PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

KS-21. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 25.05.2016
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZK
news: pzk_new.jpg
 
KOMUNIKAT NR 21/2016 z dnia 25.05.2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym komunikacie. A oto najnowsze informacje:

1. XXII Zjazd PZK wybrał nowe władze PZK.

W dniach 21-22 maja br. odbył się w Burzeninie XXII Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Zjazd dokonał wyboru 5 członków Prezydium Zarządu Głównego PZK i ich 2 zastępców, na kolejną kadencję. Prezydium ZG PZK na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowało się w składzie:

1. Waldemar Sznajder, 3Z6AEF - Prezes PZK
2. Tadeusz Pamięta, SP9HQJ – Wiceprezes PZK
3. Jan Dąbrowski, SP2JLR – Wiceprezes PZK
4. Piotr Skrzypczak, SP2JMR – Sekretarz PZK
5. Marek Suwalski, SP5LS – Skarbnik PZK

Zastępcami członków Prezydium ZG PZK zostali:
1. Roman Bal SP9MRN
2. Jerzy Gomoliszewski SP3SLU

XXII KZD PZK wybrał również członków Głównej Komisji Rewizyjnej PZK, która będzie pracowała w składzie:
1. Jerzy Najda, HF1D – Przewodniczący GKR PZK
2. Jerzy Jakubowski, SP7CBG – Wiceprzewodniczący GKR PZK
3. Leszek Przybylak, SP6CIK – Sekretarz GKR PZK
4. Jan Ćwikła, SP2X – Członek GKR PZK
5. Marek Sikora, SQ8MXS – Członek GKR PZK

Zastępcami członków GKR PZK zostali:
1. Marek Ruszczak, SP5UAR
2. Grzegorz Rendchen, SP9NJ

Dokładny przebieg Zjazdu przedstawiony jest w protokole, który będzie opublikowany na Portalu PZK. Obrady Zjazdu rozpoczęły się o godz. 10:00 w sobotę i trwały do północy, z kilkoma krótkimi przerwami (proceduralnymi i na posiłki). Dużo czasu zajęły sprawy proceduralne, min. ustalenie porządku i regulaminu obrad. Po wystąpieniach Prezesa PZK oraz Przewodniczącego GKR wywiązała się dyskusja, której przebieg był czasami burzliwy. Ostatecznie Zjazd przyjął sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielił skwitowania (absolutorium) ustępującemu Prezydium ZG.
Zjazd ustalił, że wobec istniejącego stanu prawnego nie będą procedowane sprawy związane ze zmianami Statutu i odłożył tę sprawę do kolejnego Zjazdu (nadzwyczajnego). Po przyjęciu, że Prezydium ZG i GKR mają pracować w minimalnych składach określonych Statutem PZK (5 członków + 2 zastępców) odbyła się prezentacja kandydatów do władz i wybory, których wyniki poznaliśmy już po północy.
Kolejny dzień zjazdu to wybory GKR oraz procedowanie kolejnych projektów uchwał i szczegółowych wniosków, których było kilkadziesiąt. Większość z nich została przekazana do opracowania przez nowe władze i stałe komisje. Po przeglądzie i pogrupowaniu wszystkie będą szczegółowo analizowane i ustalone zostaną możliwości oraz tryb ich realizacji.
Na pierwszym posiedzeniu nowego Prezydium ZG nastąpiło jego ukonstytuowanie się, podział funkcji a także pokrótce omówiono sytuację Polskiego Związku Krótkofalowców, organizacyjną i finansową, która nie jest zbyt dobra... Określono również najpilniejsze zadania do wykonania oraz wstępnie rozpatrzono możliwości lokalizacyjne siedziby PZK i Sekretariatu ZG wraz z pionem finansowym.
Obrady Zjazdu zakończyły się wczesnym popołudniem w niedzielę, krótkimi wystąpieniami Przewodniczącego GKR i Prezesa PZK.
Logistykę Zjazdu zapewniał doświadczony zespół: Maciek SP9MRN, Spike SP9NJ, Grasia SP95088 i Wiktor SQ9WTF, który z pomocą Roberta SQ3GOK i Jurka SP3SLU zapewnił nagłośnienie obrad Zjazdu i bezpośredni przekaz audiowizualny do Internetu. Cały materiał dostępny jest off-line na portalu YouTube i będzie wykorzystany do opracowania dokumentacji Zjazdu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za ogromny wkład pracy i wysiłek przy niełatwej obsłudze obrad.
[info: Tadeusz SP9HQJ]

