioski złożone po wyżej określonym terminie nie będą uwzględnianie przy opracowywaniu projektu budżetu Związku na rok 2020.

Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK

II. Wydarzenia

4. IX Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce.

Na dzień 26 października br. zaplanowano IX Ogólnopolską Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce, której organizatorem jest Polski Związek Krótkofalowców. Podobnie jak w latach ubiegłych spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43.
Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem satelitarnej radiokomunikacji amatorskiej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ang. International Space Station - ISS) dla potrzeb edukacji społeczeństwa. Chcemy pokazać, że amatorska łączność radiowa z astronautą przebywającym w kosmosie na pokładzie ISS może stymulować nauczycieli i uczniów do pogłębiania wiedzy na temat eksploracji Kosmosu oraz wiedzy z przedmiotów politechnicznych (STEM). Uczniowie podczas przygotowań do tej łączności mają możliwość obcowania z najnowszymi technikami radiokomunikacyjnymi. Mają możliwość poznać życie w przestrzeni kosmicznej oraz zadania związane z funkcjonowaniem ISS. Bezpośrednia rozmowa z astronautą będącym w kosmosie to dla młodych ludzi przygoda, która z pewnością zostanie zapamiętana na całe życie.
Zaproszeni na konferencję prelegenci, również z zagranicy, przedstawią prezentacje i referaty, które mają na celu pokazać jak przygotować i zrealizować szkolny kontakt radiowy ARISS. Omówione zostaną zasady przyjmowania i realizowania wniosków szkół ubiegających się o udział w programie. Spotkanie będzie też okazją do spotkania z zaproszonymi naukowcami, którzy w swojej pracy zawodowej w różny sposób zajmują się Kosmosem. Chcemy też pokazać, jak nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z technologii satelitarnych, w tym komunikacji satelitarnej, w rozwijaniu zainteresowań i pogłębianiu wiedzy.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane Kosmosem oraz technologiami wykorzystywanymi w jego eksploracji. Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć działania szkół w zakresie przygotowania łączności z astronautą.
W szczególności liczymy na obecność dyrektorów szkół i nauczycieli oraz uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w programie. Oczekujemy również na przybycie krótkofalowców zainteresowanych pomocą w zorganizowaniu takiej łączności.
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych, jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej konferencji: http://konferencja.ariss.pzk.org.pl/ Tam też dostępne są dodatkowe informacje.

ARISS czyli Amateur Radio on the International Space Station to międzynarodowa grupa robocza non-profit, która koordynuje i realizuje zadania pozwalające umieścić w przestrzeni kosmicznej, na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, radioamatorskie stacje nadawczo - odbiorcze m.in. do łączności głosowych, cyfrowych i telewizyjnych.
Program ARISS jest realizowany przez partnerów z agencji kosmicznych:
- Narodowa Agencja Aeronautyki i Kosmosu - NASA z USA,
- Federalna Agencja Kosmiczna - Roskosmos z Rosji,
- Europejska Agencja Kosmiczna - ESA,
- Narodowe Centrum Badania Kosmosu - CNES z Francji,
- Japońska Agencja Odkrywania Przestrzeni Kosmicznej - JAXA,
- Kanadyjska Agencja Kosmiczna - CSA,
we współpracy z Radioamatorską Korporacją Satelitarną AMSAT i organizacjami krótkofalowców zrzeszonymi w Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej - IARU, w tym Polski Związek Krótkofalowców - PZK.


Sławek SQ3OOK Prezes OT-27 PZK, Koordynator PZK ds. ARISS, ARISS SSTV Award Manager


5. Zaproszenie do Tyry czyli "San Beskido-2019"

Już po raz 26 Janek OK2BIQ oraz Janek SQ9DXT serdecznie zapraszają na międzynarodowe spotkanie "SANBESKIDO 2019".

Spotkanie to odbędzie się w sobotę 12-10-2019 w gospodzie "U Liberdy"
w miejscowości Tyra w okolicy miasta Trzyniec na trasie z Czeskiego Cieszyna do Jabłonkowa w Czechach. Początek spotkania o godzina 10:00.
Dojazd z Czeskiego Cieszyna drogą E75 na Jabłonków - zjazd do Tyry
w Oldrzychowicach /stara droga/. Można jechać nową drogą jest bezpłatna.

Na stronie www.mapy.cz należy wpisać Tyra 72 i zostanie pokazana lokalizacja gospody na mapie.
49° 37' 16.127" N
18° 38' 52.501" E
49,6211465 N
18,6479170 E

Istnieje możliwość zakwaterowania (we własnym zakresie) w "Pensjonacie u Haliny" = adres Tyra 115 http://www.uhaliny.cz/uhaliny-kontakty[741]-[pl]-kontakt.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego przyjazdu do Tyry na adres sq9dxt@wp.pl w celu wydrukowania identyfikatorów.

