PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3594 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

KS-3. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 21.01.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 3/2015 z dnia 21.01.2015 r.

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.    Po naradzie w BBN.
W ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa w dniu 14. stycznia br. odbyło się III. z kolei spotkanie na temat „Rola proobronnych organizacji pozarządowych we wzmacnianiu Strategicznej Odporności Kraju”.
Polski Związek Krótkofalowców ma proobronność zapisaną w statucie, jest także stroną porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej. W związku z tym realizujemy szereg zadań związanych z obronnością kraju. Od budowy i utrzymywania sieci łączności alternatywnej począwszy poprzez rozwój sportów obronnych takich jak np. Amatorska Radiolokacja Sportowa do kształtowania postaw proobronnych oraz szkolenia podczas obozów.
Podczas narady zapoznaliśmy się z materiałem uzupełniającym do Katalogu Potrzeb i Możliwości dotyczących organizacji proobronnych.
Polski Związek Krótkofalowców znalazł swoją rolę w takich kwestiach jak np. wykrywanie i ostrzeganie alarmowe, szkolenie techniczne - obsługa sprzętu łączności, wspieranie tworzenia i utrzymywania dodatkowych sieci łączności dla władz lokalnych, popularyzacja wiedzy i umiejętności posługiwania się sprzętem łączności itp.
Sprawy te są znane naszym członkom, a zwłaszcza tym, którzy współdziałają z EmCom Managerem PZK lub uczestniczą w działalności grupy SP EmCom skupiającej kilka lokalnych sieci łączności rezerwowej (np. DASR, WASR, KPASR).
PZK różni się swoją specyfiką od wielu innych organizacji, które są nie tylko pro- obronnymi, ale także paramilitarnymi. Należą do nich organizacje strzeleckie, FIA, Stowarzyszenie Instruktorów Sztuk Walki, LOK, OSP i jeszcze kilka innych. To z kolei definiuje zarówno nasze możliwości, potrzeby jak i rolę we wzmacnianiu Strategicznej Odporności Kraju.
Wspólnym dla wszystkich organizacji proobronnych jest dążenie do stałego umiejscowienia tematyki proobronnej w systemie edukacji oraz uzyskanie wsparcia zarówno materialnego jak instytucjonalnego oraz prawnego ze strony poszczególnych resortów tj. głownie z MON, MEN, MSWiA.
Dla nas poza szerszą niż dotychczas możliwością oddziaływania na młodzież powinno to oznaczać stopniowe znoszenie barier ograniczających rozwój służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Na tych właśnie wątkach koncentrowała się dyskusja podczas narady.
Forum prowadził Minister Stanisław Koziej Szef BBN, a uczestniczyli w niej poza kilkoma organizacjami przedstawiciele Sił Zbrojnych RP oraz Państwowej Straży Pożarnej. Z ramienia PZK we wszystkich kolejnych naradach uczestniczył piszący te słowa Piotr Skrzypczak SP2JMR.
SP2JMR