2. Nowy skład Prezydium ZG PZK.
XXII Krajowy Zjazd Delegatów zadecydował o zmianach we władzach Związku, dostrzegając konieczność przeprowadzenia pewnych reform w działalności organizacji. Zmiany osobowe nie są rewolucyjne, do Prezydium ZG weszły dwie nowe osoby: Waldemar Sznajder, 3Z6AEF (dotychczasowy prezes Dolnośląskiego OT PZK, OT-01) oraz Marek Suwalski (dotychczasowy prezes Praskiego OT PZK, OT-37). Zasadniczej przebudowie uległ także skład Głównej Komisji Rewizyjnej. Duże poparcie Delegatów (60%) w głosowaniu na obecnego Prezesa PZK dowodzi, że spora część środowiska chce zmian. Ważne jednak, żeby za deklaracjami poparcia poszły czyny, w postaci osobistego, aktywnego udziału w zespołach roboczych, które będą zajmowały się konkretnymi zadaniami.
Najważniejsze kierunki działań zostały wymienione w wystąpieniach na Zjeździe: uporządkowanie spraw finansowych, zmiana stylu działalności władz Związku, polityki informatycznej i informacyjnej (w tym promocja, czy wręcz propaganda) oraz szkolenia (młodzieży i dorosłych) związane z pozyskiwaniem nowych członków Związku.
Oczywiście, nie należy oczekiwać, że zmiany nastąpią natychmiast, czy nawet w ciągu kilku tygodni... Przygotowanie programów działania, opracowanie planów i określenie szczegółowych celów potrwa, ale będą to robili ludzie, którzy potem będą to wdrażali, szukając sojuszników w Oddziałach Terenowych i Klubach PZK ale także wśród innych organizacji zajmujących się krótkofalarstwem.
Warto jednak nie tylko życzliwie przyglądać się poczynaniom nowego Prezesa PZK i Skarbnika PZK, ale zgłaszać się do aktywnej współpracy. Niech  „[...] każda krytyka będzie poparta argumentami i propozycją rozwiązania problemu - wraz z wyliczeniem kosztów i jasną deklaracją osobistego udziału [...]” w działalności zespołu tematycznego, do których zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Związku i krótkofalarstwa.
[info: Waldemar 3Z6AEF]
* Zdjęcia w załączniku (red.)

3. Prezes PZK z roboczą wizytą w Sekretariacie ZG PZK.
We wtorek 24 maja br. Sekretariat ZG PZK odwiedził Prezes PZK, Kol. Waldemar Sznajder, 3Z6AEF. W czasie 7-godzinnej wizyty spotkał się z członkami Prezydium ZG: Wiceprezesem Janem Dąbrowskim SP2JLR oraz Sekretarzem Piotrem Skrzypczakiem SP2JMR. Omówiono najpilniejsze zadania, dokonano wstępnego przeglądu stanu finansów Związku i działalności Sekretariatu. Prezes ogólnie zapoznał się z całością dokumentacji PZK (umowy, dokumenty finansowe, archiwum itd.), zwracając szczególną uwagę na niektóre umowy oraz sprawy sądowe. Pracownicy Centralnego Biura QSL przedstawili jak działa Biuro, wskazując na kilka problemów, które jednak nie wpływają zasadniczo na działalność Związku.
Sekretarz PZK, Kol. Piotr Skrzypczak SP2JMR, który jednocześnie prowadzi Sekretariat ZG, szczegółowo przedstawił stan osobowy (umowy-zlecenia i umowy o dzieło, jako że w chwili obecnej PZK nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę), przegląd wszystkich wydatków od początku roku (ponad 230 tys. zł z przekroczeniami budżetu na niektórych pozycjach) oraz stan zobowiązań i wydatków na najbliższe miesiące wraz z planowanymi przychodami. Szczegółowo tą sprawą zajmie się w najbliższym czasie Skarbnik PZK Kol. Marek Suwalski SP5LS, wspólnie z Komisją Finansową, pod nadzorem GKR. Planowany jest między innymi audyt w zakresie finansów Związku.
Wiceprezes PZK, Kol. Jan Dąbrowski SP2JLR poruszył sprawę szczegółowego przydziału obowiązków każdemu z członków Prezydium ZG oraz planu pracy na najbliższe miesiące. Zagadnienia te będą dalej omawiane i opracowywane w kontaktach poprzez platformy pracy zdalnej, tak aby odpowiednie dokumenty powstały do końca czerwca br.
Prezes spotkał się również bardzo krótko z księgową PZK, jednak nie było już czasu na bardziej szczegółową rozmowę.
[info: Piotr SP2JMR]

