PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-30. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 23.07.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png
 
KOMUNIKAT WAKACYJNY NR 30/2014 z dnia 23.07.2014 r.

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Sprawy naszych uprawnień.
W związku z zapytaniami kierowanymi do Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz dyskusją prowadzoną na różnych listach i forach dyskusyjnych dotyczącą naszych uprawnień do używania urządzeń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej prezydium ZG PZK informuje, że prowadzi rozmowy zarówno z UKE jak i z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji mające na celu uregulowanie wątpliwych kwestii.
Zabiegamy również o przyjazną dla krótkofalowców oraz jednolitą we wszystkich komórkach organizacyjnych UKE interpretację zapisów Prawa telekomunikacyjnego i Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU.
W nawiązaniu do wcześniejszych informacji przypominamy, że zarówno Polski Związek Krótkofalowców jak i inne podmioty działające w sferze SRA uczestniczą w konsultacjach projektu Rozporządzenia w sprawie pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, a zgłaszane przez nas oraz pozostałych uczestników konsultacji uwagi są obecnie analizowane przez kompetentne osoby zarówno w UKE jak i w MAiC.
Analizując dostępne dokumenty współpracujący z nami prawnicy dostrzegli pewne niedorzeczności w propozycjach przedstawianych przez inne stowarzyszenia konsultujące projekt rozporządzenia.
W zw. z tym apelujemy również, aby podmioty występujące z propozycjami czy pytaniami do MAiC lub UKE głęboko przeanalizowały swoje propozycje, pod kątem ich zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym.

Przykładowym przejawem niekompetencji (osłabiającym pozycję środowiska krótkofalarskiego w oczach administracji) jest żądanie wprowadzenia do rozporządzenia w sprawie pozwoleń zapisu, cytuję: „§ 10 a „Wszystkie pozwolenia i decyzje dotyczące pozwoleń, mają formę pozwalającą potwierdzić spełnienie wymagań zalecenia CEPT T/R 61-02.”.

A poniżej równie absurdalne co propozycja uzasadnienie proponowanego zapisu.
Cytuję: „Regulacja zaproponowana ujednolica wydawane decyzje w sprawie pozwoleń nie dyskryminując żadnego podmiotu, wprowadza też zasadę, że każda decyzja dotycząca pozwolenia musi spełniać takie same wymogi jak samo pozwolenia. Postulat wielokrotnie podnoszony przez środowisko, który miał być uregulowany w nowym rozporządzeniu.”
Oto przykład elementarnej nieznajomości przepisów międzynarodowych odnoszących się do spraw radioamatorskich, taką jednakowo brzmiącą propozycję w ramach konsultacji prowadzonej przez MAiC zgłosiły na piśmie: FOPOR, LOK, ZHP, PZRS, SSR Manufaktura, Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców, i Stowarzyszenie Krótkofalowców Regionu Łódzkiego, w poniższym linku znajdują się pisma ze zgłoszonymi uwagami.
http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-mac-w-sprawie-pozwolen-dla-sluzby-radiokomunikacyjnej-amatorskiej.html

Przypomnieć należy, że Zalecenie CEPT T/R 61-02 dotyczy świadectw Klasy CEPT, a nie pozwoleń czy decyzji je zmieniających.
„Zalecenie CEPT T/R 61-02 zezwala administracjom krajów zrzeszonych w CEPT na wydawanie Świadectw Radiooperatora w Służbie Amatorskiej (HAREC od ang. Harmonised Amateur Radio Examination Certificate). Dokument HAREC stanowi dowód pomyślnego zdania egzaminu radiooperatora zgodnego z Programem Egzaminacyjnym HAREC.”
Do spraw zgodności wydawanych przez polską administrację pozwoleń z wymaganiami CEPT odnoszą się:
- Zalecenie CEPT T/R 61-01 dla pozwoleń kategorii 1, które określa co powinno zawierać pozwolenie odpowiadające temu zaleceniu,
- Zalecenie ECC (05)06 dla pozwoleń kategorii 3, które określa co powinno zawierać pozwolenie odpowiadające temu zaleceniu.

