PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 30 stycznia 2008
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 30.01.08.

SP6ESX s. k.
Z przykrością informuję Cię, że w wieku 78 lat po krótkiej chorobie zmart we Wrocławiu dzisiaj, tj. 28 stycznia 2008 o g. 19.00 nasz kolega Marian Bombała SP6ESX
73 de Adam sp6ebk

1.Spotkanie w UKE.
W dniu 23.01.2008 r. z mojej (SP2JMR) inicjatywy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Anna Streżyńska zorganizowała spotkanie środowisk zrzeszających krótkofalowców, poświęcone omówieniu zasad funkcjonowania służby radiomkomunikacyjnej amatorskiej.
W spotkaniu uczestniczyli:
• ze strony PZK:, Ewa Kołodziejska SP1LOS, Tadeusz Pamiętaj SP9HQJ, Piotr Skrzypczak SP2JMR, Marek Ruszczak SP5UAR i Zygmunt Szumski SP5ELA, który reprezentował także SPDXC.
• ze strony ZHP: Jędrzej Kunowski SQ5JRJ,
• ze strony LOK: Włodzimierz Kraszewski SQ5WWK,
• ze strony UKE: p. dr Wiktor Sęga - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości, p. Zygmunt Słomiński - Dyrektor Delegatury UKE w Warszawie, p. Joanna Stańska -Naczelnik z Delegatury w Warszawie i Marek Ambroziak SP5IYI – inspektor z Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości UKE.
W czasie spotkania poruszane były następujące tematy: sprawa wydawania Pozwoleń na pracę stacji amatorskich pod znakami okolicznościowymi, ewentualnośći opiniowania przez PZK wydawania pozwoleń na pracę z limitem mocy 500 W, współpraca w sprawie monitoringu pasm amatorskich , uzyskiwanie informacji przez PZK na temat wydawanych przez UKE Pozwoleń.
Dodatkowym tematem była możliwość pozyskania dla wsparcia działalności PZK sprzętu wycofywanego z UKE.
Spotkanie trwało nieco ponad godzinę i było prowadzone w bardzo konstruktywnej i nacechowanej wzajemną życzliwością atmosferze.
Również tą drogą dziękuję Pani Prezes za poświecony naszym krótkofalarskim sprawom czas.

Przed spotkaniem odbyło się posiedzenie Prezydium ZG PZK. Prezydium po za przygotowaniem do audiencji zajęło się także bieżącymi sprawami. Więcej informacji następnym komunikacie.

2.Walne Zebranie Dolnośląskiego OT PZK. Rozpoczęło się w drugim terminie. Miejsce to sala Klubu Śląskiego Okręgu Wojskowego na ul Pretficza we Wrocławiu. Frekwencja dopisała. Na 224 członków DOT PZK było obecnych 77 co stanowi 34% ogółu. To niby nie najlepiej, ale jak na tak duży OT całkiem nie źle. Zebranie miało charakter sprawozdawczo wyborczy. Były więc sprawozdania za ostatnie dwa lata.
Uroczysta okazją było wręczenie OH PZK trzem kolegom SP6BG, SP6EQZ, SP6CCG. Prezes DOT kol. Stanisław SP6BCC powiadomił zebranych o zamiarze odznaczenia ZOH PZK Kol. SP6AAT oraz SP6ARR.
W swoim krótkim wystąpieniu poinformowałem zebranych o ostanim okresie działalności prezydium ZG PZK oraz o zamierzeniach na najbliższy okres czyli do XVI Zjazdu PZK.
Walne zebranie dokonało wyboru delegatów na XVI Zjazd PZK w osobach Kol. Zbyszka SP6CZ, Tomasza SP6T oraz Włodka SP6EQZ. Zastępcami delegatów zostali wybrani: Kol. SP6BCC, SQFHP, SP6AAT.
Część dyskusyjna zebrania została zdominowana przez temat obrotu kart QSL.
Inne tematy to: sprawa znaków okolicznościowych oraz zawodów krajowych .
Zebranie trwało do godziny 14.20. Info. Piotr SP2JMR

