PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 15
Użytkowników online: 0
RSS

KS-4. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 28.01.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png
 
KOMUNIKAT NR 4/2015 z dnia 28.01.2015 r.

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

Koleżanki i Koledzy,
Już za niecały miesiąc uroczystym spotkaniem w dniu 24 lutego br. w Warszawie zainaugurujemy obchody związane z 85 rocznicą powstania Polskiego Związku Krótkofalowców oraz 90 rocznicą powstania Międzynarodowego Związku Radioamatorów – IARU. Mam jednocześnie przyjemność poinformowania wszystkich członków PZK, że honorowy patronat nad naszym jubileuszem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński. Na tę uroczystość otwarcia obchodów zapraszamy szereg gości reprezentujących władze administracyjne i samorządowe Polski, Przewodniczącego 1 Regionu IARU Kolegę Dona Beattie G3BJ oraz wielu funkcyjnych i członków naszej i bratnich nam  organizacji krajowych.
Podczas tego spotkania postaramy się przedstawić nasze osiągnięcia i dalsze możliwości jakie niesie ze sobą nasze hobby, którym jest krótkofalarstwo. Ale to jest dopiero początkiem naszych obchodów jubileuszowych. W sposób szczególny chcemy zorganizować spotkanie ŁOŚ, spotkanie w Krojantach i kolejny Zjazd Techniczny w Burzeninie. Mamy nadzieję, że do akcji obchodów włączą się również Oddziały Terenowe PZK poprzez organizowanie lokalnych spotkań i dni otwartych, podczas których będą mogli zaprezentować społeczności nasze hobby. W miarę posiadanych możliwości będziemy starali się wspierać takie inicjatywy. Przypominam również, że do końca kwietnia pracują nasze stacje okolicznościowe, które po przeprowadzeniu z nimi łączności i uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów umożliwiają zdobycie specjalnego dyplomu.
Tyle informacji na temat jubileuszu na dziś. W kolejnych wydaniach komunikatu będziemy starali się informować Was o naszych dalszych działaniach związanych z obchodami rocznicowymi.

Jerzy Jakubowski SP7CBG
Prezes PZK

1.    85. lecie powstania PZK oraz 90. lecie IARU, akcja dyplomowa oraz płyta okolicznościowa.

Jak już pisałem w poprzednim komunikacie, akcja dyplomowa z okazji dwóch rocznic spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Najlepszym dowodem jest ilość zgłoszeń oraz wydanych dotychczas dyplomów. Do dnia 28. stycznia br. zgłoszeń napłynęło 396 z czego wydrukowanych jest już 317 dyplomów. Stacje okolicznościowe przeprowadziły ponad 55000 QSO's. Zainteresowanym zaliczeniem łączności podpowiadam, że największa aktywność stacji okolicznościowych skupia się w okol. weekendów.
Uwaga płyty CD. Wraz z lutowym wydaniem "Świata Radio" i "Krótkofalowca Polskiego" do oddziałów terenowych zostały wysłane płyty CD zatytułowane "Biblioteka Krótkofalowca 2015".
Płyty stanowią jeden z akcentów naszego jubileuszu. Zawierają sporą ilość materiałów o tematyce technicznej i informatycznej przydatnych w codziennej praktyce krótkofalarskiej oraz materiały historyczne. Płyta została opracowana przez Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA, a wydana nakładem "Świata Radio", który w tym roku obchodzi swój jubileusz 20. lecia. Materiały zamieszczone na płycie pochodzą w większości ze zbiorów Krzysztofa OE1KDA oraz Tomasza SP5CCC, Jurka SP8TK, Krzysztofa SP5HS, Ryszarda SP2IW, a także z sekretariatu ZG PZK. Każda przesyłka zawiera od kilku do kilkunastu płyt, w zal. od wielkości oddziału. Dołączyłem także pierwszą transzę dyplomów jubileuszowych dla naszych członków. Proszę osoby odbierające korespondencję z poszczególnych OT o zwrócenie uwagi na jej kompletność. Całość została wysłana listami poleconymi.
Kolegów nie będących członkami PZK proszę o przesłanie do sekretariatu ZG PZK ofrankowanych kopert zwrotnych, najlepiej z usztywniaczem.
Obecnie na koperty zwrotne oczekują dyplomy dla:
SQ9PXB, SP5GDY, SQ9AQMH, SP5FNA, SP6CYN, SP4OOL, SP5EAF, SQ9RQO, SP9ODI, SQ8PDR oraz z okazji 80. lecia  LABRE dla SP1IUR, SP2BDR, SP1GM.
Do usłyszenia.

Piotr SP2JMR kierownik stacji SP85PZK, award manager dyplomu jubileuszowego.

2. Zawody Podkarpackie.
W imieniu organizatora mam zaszczyt zaprosić w do udziału w Zawodach Podkarpackich.
Odbędą się one w niedzielę 1-go lutego 2015 r.
w godzinach od 7:00 do 7:59 UTC.
Szczegółowy regulamin znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Pozdrawiam i do usłyszenia w zawodach '73!

