PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3577 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Posiedzenie Rady Administracyjnej IARU w dniach 09-10.10.2015
Opcje newsa
IARU NewsPosiedzenie Rady Administracyjnej IARU w dniach 09-10.10.2015


Rada Administracyjna (ang. Administrative Council/AC) Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (International Amateur Radio Union/IARU) odbyła swoje coroczne posiedzenie w dniach 9 i 10 października 2015 roku na Bali w Indonezji, w połączeniu z Konferencją 3. Regionu IARU. RA jest odpowiedzialna za politykę oraz zarządzanie IARU i składa się z trzech międzynarodowych funkcyjnych IARU oraz po dwóch przedstawicieli z każdej z trzech organizacji regionalnych IARU.

A oto podsumowanie rozmów oraz działań.

Przyjmując, że antena jest integralną częścią każdego systemu łączności radiowej, RA przyjęła nową rezolucję, która zwraca stanowczą uwagę stowarzyszeń członkowskich IARU na podejmowanie wysiłków w celu zachęcania rządów ich krajów do uznania znaczenia służby amatorskiej oraz krótkofalarskich anten, do opowiedzenia się za przepisami dotyczącymi planowania i rozwoju, które we właściwy sposób uwzględniają znaczenie anten krótkofalarskich i nie nakładają zbędnych ograniczeń w zakresie budowy anten, a także do zaniechania opłat za użytkowanie anten krótkofalarskich - wziąwszy w szczególności pod uwagę niekomercyjny charakter krótkofalarstwa i jego popularność w społeczności uczniów (studentów) oraz seniorów.

RA zakończyła przygotowania do reprezentowania środowiska krótkofalarskiego na Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (ang. World Radiocommunication Conference/WRC), która odbędzie się w Genewie w listopadzie 2015 r. Potwierdzony został ostateczny skład zespołu IARU na WRC-15. Dokonano przeglądu stanowisk i strategii dla każdego z punktów porządku obrad WRC-15, które mogą mieć wpływ na krótkofalarstwo - w tym dotyczących propozycji przydziału dla służby amatorskiej na zasadzie drugorzędności alokacji w okolicy 5,3 MHz. Ewentualne przyszłe punkty porządku obrad na następnej WRC, przewidywanej w 2019 r. - obejmują przydział dla służby amatorskiej alokacji w paśmie 50 MHz w 1. Regionie oraz globalną harmonizację alokacji 1800- 2000 kHz. Przewiduje się, że będzie potrzebny znaczny wysiłek ze strony IARU w trakcie przygotowań do konferencji WRC-19, aby bronić alokacji amatorskich pomiędzy 137 a 960 MHz w świetle presji na dostęp do widma dla małych satelitów nieamatorskich. Wymagana będzie ścisła koordynacja starań na poziomie regionalnym.

Rosnące zapotrzebowanie na koordynację satelitów w pasmach amatorskich doprowadziło do przyjęcia przez RA zmienionych wymagań i obowiązków dotyczących Doradcy IARU ds. Satelitarnych, oraz do zasadniczego przyjęcia nowych wytycznych dotyczących koordynacji satelitarnej. Został powołany Zastępca Doradcy ds. Satelitarnych - do pomocniczego udziału w pracach. RA zgodziła się, że jest potrzebne bardziej aktywne podejście do międzynarodowych organizacji normalizacyjnych w celu osiągnięcia celów IARU - aby zmniejszyć ilość niepożądanych emisji na częstotliwościach w ramach widma radiowego.

Przewodniczący poinformował RA o aktualnych działaniach Zarządu Modułu ITU ds. Inteligentnego Zrównoważonego Rozwoju (ang. Board of the ITU's Smart Sustainable Development Module), którego to gremium IARU jest członkiem-założycielem. Zarząd niedawno wydał swój końcowy raport, który zawiera szereg odniesień do służb amatorskich i ich roli, którą odgrywają w łączności kryzysowej. Kopię raportu można znaleźć na stronie ITU: http://www.itu.int

Zespół Projektowy IARU ds. Relacji ze Stowarzyszeniami Członkowskimi poinformował o swoich dotychczasowych działaniach. RA ustaliła, że następnym krokiem jest opracowanie ewentualnych poprawek do Konstytucji oraz Regulaminu IARU, aby wprowadzić pewien stopień elastyczności w kontaktach z stowarzyszeniami drugimi (inne organizacje krótkofalarskie w danym kraju, które nie są członkami IARU - przyp. tłum.). Każda zmiana wymaga zgody stowarzyszeń członkowskich.

