PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 39/2019 z dnia 25.09.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 39/2019 z dnia 25 września 2019 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Inwentaryzacja w PZK

W dniu 14 sierpnia 2019 r. na adresy poczty elektronicznej prezesów wszystkich Oddziałów Terenowych PZK zostało rozesłane zarządzenie Prezesa PZK z dnia
5 sierpnia br. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Zgodnie z nim do dnia 15 września br. prezesi OT powinni podać do sekretariatu ZG PZK składy dwuosobowych komisji inwentaryzacyjnych. O tej dacie przypomniałem
4 września br. w elektronicznym piśmie okólnym. Formalnie komisje te są powoływane przez Prezesa PZK. Powołanie komisji w każdym OT jest obligatoryjne i dotyczy zarówno Oddziałów bez osobowości prawnej jak
i z osobowością. Jeśli dany OT nie posiada majątku będącego własnością PZK wówczas komisja inwentaryzacyjna potwierdza to wysyłając do sekretariatu pusty protokół (może być przekreślony) z oświadczeniem, że dany OT nie posiada majątku objętego inwentaryzacją czyli majątku PZK. Oświadczenie to składają członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej poświadczając ten fakt swoimi podpisami. Wymóg takiego postępowania wynika z przepisów o rachunkowości
i został skonsultowany z księgowością PZK.

Niestety, pomimo dwukrotnych powiadomień oraz apelu poprzez Komunikat PZK do dnia dzisiejszego nie wpłynęły informacje o składach Komisji od następujących Oddziałów Terenowych PZK:

OT08 - Poznański OT PZK, OT09 - Pomorski OT PZK, OT10 - MSK OT PZK, OT15 - Łódzki OT PZK, OT24 - Skierniewicki OT PZK, OT51 - Staropolski OT PZK

Proszę wymienione OT o jak najszybsze podanie składów Komisji.

Piotr Skrzypczak SP2JMR
sekretarz PZK

2. Planowanie środków do budżetu na 2020 rok

Uprzejmie informuję, że 31 października br. upływa termin składania wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć planowanych na rok przyszły. Wniosek, kierowany poprzez Sekretariat ZG Związku, powinien zawierać:
- cel przedsięwzięcia,
- termin przedsięwzięcia,
- osoby, wykaz imienny, odpowiedzialne za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie przedsięwzięcia,
- wielkość środków finansowych, własnych OT, przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia.
Wnioski złożone po wyżej określonym terminie nie będą uwzględnianie przy opracowywaniu projektu budżetu Związku na rok 2020.

Jan Dąbrowski SP2JLR skarbnik PZK


3. Skoordynowane ćwiczenia SPEmCom

W dniu 7 września 2019 r. w m. Laskowa (od red.: pow. limanowski, woj. małopolskie) odbyły się przeprowadzone na rzadko spotykaną skalę ćwiczenia zgrywające o zasięgu między powiatowym, z uczestnictwem służb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz służb wspomagających pod kryptonimem "Laskowa 2019". W ćwiczeniach uczestniczyły służby tj.
Państwowa Straż Pożarna (od red.: KP PSP Limanowa, KM PSP Nowy Sącz, KW PSP Kraków), Karpacki Odział Straży Granicznej, Policja (od red.: KP Limanowa); Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wojsko Polskie (od red.: WKU Nowy Sącz), przedstawiciele zarządzania kryzysowego (od red.: PCZK Limanowa, WCZK woj. małopolskiego), przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (od red.: przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, Starosta Limanowski, Komisja Bezpieczeństwa Powiatu Limanowskiego, Wójt Gminy Laskowa), Ochotnicza Straż Pożarna (od red.: siły i środki KSRG z powiatu limanowskiego), GOPR, małopolski SP EmCom PZK (od red.: radioklub SP9RNS w Nowym Sączu oraz SP9KRJ w Limanowej).
Prawdopodobnie pierwszy raz w skali kraju w prowadzonych na taką skalę ćwiczeniach zgrywających uczestniczył trzon małopolskiego SP EmCom-u PZK tj. członkowie obu radioklubów zaangażowani w działania Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK przy Krakowskim Oddziale Terenowym (OT-12) PZK w Krakowie.
Kanwą ćwiczeń był wątek groźnego wypadku drogowego z udziałem autobusu i kilku innych pojazdów w pobliżu centrum Laskowej oraz dwóch równolegle stowarzyszonych wątków tj. prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych przez grupy poszukiwawczo - ratownicze wobec osób zasypanych w wykopach ziemnych oraz poszukiwania zaginionego paralotniarza w ramach działań ratownictwa wysokościowego i prowadzenia poszukiwań w terenie leśnym
przez pododdziały ratownicze.