Podkreślić należy również proponowane przez konsultujące strony przekroczenie delegacji ustawowej, ponieważ w Art. 148 ust 4. Pt. napisano - Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej:
1) rodzaje pozwoleń, 
2) wymagania, niezbędne do uzyskania pozwolenia, 
3) okres ważności pozwoleń,
4) sposób identyfikacji stacji
Jak widać nie ma tu mowy o określaniu formy pozwolenia i decyzji je zmieniających.
Sprawę formy decyzji (pozwolenia radioamatorskiego) i co ma zawierać decyzja określa Art. 107 Kpa. oraz art. 143 ust. 1,2 i 3, art. 145, art. 146 ust. 1 pkt. 1, art. 148 ust. 1 i 2 oraz art. 206 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego.

Prezydium ZG PZK

2. HF33WGC - czyli 33. Mistrzostwa Świata w Lotach Szybowcowych (33rd World Gliding Championships Leszno Poland 2014).

Polski Związek Krótkofalowców w odpowiedzi na zaproszenie skierowane do nas w październiku 2013 roku ze strony organizatorów 33. WGC, organizuje pracę stacji okolicznościowej z terenu Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie. Operatorami stacji są członkowie klubu SP3PKC "Lambda" oraz goście odwiedzający naszą stację.
Zaproszenie wystosowali Panowie Dariusz Cisek Dyrektor 33. Mistrzostw Świata w Lotach Szybowcowych oraz Włodzimierz Głodek Prezes Zarządu Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie.
Serdecznie zapraszamy do łączności ze stacją okolicznościową HF33WGC, Stacja pracuje już od 1 lipca, a w terminie 23.07. do 10.08.2014 z terenu mistrzostw. Łączności będziemy potwierdzać wspaniałą składaną kartą QSL, której wzór można obejrzeć w naszej galerii kart QSL
Pracę stacji koordynuje Robert SP3SLD prezes radioklubu SP3PKC.
Celem pracy w. wym. stacji jest również umożliwienie pracy z radiostacji licencjonowanym krótkofalowcom uczestnikom Mistrzostw.

SP3SLD&SP2JMR

3. Międzynarodowy młodzieżowy obóz krótkofalarski YOTA 2014 w Finlandii.
W Virrat w Finlandii odbywało się przedsięwzięcie Młodzież w Eterze 2014 (Youngsters On The Air / YOTA 2014 - międzynarodowy młodzieżowy obóz krótkofalarski). Impreza potrwała do 22 lipca. W obozie uczestniczyły młodzieżowe ekipy z następujących 15 krajów: Belgii, Finlandii, Holandii, Litwy, Estonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Czech, Bułgarii, Polski, Rumunii i Chorwacji.
 
Braliśmy udział w wielu działaniach związanych z krótkofalarstwem, takich jak ARDF, praca w zawodach, przeprowadzanie QSO oraz lutowaniu zestawów elektronicznych.
Oprócz części krótkofalarskiej, pracowaliśmy nad osiągnięciem nowych kompetencji, a są to na przykład: zwiększenie umiejętności językowych i organizacja dyskusji na temat świadomości kulturowej - wszystko dlatego, że głównym fundatorem tej wymiany młodzieży jest program Erasmus+ Komisji Europejskiej. Aby mieć wyobrażenie o działaniach w ramach imprezy, proszę spojrzeć na jej program (http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_remository&Itemid=173&func=startdown&id=533 ).
Czytajcie o nas na stronie YOTA (http://www.ham-yota.com/ ), gdzie publikowaliśmy cotygodniowe aktualizacje, no i przeprowadźcie QSO z nami - jako OH2YOTA.
Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1315:youngsters-on-the-air-2014-finland&catid=73:youth-general&Itemid=219
Autor informacji: Lisa Leenders, PA2LS - Koordynator 1. Regionu IARU ds. Młodzieży
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK

Poniżej relacja z YOTA 2014 z białymi nocami Finlandii z końca ub, tygodnia

Witamy z Finlandii, z międzynarodowego obozu młodzieżowego YOTA (Youngsters on the Air) QTH Virrat, 200km na północ od Helsinek. Minęło już pięć dni pełnych prób ulepszenia światowego krótkofalarstwa rękoma młodzieży... Uczestniczymy w rozmaitych formach warsztatów, projektów, panelach dyskusyjnych i zabawach, jakie organizatorzy przygotowali z myślą o "Młodych w eterze". Reprezentacja PZK : Magda SQ3TGZ, Karol SP8HMZ, Michał SQ2KLZ, Wojtek SQ6PWJ doskonale integruje się i porozumiewa z ekipami pozostałych krajów: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Holandii, Słowacji, Rumunii, Czech i Szwecji. Nadrzędny cel działań YOTA to integracja, trening i praktyczne ćwiczenia w obszarach szeroko rozumianego krótkofalarstwa, przygotowujące młodych liderów, którzy podejmą się dalszej pracy nad popularyzacją naszego hobby - krótkofalarstwa wśród swoich rówieśników, często patrzących na świat głównie przez pryzmat Internetu. Uczestnicy obozu potrafią już np. przeprowadzić skrócone zawody ARDF dla początkujących, zorganizować "off-air contest" - niezwykle dynamiczną grę terenową z ustną wymianą raportów podobnie jak w zawodach CQWW, zorganizować pracę zespołową przy montażu układów radiowych z tzw. KIT-ów, bądź przy budowie prostych anten. Niezapomniane są podchody terenowe z użyciem radiotelefonów i zagadkami krótkofalarskimi, rozgrywane w białą noc, występującą na tej szerokości geograficznej. Karol SP8HMZ (16 lat) wygłosi w ostatnim dniu YOTA prelekcję na temat utworzonego przez niego portalu społecznościowego krótkofalowców - HamWorld. Jest tam zarejestrowanych juz prawie 600 użytkowników.
Od rana do późnych godzin nadaje stacja okolicznościowa OH2YOTA obsługiwana przez zespoły narodowe wg ustalonych grafików. Dzięki wsparciu fińskich krótkofalowców, stacja wyposażona jest w 2 stanowiska KF i 2 UKF, anteny kierunkowe na masztach o wysokości 37m i 20m, zestaw do pracy via satelity i inne urozmaicenia techniczne. Najbliższe dyżury operatorów SP na radiostacji przypadają 20.07. (niedziela) w godz. 20.00 - 22.00 czasu polskiego i 21.07. (poniedziałek) w godz. 6.00 - 8.00. Postaramy się pracować na 80, 40 i 20m. Mamy nadzieję na liczne łączności z Polską. Miłym akcentem są pochwały krótkofalowców zagranicznych pod adresem ekspedycji DX-owych organizowanych w ostatnim czasie przez Polskę, a także słowa uznania za sposób pracy stacji SN0HQ reprezentującej PZK w zawodach IARU. Wśród gości oficjalnych jest z nami Hans PB2T, wspierający YOTA z ramienia I Regionu IARU.
Serdecznie pozdrawiamy z Virrat w Finlandii!
SQ3TGZ, SQ2KLZ, SP8HMZ, SQ6PWJ i opiekunowie SP3SLU oraz SQ3KM.

(info: Jerzy SP3SLU)

4. Program XV Zlotu Krótkofalowców w Gliczarowie Górnym.

Zlot odbędzie się w dniach  26 – 27  lipca  2014 r. w Gliczarowie Górnym W dniach od 15 – 31 lipca 2014 r. pracuje stacja okolicznościowa SN0GG. Poniżej program zlotu:

26 lipca 2014 r. (sobota)
  8.oo -             otwarcie biura Zlotu i powitanie uczestników
  8.30 - 14.oo   pokazy sprzętu, praca na radiostacji okolicznościowej
10.oo -             egzamin na świadectwo operatorskie w SRA
13.00 -             zdjęcie pamiątkowe
13.30-              obiad
14.30-              występ iluzjonisty Zbyszka SP3MST – BROZI MAGIC SHOW
15.30-             prezentacje:
  a/. prezentacja MSK OT PZK w Krakowie
  b/. ogłoszenie wyników zawodów QRP
       o Memoriał Janusza Twardzickiego SP9DT za 2014 r.
  c/. ogłoszenie wyników zawodów SP YL Contest za 2014 r.
  18.oo -           wspólne grilowanie

27 lipca 2014 r. (niedziela)
 
 8.oo  -  śniadanie
11.oo  - msza święta
12.30    -  wspólne zdjęcie
- występ kapeli góralskiej
13.oo  - obiad
14.oo  - oficjalne zakończenie spotkania

Dla uczestników Zlotu przewidziane są obiady. Istnieje możliwość rozbicia namiotu
lub postawienia przyczepy. Noclegi w prywatnych kwaterach należy załatwiać 
we własnym zakresie i na własny koszt.

