PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 04/2019 z dnia 23.01.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców news: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 04/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.

I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

W dniu 18.01.2019 r. w godzinach 18:00- 00:00 w hotelu "Dedek Park" w Warszawie przy ul. Zielenieckiej miało miejsce posiedzenie Prezydium ZG PZK.
Na posiedzeniu byli obecni wszyscy członkowie Prezydium ZG PZK: 3Z6AEF, SP2JMR, SP2JLR, SP5LS, SP9HQJ oraz jako goście obecni byli administrator IT PZK SP5ELA i Koordynator ds sportu SP9NJ. W czasie posiedzenia korzystając z obecności wszystkich członków Prezydium załatwiano sprawy bieżące PZK oraz przygotowywano dokumenty na NKZD PZK.

Zdjęcie - SP5ELA: od lewej SP2JLR, SP9NJ, SP2JMR, SP9HQJ, 3Z6AEF.
Prezes poinformował, że porządek obrad zaproponowany przez GKR wg opinii prawnej jest w niektórych punktach niezgodny ze Statutem PZK i przedstawił opinię sporządzoną przez kancelarię adwokacką.

Ponadto prezydium zajęło się sprawami osobowymi:
- Odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie przegłosowano powołanie Bartosza Santorowskiego SQ6ILS - jako koordynatora ds. młodzieży PZK.
- Prezydium uchwaliło, że Redaktorem Naczelnym "Krótkofalowca Polskiego" zostaje Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Dotychczasowy p.o. Redaktora Naczelnego KP Piotr Skrzypczak SP2JMR przygotuje wspólnie z nowym Redaktorem Naczelnym nr 3/2019 KP.
W kwestiach sportowych prezydium zaakceptowało projekt zorganizowania akcji dyplomowej z ok 50 rocznicy lądowania na księżycu, zgłoszony przez Grzegorza SP9NJ.
- Ponadto dyskutowano na temat spraw informatycznych w PZK. Poruszano różne kwestie podnoszone przez administratora systemów informatycznych PZK Zygmunta SP5ELA.
Posiedzenie minęło w konstruktywnej atmosferze, a obrady zakończono o godz. 00.00.

Info: SP5ELA & SP2JMR

2. Po XXIV NKZD

ATTN: Członkinie i członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców

Koleżanki i Koledzy,

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZK, zwołany przez Zarząd Główny PZK na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, odbył się 19 stycznia br. w Warszawie.

Zgodnie z wnioskiem i porządkiem obrad przedstawionym przez wnioskodawcę, Zjazd miał rozpatrzeć trzy sprawy:
- skrócenie kadencji i wybór nowych władz PZK,
- skrócenie kadencji i wybory GKR PZK,
- powołanie Komisji Statutowej.
W uzasadnieniu wniosku o zwołanie zjazdu podano nadzwyczajne okoliczności: utratę zaufania GKR PZK do Skarbnika PZK oraz brak reakcji Prezydium ZG PZK i jego działania uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie PZK.

Głosowanie w trybie elektronicznym Zarządu Głównego PZK uchwały zwołującej NKZD odbyło się w sierpniu 2018 r. przynosząc wynik negatywny (większość opowiedziała się za niezwoływaniem zjazdu nadzwyczajnego). Wobec protestu GKR PZK oraz skargi do Organu Nadzoru, Prezydium ZG PZK przygotowało kolejny projekt uchwały zwołującej NKZD. Mimo zastrzeżeń odnośnie zgodności porządku obrad ze Statutem PZK, uchwała o zwołaniu NKZD została tym razem podjęta pozytywnie, na posiedzeniu Zarządu Głównego PZK 1 grudnia 2018 r.

Poza sprawami proceduralnymi (wybór przewodniczącego i prezydium zjazdu, wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków, przyjęcie regulaminu i porządku obrad), Zjazd merytorycznie głosował wnioski formalne oraz jedną uchwałę:
- wniosek przewodniczącego GKR PZK o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego skrócenia kadencji GKR PZK (wniosek przegłosowany pozytywnie),
- wniosek delegata OT-04 o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego skrócenia kadencji władz PZK, jako niezgodnego ze Statutem PZK (wniosek przegłosowany pozytywnie),
- uchwała zobowiązująca Prezydium ZG PZK do podjęcia działań mających na celu wskazanie błędów w Statucie PZK przez wybraną kancelarie prawną. Przygotowane zmiany mają być procedowane na następnym zjeździe sprawozdawczo-wyborczym PZK (uchwała podjęta pozytywnie).