Rolą SP EmCom-u było zabezpieczenie rezerwowej łączności radiowej przez cyfrowy przemiennik C4FM Fusion SR9NS (Yaesu DR-1X) ulokowany w czasie ćwiczeń w lokalizacji Krzyż - Miejska Góra w Limanowej. Łączność miała zostać niezawodnie zapewniona w relacji pomiędzy sztabem kryzysowym Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej (zlokalizowanego w Laskowej) zarządzającym lokalne działanie służb, a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Przemiennik pracował w paśmie 70 cm, częstotliwość wejściowa 431,625 [MHz], wyjściowa 439,225 [MHz]. Oprócz powyższego oba stanowiska PSP musiały zostać obsadzone dedykowanymi radiotelefonami C4FM Fusion do zapewnienia łączności radiowej, całość była obsługiwana przez Kolegów z małopolskiego SP EmCom-u. Lokalizacja przemiennika była celowo dobrana w taki sposób, ponieważ bezpośrednia łączność pomiędzy Laskową, a KP PSP jest mocno utrudniona z racji na przewyższenia znajdujące się na trasie widoczności radiowej. Oczywiście wszystkie urządzenia wykorzystane w ćwiczeniach, zarówno przemiennik, jak też i oba stanowiska radiowe obsługiwane przez SP EmCom posiadały alternatywne zasilanie akumulatorowe zabezpieczające poprawną pracę całego systemu niezależnie od obecności zasilania sieciowego.

"Jesteśmy zaskoczeni możliwościami oraz tak merytorycznym i fachowym poziomem przygotowania radioklubów, które uczestniczyły w ćwiczeniach zgrywających podmiotów KSRG rLaskowa 2019r1; pod egidą SP EmCom. Dla nas to nowe doświadczenie, i nie ukrywam, iż od dawna się przyglądamy Państwa możliwościom w zakresie bezprzewodowych systemów łączności radiowej, rozważając możliwości ich wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, choćby jako uzupełnienie systemu alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach w zasięgu danego klubu radiowegor"- mówi mł. bryg. Witold Chojnacki z KP PSP Limanowa. "Dla nas to duże doświadczenie, możliwość weryfikacji wielu założeń i planów. W moim przekonaniu, po tym czego dziś doświadczyliśmy, uważam, że zbliża się konieczność zmiany charakterystyki SP EmCom, w kontekście stwierdzenia amatorska sieć łączności kryzysowej na cywilna sieć łączności kryzysowej"- dodaje Chojnacki.

W ćwiczeniach łącznie uczestniczyło 14-tu Kolegów z małopolskiego SP EmCom-u. W lokalizacji przemiennika dyżurowały 2 osoby, na stanowisku sztabowym w Laskowej 7 osób i w Limanowej w KP PSP 5 osób.

Działania powyższe są kolejnym krokiem zmierzającym do zacieśnienia współpracy pomiędzy SP EmCom, a urzędami oraz służbami w szczególności Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną.

