PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3607 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 0
RSS

KS-43. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 28.10.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 43/2015 z dnia 28.10.2015 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów. A oto najnowsze informacje:

1.     Uchwały Zarządu Głównego PZK.
W dniu 26 października Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców w głosowaniu elektronicznym podjął następujące uchwały:

Uchwała ZG PZK nr 561/2015:
Zarząd Główny PZK zatwierdza powołanie "Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej  PZK – SP EmCom".

Uchwała ZG PZK nr 562/2015:
Zarząd Główny PZK na wniosek Prezydium ZG PZK powołuje Komisję Finansową PZK w składzie:
1. Leszek Przybylak SP6CIK.
2. Marek Kuliński SP3AMO.
3. Roman Bal SP9MRN.

Uchwała ZG PZK nr 563/2015:
Zarząd Główny PZK podjął uchwałę o możliwości ubezpieczenia członków PZK w ilości 4000 przy zastosowaniu maksymalnej stawki od osoby ubezpieczonej do 4 zł/członka PZK. Przy czym Zarząd Główny dopuszcza wersję ubezpieczenia wyłącznie od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 3zł/członka PZK.

Powyższe uchwały zostały podjęte zgodnie ze Statutem PZK oraz z Regulaminem Głosowania Elektronicznego PZK.
Głosowania prowadził Tadeusz Pamięta SP9HQJ sekretarz generalny PZK.

Piotr SP2JMR

2.     Zmiana siedziby Rybnickiego OT PZK (OT31).
W zawiązku z likwidacją przez LOK radioklubu SP9KJT w Rybniku zmianie ulega siedziba i miejsce spotkań członków Rybnickiego OT PZK. Od 15.11.2015 spotkania oddziałowe OT31 PZK będą odbywać się jak dotychczas tj. w trzecią niedzielę miesiąca, lecz w klubie SP9PKM w Pszowie ul. Traugutta 1 (Miejski Ośrodek Kultury) w godzinach: 7.30-12.00.
Komunikaty radiowe będą nadawane również jak dotychczas w piątki przed
spotkaniami o godz. 19.00 czasu lokalnego ze stacji SP9PKM na 145.350 FM.
Hubert SP9MDY prezes OT31

3.    Walny Zjazd Staropolskiego Oddziału Terenowego PZK.
   Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu 17/10/2015 w Ośrodku Wypoczynkowym Przystań w Brodach Iłżeckich odbyło się Walne Zebranie Staropolskiego OT PZK.
 W zebraniu udział wzięło 42 członków na 112.
 Zebranie poza bieżącymi sprawami OT-51 dokonało wyboru Delegatów i zastępcy
 na KZD PZK.
 Wyboru dokonano w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym
 (osoba wybierana).
 Wybrani Delegaci:
1. Leszek Łokaj SP7WOL,
2. Paweł Szmyd SP7SP,
 z-ca Delegata Andrzej Styś SP7XFS.

 Członkowie w głosowaniu jawnym wyrazili swoje stanowisko, co jest jednoznaczne ze stanowiskiem OT-51 w sprawie przystąpienia PZK do Federacji Organizacji Pro Obronnych. W głosowaniu układ głosów był następujący:
 1 głos za, 38 głosów przeciw, 2. członków wstrzymało się od głosu.
 Zarząd OT-51 upoważnił Delegata SP7WOL do przekazania stanowiska
 OT-51 w ZG  PZK.
 Po wyczerpaniu programu Zjazdu członkowie i ich rodziny oraz sympatycy
 OT-51 spędzili mile czas przy wspólnym ognisku trwającym do godzin wieczornych.

  Prezes Staropolskiego OT-51 PZK  Jerzy Jerski SP7SQI

4.    Konkurs Rybnicki.
Informuję, że na stronie OT31 PZK ( http://ot31.pzk.org.pl/konkurs.html ) znajduje się uaktualniony regulamin Konkursu Rybnickiego (tegoroczny organizowany jest przez klub SP9PKM).

73! Hubert SP9MDY
(Prezes OT31 PZK)

5. Odznaczenia warszawskich krótkofalowców.
17 października podczas zakończenia 55. Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK Palmiry 2015 odznaczonych zostało pięciu krótkofalowców - członków kadry Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZIP w tym jeden aż dwoma odznaczeniami:
- Brązowym Medalem "Zasługi dla Obronności Kraju" hm. Jarosław Szymaniak, SQ5VJA, dh. Janek Sobieszczuk SP5FHF i dh Włodek Biczysko SP5VIW;
- Odznaką Honorową im. Krystyny Krahelskiej – Pamięci Powstania Warszawskiego” dh Krzysztof Moneta SQ5IZS, dh Andrzej Niewiadomski SQ5NBT;
- Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP" dh Andrzej Niewiadomski, SQ5NBT.
Wybór miejsca wręczenia odznaczeń nie był przypadkowy - klub SP5ZIP od kilkunastu lat współpracuje przy organizacji kolejnych edycji Zlotu.