Pełny protokół obrad NKZD PZK z dnia 19.01.2019 r. w Warszawie jest obecnie opracowywany w konfrontacji z nagraniami obrad i będzie dostępny w ciągu kilku dni wraz ze wszystkimi materiałami pozjazdowymi. Część materiałów np. tekst dokumentów odczytanych podczas godzinnego wystąpienia przewodniczącego GKR PZK oraz odpowiedź Prezesa PZK na zarzuty zawarte w sprawozdaniu, udzielona w odpowiedzi na skargę do Organu Nadzoru, są od kilku miesięcy dostępne na portalu PZK w dziale Download.

Czy cele Zjazdu zostały zatem wypełnione i dlaczego tak/nie? Na to pytanie powinien odpowiedzieć wnioskodawca o zwołanie NKZD, czyli Główna Komisja Rewizyjna...

Moim zdaniem Zjazd nie rozwiązał podstawowej, formalnie istotnej z punktu widzenia działania Związku sprawy: przywrócenia pełnej funkcjonalności organu wewnętrznej kontroli stowarzyszenia.

W świetle zapisów Regulaminu GKR PZK, obecny dwuosobowy skład (przy początkowym pięcioosobowym + dwóch zastępców) nie jest w stanie skutecznie podejmować uchwał, co jest rzeczywiście faktycznym ograniczeniem. Nie umniejsza to co prawda możliwości sprawowania czynności kontrolnych GKR wobec organów i jednostek organizacyjnych PZK (prezydium ZG, oddziały terenowe, kluby) - pod tym względem nawet jednoosobowy skład może skutecznie działać - ale nie umożliwia podjęcia uchwały np. z wnioskami o udzielenie/nieudzielenie absolutorium, uchwały opiniującej budżet/bilans itd.

Niestety, najprostsze rozwiązanie tego problemu polegające na rezygnacji dwóch członków GKR, ich ponowne kandydowanie wraz z innymi kandydatami i wybór pięcioosobowego składu (plus dwóch zastępców) nie zostało podczas NKZD zastosowane.

Czy zatem będzie konieczne zwołanie kolejnego nadzwyczajnego zjazdu? A może da się to naprawić w inny sposób? Dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć na te pytania, ale zapewniam że rozważane są różne rozwiązania i wybierane te, które skutecznie przywrócą normalne działanie Związku.

73! Waldemar Sznajder, 3Z6AEF Prezes PZK

3. Portal - Egzamin / Testy na świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia kursów krótkofalarskich w Dolnośląskim Oddziale Terenowym PZK opracowano narzędzie do pomocy kandydatom na krótkofalowców. Aplikacja internetowa pozwala na przyśpieszenie procesu nauki w zakresie pytań testowych obowiązujących na egzaminach w UKE oraz pozwala w wygodny sposób wybrać sobie znak o który będziemy wnioskować do urzędu bazując na historycznych danych o wydanych znakach.

W przeciwieństwie do dostępnych już rozwiązań aplikacja działa dobrze na urządzeniach o różnych rozmiarach ekranu - także na telefonach co powoduje możliwość nauki w dowolnym miejscu bez konieczności włączania komputera.

Autorem aplikacji jest Dominik Dzienia SP6DLV - absolwent jednej z edycji Kursu Krótkofalarskiego we Wrocławiu.

Portal działa pod adresem www: egzamin.pzk.org.pl
Nie jest jeszcze idealnie dopracowany, ale jest całkowicie funkcjonalny.

Zapraszamy do testowania oraz przesyłania swoich uwag na adres ot01 (at) pzk.org.pl

Info: SQ6NEJ Kuba


4. Sekretariat PZK nieczynny 24-27. 01.2019

Informuję, że w dniach 24 -27 stycznia br. Sekretariat ZG PZK będzie nieczynny.
W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie: 602-248-182 lub
784-479-407.

