PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 9
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 48/2018 z dnia 05.12.2018
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców news: ikona_pdf.gif
NR 48/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.

Poniżej informacje z ostatniego tygodnia.

I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie Zarządu Głównego PZK - 01.12.2018, Łódź

Zgodnie z uchwałą prezydium ZG PZK z dnia 15 Września 2018 r w dniu 1 grudnia br. w Domu Kultury Zarzewie w Łodzi przy ul. Leopolda Tyrmanda 4 obyło się drugie w tym roku Posiedzenie ZG PZK. W posiedzeniu uczestniczyło 27 na ogólną liczbę 38 członków ZG PZK, czyli frekwencja wyniosła 71%.
Posiedzenie było dobrze zorganizowane przez członków Łódzkiego OT PZK, a w szczególności za sprawą Jurka SP7CBG oraz Zbyszka SP7MTU, którym składam w imieniu wszystkich uczestników serdeczne podziękowania. Specjalne podziękowania składam Panu Bogusławowi Hubertowi Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzewie w Łodzi za nieodpłatne udostępnienie DK "Zarzewie".

Uroczystym akcentem było odznaczenie Złotymi Odznakami Honorowymi PZK oraz Odznakami Honorowymi PZK przyznanymi przez ZG PZK w dniu 16.06.2018 r. Odznaczeni zostali: Kol. Kol. Krzysztof Soboń SP7GIQ ZOH, Wiesław Strengel SP7AAK ZOH, Jerzy Turbiński SP7NJT ZOH, Czesław Miszczak SP7CKG OH oraz Mirosław Młodzik SP7NHS OH. Odznaczenia dokonał Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF.

Podczas posiedzenia Zarząd Główny PZK podjął następujące uchwały:

1. O przyjęciu protokołu posiedzenia ZG PZK z dnia 16 czerwca 2018 roku.

2. O przyjęciu budżetu PZK na rok 2019, zamykającego się kwotą przychodów 932.000,00 zł oraz wydatków w kwocie 695.013,00 zł.

3. O akceptacji działalności Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców w okresie od maja 2016 roku do grudnia 2018 roku.

4. O zwołaniu na 19 stycznia 2019 r. w Warszawie, ul. Podskarbińska 2, Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców. Proponowany porządek obrad wg wniosku GKR z dnia 14 lipca 2018 r.

5. O odznaczeniu Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców Kolegów:
SP9FTJ Romualda Dudy OT-31 OH nr 1042
SP9GFI Kazimierza Malczyka OT-31 OH nr 1043
SP9RCL Piotra Górzańskiego OT-31 OH nr 1044
SP9RTZ Mariana Błaszczyka OT-31 OH nr 1045
SP9TPB Stanisława Mokrego OT-31 OH nr 1046
SP9WZJ Leszka Wieczorka OT-31 OH nr 1047

6. O odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
kol. Krzysztofa Patkowskiego SP5KP z wniosku OT 20 ZOH PZK nr 130.

7. O odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
"Związku Harcerstwa Polskiego" z wniosku OT20 ZOH PZK nr 131.

Podczas posiedzenia miała miejsce merytoryczna dyskusja na wszelkie tematy związane z funkcjonowaniem PZK. W szczególności Zarząd Główny bardzo szczegółowo przeanalizował wszystkie pozycje budżetu PZK na 2019 rok. Uchwalanie budżetu odbyło się z wykorzystaniem ekranu oraz rzutnika tak, aby wszyscy byli w pełni świadomi nad którymi pozycjami głosują.

Istotną kwestią było zwołanie XXIV NKZD. Uchwałę podjęto w oparciu o § 14 ust. 9 Statutu PZK w związku z wnioskiem Głównej Komisji Rewizyjnej z 30 czerwca 2018 oraz uchwałą z dnia 18 sierpnia br.

Posiedzenie prowadził Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF udzielając wyczerpujących wyjaśnień na zadawane przez członków ZG PZK pytania.

Posiedzenie trwało ponad 6 godzin.

Info. Piotr SP2JMR

W wersji PDF widoczne fotografie autorstwa Stanisława SQ2EEQ.