Marek Ruszczak, SP5UAR

6.    Polska ekspedycja do Macau XX9. Polska ekspedycja w składzie: Janusz SP9FIH (XX9TIH) i Bogdan SP2FUD (XX9TUD) pracowała w okresie: 16.10.2015 – 28.10.2015. Używane były pasma: 40 – 10m. Emisje: SSB & RTTY i trochę PSK31.
Zabrany sprzęt: transceivery TS 480 SAT, ICOM 7200, wzmacniacz EXPERT 1.3k-FA.
Anteny: Spiderbeam for 20, 17, 15, 12, 10m, Harp (VDA) for 17 & 15m, Vertical dipole for 40 & 30m.

Ekspedycja pracowała z lokalizacji Colonae Island (IOTA AS-075), WAZ: 24, ITU: 44, QTH Locator: OL62SC. Link do strony ekspedycji: http://www.xx9.dxpeditions.org/
Problemem podstawowym w Macau jest zagęszczenie mieszkańców. Powierzchnia Macau wynosi 29,5 km kw., liczba mieszkańców to 542 200, a współczynnik zaludnienia to 18 380 osób/km².


Niestety miało/ma to przełożenie na sytuację lokalizacyjną ekspedycji - jedynym hotelem, który wyraził zgodę na instalacje anten był Hotel Pousada de Coloane. Pomimo prawidłowych instalacji aż czterech anten (patrz wyżej) i dobrego wyposażenia sygnały ekspedycji dla wielu kierunków (w tym Europy i SP) nie są mocne. Hotel jest z trzech stron otoczony pagórkami.
Poniżej mapka lokalizacyjna ekspedycji w Macau XX9.

W kierunkach północ, wschód, zachód hotel otoczony jest wniesieniami, które skutecznie blokują sygnały.

Ekspedycja przeprowadziła łącznie około 5000 QSO, głównie SSB i RTTY.
W logu ekspedycji znalazło się sporo stacji polskich.

Macau to trudne entity (kraj) DXCC. Obecnie nie ma w XX9 czynnych na KF krótkofalowców. Z kolei dla przybywających gości wprowadzono obostrzenia, łącznie z licencją na wwóz sprzętu radiowego, po instalacji stacji oraz anten obligatoryjna jest urzędowa kontrola stacji, bez zaliczenia kontroli nie można nadawać. Macau nie jest też tanim miejscem do pobytu, w centrum średnia cena w hotelu to 300$/dobę od osoby.

Info: Zygi SP5ELA

7.    S79SP Seszele - zakończenie. To już koniec naszej przygody z kolejnym egzotycznym krajem! http://www.s79sp.dxing.pl/
Wieczorem 20.10. ok. 20.00 główna ekipa ekspedycyjna z Pragi dotarła szczęśliwie do Wrocławia. Romek SP9FOW nocował we Wrocławiu i odjechał 21.10 do swojego QTH.
Gala SP2GKS i Bogdan SP2EBG powrócili do kraju dzień wcześniej lotem do Warszawy.
W skrzynce pocztowej naszego QSL managera Ryśka SP6FXY czekała już na niego spora paczka directów z kartami QSL.

Po drodze powrotnej wszystko przebiegało zgodnie z planem, poza jednym incydentem  na lotnisku w Dubaju. W czasie prześwietlania naszego bagażu podręcznego zarekwirowano nam 5 szt. lamp GU50, które mieliśmy jako zapas do naszego wzmacniacza. Służby ochrony stwierdziły, ze jest to narzędzie niebezpieczne i lampy zostały zabrane.
  