Członek Komisji Zawodów
Łukasz SP8TJU

3. Posiedzenie prezydium ZG PZK.

W dniu 7. lutego 2015 r. w sekretariacie ZG PZK odbędzie się pierwsze w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK. Początek o godz. 12.00.
W porządku obrad m. in.
-Omówienie sytuacji finansowej PZK w tym realizacja budżetu za 2014 r. oraz projekt budżetu na 2015 rok,
- Obchody 85. rocznicy powstania PZK,
- Rola PZK we wzmacnianiu strategicznej odporności kraju,
- Analiza wniosków na odznaczenia,
- Sprawy sportowe w tym organizacja Młodzieżowych Mistrzostw R1 IARU w ARDF,
- Sprawy bieżące wniesione przez członków prezydium.

SP2JMR

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK


TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Łukaszowi SP8TJU.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

news: ikona_pdf.gif
Komunikaty KS-2015
Załącznik:

Zawody Podkarpackie
Regulamin Zawodów Podkarpackich 2015

 Organizator: Łańcucki Klub Krótkofalowców SP8PLM
Termin: 01.02.2015r. (pierwsza niedziela lutego) od 07:00 do 07:59 UTC obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
Uczestnictwo: Za uczestników uważa się licencjonowanych operatorów stacji indywidualnych i klubowych oraz SWLs, którzy przeprowadzili dowolną ilość QSOs w sposób określony w regulaminie i przesłali w terminie swój log do klasyfikacji. Uczestnik może zostać sklasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.
Pasmo: 80m CW/SSB, wg obowiązującego band planu:  (CW: 3.510-3.560 kHz, SSB: 3.700-3.775 kHz).
Moc: W zawodach obowiązuje praca mocą nie większą niż 100W !!                  
Nie dotyczy to stacji QRP, które mogą pracować mocą nie większą niż 5W na CW i SSB. Stacje pracujące mocą QRP nie używają znaku łamanego przez QRP np. SP8PLM/QRP.
Emisje: CW, SSB; z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji. Łączności cross-mode są niedopuszczalne. Duplikaty, czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.
Wywołanie w zawodach: Na fonii: „Wywołanie w zawodach podkarpackich”,                 
na CW: „ CQ TEST SP”.
Raporty:
stacje spoza woj. podkarpackiego - RS(T) + skrót powiatu (np. 599 AB na CW i 59 AB na SSB);
stacje z woj. podkarpackiego – RS(T) + skrót województwa i powiatu (np. 599 KLN na CW i 59 KLN na SSB);
stacje zagraniczne RS(T) +  numer kolejny łączności (np. 599 001 na CW i 59 01 na SSB);
stacja organizatora: SP8PLM – RS(T) + skrót województwa podkarpackiego (599 K na CW i 59 K na SSB);
Punktacja: QSO ze stacją spoza woj. Podkarpackiego – 1 pkt.; QSO ze stacją z woj. Podkarpackiego – 5 pkt.; QSO ze stacja SP8PLM – 20 pkt.
Punktów nie zalicza się w przypadku błędnie odebranego znaku lub grupy kontrolnej oraz różnicy czasu w logach korespondentów przekraczającej 3 minuty.
Mnożnik: Łączność ze stacją organizatora + ilość uzyskanych powiatów z woj. podkarpackiego, niezależnie od emisji (razem maksimum 26).
Wynik końcowy: Suma punktów za QSO * (mnożnik+1).
Kategoria:
A. Stacje spoza woj. podkarpackiego
•    A1 – MIX (CW+SSB)
•    A2 – CW
•    A3 – SSB
B. Stacje z woj. podkarpackiego
•    B1 – MIX (CW+SSB)
•    B2 – SSB
C. Stacje QRP
•    C1 – MIX (CW+SSB)
•    C2 – SSB
Uwaga: Stacja organizatora – SP8PLM nie podlega klasyfikacji
Nagrody: za miejsca od 1 do 3 – dyplomy.
W przypadku pozyskania sponsorów przewiduje się również nagrody rzeczowe.
Dzienniki: TYLKO W FORMACIE ELEKTRONICZNYM w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (168 godzin) od zakończenia zawodów w formacie pliku Cabrillo na adres e-mail: zawody-ot18@pzk.org.pl. Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, zawierać w nazwie znak wywoławczy (np. sp8plm.cbr). W temacie listu należy umieścić TYLKO swój znak wywoławczy (np. SP8PLM).
Uwaga! Do logowania łączności w zawodach zaleca się użycie programu DQR-Log. Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony: www.sp7dqr.waw.pl
 Podsumowanie zawodów:
Zawody zostaną rozliczone przez komisję w terminie miesiąca od dnia ich zakończenia, a ich wyniki zostaną podane na stronie www.pzk.rzeszow.pl w zakładce „Zawody podkarpackie”, oraz do publicznej wiadomości.
Komisja Zawodów Podkarpackich 2015:
Przewodniczący: Adam – SQ8JLU, Członkowie: Przemysław – SQ8NYB, Łukasz – SP8TJU.
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 Powiaty woj. podkarpackiego:
BR, DE, JA, JS, KN, KO, KS, LK, LN, LZ, LV, MC, NO, PE, PM, PR, RM, RO, RZ, SA, ST, SY, TB, TN, UD


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,636,764 Unikalnych wizyt