Adresy kontaktowe:

SQ9DXT tel. +48606292114; sq9dxt@wp.pl;
OK2BIQ tel. +420722664114; ok2biq@email.cz;

SQ9DXT Jan Madecki

6. Poczta Polska - skrytki pocztowe

Kolejny "skok na kasę" PP? Skrytki przez ostatnie kilka lat były za darmo.
Na całym świecie radioamatorzy używają skrytek pocztowych. Tzw. "BOX". PZK też ma skrytkę "BOX 320".
W Polsce skrytki historycznie były płatne, następnie chyba od około 8 lat były bezpłatne.

Niestety od 01.10.2019 r. PP wprowadziła nowy cennik. Skrytka jest płatna - 90 PLN/rok.

*Mam skrytkę pocztową od 38 lat i tak się nad tym zastanawiam... czy ona jest mi potrzebna? Skrytka ma zalety i wady. Kolega z OT73 napisał: "Skrytka jest jak najbardziej potrzebna. Jak już pójdziesz sprawdzić jej zawartość, możesz przy okazji na poczcie nabyć dużo ciekawych rzeczy, przydatnych także w naszym hobby ;-). Zbyszek/SP5JSZ. Tak wiem - znaczki, długopisy, klej, koperty, taśma do pakowania, cukierki... w humorystycznym tego ujęciu.
Dla ciekawskich: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo?1705688,1,wysylajac-list-mozesz-kupic-dewocjonalia.read

Linki:
Informacja: https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/skrytka/

Regulamin skrytek: https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Regulamin_udostępniania_i_korzystania_ze_skrytek_Poczty_Polskiej_S.A..pdf

73 ZYGI SP5ELA

III. Sport

7. Wiadomości nie tylko DX-owe...

Nasi na pasmach:

Od 2-14.10.2019 TO80SP w składzie Jan SP3CYY i Leszek SP3DOI
Do 3.10.2019 3W9KJ by SP5APW Jacek
Od 18.10-04.11 VK9N Op. Jacek SP5EAQ, Mek SP7VC i Marcin SP5ES http://vk9n-2019.dxing.pl/
Od 18-29.10.2019 S79CI Leszek SP6CIK i S79W Janusz SP9FIH
Od 12.01.2020 do 31.01.2020 VK9NK Janusz SP9FIH
Wszystkie najciekawsze informacje na http://spdxc.org

******************
Plany:
Od 20.02 do 05.03.2020 S. Orkney VP8/VP8DXU https://sorkney.com/
Od 10 - 25 marca 2020 Swains W8S https://swains2020.lldxt.eu/
******************

Logi online bieżących i zakończonych wypraw na:
https://clublog.org/expeditions.php
lub
https://clublog.org/livestreams.php

******************
ZK3A zatwierdzone przez ARRL https://tokelau2019.com/news/f/dxcc-credit-approved
******************
DX World Biuletyn #319 http://dx-world.net/wp-content/uploads/2019/09/DX_319.pdf
******************
Najbliższe zawody:

Weekend 05-06.10.2019 r.
TRC DX Contest http://www.trcdx.org/trcdxc/
Oceania DX Contest SSB http://www.oceaniadxcontest.com/Rules/rules.html
Russian Digi Contest PSK63/RTTY http://www.rdrclub.ru/rdrc-news/russian-ww-digital-contest/51-rus-ww-digi-rules

******************
Maksimum 25 cyklu słonecznego datowane jest na lata 2023 - 2026
https://www.swpc.noaa.gov/news/solar-cycle-25-preliminary-forecast
******************

Białorusini zdominowali 16 mistrzostwa w HST http://www.arrl.org/news/belarus-team-dominates-16th-iaru-high-speed-telegraphy-world-championship

******************

Akcja dyplomowa "Szare Szeregi" https://lacznosc.zhp.pl/dyplom-80-lat-szarych-szeregow-regulamin/

******************

Krzysztof SP5KP - 3Z50KP i Ryszard SP9GR - 3Z50GR celebrują 50-lecie aktywności na pasmach amatorskich. Gratulacje!

Pozdrawiam Adam SQ9S


V. Technika i oprogramowanie

"Słomka życia" - LIFE STRAW
Wspaniały sprzęt podróżny, z którego możesz korzystać o każdej porze i w każdym miejscu - być może np. podczas ekspedycji radioamatorskiej do Afryki.
LifeStraw to filtr przeznaczony do filtrowania wody, dzięki czemu użytkownik może bezpiecznie ją pić. Może on usunąć 99,9999% pasożytów i bakterii w wodzie. Może to być bardzo przydatne dla turystów i odkrywców, nigdy nie wiadomo, kiedy skończy się woda.

Jest to urządzenie "High-tech". Niestety nie ustaliłem, gdzie je można kupić.
Źródło informacji: https://www.quora.com/

Info: SP5ELA

V. Prawo i przepisy
VI. Slent Key's
__________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Adamowi SQ9S, Janowi SP2JLR, Jackowi SP9AKI, Janowi OK2BIQ, Sławkowi SQ3OOK, Janowi SQ9DXT.
______________________________________________________________________
Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.


Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,271,787 Unikalnych wizyt