Informacje dodatkowe można uzyskać telefonicznie:
Kol. Wojciech SP9IKN tel. 18–201 33 68 Zakopane
Ks. Szczepan SP9VRJ
gac4@wp.pl  lub telefonicznie: 18–207 76 10

Gliczarów Górny jest najwyżej położoną miejscowością w Polsce
i istnieją tam doskonałe warunki pracy na UKF.
Organizatorzy przypominają, że opłaty za egzamin w UKE należy dokonać
w urzędzie pocztowym lub banku na konto UKE, i przesłać dowód wpłaty wraz z drukiem, zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu najpóźniej na 14 dni przed egzaminem do UKE w Warszawie.
W Gliczarowie Górnym nie ma możliwości dokonywania wpłaty na konto UKE w dniu egzaminu.
Bożena SP9MAT prezes MSK OT10 PZK

5. Zaproszenie na letnią imprezę.

Operator okolicznościowej radiostacji: SN0RKG zaprasza przedstawicieli Polskiego Związku Krótkofalowców oraz sympatyków radia i przyrody w charakterze gości na pracę okolicznościowej radiostacji krótkofalarskiej dla społeczeństwa z okazji corocznego Zlotu Krasnoludków.
Nadrzędnym celem pracy radiostacji jest promowanie krótkofalarstwa wśród młodzieży i popularyzacja przyrody

Stacja będzie pracowała w dniach:
19 – 28 lipca 2014 roku z Rezerwatu Przyrody „Głazy Krasnoludków”
w Gorzeszowie – gm. Kamienna Góra
N 50 41” 40.04'     E 16  6” 09'
Henryk SP6OPZ – Tel.: +48 507 345 207

6. HF750J - 750. Rocznica powstania Jankowic (pow. raciborski). W dniach od 10 lipca 2014 r. do 10 sierpnia 2014 r. będzie pracowała stacja okolicznościowa HF750J z okazji 750. rocznicy powstania miejscowości Jankowice, w Gminie Kuźnia Raciborska. Pierwsza wzmianka dotycząca miejscowości pochodzi z 12 lipca 1264 r. Z tej okazji zostaną wydrukowane specjalne karty QSL dla naszych korespondentów. Karty QSL poprzez OT31 na znak SP9PRR. 12. lipca (sobota) stacja była (grupa z klubów SP6ZJP, SP9KJU oraz SP9PRR) aktywna w godzinach popołudniowych z festynu w Jankowicach.
Wszystkie bieżące informacje na QRZ.COM. Zapraszamy do łączności.

Info: Grzegorz SQ9NOS
W imieniu członków Klubu SP9PRR
przy OSP w Siedliskach

7. WRTC 2014.
Zawody WRTC 2014 w. Nowej Anglii, USA są już za nami. Miałem sposobność w nich uczestniczyć w specjalny sposób, bo najpierw byłem wolontariuszem przez dwa dni pomagając przy rozwożeniu i stawianiu stacji, a potem już wystąpiłem w roli sędziego. Okolice Bostonu są piękne, domy położone na dużym terenie, przy braku zabudowy wielorodzinnej. Ryszard K1CC jest jednym z wolontariuszy i akurat odpowiadał za kilka stanowisk. I ja dołączyłem do Niego.
Aby przewieźć tony sprzętu dla jednego clustra wynajęliśmy dwie ciężarówki z firmy Penske, do których zapakowaliśmy tony sprzętu - maszty, rotory, okablowanie, generatory prądotwórcze (Honda), namioty, stoliki, krzesełka, przenośny klozet (hi) i wiele innych potrzebnych dla zawodników rzeczy.