4. Filmy z XXII KZD.
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców przedstawia linki do dwóch filmów zrealizowanych podczas trwania XXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców, który odbył się w Burzeninie koło Sieradza w dniach 21-22 maja 2016 r.
https://www.youtube.com/watch?v=0G2rWNQF-s4
https://www.youtube.com/watch?v=E4JZ-bCR45c
Jurek SP5BLD Redaktor Naczelny RBI

5. Konkurs Generalski. Organizatorzy Konkursu Generalskiego 2016 proszeni są o pilne udzielenie informacji, gdzie można zaznajomić się z wynikami Konkursu Generalskiego 2016.
Konkurs był przeprowadzony w dniach: 4.01 - 17.01.2016 r. Regulamin: https://pzk.org.pl/download/public/zawody_2016/kg_2016_regulaminy.pdf
Zgodnie z regulaminem ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród miały nastąpić podczas uroczystości szkolnej tuż po feriach zimowych.
(Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach poznańskich szkół http://sp87.poznan.pl i http://e-zsopoznan.pl oraz portalach i prasie krótkofalarskiej).
W imieniu społeczności uczestników Konkursu:
Jan SP9BCH

6. Brzeski Klub Łączności PZK - SP6PCB w Brzegu - zaprasza na Spotkanie Krótkofalowców - KOŚCIERZYCE 2016.
 
Ośrodek Wypoczynkowy "Zagroda nad Murawcem" dawniej "Rozlewisko", "Floryda" w dniu 4 czerwca 2016 r. /sobota/ godz. 9.00 do 18.00. Zapraszamy na coroczne spotkanie integracyjne wszystkich krótkofalowców i użytkowników CB Radio oraz sympatyków wraz z rodzinami, do Ośrodka Wypoczynkowego" Zagroda nad Murawcem" w Kościerzycach 155a k/Brzegu. Locator JO80SV PGA BQ-04. Zainteresowani mogą wcześniej rezerwować noclegi - tel. 661 518 334, (77)409-80-00, Internet: zagroda-nad-murawcem, Zagroda Nad Murawcem. Ośrodek posiada domki wczasowe: 60 miejsc (2 i 4-osobowe), (w obniżonych cenach), wędkowanie, kajaki, rowery wodne, boisko do siatki i piłki nożnej, korty tenisowe, miejsca wyznaczone na ogniska i zadaszenia z ławkami, plac zabaw dla dzieci, pole namiotowe, parking i restaurację. Jest możliwość zainstalowania własnych anten.
Na terenie Ośrodka jest mini ZOO: barany, kozy i kucyki miniaturowe oraz unikatowe
osiołki.
Spotkanie organizowane jest przez klub SP6PCB w Brzegu i Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania Sportu Krótkofalarskiego SP-QRO, email: sp-qro@wp.pl
Dyżur radiowy: 145.575   145.625
Gospodarz Spotkania - SP6SOX
e-mail: sp6pcb@sp6pcb.pl   http://www.sp6pcb.pl

Program Spotkania:

- prelekcje i prezentacje: SP6EQZ z wyprawy DX, podmiot S79SP
- pokaz pracy różnymi emisjami cyfrowymi i prezentacja dyplomów: SP6EIY
- pokazy rozwiązań konstrukcji antenowych
- giełdy sprzętowe, elektroniczne
- konkurs
- obsługa QSL OT-01 i OT-11
- około południa pokazy ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej z Brzegu
- około 14.00 grill dla gości
- inne
- bufet obficie zaopatrzony.

Zapraszamy! Zarząd Klubu SP6PCB i SP-QRO.
Info. Ryszard sp6cww i Krzysztof sp6jiu