Linki do szerszych materiałów prasowych i publikacji:

Publikacje własne Radioklub SP9RNS oraz SP EmCom PZK:
https://radioklub.pl/news.php?readmore=92
https://www.facebook.com/groups/sp.emcom/
https://www.flickr.com/photos/183677031@N05/albums/72157710766038343/with/48704954826/
https://youtu.be/7ASx8dYqcGM

Wykorzystanie materiału zdjęciowego i filmowego w swoich publikacjach tylko
i wyłącznie za zgodą Radioklubu SP9RNS.

Zewnętrzne publikacje prasowe:
https://osp.pl/artykuly/trzy-wypadki-i-awaria-lacznosci-radiowej-to-scenariusz-cwiczen-powiatowych-ksrg-w-laskowej,19072/
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/malopolskie/Limanowa.-Cwiczenia-taktyczno-bojowe-podmiotow-KSRG/idn:57420

Opracował mł. bryg. Witold Chojnacki KP PSP Limanowa, Sławek SQ9JYE Radioklub SP9RNS i Michał SP9XWM Koordynator SP EmCom PZK

Ilustracje dostępne po pobraniu Komunikatu w formacie PDF.

4. 50 Zjazd SPDX klubu przeszedł do historii

Zjazd odbył się w pensjonacie "Ameliówka", znanym nam sprzed lat lecz po modernizacji. Obsługa logistyczno - gastronomiczna Zjazdu była bardzo dobra.
W Zjeździe wzięło udział 56 członków na ogólną liczbę 236 (z opłaconymi na bieżąco składkami) co stanowi 21% ogółu. Zjazd był zjazdem sprawozdawczo - wyborczym.
Po powitaniu gości zjazdu oraz jego uczestników prowadzący Andrzej SP8LBK Prezes SPDXC oddał głos Prezesowi PZK Waldemarowi 3Z6AEF, który omówił współpracę pomiędzy SPDXC i PZK, podziękował kolejnym składom komisji SP DX Contestu oraz wymienił najistotniejsze kwestie, którymi zajmuje się PZK. Prezes wymienił także kolejne punkty obchodów przypadających w 2020 roku jubileuszy 90 lecia PZK i 95 lecia IARU.
Z kolei Prezes SPDXC ogłosił prawomocność Zjazdu i odczytał sprawozdanie z działalności za ostatnie 3 lata, skupiając się na organizacji obchodów 60 lecia SPDXC i organizacji oraz rozliczaniu SP DX Contestu. Kolejnym tematem była nieregularność w opłacaniu składek członkowskich, co stanowi problem np. przy ustalaniu rzeczywistej ilości członków. Skarbnik SPDXC Jerzy SP7CVW przedstawił sprawozdanie finansowe informując, że obecnie sytuacja finansowa SPDXC jest dobra co pozwala na pełną realizację celów statutowych.
Zjazd po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi SPDXC.
Zjazd podjął uchwałę o ograniczeniu ilości członków Zarządu SPDXC do 4.
W tajnych wyborach Zjazd wybrał nowy Zarząd, który po długich dyskusjach ukonstytuował się następująco:
1. Prezes - Marek SP7DQR
2. Wiceprezes - Radosław SQ5ADX
3. Sekretarz Krajowy - Andrzej SP7GAQ
4. Skarbnik - Jerzy SP7CVW

Wybrana na Zjeździe Komisja Rewizyjna SPDXC będzie funkcjonowała
w składzie:
1. Przewodniczący Krzysztof SP6JIU,
2. Zastępca Przewodniczącego Paweł SQ5LTL,
3. Sekretarz - Stanisław SP7CXV.