Piotr SP2JMR

II. Wydarzenia

5. Tama 2019

Już chyba stało się tradycją, że w okolicach święta Bożego Ciała na terenie jazu (prywatny teren Zbyszka SP3BTT) na Pilawie odbywa się spotkanie koleżanek
i kolegów zainteresowanych APRS i łącznościami cyfrowymi. Nie inaczej i w tym roku. Zbyszek SP3BTT zaprasza i udzieli gościny w dniach 20r30;23 czerwca 2019 roku (sobota dzień główny spotkania).

Na szczegółowy program jest jeszcze za wcześnie, ale już mogę zdradzić, że w tym roku będziemy sami walczyć z kuchnią polową (część gastronomiczna) oraz próbować odbierać i nadawać via satelita Esr17;hail 2 (część warsztatowo/techniczna).

Esr17;hail 2 na stronie AMSAT-UK

Do zobaczenia, Robert SP6VWX

Info: Czesław SP3EOL

6. Informacja RBI

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego Telewizji Internetowej Krótkofalowców przedstawia fotoreportaż z XXIV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbył się w Warszawie w dniu 19 grudnia 2019 r.
Zdjęcia zostały wykonane w momencie realizacji reportażu filmowego na ten temat. Reportaż filmowy i zapis dźwiękowy XXIV NKZD
Znajdują się pod poniższymi linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=PPkgaWv6Qro&t=316s

Jerzy SP5BLD Redaktor Naczelny RBI

III. Sport

7. IX edycja Konkursu Generalskiego

Szkolny Klub Krótkofalowców im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego SP3PGR działający przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Poznaniu jest pomysłodawcą
i głównym organizatorem kolejnej, już dziewiątej edycji Konkursu Generalskiego, mającego na celu uczczenie pamięci patrona klubu, oficera Armii Wielkopolskiej
i Wojska Polskiego II RP, w ramach obchodów setnej rocznicy otrzymania przez niego nominacji generalskiej. Młodzi krótkofalowcy tradycyjnie słyszani są w eterze pod okolicznościowym znakiem SN0GKR. Oprócz trwającej w okresie od 21 stycznia do 10 lutego 2019 roku rywalizacji o miano zwycięzcy i nagród w jednej z sześciu grup klasyfikacyjnych, każdy z uczestników może również ubiegać się, w zależności od ilości zdobytych punktów o okolicznościowy dyplom w wersji elektronicznej.
W imieniu organizatorów zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konkursie, szczególnie nadawców z 10 powiatów: miasta Poznania, poznańskiego, kościańskiego, raciborskiego, głubczyckiego, nyskiego, prudnickiego, bolesławieckiego, lwóweckiego oraz oławskiego, związanych z życiorysem patrona konkursu. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie QRZ.COM pod znakiem SP3PGR lub SN0GKR.

Info: Jacek SQ3OPM


IV. Technika i oprogramowanie

V. Silent Key"s
______________________________________________________________________
SP6EVX s.k.

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 14 stycznia zmarł Emil Bester - SP6EVX.
Założyciel i członek Klubu PZK w Bogatyni SP6PCM, członek SPDX Clubu,
doskonały telegrafista, wychowawca wielu pokoleń krótkofalowców na Ziemi
Łużyckiej.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 17.01.2019 w Żołyni na Podkarpaciu.

Cześć Jego Pamięci!

Ryszard SP6GPJ
___________________________________________________________
SP6JU s.k.

W dniu 21 stycznia 2019 w godzinach wieczornych w wieku 82 lat zmarł Kolega Andrzej KOMUSZYŃSKI SP6JU z Opola.
Jeden z najstarszych członków OT-11 PZK Opole oraz Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ jak i również klubu SP6PSP. Śp. Andrzej był znakomitym telegrafistą.
Małżonka Andrzeja poinformowała, że pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek 25 stycznia 2019, wystawienie zwłok - msza pogrzebowa w "Starej Kaplicy" cmentarza komunalnego na Półwsi o godzinie 09:00. Wyprowadzenie zwłok - godzina 10:00.

Cześć Jego pamięci!

Krzysztof SP6DVP i Andrzej SP6CC

8. Minęło 62 lata w eterze Andrzeja Komuszyńskiego SP6JU z Opola, członka Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ (OT11 PZK)

Andrzej SP6JU s.k. Przedstawiamy sylwetkę jednego z krótkofalowców członka klubu SP6PAZ - -Andrzeja KOMUSZYŃSKIEGO SP6JU.