7. Życiorysy znanych krótkofalowców.
Śp. mgr inż. Zdzisław Bieńkowski SP6LB urodził się 1 stycznia 1929 roku w Łodzi. Tam też dorastał i edukował się. W czasie ostatnich dwóch lat wojny był gońcem w Hurtowni Ziemniaczanej w Łodzi. W tym samym czasie zajmował się czynnym prowadzeniem nasłuchów Londynu i przekazywał wiadomości komórkom Polskiego Podziemia w Łodzi.
W roku 1948 zajął się organizacją Klubu Krótkofalowców przy Politechnice Łódzkiej a rok później został Sekretarzem Oddziału Łódzkiego Zarządu PAK. W 1950 roku został  prezesem ZO PZK w Łodzi i delegatem na Krajowy Zjazd PZK. Był też delegatem na „zjazd  połączeniowy” powołujący Ligę Przyjaciół Żołnierza. W tym samym roku został członkiem Zarządu Grodzkiego LPŻ w Łodzi i jednocześnie opiekunem sekcji łączności i Radio Klubu w Łodzi. W 1951 roku został Kierownikiem Gabinetu Radiowego w Młodzieżowym Domu Kultury i wtenczas zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia. Rok później otrzymał licencję i znak SP7LB i natychmiast uruchomił nadajnik na LD 30. Pierwsze QSO przeprowadził w paśmie 20 metrów z USA. W 1952 roku ukończył Politechnikę Łódzką w specjalności budowy maszyn i urządzeń elektrycznych. W czasie ostatnich dwóch lat studiów był asystentem na katedrze miernictwa elektrycznego. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Wytwórni Prostowników Rtęciowych „Katoda” w Łodzi na stanowisku Kierownika Kontroli Technicznej. W 1953 został członkiem ZG LPŻ ds. radio klubów. Podobnie jak wielu innych krótkofalowców w połowie lat pięćdziesiątych zajmuje się obsługą radiową Wyścigów Pokoju. W 1954 r przeniósł się do wrocławskiego „Dolmelu” gdzie był kierownikiem  produkcji. W latach 1955-57 był przewodniczącym Naczelnej Rady Radio Klubów. W 1956 r. brał udział w Zjeździe Krajowym reaktywującym PZK. Reaktywował Łódzki Oddział PZK. W tym samym roku wraz z SP5FM założył  Polski Klub UKF. Był delegatem na kolejny Zjazd PZK w 1958 roku i został członkiem Komisji Radiowej  przy CZRT  powołanej przez Ministra Łączności dla spraw organizacji krótkofalarstwa w Polsce. W 1959 brał udział w Zjeździe Krajowym PZK z ramienia ZOW we Wrocławiu na którym został wybrany do prezydium ZG. Na ZK w 1963 wybrany został do składu ZG i jednocześnie powierzono mu funkcje UKF Managera. W latach 1965-69 podjął pracę na stanowisku Głównego Inżyniera w zakładach „Karelma” w Piechowicach. W 1969 kolejny raz zmienia zakład pracy i zostaje Głównym Inżynierem w Wytwórni Części Zamiennych dla Przemysłu Włókienniczego. Od roku 1971 pełnił funkcje Przewodniczącego Polskiego Klubu UKF. W czasie VII ZK PZK (1973) został członkiem Prezydium a następnie wiceprezesem ds. sportowych. Był autorem rozdziału „Anteny UKF” w Informatorze Krótkofalowca 1974 r. W wyniku przeprowadzonych reform administracji państwowej (1975) powstaje województwo z siedzibą w Jeleniej Górze a następnie utworzony został Sudecki Oddział PZK na czele, którego stanął Zdzisław SP6LB. W latach 1975 do 1982 był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Piechowicach i jednocześnie wykładowcą elektroniki w Filii Politechniki Wrocławskiej w Cieplicach.
W 1978 roku po kilku latach żmudnej pracy nakładem Wydawnictw Komunikacji i Łączności ukazała się książka „Amatorskie Anteny KF i UKF”. Setki początkujących nadawców (i nie tylko) sięga po tą książkę do dnia dzisiejszego. W tym też roku sfinalizował produkcję 1500 anten UKF a wcześniej opracował dokumentację i prowadził negocjacje z producentem. Wszyscy mówili o nich anteny SP6LB”. Od 1982 roku do 1995 był nauczycielem przedmiotów zawodowych w technikum.
Zdzisława osobiście poznałem w latach osiemdziesiątych w czasie posiedzeń zarządu głównego PZK. Nie należał do „krzykaczy”, a jak zabierał głos to po przemyśleniach i konsultacjach. Jego wnioski były zawsze konstruktywne. Był stanowczy - zdecydowany i czasami po jego wystąpieniu wielu wcześniejszych mówców rezygnowało z pieniactwa.
Od 1985 r. był członkiem SPDXC (Nr członkowski 334). W tym samym roku z inicjatywy ZG PZK otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Rok 1988 przyniósł kolejną długo oczekiwaną pozycję w postaci „Poradnika UKF-owca”. Jest to do chwili obecnej cenny liczący 1000 stron podręcznik dla tysięcy krótkofalowców.
W lutym 1992 roku po rezygnacji z funkcji prezesa PZK przez Krzysztofa SP5HS właśnie Zdzisław SP6LB po wcześniejszej ocenie mej działalności zaproponował Zarządowi Głównemu moją osobę na funkcję pełniącego obowiązki prezesa. Zgodziłem się, a za kilkanaście dni korzystając z zaproszenia SP6LB spotkałem się z nim w jego domu w Jeleniej Górze. Nie była to łatwa rozmowa, ale doszło między nami do uzgodnienia planu działania ZG PZK na kilka miesięcy. Po wyborze mnie na Prezesa PZK spotkaliśmy się ponownie tym razem w Karpaczu. Wtenczas SP6LB powiedział ”dałeś się zaprząc, to teraz ciągnij”, ale po chwili dodał „ale ja Tobie pomogę”.
Był jednym z niewielu znaczących krótkofalowców, których uznawałem za wiarygodnych doradców. W czasie mej kadencji byliśmy razem na HR w Fridrihschafen. Nie mogłem jednak liczyć na wielką pomoc Zdzisława na stoisku PZK - wielokrotnie mnie doprowadzał do zakłopotania. Ale tam zrozumiałem kim był SP6LB dla czołówki działaczy krajowych Europy i I Regionu IARU.
SP6LB był słyszany na pasmach emisjami cyfrowymi, co bardzo rzadko zdarzało się w tym czasie naszym kolegom z „górnej półki”. Należał do PK RVG.
Aktywnie uczestniczył w Zjeździe PZK Konin 1996 r. Brał udział w Konferencji I Regionu IARU  w Tel Avivie. W 1998 roku został powołany przez ZK PAR koordynatorem przemienników analogowych. W tym samym roku uczestniczył w Konferencji I regionu IARU w Wiedniu. A w 1999 w Lillehammer.
Kolejny dla Zdzisława KZD PZK miał miejsce w Kołobrzegu w 2000 r. W czerwcu 2001 r. reprezentował nasz Związek na Ham Radio w Friedrischafen. W latach 2002 i 2005 był delegatem na Konferencje I Regionu IARU kolejno w San Marino i Davos.
Zjazd Krajowy w 2008 r. nadał SP6LB godność Honorowego Członka PZK.
Był współpracownikiem wszystkich mediów krótkofalarskich. Zajmował się tłumaczeniami instrukcji transceiverów KF i UKF oraz innych urządzeń krótkofalarskich. Władał kilkoma językami obcymi. Pomimo tak wielu przyjętych na siebie obowiązków przez dziesiątki lat  uczestniczył w zawodach i dniach aktywności głównie na UKF-ie w ramach wypraw na pobliskie góry.
Ryszard SP3CUG