Po za sprawami sprawozdawczo-wyborczymi podczas zjazdu dyskutowano na temat zgłaszania osiągnieć i zaproponowano składanie oświadczeń dotyczących uczciwości w nawiązywaniu łączności na falach krótkich. Podkreślono, że nieuczciwą jest praca poprzez instalacje "remote" naruszająca przepisy dotyczące radiokomunikacji amatorskiej.
Zjazd podjął nast. uchwały:
- Zjazd postanowił oddzielić listę mężów zaufania od tekstu Regulaminu weryfikacji osiągnięć członków SPDXC.
- Zjazd uchwalił Regulamin weryfikacji osiągnięć członków SPDXC.
- Zjazd zdecydował, że Listę mężów zaufania ustala Zarząd SPDXC.
- Zjazd podjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SPDXC za 2018 rok.
- Zjazd uchwalił składkę członkowską oraz opłatę weryfikacyjną na dotychczasowym poziomie.
Po części formalnej zjazdu Andrzej SP8LBK oraz Radek SP5ADX omówili wyniki SP DX Contestu 2019.
Kolejnym punktem było omówienie wyników i zasad klasyfikacji Intercontestu
w wykonaniu Krzysztofa SP7GIQ.
Zjazd po krótkiej dyskusji postanowił, że potrzebne jest powołanie grupy ds. analizy regulaminu SP DX Contestu.
W drugiej części sobotniego popołudnia uczestnicy zapoznali się z bardzo ciekawą prezentacją o wyprawie krótkofalarskiej na wyspę Robinsona Cruzoe czyli Juan Fernandez w wykonaniu Włodka SP6EQZ.
W niedzielę po śniadaniu naczelny historyk krótkofalarstwa SP Tomek SP5CCC zapoznał zebranych z historią SPDXC, rozwojem DX-ingu oraz z osiągnięciami pierwszych polskich DX-manów. Ta cześć Zjazdu w odczuciu piszącego ta relację należała do najciekawszych.

Zjazd przebiegał w bardzo konstruktywnej przyjaznej atmosferze.

Ilustracje dostępne po pobraniu Komunikatu w formacie PDF

Info i foto Piotr SP2JMR

II. Wydarzenia

5. Dyplom z okazji 140 rocznicy powstania LO im Kazimierza Wielkiego w Kole

Kolski Klub Krótkofalowców wydaje dyplom z okazji 140 lecia Liceum Ogólnokształcącego im Kazimierza Wielkiego w Kole. Aby uzyskać ten dyplom należy w dniach od 1 do 15 października br przeprowadzić w paśmie 80m
3 łączności z członkami klubu SP3PGZ w tym obowiązkowo ze stacją klubową. Logi należy nadsyłać dna adres mailowy sp3aos@gmail.com. Regulamin dyplomu znajduje się na qrz.com.
Janek SP3AOS

III. Sport

6. Wiadomości DX- owe i nie tylko

Została zaktualizowana strona SP DX Contestu 2019 o zwycięzców desek:
https://spdxcontest.pzk.org.pl/2019/awards.php

***************
Sigi DL7DF celebrować będzie swoje 80siąte urodziny pod znakiem TO80SP.
W skład wyprawy na Saint Pierre i Miquelon wchodzą dwaj Nasi koledzy Jan SP3CYY i Leszek SP3DOI.
Stacja będzie qrv od 2 - 14 października 2019 r.
Strona wyprawy http://www.dl7df.com/fp/

***************
Opublikowano wyniki JIDX CW 2018 Contest http://jidx.org/jidx2018cw-dx.html

***************
Opublikowano wyniki IOTA Contest 2019 https://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfresults.pl?Contest=IOTA%20Contest&year=2019

***************
Krótki filmik z MŚ w HST 2019 https://youtu.be/mtV6QKVOkPI

***************
Historia - wyprawa 3Y5X Bouvetoya 1989-1990 r. https://youtu.be/fPz_c5BcTUU
Tnx Marian SP7MOQ

***************
Powstała stacja klubowa DX-World GS5DX https://www.qrz.com/db/GS5DX

***************
DX World biuletyn #318 http://dx-world.net/wp-content/uploads/2019/09/DX_318.pdf

***************
W najbliższy weekend 21-22.09 Scandinavian Activity Contest CW https://www.sactest.net/blog/rules/

***************
Obecnie aktywne stacje na pasmach https://www.ng3k.com/Misc/adxo.html

***************
SP60DXC jest qrv a członkowie SP DX Clubu zainteresowani pracą pod znakiem okolicznościowym proszeni są o kontakt z koordynatorem emisji:
CW Marian SP5CNA
SSB i RTTY Jerzy SP7CVW
FT-8 Andrzej SP8LBK