Jednym z miejsc (location nr 9 dla 8 stacji WRTC) był Park Stanowy Wompatuck na południe od Bostonu. Około 2 mil od wybrzeży Atlantyku. Jest to miejsce po starej bazie wojsk amerykańskich stacjonujących tam do lat 60-tych, gdzie były schrony, składy amunicji, wyrzutnie rakietowe. Są ślady betonowych elementów osłon, bunkrów, torów kolejowych. W parku tylko poruszają się piesi i rowerzyści, na nasza potrzebę mieliśmy zezwolenie na wjazd. Następnego dnia od rana wszyscy zagrali larum i do budowy stanowisk. Szło to całkiem zgrabnie mimo potężnego upału. Oczywiście do momentu postawienia masztu trzeba było złożyć antenę kierunkową, przygotować dipole, wbić kołki do odciągów. Potem dopiero kwaterunek - czyli namiot i reszta potrzebna do 24 godzinnego nadawania. "Tubylcy" przestrzegają przed groźną rośliną Poison Ivy, która po zetknięciu ze skorą może wywołać niegojące się szybko rany wymagające długotrwałego leczenia. Cecha charakterystyczną rośliny są 3 listki.
Nie obyło się bez awarii - na jednej ze stacji urwała się żyła środkowa linii zasilającej antenę yagi co wymagało opuszczenia masztu i polutowania końcówki. Powrót po dwóch dniach przygotowań w niemałych korkach mimo szerokich Highway-ów (słynna Bostońska Mass Pike nr 90) no i meldunek w Hotelu Double Tree. Dostaliśmy torbę z koszulkami i niezbędnikiem jak latarka, czapeczka, kurtka. Na takich dwóch specjalnych pamiątkowych afiszach złożyłem swój podpis, na jednym z nich w cyfrze zero roku 2014.
W hotelu na uczestników czekała pierwsza wspólna kolacja zwana w Ameryce popularnie Barbecue (BBQ). Oczywiście powitania ze znajomymi z WRTC z Moskwy. Ale jest wiele nowych twarzy i to zarówno po stronie kontestmenów jak i sędziów, gości tez. Znane znaki krótkofalowców z wielu zawodów i tych starszych (seniorów) jak i młodszych. Wszyscy po trudach podróży (efekt zmiany czasu) muszą się jakoś zaaklimatyzować.
Następnego dnia we czwartek 10 lipca 2014 roku zaraz po śniadaniu pierwsza odprawa zawodników a potem sędziów. Ponowne przypomnienie o groźnej roślinie no i omawianie regulaminów. Oczywiście było sporo pytań związanych z interpretacją zasad, ale dotyczyły one drobnych szczegółów aczkolwiek mogących wpłynąć na przebieg pracy na stacji w zawodach. Sędziowie czyli ja dostaliśmy cały zestaw do podłączenia na stacji sprzętu przekazującego dane wyników drużyn do centrali HQ w hotelu. System ten po podłączeniu się do komputerów zawodników na stacji wysyła przez dedykowane połączenie GSM wynik do bazy. System się sprawdził - oczywiście mieliśmy w zapasie telefony komórkowe do "ręcznego"  podawania bieżącego wyniku w WRTC, ale nie było potrzeby go używać. Za cały system odpowiedzialny był Bob WA1Z, który nas szkolił w obsłudze. Około godziny 10:30 chętni i goście pojechali na wycieczki wokół Bostonu.
Ja pokręciłem się po hotelu ponownie spotykając się z nowymi znanymi mi z eteru krótkofalowcami jak Martii OH2BH, niemiecki team (nie wiedziałem jeszcze, że będę sędzia na ich stacji), czy Mats SM6LRR (RM2D), z którym dzielę pokój (roommate #129) albo Vlad RW1A - obrońca tytułu z Moskwy w 2010. Wszyscy zaglądali na stacje o znaku WR1TC, z której ja też zrobiłem z około 100 łączności.
Po południu o 19:00 otwarcie WRTC. Wszyscy oczekują na rozpoczęcie uroczystości w holu przed salą balową hotelu. Najpierw na salę weszli sędziowie przyrzekając bezstronność i tu podkreślam - nie zasypianie w czasie nasłuchiwania. Wywołało to salwy śmiechu, ale przyrzekliśmy to uroczyście, Yes I will. I potem na salę weszli główni bohaterowie WRTC 2014 r. - zawodnicy z 36 krajów i narodowości. Odsyłam tutaj też do fotografii Boba N6BV:

https://picasaweb.google.com/rawilson/WRTC2014Thursday10JulyDinnerOpeningCeremonies

Zawodnicy też złożyli przysięgę godnej i uczciwej rywalizacji. Obu wejściom towarzyszyła amerykańska grupa w strojach wojny secesyjnej, która przygrywała znanego marsza wojsk amerykańskich (Yankee Doodle https://www.youtube.com/watch?v=H85-udAkFa0 - zanucić potrafię). Następnie całe grono przeszło do konsumpcji a rozmowom nie było końca.
W piątek 11 lipca już od rana przygotowania pełną parą. Rozpoczęły się od losowania stanowisk i wyboru koperty ze znakiem dla sędziego. Mnie wybrano dosyć późno wiec widziałem większość teamów z przydzielonymi im sędziami. Wszystkie teamy można obejrzeć tutaj:

