PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-37. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 10.09.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 
KOMUNIKAT NR 37/2014 z dnia 10.09.2014 r.

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Po posiedzeniu prezydium ZG PZK.

W dniu 06.09.2014 w siedzibie sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy odbyło się 3. w tym roku posiedzenie prezydium. W posiedzeniu uczestniczyli: Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK, Jan Dąbrowski SP2JLR wiceprezes PZK, Bogdan Machowiak SP3IQ skarbnik PZK, Tadeusz Pamięta SP9HQJ sekretarz generalny PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK.

 Poniżej najistotniejsze uchwały i ustalenia z minionego posiedzenia.
•    Prezydium po zapoznaniu się z bieżącą sytuacją finansową związku określiło ją jako zadowalającą.
•    Prezydium zaakceptowało dokumenty przygotowane na Konferencję R1 IARU w Warnie 2014.
•    Prezydium omówiło sytuację służby radiokomunikacyjnej w Polsce. Obecnie jest w przygotowaniu przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji skonsultowany na naradzie w dniu 27.08.2014 projekt Rozporządzenia w sprawie pozwoleń dla SRA. Na naradzie PZK był reprezentowany przez: Jerzego Jakubowskiego SP7CBG prezesa PZK, Mariusza Busiło SP5ITI – pełnomocnika PZK, i Andrzeja Dzierzkowskiego SP8LBK członka zespołu ds. przepisów w SRA. Obecnie oczekujemy na publikację skonsultowanego projektu Rozporządzenia.
•    W sprawie obchodów 85. lecia powstania PZK i 90. lecia IARU prezydium ogłasza konkurs na zorganizowanie centralnej uroczystości z okazji 85. rocznicy powstania PZK oraz 90. lecia istnienia IARU.
•    Prezydium ogłasza konkurs na opracowanie projektu kalendarza na 2015 r., którego tematyka nawiązywała będzie do obchodzonych w 2015 roku rocznic.
Zgłoszenia należy kierować elektronicznie na sp2jmr@pzk.org.pl (sekr. ZG PZK) lub listownie na adres Sekretariatu ZG PZK w terminie do 15.10.2014.

•    Prezydium uchwałą z dnia 06.09.2014 na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Lublinie (OT 20) przyznało „Medale im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa” Pani Annie Malinowskiej Dyrektorowi ZOW LOK w Lublinie (Medal nr 16) oraz Panu Stanisławowi Dąbrowskiemu Prezesowi ZOW LOK w Lublinie (Medal nr 17).
•    Na wniosek Zarządu Świętokrzyskiego OT PZK (OT03) Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK
 Marka Niedzielskiego SP7DQR
Andrzeja Wierzbowskiego SP7GAQ
Zbigniewa Kornatko SP7GXK
Romana Maliborskiego SP7OMS
•    Na wniosek Zarządu Gliwickiego PZK (OT 50) prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia ZOH PZK Ryszarda Reich SP4BBU
•    Prezydium zapoznało się z wnioskami dotyczącymi intensywnej działalności promocyjno propagandowej na rzecz krótkofalarstwa prowadzonej przez Henryka Karczewskiego SP6OPZ, Dariusza Kosiura SQ8MFN, Marka Kowalczyka SP6FRF. Prezydium postanowiło przedstawić pełną informację macierzystemu Oddziałowi Terenowemu PZK (OT13).
•    Ponadto prezydium przeanalizowało wnioski dotyczące dofinansowania zawodów krótkofalarskich oraz pisma dotyczące działalności klubów.

Pozostałe informacje zostaną umieszczone w protokole, który będzie opublikowany w najbliższych dniach.
Piotr SP2JMR

2. Podziękowanie dla Jurka SP3GEM.
Zarząd Klubu Krótkofalowców SP3PKC "Lambda" dziękuje Kol. Jerzemu Smoczykowi SP3GEM za wsparcie swoimi antenami działalności klubu, a szczególnie aktywności HF33WGC w czasie 33. Szybowcowych Mistrzostw Świata.
Robert SP3SLD