Trwają czynności „poekspedycyjne”, wszystkie e-maile, które w międzyczasie do nas wpłynęły zostały przeanalizowane. Uzupełniona została też lista sponsorów na stronie wyprawy.
Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji wyprawy.
Jest wiele próśb o sprawdzenie QSO w logu lub dokonania poprawek w oczywistych pomyłkach w znaku w czasie logowania. Wszystkie e-maile zostały zarchiwizowane i w ciągu najbliższych dni reklamacje zostaną starannie sprawdzone, a słuszne uwzględnione.
Po dokonaniu poprawek log zostanie ponownie załadowany ma Clublog, aby można było zrobić kompletny OQRS.
Proszę o nie przysyłanie mailami prośby o potwierdzenie dodatkowych QSO wcześniej zgłoszonych na OQRS, gdyż przy kilku tysiącach wysyłanych kart jest to nie do ogarnięcia!
I na zakończenie podziękowania. Zygi SP5ELA, raz jeszcze, w imieniu całej ekipy, dziękuję za sponsoring VOT PZK (OT73) i SP5PBE oraz za Twój osobisty doping w czasie trwania wyprawy. Pozwolił on nam na bardziej racjonalny dobór pasm i emisji oraz podrywał nas do walki.
W sumie przeprowadziliśmy ponad 45 300 QSO ze 150 krajami świata, w tym z 30,6 uniques calls.
Ze stacjami SP przeprowadziliśmy łącznie 5 731 QSO.
Propagacja nie za bardzo dopisała ale w tych trudnych warunkach zrobiliśmy tyle ile mogliśmy.

73! Włodek SP6EQZ

Adolf Borowik – SP8CGS  SK. Adolf Borowik SP8CGS odszedł do krainy wiecznych DXów 19 października 2015 r. w wieku 84 lat. Był współzałożycielem Radioklubu LOK przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku, który powstał 30 sierpnia 1961 r. Z uwagi na swój  charakter pracy w WSK oraz będąc członkiem Rady Zakładowej WSK miał duży wpływ na przychylną akceptację kierownictwa zakładu na działalność klubu, w tym pomoc lokalową i sprzętową, który to klub w 1963 r. otrzymał pozwolenie SP8KEZ. W roku 1967 Adolf otrzymał pozwolenie SP8CGS i w niedługim czasie wyszedł w eter pracując na radiostacji własnej konstrukcji. Adolf bardzo aktywnie działał na rzecz popularyzacji krótkofalarstwa wśród pracowników WSK organizując spotkania i informując o działalności klubu przez radiowęzeł zakładowy. Należy nadmienić, że już w 1970 r. klub mógł się poszczycić tym, że 11. członków klubu posiadało pozwolenia indywidualne oraz 18 posiadało pozwolenia nasłuchowe. Natomiast radiostacja klubowa była jedną z najaktywniejszych stacji klubowych woj. lubelskiego. Zajmując czołowe lokaty tak w zawodach krajowych jak i zagranicznych. Przez szereg lat Adolf były członkiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiego OT PZK.
Był również członkiem Komisji Łączności przy ZW LOK w Lublinie która zajmowała się m. innymi popularyzacją krótkofalarstwa na terenie Lubelszczyzny. W roku 1976 Główny Inspektor PIR powołał kol. Adolfa do składu Komisji Egzaminacyjnej przy OI PIR w Lublinie na świadectwa uzdolnienia dla kandydatów na radiooperatorów urządzeń służby radioamatorskiej. Za swą działalność społeczną był wyróżniony szeregiem odznaczeń państwowych i resortowych. Odznaczony w 2005 roku Odznaką Honorową PZK (nr 659) za wieloletnią pracę na rzecz PZK.
Moje (SP8HPW) spotkanie i wspólna działalność z Adolfem SP8CGS rozpoczęła się w roku 2002 gdy zostaliśmy członkami Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT 20 PZK. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, iż Adolf był nie tylko działaczem. Miał on wielki talent do przekonywania i uczenia innych, umiał pokazywać dobre i złe strony decyzji oraz ich konsekwencje. Bardzo cenię sobie współpracę z Adolfem zarówno w OKR jak i później, gdy zostałem prezesem OT 20 PZK, a Adolf „po staremu” kontrolował zarząd. Zawsze mogłem liczyć na jego radę i skorzystać z jego doświadczenia, to bardzo pomagało.
W roku 2010 na Walnym Zebraniu OT 20 PZK ogłosił swą decyzję o zakończeniu działalności w organach OT 20 PZK, tłumacząc to zarówno wiekiem jak i nie najlepszym stanem zdrowia. Mimo rezygnacji z działalności społecznej i postępującej choroby utrzymywał liczne kontakty z kolegami, był obecny w eterze i chętnie rozmawiał na różne, nie tylko krótkofalarskie tematy.
Odszedł wspaniały Kolega, który przez wiele lat wnosił duży wkład w rozwój krótkofalarstwa zarówno w Świdniku jak i na terenie województwa lubelskiego.
Cześć Jego pamięci!
Info: SP8TK, SP8HPW
 TNX TNX TNX!
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Jurkowi SP8TK, Jurkowi SP8HPW, Markowi SP5UAR, Jurkowi SP7SQI, Hubertowi SP9MDY, Włodkowi SP6EQZ.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.
                          
Piotr SP2JMR        Zygi SP5ELA             Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2015
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,060,606 Unikalnych wizyt