**************

Info: Adam SQ9S


IV. Technika i oprogramowanie

7. SWS Solar Weather Services

Od kilku lat prenumeruję (SP5ELA) elektroniczny newsletter SWS. Jest on bezpłatny.
SWS (http://www.sws.bom.gov.au / to poważne przedsięwzięcie finansowane przez rząd australijski.
Pod adresem www znajdują się na portalu SWS ciekawe dane. Można też samodzielnie generować prognozy propagacyjne.
Tak się zastanawiam, Australia ma 29 mln ludności i PKB 55 tyś $/osobę. Polska ma 38.4 mln ludności i PKB 16 tyś $. Czy my coś możemy zrobić w zakresie badania Słońca, jonosfery i propagacji fal radiowych. Czy to tylko retoryczne pytanie?


Zasadniczo przyjmowano do badań strumień odbierany na częstotliwości 2.6Ghz. Jak widać na powyższym wykresie sprawa jest bardziej zaawansowana i stacje SWS odbierają rFlux: na: 245MHz, 410MHz, 610MHz, 1415MHz, 2696MHz, 4995MHz, 8800MHz i 15400MHz.

Ilustarcje i wykresy dostępne po pobraniu Komunikatu w formacie PDF

Info: Zygi SP5ELA

V. Prawo i przepisy
V. Silent Key's

_________________________________________________________
Kondolencje

Kol. Zbigniewowi Guzowskiemu SP8AUP prezesowi i założycielowi Jarosławskiego Oddziału Terenowego PZK, prezesowi i założycielowi Międzyzakładowego Klubu Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP8PEF wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci CÓRKI składają: prezydium ZG PZK oraz Redakcja Komunikatów PZK.

Piotr SP2JMR sekretarz PZK
_____________________________________________________________________

SP9ABU S.K.

Andrzej Raszka SP9ABU zmarł 20 lipca 2019 r. po nierównej walce z chorobą. Informacja została podana przez Córkę Andrzeja P.ALICJĘ. Pogrzeb miał miejsce w dniu 22 lipca o godz. 15-tej, w Wilkowicach.
Rodzinie Ś.P. ANDRZEJA SP9ABU - składamy najserdeczniejsze kondolencje w imieniu KLUBU SP9PSB, którego był długoletnim członkiem w okresie bielskim.
Andrzej był świetnym operatorem i preferował pracę emisją CW przy pomocy klucza sztorcowego! Był wzorem do naśladowania jako konstruktor urządzeń radio-nadawczych, telegrafista, operator z zasadami ham-spiritu.
Koleżeńskość Andrzeja przed 60-ciu laty gromadziła młodych adeptów radia i rozbudzała zainteresowania podnoszące umiejętności i prowadziły do egzaminów licencyjnych i "swojego znaku".
W DUECIE z Alfredem SP9ADQ stanowili motor napędzający popularyzację ruchu radioamatorskiego na Podbeskidziu.

Cześć Jego Pamięci!

Informacja została podana przez córkę Andrzeja Alicję Raszka-Micherdzińską

_________________________________________________________________________


Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Alicji Raszka-Micherdzińskiej, mł. bryg. Witoldowi Chojnackiemu z KP PSP Limanowa, Sławkowi SQ9JYE, Michałowi SP9XWM, Adamowi SQ9S, Jankowi SP3AOS, Klubowi SP9RNS,

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się
w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone
w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.


Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,335 Unikalnych wizyt