3. Zjazd Techniczny.
W dniach 12-14 września w ośrodku "Sportowa Osada" w Burzeninie odbędzie się III. Zjazd Techniczny będący kontynuacją Warsztatów QRP. Głównym organizatorem jest Polski Związek Krótkofalowców, a konkretnie trzy Oddziały Terenowe: OT01, OT15, OT50.
Komitet organizacyjny zjazdu:
Roman Bal, SP9MRN (rejestracja, promocja)
Ryszard Banasiak, SP6IFN (recepcja, konkurs PUK)
Jerzy Bartoszek, SQ6BBA (warsztaty JUNIOR)
Krzysztof Pokorski, SQ7IQA (logistyka, sponsorzy)
Spike Rendchen, SP9NJ (stacja radiowa 3Z0TECH)
Waldemar Sznajder, 3Z6AEF (koordynacja wykładów i PUK, biuletyn, www)
Jarosław Trząsalski, SP6MLF (stacja radiowa 3Z0TECH)
Waldemar Wieczorek, SP3NYR (warsztaty SENIOR)
Program zjazdu znajduje się na stronie http://zjazd techniczny.krotkofalowcy.com.pl
Obecnie jest już zarejestrowanych ponad 230 uczestników. Do zobaczenia!
Piotr SP2JMR

4. Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” czyli Jodłówka Tuchowska 2014.

Zarząd Oddziału Terenowego PZK nr 28 w Tarnowie serdecznie zaprasza na 29 już spotkanie w Jodłówce Tuchowskiej, pod hasłem "Krótkofalarska Jesień na Pogórzu", które organizowane jest dla podsumowania Zawodów Tarnowskich i wręczenia trofeów.
W 2014r przypada to na: 12-13-14września.
Program spotkania stały.
Możliwość zakwaterowania i wyżywienia na miejscu. /Około 41 zł osobodzień./
Więcej informacji na naszej stronie:
http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/co-robimy/krotkofalarska-jesien-na-pogorzu/
lub http://ot28.pzk.org.pl– zakładka„Krótkofalarska jesień na pogórzu”
„Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” to jedno z największych i najstarsze na południu Polski spotkanie krótkofalowców, znane z możliwości spotkania się z wieloma znanymi tylko z eteru ludźmi, zakupu potrzebnych w krótkofalarstwie podzespołów, kompletnego sprzętu, czy po prostu przewietrzenia płuc w pobliskim lesie. Przede wszystkim jest to piękne krajobrazowo miejsce Pogórza Ciężkowickiego i Pasma Brzanki, chyba jedno z najpiękniejszych w SP, w których odbywają się nasze środowiskowe spotkania.
Serdecznie zapraszamy.
Stanisław SQ9AOR

5. BLOTA “Boat Lifts On The Air" 14.09.2014.

W najbliższą niedzielę, 14 września, zapraszamy na spotkanie eterowe pod nazwą "Boat Lifts On The Air". Założeniem akcji jest promocja miejsc związanych z transportem jednostek wodnych tj. pochylni, wind, śluz oraz prezentacja radia amatorskiego w warunkach polowych. W Polsce obiektem tego typu, są pochylnie Kanału Elbląskiego.
Ponieważ trwa remont infrastruktury Kanału i nie ma możliwości pracy z obiektów pochylni, z terenu przyległego do pochylni Buczyniec będą pracowały dwie stacje: SP0CFF oraz SN0ECR. Emisje SSB, CW i DIGI. Start około godziny 8-9 UTC.
Dodatkowym atutem jest lokalizacja pochylni Buczyniec - OChK Kanału Elbląskiego SPFF-0618.
Oprócz stacji z SP mają być również aktywne stacje m.in. z Anglii - GB0ABL oraz Niemiec - DL0CRE.
 
Serdecznie zapraszamy do łączności. Potwierdzenia okolicznościową kartą QSL.
Chętnych do spotkania na "żywo" zapraszamy do Buczyńca. Lokalizacja stacji: http://goo.gl/maps/S3dNr.
Jurek SP4SHW i Sławek SP4EOO
 
