PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3355 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 08/2019 z dnia 20.02.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców news: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 08/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.

I. Sprawy organizacyjne

1. Ubezpieczenie OC PZK i członków PZK

Zgodnie z uchwałą budżetową PZK na rok 2019, przyjętą na posiedzeniu Zarządu Głównego PZK 1 grudnia 2018 roku, zostały podpisane umowy ubezpieczenia PZK i członków/członkiń PZK na rok 2019. Ubezpieczenie obowiązuje od 2 lutego br.
W ramach programu ubezpieczenia dla PZK, Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" Sp. z o.o. zwróciło się o przedstawienie oferty ubezpieczenia do sześciu firm. Wybrane zostały najkorzystniejsze oferty z przedstawionych.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1. Zakres umowy.
1.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
2. Zakres terytorialny.
2.1. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terenie Polski.
3. Okres ubezpieczenia.
3.1. 01.02.2019 r. - 31.01.2020 r.
4. Przedmiot ubezpieczenia.
4.1. W odniesieniu do ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym z tytułu posiadania i użytkowania urządzeń krótkofalarskich.
5. Suma ubezpieczenia.
5.1. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej: 15000/osobę i 300000 na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
6. Składka: opłacona przez Polski Związek Krótkofalowców.
7. Ubezpieczyciel: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..
8. Zakres terytorialny.
8.1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terenie Polski.
9. Ubezpieczyciel: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..

Dokumenty ubezpieczeniowe znajdują się jak zawsze w prawym panelu portalu pod banerem "Ubezpieczenie". Razem opublikowane są dwa pliki:

1. Dokument polisy OC dla członków/członkiń Polskiego Związku Krótkofalowców (ubezpieczyciel: Uniqua)

2. Dokument polisy OC dla Polskiego Związku Krótkofalowców (ubezpieczyciel: Gothaer)
Data publikacji dokumentów: 20.02.2019 r.

Opublikował: Zygmunt Szumski SP5ELA, Administrator portalu PZK

2. Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OT04

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 16 lutego 2019 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Bydgoskiego OT PZK. Frekwencja dopisała ponieważ na 124 członków OT w zebraniu wzięło udział ponad 50 członków i sympatyków Bydgoskiego OT PZK. Zebranie bardzo sprawnie prowadził Piotr SP2LQP sekretarz OT 04.
Zarząd OT przedstawił sprawozdanie z działalności OT za lata 2016-2017, a OKR wyniki kontroli. Ze swą działalnością zapoznały zebranych także kluby działające w ramach OT04.
Sprawozdania te wykazały dość dużą aktywność poszczególnych środowisk klubowych. Do najaktywniejszych zaliczyć można SP2PBY- m.in. działalność szkoleniowa w Zespole Szkół im Louisa Braila, organizacja akcji upamiętniających naszych Kolegów Bolka SP2ESH, Ryszarda SP2IW, SP2KPD - liczne znaczące osiągnięcia sportowe zarówno w zawodach krajowych jak i zagranicznych, SP2PBM - 4 miejsce w akcji dyplomowej "100 lat Niepodległej" i wiele innych aktywności okolicznościowych, SP2ZAO -aktywna działalność społeczna na polu wymiany doświadczeń oraz integracji.
W drugiej części zebrania wręczono nagrody i dyplomy za osiągnięcia sportowe.
Zebranie trwało 3,5 godziny i odbyło się w koleżeńskiej atmosferze.

Info. Piotr SP2JMR

II. Wydarzenia

3. Skrócony spis treści Świata Radio 3/2019

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Testy TH-D74A/E, Ranking transceiverów HF
PREZENTACJA: System Rack Board (2) - ZMC, Zasilacze impulsowe, Baofeng DM-1702
ŁĄCZNOŚĆ: Edukacja poza klasą - ARISS, Oliwia i jej kuzynki
Świat KF/UKF: Podróże K1CC
WYWIAD: Zapraszam do zawodów SPYL
HOBBY: Prosty termostat cyfrowy, Interfejs SQ7OVV/M0IOF, Miernik antenowy SQ7JHM
DIGEST: Konstrukcje antenowe HF
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

4. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 3/2019

Posiedzenie prezydium 18.01.19
XXIV NKZD fotoreportaż
Prefixy w USA
Silent Key's

III. Sport

IV. Technika i oprogramowanie

V. Silent Key's
__________________________________________________________________
NI5DX sk.

w dniu 12.02.2019 r. po czteroletniej walce z rakiem odszedł do krainy wiecznych DX-ów jeden z bardzo znanych krótkofalowców i qsl managerów Buzz NI5DX.
Jego obowiązki qsl managera przejął Dan N4GNR.

(źródło qrz.com)

73 Adam SQ9S
____________________________________________________________________________
SQ6SZ s.k.

W dniu 10 lutego 2019 roku o godzinie 6-tej rano zmarł w wieku 74 lat nasz Kolega Lucjan Kolański SQ6SZ z Opola.
Lucjan najpierw pracował pod znakiem SP6JZB, a potem SQ6SZ i przez kilkanaście lat był członkiem SPDX Klubu. Większość łączności przeprowadził emisją SSB,
a przez ostatnie kilkanaście lat pracował również na RTTY i PSK. Wytrwała praca na pasmach dała znakomite rezultaty ze stanem 346/338 podmiotów w mixed
i 342/334 podmiotów na fonii w programie DXCC. Należy zaznaczyć, że zdobył tytuł Honor Roll na fonii 27.06.2008 roku jako pierwszy w województwie opolskim.

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb odbył się we wtorek 19 lutego 2019 roku

Leszek SP6CIK
___________________________________________________________________________
SP6AKZ s.k.