SP3DKH s.k.

W dniu 19 maja 2016 roku (w czasie snu) w  wieku 63 lat zmarł nasz doskonały kolega Andrzej Matuszewski SP3DKH. Był on wspaniałym konstruktorem przemienników fonicznych FM i cyfrowych digipeaterów Packet Radio, z których wiele jeszcze do dzisiaj pracuje. Przez wiele lat był kolegą silnie promieniującym na innych dobrą energią - wciągającym nią młodych w sferą zainteresowania krótkofalarstwem. Na swoim koncie ma naprawdę sporo swoich wychowanków działających do dzisiaj w zarządach różnych oddziałów PZK. Był członkiem i siłą napędową rawickiego klubu SP3ZHW, i istniejącego już od kilku lat klubu SP3PDK - również w Rawiczu. Niestety od długiego już czasu nie służyło mu zdrowie, dlatego już prawie od 20 lat Andrzej był rencistą. Męczyła go zaawansowana cukrzyca - która go niestety zmogła. To właśnie przez niskie świadczenie rentowe nie należał do PZK - po prostu nie było go na to stać. Pogrzeb kol. Andrzeja Matuszewskiego - SP3DKH odbędzie się w sobotę 21 maja na cmentarzu parafialnym w jego rodzinnej miejscowości Miejska Górka (koło Rawicza) -  o godzinie 11:30 MEZ.

Cześć Jego pamięci!   

Roman SP3FQL i Stanisław SP6BGF


TNX. TNX. TNX.
Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Waldkowi 3Z6AEF, Tadeuszowi SP9HQJ, Romanowi SP3FQL, Staszkowi SP6BGF, Ryszardowi SP3CUG,
Ryszardowi SP6CWW, Krzysztofowi SP6JIU, Jankowi SP9BCH, Jurkowi SP5BLD.


Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

  
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

Załącznik.

Prezydium ZG PZK

 
Od lewej: SP2JLR, SP9HQJ, 3Z6AEF, SP2JMR, SP5LS

GKR

 
Od lewej: SP7CBG, SQ8MXS, SP5UAR (zastępca), HF1D, SP2X, SP6CIK, SP9NJ (zastępca)

Zdjęcia autorstwa SP5CCC

articles: Ikonka_PDF_50px.jpg KS-21
Komunikaty KS 2016
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,609,484 Unikalnych wizyt