6. 60 lat krótkofalarstwa na Powiślu i Żuławach. W połowie 1954 roku powstał w Malborku, jako jeden z pierwszych na terenie Powiśla i Żuław, krótkofalarski klub łączności SP2KBC przy ówczesnej organizacji paramilitarnej, jaką była Liga Przyjaciół Żołnierza. Klub zrzeszał kilkanaście osób zajmujących się amatorską łącznością radiową, mieszkających na terenie Malborka i okolic. W niedługim odstępie czasu podobne kluby zaczęły powstawać w Tczewie, Elblągu i Kwidzynie, nieco później w Nowym Dworze, Stegnie, Nowym Stawie i in.
Nawiązywanie łączności radiowych praktycznie z całym światem było wówczas zajęciem o wyjątkowej atrakcyjności i przyciągało wiele osób w różnym wieku, zainteresowanych takim rodzajem spędzania wolnego czasu.
Krótkofalowcy zorganizowani w Żuławskim Oddziale Polskiego Związku Krótkofalowców postanowili upamiętnić początki krótkofalarstwa na Powiślu i Żuławach poprzez zorganizowanie obchodów 60-lecia. Akcja przewidziana jest na miesiące wrzesień – grudzień br. i polega na nawiązywaniu do końca roku punktowanych łączności z operatorami dwóch stacji okolicznościowych (HF60KMH i HF60KBC), pozostałych stacji klubowych i stacji indywidualnych, zarejestrowanych w OT16. Potwierdzeniem dla korespondentów, członków PZK za łączność ze stacją okolicznościową będą specjalne karty QSL wysyłane normalną drogą przez Centralne Biuro QSL PZK. Dla Kolegów, którzy przeprowadzą łączności zbierając co najmniej 60 punktów (po 15 pkt od dwóch stacji okolicznościowych, 5 pkt od stacji klubowych, po 2 pkt od stacji indywidualnych) przewidziany jest okolicznościowy dyplom „60 Lat Krótkofalarstwa na Powiślu i Żuławach”, wydawany w wersji elektronicznej przez Żuławski Oddział Terenowy PZK z siedzibą w Malborku.
Regulamin dyplomu i pozostałe informacje można znaleźć na stronie oddziałowej OT16: www.ot16pzk.org.pl

Zapraszamy wszystkie Koleżanki i wszystkich Kolegów do nawiązywania okazjonalnych łączności, upamiętniających rocznicę 60-lecia amatorskiego ruchu krótkofalarskiego na Powiślu i Żuławach.
Stanisław Leszczyna, SQ2EEQ

7. Puchar Wielkopolskiej Pyry.

W dniu 21 września br. odbędą się coroczne zawody PUCHAR WIELKOPOLSKIEJ PYRY organizowane przez Oddział Terenowy PZK nr 27. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tych zawodach. Regulamin zawodów dostępny na stronie http://ot27.pzk.org.pl/articles.php?article_id=36
Wśród uczestników zawodów, którzy spełnią wymogi regulaminowe będą rozlosowane liczne i atrakcyjne nagrody rzeczowe. W trakcie zawodów, istnieje możliwość spełnienia warunków do otrzymania dyplomów wydawanych przez OT 27. Regulaminy dyplomów na stronie http://ot27.pzk.org.pl/news.php
73 Krzysztof SP3FYX

8. Przemiennik SR7WI. Przemiennik Wieluńskiego Klubu Krótkofalowców SP7KED - SR7WI wznowił działalność. Obecnie zainstalowany jest w Działoszynie na wysokości około 100 metrów nad gruntem - około 312 m.n.p.m. Pracuje na częstotliwości 439.000 Mhz z CTCSS 77 Hz.
Zapraszamy do łączności przez przemiennik.
Vy 73! de Maciek SP7VV ex. SP7VVK

9. ZAPROSZENIE DO TYRY.

Już po raz 21 Janek OK2BIQ oraz Krótkofalowcy Księstwa Cieszyńskiego serdecznie zapraszają na międzynarodowe spotkanie "SANBESKIDO 2014r." ;.
Spotkanie to odbędzie się w sobotę 11 października 2014 w gospodzie "U Liberdy" w miejscowości Tyra w okolicy miasta Trzyniec na trasie z Czeskiego Cieszyna do Jabłonkowa w Czechach. Początek spotkania o godzina 9:00.
Dojazd z Czeskiego Cieszyna drogą E75 na Jabłonków, zjazd do Tyry w Oldrzychowicach. Na stronie www.mapy.cznależy wpisać Tyra 72 i zostanie pokazana lokalizacja gospody na mapie.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego przyjazdu do Tyry na adres sq9dxt@wp.pl w celu wydrukowania identyfikatorów.
Adresy kontaktowe:
SQ9DXT tel. +48606292114; sq9dxt@wp.pl; skype sq9dxt1; gg 5810425
OK2BIQtel. +420558348633; ok2biq@email.cz; skype ok2biq;
SQ9DXT Jan Madecki