3.Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK.
Brałem w nim udział jako przedstawiciel ZG PZK zgodnie z Ordynacją Wyborczą Delegatów na XVI Zjazd Krajowy PZK. Oto skrót informacji z tego zebrania: W zebraniu wzięło udział 41 członków oddziału na 137 wg listy co stanowi 30% ogółu: Stwierdzono prawomocność Walnego Zebrania. W imieniu Prezesa PZK odczytałem treść wystąpienia i wręczyłem Odznakę Honorową PZK dla Przedstawiciela Klubu SP2PZH. Z powodu nieobecności kolegi SP2IST nie mogłem wręczyć jemu Odznaki Honorowej PZK. Odznakę tę wręczy przy następnej okazji Prezes Oddziału SP2AVE. Zebranie za jedyny cel miało wybór delegatów na XVI Zjazd PZK. Delegatami zostali: Kol. Zbyszek SP2AVE oraz Wiesław SP2DX. Zastępcami natomiast kol. Marcin SQ2BXI oraz Wojtek SP2ALT.
Walne Zebranie Pomorskiego oddziału PZK zakończyło się o godzinie 20:00.
Prezes ZO PZK w Olsztynie Członek ZG PZK Andrzej Korczin SP4KA


4. Walne Zebrania OT.

- OT 37 - 02 lutego 2008 w Warszawie
- OT 32 - 09 lutego 2008 w Świebodzinie
- OT 20 – 10 lutego 2008 w Lublinie
- OT 24 - 10 lutego 2008 w Skierniewicach
- OT 21 - 17 lutego 2008 w Olsztynie
- OT 23- 24 lutego 2008 w Ujściu k. Piły
-OT 27- 02 marca 2008 w Ostrowie Wlkp.
-OT 10 - 02 marca w Krakowie

5. Spotkania krótkofalarskie.
Informujemy, że zamierzamy stworzyć na portalu PZK specjalną stronę dotyczącą Kalendarium Spotkań w naszym środowisku. Będą tam umieszczone informacje o oficjalnych spotkaniach oddziałowych, na przykład walne zebranie a z drugiej strony typowe spotkania integracyjne na skalę krajową czy lokalną. Takie kalendarium powinno przede wszystkim ułatwić organizatorom wybór odpowiedniego terminu spotkania, natomiast dla samych uczestników byłoby to doskonałą informacją do zaplanowania i wzięcia udziału.
Jednak aby takie Kalendarium istniało, potrzebna są informacje. Proszę o
przesyłanie takich informacji via email na adres sp3iq@pzk.org.pl z podaniem
następujących danych:
- Nazwa
- termin spotkania
- organizator,
- kontakty teleadresowe do organizatora
- adres strony Web gdzie podane są szczegóły
- ramowy plan spotkania
Informacje w Kalendarium będą ujęte w sposób zbiorczy i będą ułożone według
dat, gdzie będzie dodatkowo do każdego spotkania dostępny plik PDF
zawierające szczegóły przesłane przez organizatora.
Bogdan, sp3iq.

6.Jak wpłacamy składki.
W regulaminie opłacania składek PZK SA zawite terminy przekazywania składek na konto a list członkowskich do sekretariatu ZG PZK. Poniżej zestawienia jak ten temat jest realizowany przez poszczególne OT.
Wpłaty i listy przesłane do 15 stycznia 2008 włącznie ilustruje poniższe zestawienie.

 

ODDZIAŁ ILOŚĆ CZŁONKÓW NA LIŚCIE

01

116

03

124

06

84

08

85

09

94

11

65

12

46

15

64

16

24

17

49

18

23

20

104

21

27

23

9

24

24

25

142

28

15

35

27

Na konto ZG

11

SUMA

1224Oczywistym jest, że do chwili obecnej sytuacja jest zupełnie inna i zmienia się ona z każdym dniem.

7.Skrócony spis treści Świata Radio 2/2008

Aktualności: Wiadomości DX-we dla krótkofalowców;
Zawody: Wyniki i regulaminy zawodów;
Anteny: Maszty i podpory antenowe, część 2;
Test: Transceiver Yaesu FT-450;
Świat KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK;
Radio Retro: Spotkanie Miłośników i Kolekcjonerów Radioodbiorników Elektrit;
Łączność: Radioastronomia amatorska w zakresie mikrofalowym, Przemienniki VHF-UHF;
Wywiad: Rozmowa z SP9MX;
Hobby: Klucz elektroniczny SP5EIN,
Transceiver 10 GHz;
Digest: Wzmacniacze mocy i inne układy radiowe;
Forum Czytelników: Listy, Porady;
Lista obecności;
Rynek i Giełda;
Księgarnia;
Sklep AVT;
Dodatek: Mapa przemienników VHF-UHF.