2. Walne Zebranie Olsztyńskiego OT PZK (OT21)

Uprzejmie zawiadamiam o: terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Olsztyńskiego Oddziału PZK.
Termin zebrania: 15 Grudzień 2018r. o godzinie 10:30 I termin.
W przypadku niedostatecznej frekwencji zebranie w II terminie
rozpocznie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:00.
Miejsce Zebrania: Sala Konferencyjna na parterze Zespołu Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olsztynie ul. Bałtycka 37A. Pełny porządek obrad znajduje się na stronie Olsztyńskiego OT PZK. http://ot21.pzk.org.pl/

Info. Andrzej SP4KA prezes OT21

3. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Jarosławskiego OT PZK

Zarząd Oddziału Terenowego nr 35 Polskiego Związku Krótkofalowców w Jarosławiu na zebraniu w dniu 28.XI. 2018 r. podjął uchwałę o zwołaniu zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego naszego oddziału.
Zebranie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r.( środa) o godz. 17.00
w pierwszym terminie lub o godz. 17.15 w terminie drugim w świetlicy Domu Harcerza ul. Sienkiewicza 11 I piętro.
Udział w Zebraniu Sprawozdawczo wyborczym jest statutowym obowiązkiem każdego Członka Oddziału. Prosimy o niezawodne wzięcie udziału w zebraniu.
W zebraniu mogą wziąć udział także pozostali krótkofalowcy oraz sympatycy krótkofalarstwa.

Info. Zbyszek SP8AUP

4. Walne Zebranie Krakowskiego OT PZK - OT12

Szanowni Koledzy,

w imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału Terenowego nr 12 Polskiego Związku Krótkofalowców uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2018 roku
odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków OT-12 PZK. Zebranie będzie mieć miejsce w Czerwonoprądnickim Domu Kultury Spółdzielni
Mieszkaniowej Prądnik Czerwony, przy ul. Dobrego Pasterza 100 w Krakowie. Pierwszy termin na organizację zebrania zostaje ogłoszony na godz. 12:00, natomiast w przypadku braku quorum, ogłoszony zostaje drugi termin na godz. 12:30. Szczegółowy plan obrad znajduje się na stronie internetowej OT12.
Po zakończeniu części oficjalnej odbędzie się spotkanie opłatkowo - świąteczne Członków OT-12 oraz wszystkich zaproszonych Gości.

Vy 73, Michał Wilczyński SP9XWM
V-ce Prezes Zarządu Oddziału Terenowego OT-12 PZK

II. Wydarzenia

III. Sport

5. Koniec akcji dyplomowej "100 lat Niepodległej"

Zakończyła się akcja dyplomowa "100 lat Niepodległej" koordynowana przez Huberta SP9MDY przy ogromnej współpracy Grzegorza "Spike'a" SP9NJ.
Razem przeprowadzono 127442 QSO's wg statystyk ze strony logSP.
W mojej ocenie akcja była wzorowo zorganizowana, a aktywność większości stacji dających punkty do dyplomu "100 lat Niepodległej" godna najwyższego uznania.
Teraz czas na karty QSL i oficjalne podsumowanie przez koordynatora.

Info. Piotr SP2JMR operator odpowiedzialny stacji SP100I (SP0PZK)

IV. Silent Key's

_________________________________________________________________________
SP9CUX s.k.

Z wielkim żalem zawiadamiamy nasze Koleżanki i Kolegów, że w dniu 29.11.2018 r. odszedł od nas nasz Kolega Stefan Bykowski SP9CUX.
Msza żałobna została odprawiona w dniu 1 grudnia 2018 r. w parafii Miłosierdzia Bożego.
Cześć Jego pamięci!

Bożena SP9MAT prezes MSK OT10 PZK
______________________________________________________________
__________________________________________________________

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Bożenie SP9MAT, Michałowi SP9XWM, Andrzejowi SP4KA, Zbyszkowi SP8AUP.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp3slu@wp.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcję "Krótkofalowca Polskiego".
Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,634,601 Unikalnych wizyt