10. Jesienny Miś.

Radiowe Zakończenie Sezonu Letniego 2014. Jak każdego roku, w terminie bliskim wrześniowego zrównania dnia z nocą, Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW organizuje kolejny po wiosennym - Piknik Radiowy pod hasłem Radiowe Zakończenie Sezonu Letniego, od nazwy miejscowości zwany potocznie Misiem. Spotkanie, na które jak zwykle zapraszamy kolegów z całego kraju odbędzie się 19 - 21 września 2014 r. w Niedźwiedziu, na terenie gospodarstwa agroturystycznego Mini Zoo - Cicho Sza, gmina Ostrzeszów. Oznaczenie PGA - OF07, lokator JO81WM. Na zlocie pod znakiem SP3POW, na wszystkich pasmach amatorskich (w tym również w zawodach organizowanych przez OT27 - "Puchar Wielkopolskiej Pyry") będzie pracowała nasza stacja klubowa.
 
Informacje o dojeździe i noclegach na Pikniku Radiowym MIŚ w Niedźwiedziu
Info: Jarek SP3AYA

11. Miesiąc październik pod znakiem polskich ekspedycji dx-owych.

W październiku tego roku będą pracowały trzy polskie ekspedycje.

VK9XSP Christmas Island (ośmiu operatorów, szef ekspedycji SP6EQZ), OC-002. (18.10 - 31.10.2014). Strona WWW ekspedycji: http://www.vk9xsp.dxing.pl/,


ZK3E i ZK3Q Tokelau, 5W0AF i 5W0AG (dwóch operatorów: Jacek SP5EAQ i Marcin SP5ES), (8-29.10.2014). Nasi przyjaciele zarezerwowali QTH na atolu Nukunonu. Informacje będą publikowane na stronie: http://zk3.sp5drh.com/


J79X 18.10 - 26.10.2014 Dominica Island (dwóch operatorów: Janusz SP9FIH i Kazik SP6AXW). Strona ekspedycji: http://j7.dxpeditions.org/

Info: SP5ELA

12. Aktywność z Sardynii (IS).
Danusia SP9SX i Witek SP9MRO spędzają urlop na Sardynii, skąd biedą aktywni pod znakami IS0/3Z0YL /Danusia/ i IS0/3Z0R /Witek/ zapraszają wszystkich do łączności w dniach 9-18 września, a w planach mają także pracę z parków krajobrazowych na Sardynii.
Andrzej SP9ENO

Edward SP4OLE Silent Key.
W dniu 4 września 2014 roku niespodziewanie odszedł od nas mając zaledwie 45 lat Edward Mariański SP4OLE. Znaliśmy go wszyscy jako pogodnego, zawsze gotowego do pomocy Kolegę, konstruktora i miłośnika fal ultrakrótkich. Pogrzeb Edwarda SP4OLE odbył się w sobotę 6 września 2014 roku w Hajnówce.
Niech spoczywa w pokoju.

Tadeusz SP4GFG
Prezes OT-17 Białystok

SP9AJT Silent Key. 25 sierpnia br., po długiej chorobie, zmarł w Katowicach Jerzy Napierała SP9AJT. O fakcie tym około tygodnia temu powiadomiony został Józef SP9CAT przez córkę Zmarłego. Ze smutkiem stwierdzam, że z powodu braku informacji o śmierci, na pogrzebie Ś.P. Jurka nie było żadnej delegacji krótkofalarskiej. Jerzy Napierała był powszechnie znanym na Śląsku nadawcą i preferował pracę na CW. Na przełomie lat 80 – tych i 90 – tych był członkiem Zarządu Oddziału Terenowego PZK w Katowicach i Oddziałowym QSL Managerem. Do roku 2011 był członkiem Śląskiego OT PZK. W 2013 roku został odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZK. Cześć Jego pamięci!
Tadeusz SP9HQJ

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:, Staszkowi SQ9AOR, Robertowi SP3SLD, Jurkowi SP4SHW, Sławkowi SP4EOO, Staszkowi SQ2EEQ, Krzysztofowi SP3FYX, Maćkowi SP7VV, Jarkowi SP3AYA, Andrzejowi SP9ENO, Tadeuszowi SP4GFG.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00. Redakcja komunikatu: Piotr SP2JMR i Zygi SP5ELA.

news: ikona_pdf.gif Dział komunikaty KS 2014


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,765 Unikalnych wizyt