Andrzej SP6JU swoją działalność radioamatorską rozpoczął w roku 1948. Jako 12 letni chłopak robił już odbiorniki kryształkowe a później budował na lampach (KC, RENS, RV12, P2000, 2K2M). Był pierwszym nadawcą w Opolu nadającym na KF i UKF. Jego pierwszym klubem był klub SP6KAZ i SP6KBR działające przy Lidze Przyjaciół Żołnierza w Opolu.
Jako bardzo młody chłopak zainteresował się łącznością radiową a w szczególności pracą na telegrafii. W bardzo krótkim czasie opanował tajniki nadawania i odbioru alfabetu Morsa. Był jednym z kilku wytrawnych operatorów radiostacji klubowej SP6KBR. Wiele godzin spędzał przy demobilowym odbiorniku, na którym przeprowadzał wiele ciekawych nasłuchów na pasmach amatorskich. Posiada w swoich zbiorach ciekawe na owe czasy karty QSL z różnych zakątków globu.
Przez kilka lat posługiwał się swoim znakiem nasłuchowym SWL SP6-516. Pierwsze zezwolenie otrzymał w 1956 roku. Od tego czasu rozpoczyna się aktywna praca Andrzeja na pasmach amatorskich KF oraz UKF. Po ukończeniu szkoły średniej powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jako w pełni wykwalifikowany łącznościowiec zostaje dowódcą radiostacji w batalionie łączności w Opolu. Po odbyciu służby wojskowej był jednym z kilku współorganizatorów Odrzańskiego Klubu Krótkofalowców SP6PJQ. Prawie cała praca zawodowa była związana z profesjonalnymi systemami łączności. Posiada duży zasób wiedzy technicznej z dziedziny łączności oraz krótkofalarstwa. Po reorganizacji administracyjnej kraju w roku 1975 przenosi się do nowopowstałego województwa skierniewickiego. Rozpoczyna pracę zawodową w Skierniewicach. Nawiązuje kontakt z tamtejszymi krótkofalowcami wspomagając ich sprzętem demobilowym UKF. Praca w Skierniewicach zmusza Andrzeja do zawieszenia swojej działalności nadawczej pod znakiem SP6JU. W czasie urlopu często odwiedza Opole - zawsze żywo interesuje się sprawami krótkofalarskimi na naszym terenie. Przez kilkanaście lat był członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej przy ZOW PZK w Opolu . Był też wykładowcą na kursach krótkofalarskich organizowanych przez ZW LOK oraz ZOW PZK w Opolu. W 1986 roku powraca do Opola natychmiast reaktywując swoją działalność w klubie SP6PAZ.
Andrzej SP6JU był głównym inicjatorem poszukiwania lokalu dla potrzeb klubu SP6PAZ. Jego poczynania zostały uwieńczone sukcesem. W dniu 30 grudnia 2005 klub otrzymał upragniony lokal do kontynuowania po blisko sześcioletniej przerwie swojej działalności. Potrafił zmobilizować do pracy społecznej pozostałych członków klubu. Wiele godzin poświęcił wraz z innymi kolegami przy adaptacji nowych pomieszczeń. W wolnych chwilach pojawiał się na pasmach amatorskich, głównie na KF pracując swoją ulubioną emisją telegrafią.
Przekazał wiele materiałów archiwalnych z początków krótkofalarstwa na Opolszczyźnie. Zostaną one wykorzystane na klubowej stronie internetowej www.sp6paz.opole.pl. Jego zaangażowanie w pracach na rzecz klubu SP6PAZ zasługuje na uznanie. W ostatnich latach śp. Andrzej udzielał się także w klubie SP6PSP.
Za swoją aktywność i zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa śp. Andrzej SP6JIU został odznaczony Odznaką Honorową PZK nr 677 w 2007 r.

Pogrzeb śp. Andrzeja odbędzie się w dniu 25.01.2019 (piątek) na cmentarzu komunalnym na Półwsi, Stara Kaplica o godz. 9.00, wystawienie zwłok i msza o godz. 10:00 wyprowadzenie zwłok i pogrzeb.

Info: Krzysztof Bieniewski SP6DVP
_______________________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Waldemarowi 3Z6AEF, Krzysztofowi SP6DVP, Jurkowi SP5BLD, Robertowi SP6VWX, Kubie SQ6NEJ, Czesławowi SP3EOL, Ryszardowi SP6CC.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,426 Unikalnych wizyt