2.    Uroczystość w ZG Ligi Obrony Kraju.
W dniu 17 stycznia br. na zaproszenie Wydziału Szkolenia i Sportów Łączności ZG LOK uczestniczyłem w podsumowaniu 3. dużych zawodów których głównym organizatorem jest Liga Obrony Kraju. Największymi są Mistrzostwa Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych (MPARKI), w których podsumowano edycję 2013/2014.
Drugie to XXII Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie "W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego". Trzecie to "Ogólnopolskie Zawody Dzień Łącznościowca 2014". Na podsumowanie zaproszono zdobywców pierwszych trzech miejsc we wszystkich klasyfikacjach.
Do siedziby LOK przybyło w związku z tym wielu znanych nie tylko z eteru krótkofalowców. Uroczyste omówienie wyników zawodów oraz rozdawanie grawertonów zajęło ponad 2 godziny. Później był czas na wymianę doświadczeń i rozmowy w większych i mniejszych grupach dyskusyjnych.
Występując w imieniu ZG PZK podziękowałem wszystkim obecnym za aktywność, a w imieniu Jerzego Jakubowskiego SP7CBG Prezesa ZG PZK oraz całego składu prezydium podziękowałem naszemu Koledze Zbyszkowi SP2JNK z-cy prezesa PZK ds. sportu za bardzo aktywną działalność także w tzw. sportach uzupełniających czyli Amatorskiej Radiolokacji Sportowej i Szybkiej Telegrafii (HST). Zbyszek SP2JNK na spotkaniu wstępował w potrójnej roli tj. jako Prezes PZRS, Z-ca prezesa PZK oraz współorganizator powyższej ceremonii.
Wyniki zawodów są opublikowane na portalu LOK.
Więcej informacji w miesięczniku "Świat Radio" oraz w "Krótkofalowcu Polskim" nr 3/2015.
Piotr SP2JMR

3.    80. lecie naszej bratniej organizacji z Brazylii.
W ubiegłym roku LABRE czyli Związek Radioamatorów Brazylii (The Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissao) obchodził swój dość okrągły jubileusz 80. lecia.
W ramach obchodów była także jak i u nas akcja dyplomowa. Dyplom był dość trudnym do zdobycia, a to m. in. ze wzglądu na różną aktywność stacji reprezentujących poszczególne prowincje.
Gratulujemy Kolegom i klubom, którym udało się go zdobyć. Poniżej zamieszczam znaki szczęśliwców:
SP2HMN, SP2GWH, SP2FVN, SP2EPV, SP2LIG, SP2CYK, SP2CWO, SP2BDR, SP1PWP,
SP1PEA, SP1IUR, SP6NIC, SP1GM, SP1DSZ, SP1DPA, SP6HDS, SP6IEQ, SP6CZ, SP6JZL, SP6STG.
Dyplomy zostaną rozesłane do macierzystych Oddziałów Terenowych PZK. Nie członków PZK proszę o kopertę zwrotną wraz ze znaczkiem pocztowym.
SP2JMR

4.    85. lecie powstania PZK oraz 90. lecie IARU.
Akcja dyplomowa z okazji dwóch w. wym. rocznic spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Najlepszym dowodem jest ilość zgłoszeń oraz wydanych dotychczas dyplomów. Do dnia 17. stycznia br. zgłoszeń napłynęło 280 z czego wydrukowanych jest już ponad 200 dyplomów. Stacje okolicznościowe przeprowadziły ponad 40000 QSO's. Zainteresowanym zaliczeniem łączności podpowiadam, że największa aktywność stacji okolicznościowych skupia się wokół weekendów.
Do usłyszenia.
Piotr SP2JMR kierownik stacji SP85PZK, Award manager dyplomu jubileuszowego.

5.    Statystyka.  Liczba członków PZK w latach 2000 - 2014. Dane wg. stanu na 31.12 danego roku. Dane w latach 2010 - 2014 w oparciu o system elektronicznej ewidencji członków PZK OSEC.  Błąd statystyczny na poziomie 0,5%. Dane za lata 2000 - 2009 uzyskano z sekretariatu ZG PZK.

staty 2014
 

6.    Ćwiczenia łączności kryzysowej WASR 29 stycznia 2015 – czwartek.
Znak radiostacji sztabowej: SN85PZK (SP3POW),
Cele:
•    popularyzacja łączności kryzysowej,
•    podnoszenie poziomu operatorskiego w zakresie prowadzenia łączności ratunkowej,
•    uczczenie rocznicy 85 lat PZK i 90 lat IARU (szczegóły: http://85.pzk.org.pl/),