Kolega Adam Weryński (1928 r11; 2019) zmarł w dniu 17 stycznia w 2019 r. w wieku 91 lat.
Do PZK (ZOW PZK Opole) wstąpił w październiku 1960 roku i otrzymał znak nasłuchowy SP6-9002. Był wieloletnim i jednym z najstarszych członków PZK na Opolszczyźnie. W 2017 roku z okazji jubileuszu 60 lecia PZK Opole otrzymał specjalne podziękowanie (deskę ) za długoletnią pracę w eterze i przynależność do Polskiego Związku Krótkofalowców.
W roku 1995 na wniosek klubu SP6PAZ oraz ZOW PZK Opole został odznaczony Odznaką Honorową PZK nr 420.
Został pochowany na cmentarzu w Głogówku.

73, Krzysztof Bieniewski
SP6DVP-3Z6V
____________________________________________________________________________
Wspomnienie o Adamie Weryńskim SP6AKZ z Nysy 1928 - 2019

Kolega Adam Weryński SP6AKZ urodził się 19 marca 1928 roku na kresach wschodnich w miejscowości Samborze. Po repatriacji w 1946 przeprowadził się wraz z rodziną do Mielca w którym ukończył Gimnazjum oraz Liceum Przyrodnicze. W czerwcu 1948 roku osiedla się w Otmuchowie. Od 1 stycznia 1949 roku rozpoczyna pracę w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Górnośląskiego - Podokręg Nysa. W roku 1957 ukończył Zaoczne Technikum Ministerstwa Energetyki w Warszawie a po jego ukończeniu rozpoczął studia na wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Opolu, którą ukończył w 1964 roku. W miesiącu październiku 1960 roku wstępuje do Polskiego Związku Krótkofalowców za pośrednictwem ZOW PZK Opole i zostaje członkiem Opolskiego Klubu Krótkofalowców SP6KAZ w Opolu przy Technikum Materiałów Wiążących na ul. Struga 16a. Po otrzymaniu znaku nasłuchowego SP6-9002 rozpoczyna działalność nasłuchową przeprowadzając wiele ciekawych na owe czasy nasłuchów głównie na sprzęcie - odbiornikach demobilowych. W dniu 30 października Adam Weryński zdaje egzamin na Świadectwo Uzdolnienia przed Komisją Egzaminacyjną ZOW PZK Opole. 12 grudnia 1960 roku składa wniosek do Ministerstwa Łączności o uzyskanie zezwolenia na posiadanie i użytkowanie urządzeń nadawczych. Swoje pierwsze zezwolenie otrzymuje 30 maja 1961 roku o numerze 738 kategorii czwartej o mocy 15 watów. W dniu 9 września 1962 roku składa kolejny egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy ZOW PZK Opole na uzyskanie zezwolenia trzeciej kategorii. Cały swój wolny czas poświęca na pracę w eterze głównie na UKF-ie w paśmie 2 metrowym. Bardzo często wyjeżdża ze swoim sprzętem, którego był konstruktorem i wykonawcą na górki, głównie na Biskupią Kopę oraz pobliskie w tym rejonie mniejsze wzniesienia. Chyba nie ma górki skąd by Adam SP6AKZ nie pracował. Dziesiątki razy uczestniczył w różnego rodzaju zawodach krajowych oraz międzynarodowych, pracując z pod znaku SP6AKZ/6. Swoją pasją krótkofalarską zaraził również swojego brata Jerzego Weryńskiego SP6BFM z Głogówka (sk). Oprócz pracy na UKF można go było usłyszeć również na pasmach KF głównie na 40m emisją CW. Wykonywał wiele udanych konstrukcji na których pracował. Wykonał też nadajnik kwarcowy na kanał 2 metrowy AM dla naszego klubu SP6PAZ. Był również członkiem Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ w latach 1967 do 1973 działającego wówczas przy Wojewódzkim Domu Kultury w Opolu. Całe swoje zawodowe życie przepracował w energetyce w Nysie. Po przejściu na zasłużoną emeryturę bardzo często jechał swoim samochodem na górki i pracował na UKF i KF. W ostatnich swoich piętnastu latach działalności krótkofalarskiej napotykał na różnego rodzaju przeszkody stawiane mu przez Wspólnotę Mieszkaniową (a głównie zarząd wspólnoty). Dzięki wsparciu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców zwłaszcza Piotra SP2JMR dwie sprawy wygrał w sądach w Nysie i Opolu, jednak wspólnota nie odpuszczała i co rusz wymyślała coś innego. W roku 1995 na wniosek klubu SP6PAZ oraz ZOW PZK Opole Kolega Adam został wyróżniony Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców o numerze 420. Natomiast z okazji 60 Lecia PZK Opole w dniu 1 września 2017 roku został wyróżniony grawertonem za długoletnią działalność radioamatorską oraz długoletnią przynależność do Polskiego Związku Krótkofalowców. Zmarł w wieku 91 lat w dniu 17 stycznia 2019 roku jako najstarszy krótkofalowiec z naszego województwa i oddziału PZK.
Został pochowany na cmentarzu w Głogówku. O śmierci Kolegi Adama SP6AKZ dowiedzieliśmy się dopiero w dniu 16 lutego 2019 od rodziny zmarłego.

Cześć Jego pamięci!

OT-11 PZK Opole Klub SP6PAZ Opole 17 luty 2019 Krzysztof SP6DVP
________________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Krzysztofowi SP6DVP, Leszkowi SP6CIK, Adamowi SQ9S, Andrzejowi SP5AHT.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,434,765 Unikalnych wizyt