8. Krótkofalowiec Polski 2/2008.

1% na PZK jako OPP
„Quo Vadis” PZK
Pierwsze spotkanie lekarzy krótkofalowców –zaproszenie
Spotkanie opłatkowe WOT (OT 25) i POT (OT37)
Walne zebranie Śląskiego OT PZK i „Dyplom Silesia”
Walne zebranie OT PZK przy II Korpusie Powietrzno Zmechanizowanym w Krakowie.
Walne Zebranie Poznańskiego OT PZK
Trzecie Toruńskie Spotkanie Krótkofalowców.
Spotkanie w Libercu
BGK ciągle aktywna –materiał Kol. Satnisłąwa SP9MRY
PaT –czyli profilaktyka , a krótkofalarstwo

9. Lutowe QTC .
W najbliższym wydaniu MK QTC zamieszczamy bogaty serwis informacyjny. Będzie kilka ciekawostek, a Czytelnicy dowiedzą się m.in.:
- Czy istnieje tzw. „sieć czasopism IARU”?
- Dlaczego kalifornijscy krótkofalowcy piszą skargi do Arnolda Schwarzeneggera?
- Dlaczego powiaty oznacza się dwoma literami, a nie trzema?
- Jaką nową latarnię morską odkryli SP5PB i SP2FAP?
- Jakie łączności są bardziej wartościowe, te tzw. „normalne” czy w zawodach?
- Kto może być uczestnikiem programu PGA?
- Kto pracował przy regulaminie programu PGA?
- W których zawodach przeprowadzono najwięcej łączności?
- Jak zorganizować małą DX-pedycję?
W lutowym wydaniu zamieścimy także krótkofalarską epopeję SM0AGD, szwedzkiego entuzjasty DXingu i organizatora wielu interesujących ekspedycji.

Skrócony spis treści MK QTC 2/2008
„B” lub „D”
Anna Streżyńska wyróżniona
Anteny SP1BKS
Beacon na 10 GHz
Certyfikaty
Contest QSO
Contestowe znaki
CQ WPX SSB 2007 – wyniki
DL40RRDXA
Dwa oblicza SP-HAMs
Dzień Myśli Braterskiej - dyplom
Ekspedycje
Epopeja SM0AGD
Grali z głową
Ham-Spirit w PGA
HNY 2008
Holiday Contest
HST 2008
Inne dyplomy gminne
Kalendarz Zawodów
Kanał Bydgoski – dyplom
Karykatury znaków
Każdy (chyba) pomoże
Małe wyprawy DX-owe
Na marginesie
NKP 2007 HF
Nowe konto
Organizatorzy w PGA TEST
Oznaczenia gmin
PGA Cluster
PGA dla świata
PGA program dla ambitnych
PGA w Internecie
Pierwszy Certyfikat
Pierwszy TEST PGA
Piotruś na liście ARLS
Polonia Restituta – dyplom
Potwierdzenia za PGA TEST
QSL, QSL
Ranking 2007
Regulaminy Zawodów
Sportowy rok 2008
Spotkanie lekarzy
To dopiero znak!
W Wikipedii o PGA
WAEDC 2007 – wyniki
Walne Zebrania
Wygodny Cabrillo
Zrobiliśmy to!

10. Apel SP3CUG. Szanowni Koledzy!
W czasie zbierania materiału do broszury "25 Lat digi w LE" uzyskałem
duże ilości fotografii- dokumentów.Sporo z nich trafiło dopiero w czasie
oddawania broszury do druku.
W broszurze lokalnej znajda sie fotografie uczestników (przy
radiostacji) a w dziale laureaci sa fotografie przy radiostacji, na
dowód osobisty i 2-3 inne.
Niewykorzystane materiały uzupełnione o inne sa doskonałym materiałem do
opracowania historii digi w SP.
W związku z powyższym podejmuję się zebrania i opracowania
materiałów, przygotowania do druku w ramach kolejnej broszury.
Na chwilę obecną nie mam jeszcze sponsora ale myślę, że się znajdzie.
Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji, wskazanie osób, które
zajmowały się poszczególnymi trybami digi. Brakuje informacji o
początkach sieci PR.
Krótkofalarskie media proszę o rozpropagowanie mego apelu o pomoc w
zbieraniu materiałów i wskazanie ludzi zasłużonych w rozwoju digi w SP.
Vy73 SP3CUG

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,416,403 Unikalnych wizyt