Pasma i emisje: ćwiczenia odbędą się w paśmie 80m emisją SSB.
Zalecana jest praca w okolicach częstotliwości centrum aktywności łączności kryzysowej 3,760MHz.
Przebieg:
Godzina: 18:00-19:00* dla członków WASR  (+/-3,760 MHz):
Wywołanie stacji SN85PZK: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej dla Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, podaje SN85PZK”
Zgłaszając się na wywołanie należy podawać wyłącznie następujące informacje:
Znak, raport, imię, QTH, alternatywne możliwości pracy radiostacji (praca na agregacie, praca w terenie,  zasilanie UPS, itp.)
 Godzina 19:00-20:30* dla członków pozostałych amatorskich sieci ratunkowych  (+/-3,760 MHz):
Wywołanie stacji SN85PZK: „Wywołanie w ćwiczeniach łączności kryzysowej dla członków amatorskich sieci ratunkowych, podaje SN85PZK.”
Zgłaszając się na wywołanie należy podawać wyłącznie następujące informacje:
Znak, raport, imię, QTH, przynależność do sieci (np. DASR, OSR Częstochowa, ROSA, OC, EmASR, RASR, KPASR),
Proszę zwrócić szczególną uwagę na stacje QRP, mobilne (/M) oraz przenośne (/P), które pracują z małą mocą, często przy użyciu alternatywnego źródła zasilania i w razie potrzeby (problemy ze skutecznym nawiązaniem łączności) wspomagać je w zakresie przekazania informacji do stacji SN85PZK.
*Wszystkie godziny zostały podane w czasie lokalnym.
Organizator: WASR, SQ3TGV Błażej (kontakt: wasr@wasr.pl
lub sq3tgv@gmail.com).
Błażej SQ3TGV

7.    Współzawodnictwo SP Contest Maraton 2014 zostało zakończone.
Współzawodnictwo SP Contest Maraton 2014 zostało zakończone. Wstępne, końcowe
wyniki zamieszczone są na portalu PZK w zakładce WSPÓLZAWODNICTWA.
Uwagi dotyczące wyników proszę przesyłać do końca stycznia br. na adres:
sp9gfi(at)wp.pl  lub spcontestmaraton(at)wp.pl
Po tym terminie zostaną ogłoszone końcowe, oficjalne wyniki SPCM 2014.
VY 73 Kazik sp9gfi

8.    Walne zebranie Bydgoskiego OT PZK.
 Zarząd Oddziału PZK w Bydgoszczy, zwołuje i zaprasza członków i sympatyków OT04 w dniu 14 lutego 2015 roku na Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Oddziału PZK. Spotkanie odbędzie się w auli A1 (budynek 2.1) Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego przy ul. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 w Bydgoszczy. Otwarcie Zjazdu o godz. 10:00. Sekretariat Zjazdu czynny będzie od godz. 9:30.
Sekretarz Bydgoskiego Oddziału Terenowego
Polskiego Związku Krótkofalowców
Daniel Danecki SQ2KLU

9.    Caribbean Tour 2015.
W dniach 24.01-14.02.2015 będziemy z Kasią SQ7OYL i przyjaciółmi na Karaibach. Planujemy zaktywować radiowo kilka wysp. Środkiem transportu pomiędzy wyspami będzie katamaran Lagoon 420. Skład naszej grupy to: Przemek - SP7VC, Kasia - SQ7OYL, Tadeusz - SP3IPB, Jurek - SP7TF, Zbyszek - SP3CFM i Bogdan K2RPF ex. SP8NFE.
Zapraszamy na stronę naszej wyprawy: http://expedition.sp7vc.pl/
Planujemy być aktywni radiowo z kilku wysp. Poniżej przybliżone terminy naszej aktywności :
•    Martynika NA-107 jako FM/SP7VC, FM/SP7TF 24.01-26.01.2015
•    St. Lucia NA-108 jako J6/Homecalls pomiędzy 27.01-03.02.2015
•    St. Vincent NA-109 jako J8/Homecalls pomiędzy 04-05.02.2015
•    Grenada NA-024 jako J3/Homecalls pomiędzy 06-07.02.2015
•    Carriccou NA-147 jako J3/Homecalls pomiędzy 07-08.02.2015
•    Union NA-025 jako J8/Homecalls pomiędzy 08-09.02.2015
•    Martynika NA-107 jako FM/Homecalls pomiędzy 13-14.02.2015
Planujemy pracę „holiday style”. Nasz sprzęt to: TS-590, FT-847, FT-857 +3 PA Amplifier-500W, antennas: Inv-L for 80-160m, 2 fazowane verticale 160-80-40m, HexBeam SP7IDX Technology, VDA antennas, verticals R-7000, Digital modems. Emisje: SSB, CW i emisje cyfrowe. Do usłyszenia!
Przemek  sp7vc