Została ustanowiona grupa składająca się z przedstawiciela każdej organizacji regionalnej - do współpracy z daną osobą funkcyjną Sekretariatu Międzynarodowego (ang. International Sekretariat/IS) - udzielającą zaleceń, jak stworzyć bardziej spójny obraz i wyraźniejszy przekaz misji IARU.

Dokonano przeglądu i aktualizacji planu strategicznego na rzecz rozwoju wsparcia przydziału krótkofalowcom alokacji częstotliwości radiowych, oraz wersji 2014 roboczego dokumentu pt. "Wymagania IARU dotyczące widma" (ang. "IARU Spectrum Requirements"). Dalsza aktualizacja będzie wymagana po WRC-15.

RA otrzymała raport ze strony Międzynarodowego Projektu ds. Radiolatarni (ang. International Beacon Project/IBP), zawierający pewne refleksje dotyczące sposobu, w jaki system radiolatarni może być łączony z innymi środkami oceny propagacji na KF w czasie rzeczywistym. RA rozważy wpływ postępu technologicznego, który miał miejsce w tej dziedzinie w ostatnich latach.

Odchodząc od niedawnej praktyki - RA zdecydowała o przyjęciu stałego motta na coroczny Światowy Dzień Krótkofalowca (ang. Word Amateur Radio Day): "Upamiętnienie wkładu krótkofalarstwa na rzecz społeczeństwa." (ang. "Celebrating Amateur Radio's Contribution to Society."). W przyszłości - w razie potrzeby - mogą być przyjmowane motta na dany rok.

Dokonano przeglądu i przyjęto budżet na lata 2016-2018, przedstawiony przez Sekretariat Międzynarodowy. Budżet jest oparty o spodziewane wkłady finansowe z trzech organizacji regionalnych - w celu pokrycia części wydatków, zgodnie z wcześniej przyjętą polityką.

Sporządzono i przyjęto plan gromadzenia jednolitych danych ze strony stowarzyszeń członkowskich - na temat wydawania licencji krótkofalarskich.

RA omówiła wpływ na środowisko naturalne oraz obciążenie międzynarodowego systemu Biura QSL - spowodowane niezamawianymi i niechcianymi kartami QSL, a kwestia ta będzie poruszona ponownie na kolejnym posiedzeniu.

W posiedzeniu wzięli udział: Przewodniczący IARU Tim Elam VE6SH/G4HUA, Wiceprzewodniczący Ole Garpestad LA2RR, Sekretarz Rod Stafford W6ROD, przedstawiciele regionalni: Don Beattie G3BJ, Faisal Al-Ajmi 9K2RR, Reinaldo Leandro YV5AM, Jose Arturo Molina YS1MS, Gopal Madhavana VU2GMN, Shizuo Endo JE1MUI oraz sekretarz-protokolant: David Sumner K1ZZ. Jako obserwatorzy obecni byli również: Jay Bellowi K0QB z 2. Regionu oraz Wisnu Widjaja YB0AZ i Ken Yamamoto, JA1CJP z 3. Regionu. Ustalono, że wirtualne spotkanie odbędzie się na początku 2016 roku. Następne osobiste spotkanie RA odbędzie się w pobliżu Vina del Mar w Chile, w październiku 2016 roku w ramach Konferencji 2. Regionu IARU.


Adres informacji źródłowej: http://www.iaru.org/news--events/news-release-iaru-administrative-council-stresses-importance-of-antenna-systems-for-amateur-radio
 
Autor informacji: Rod Stafford, W6ROD - Sekretarz Rady Administracyjnej IARU
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU- PZK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,015,852 Unikalnych wizyt