10.     Zawody Podkarpackie.
W imieniu organizatora mam zaszczyt zaprosić w do udziału w Zawodach Podkarpackich.
Odbędą się one w niedzielę 1-go lutego 2015 r.
w godzinach od 7:00 do 7:59 UTC.
Szczegółowy regulamin znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Pozdrawiam i do usłyszenia w zawodach '73!
Członek Komisji Zawodów
Łukasz SP8TJU

11.    Współzawodnictwo "Top Activity UKF-2014" rozliczone.
https://download.pzk.org.pl/public/wspolzawodnictwa/top_activity_ukf/top_activity_ukf_2014/Top_Activity_UKF_2014.pdf
Nagrody w postaci grawertonów oraz prenumerat miesięcznika "Świat Radio" za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej oraz dyplomy za dziesięć miejsc w klasyfikacji generalnej i sześć miejsc w klasyfikacjach specjalnych wręczone zostaną w czasie Sympozjum Integracyjnego "Radiokomunikacja Amatorska UKF"- 13 czerwca 2015 r. w Gajowie.
Pozdrawiam!
73! Staszek SP6MLK

12. Z ostatniej chwili! Opublikowano  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.
W Dzienniku Ustaw z dnia 20 stycznia 2015 r. poz. 99 zostało opublikowane kolejne  Rozporządzenie dotyczące m.in. naszej służby. Z tekstem można zapoznać się można pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99
Prezydium ZG PZK dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w długim procesie konsultacyjnym tego aktu prawnego. Mamy nadzieję, że zawarte w nim zapisy przyczynią się do dalszego rozwoju służby radiokomunikacyjnej amatorskiej w Polsce.
Prezydium ZG PZK


SP1JWY s.k. Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w poniedziałek 12 stycznia 2015 roku odszedł nagle do Krainy Wiecznych DX-ów Kolega Tadeusz Dżegało SP1JWY.
Znakomity konstruktor i jeden z prekursorów łączności cyfrowych na Pomorzu, administrator postomińskiego Echo-linka. Dobry Kolega, który chętnie dzielił się swym bogatym doświadczeniem.
Pogrzeb odbył się 15.01.2015 r. na starym cmentarzu w Słupsku.
Drogi Kolego i Przyjacielu będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Spoczywaj w spokoju.
Adam SP1ZZ i koledzy

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Staszkowi SP6MLK, Łukaszowi SP8TJU, Adamowi SP1ZZ, Przemkowi SP7VC, Danielowi SQ2KLU, Błażejowi SQ3TGV, Kazikowi SP9GFI.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

articles: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikaty KS 2015


Załącznik:

Zawody Podkarpackie

Regulamin Zawodów Podkarpackich 2015

 Organizator: Łańcucki Klub Krótkofalowców SP8PLM
Termin: 01.02.2015 r. (pierwsza niedziela lutego) od 07:00 do 07:59 UTC obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
Uczestnictwo: Za uczestników uważa się licencjonowanych operatorów stacji indywidualnych i klubowych oraz SWLs, którzy przeprowadzili dowolną ilość QSOs w sposób określony w regulaminie i przesłali w terminie swój log do klasyfikacji. Uczestnik może zostać sklasyfikowany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej.
Pasmo: 80m CW/SSB, wg obowiązującego band planu                                                    (CW:3.510-3.560 kHz, SSB: 3.700-3.775 kHz).
Moc: W zawodach obowiązuje praca mocą nie większą niż 100W!              
Nie dotyczy to stacji QRP, które mogą pracować mocą nie większą niż 5W na CW i SSB. Stacje pracujące mocą QRP nie używają znaku łamanego przez QRP np. SP8PLM/QRP.
Emisje: CW, SSB; z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji. Łączności cross-mode są niedopuszczalne. Duplikaty, czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu.
Wywołanie w zawodach: Na fonii: „Wywołanie w zawodach podkarpackich”,                 
na CW: „ CQ TEST SP”.
Raporty:
stacje spoza woj. podkarpackiego - RS(T) + skrót powiatu (np. 599 AB na CW i 59 AB na SSB);
stacje z woj. podkarpackiego – RS(T) + skrót województwa i powiatu (np. 599 KLN na CW i 59 KLN na SSB);
stacje zagraniczne RS(T) +  numer kolejny łączności (np. 599 001 na CW i 59 01 na SSB);
stacja organizatora: SP8PLM – RS(T) + skrót województwa podkarpackiego (599 K na CW i 59 K na SSB);
Punktacja: QSO ze stacją spoza woj. Podkarpackiego – 1 pkt.; QSO ze stacją z woj. Podkarpackiego – 5 pkt.; QSO ze stacja SP8PLM – 20 pkt.
Punktów nie zalicza się w przypadku błędnie odebranego znaku lub grupy kontrolnej oraz różnicy czasu w logach korespondentów przekraczającej 3 minuty.
Mnożnik: Łączność ze stacją organizatora + ilość uzyskanych powiatów z woj. podkarpackiego, niezależnie od emisji (razem maksimum 26).
Wynik końcowy: Suma punktów za QSO * (mnożnik+1).
Kategoria:
A. Stacje spoza woj. podkarpackiego
•    A1 – MIX (CW+SSB)
•    A2 – CW
•    A3 – SSB
B. Stacje z woj. podkarpackiego
•    B1 – MIX (CW+SSB)
•    B2 – SSB
C. Stacje QRP
•    C1 – MIX (CW+SSB)
•    C2 – SSB
Uwaga: Stacja organizatora – SP8PLM nie podlega klasyfikacji
Nagrody: za miejsca od 1 do 3 – dyplomy.
W przypadku pozyskania sponsorów przewiduje się również nagrody rzeczowe.
Dzienniki: TYLKO W FORMACIE ELEKTRONICZNYM w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (168 godzin) od zakończenia zawodów w formacie pliku Cabrillo na adres e-mail: zawody-ot18@pzk.org.pl. Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, zawierać w nazwie znak wywoławczy (np. sp8plm.cbr). W temacie listu należy umieścić TYLKO swój znak wywoławczy (np. SP8PLM).
Uwaga ! Do logowania łączności w zawodach zaleca się użycie programu DQR-Log. Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony: www.sp7dqr.waw.pl
Podsumowanie zawodów:
Zawody zostaną rozliczone przez komisję w terminie miesiąca od dnia ich zakończenia, a ich wyniki zostaną podane na stronie www.pzk.rzeszow.pl w zakładce „Zawody podkarpackie”, oraz do publicznej wiadomości
Komisja Zawodów Podkarpackich 2015:
Przewodniczący: Adam – SQ8JLU, Członkowie: Przemysław – SQ8NYB, Łukasz – SP8TJU.
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Powiaty woj. podkarpackiego:
BR, DE, JA, JS, KN, KO, KS, LK, LN, LZ, LV, MC, NO, PE, PM, PR, RM, RO, RZ, SA, ST, SY, TB, TN, UD


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,047,182 Unikalnych wizyt