https://picasaweb.google.com/rawilson/WRTC2014Friday11JulyStationDrawing

Po uzyskaniu od organizatora stosownych dla naszego stanowiska dokumentów, pakujemy się  z kierowcą-wolontariuszem i wyjeżdżamy na stanowisko. Naszym kierowca zostaje Jim N3BB z Austin w Teksasie, który po przylocie do Bostonu wypożyczył samochód Dodge na okres zawodów. Jim jest znanym krótkofalowcem w Teksasie zwanym "Jim round glass" od noszonych okrągłych okularów. Nasze stanowisko jest w kolejnym znanym Parku wokół Bostonu, który mogę zobaczyć: Myles Standish State Forest u wylotu na półwysep Cape Cod, gdzie jest ponad 10 stacji (nasza lokalizacja 15W). Podróż z Hotelu HQ zajmuje około 1 godz 10 min. Drużyna niemiecka Manfred DJ5MW i Stefan DL1IAO, zaraz po przyjeździe wręczyła nam wszystkim czyli sędziemu, kierowcy i wolontariuszom pamiątkowe dyplomy i kubeczki klubu BCC (Baviarian Contest Club). No i rozpoczęli rozwijanie sprzętu. Mozolnie każdy pakunek z walizek po wyjęciu rozwijali i ustawiali na stoliku w odpowiednim miejscu i łączyli kabelkami, w zapasie mieli też radio rezerwowe backup - wszystkie radia to IC756PRO3 firmy Icom. Po połączeniu przyszedł czas na próby i sprawdzenie parametrów anten. Na koniec wspólne zdjęcie wraz tablica sponsora namiotu. Zdjęcie też wolontariuszami. Mieliśmy kłopot z moim odsłuchem na radiu, bo po podłączeniu moich słuchawek tworzyła się pętla i team słyszał siebie nawzajem w słuchawkach przy nadawaniu. Jedynym rozwiązaniem było wstawienie w obwód obu radii w torze audio transformatorów separujących. Zrobili to jednak w hotelu ze względu na brak lutownicy (tą którą mieli była na 230V i nie mogla roztopić cyny przy zasilaniu napięciem 120V). Powrót do hotelu był długi - ponad 3 godzinny. Niestety zgubiliśmy drogę zjeżdżając z autostrady 495 o jeden exit za wcześnie no i trzeba było pojechać ponad 20 mil, a potem z powrotem.... ale to już po za nami. Po drodze kolacja - gdzieś tam w Macu (hi).
Spanie więc było krótkie od północy do 4:30 rano. Po przyjeździe na stacje i podłączeniu słuchawek z nowym układem separującym rozwiązał się problem audio mojego nasłuchu i wszystko było już bez kłopotów sprzętowych do końca WRTC.
Na 15 minut przed 8 rano (12 UTC) 12 lipca wręczam kopertę drużynie, a tam znak W1P (Whiskey One Papa) a może Polska? hi. Team przygotowuje teksty do nadawania z wylosowanym znakiem i do roboty - 24 godziny przed nami. Tempo pracy dobre, łączności bardzo dużo, przyjeżdżają ludziska na kontrole stacji - same władze komitetu organizacyjnego, telewizja WRTC (ma być film, bo długo nagrywali audio ze słuchawek, udzieliłem też wywiadu bo prosił kamerzysta - jego zięć jest Polakiem hi). Myślę chyba, że moi zawodnicy "dobrze ciągną" skoro takie ważne "kontrole" na naszej stacji. Nadchodzi noc. Otwierają się dolne pasma, ale sporo stacji tych najmocniejszych z Europy nas nie słyszy na pasmie 80m, w tym SN0HQ. 40m jest super. Pracuje całą dobę pasmo 20m. Moi podopieczni widać ze zgrana drużyna, spokojnie wymieniali między sobą uwagi (niestety w języku niemieckim) ale wyczuwało się doświadczenie i spokój. Nad ranem najgorsze były dwie godziny miedzy 4-6, mało łączności, rate spadł i doszło zmęczenie. Wstawanie, stretching ciała, picie kawy pomagało - po japońsku jako tako.
Ale ostatnie dwie godziny to majstersztyk duetu Manfred-Stefan. Skupili się na pracy fonicznej i po każdej łączności Stefan zapraszał korespondenta na drugie pasmo podając częstotliwość do zrobienia QSO z drugą stacja Manfreda. Rate wzrósł do 200 łączności na godzinę, dodatkowo otworzyło się na Europe pasmo 10m, co zwiększyło liczbę mnożników - krajów DXCC i stacji HQ. Jestem przekonany, że to pomogło im osiągnąć to co osiągnęli - miejsce na pudle. Okazuje się, że w czasie zawodów byli cały czas na 2-3-4-5 miejscu, a więc było bardzo dobrze.
O godzinie 8:00 local time Contest is over. Team ma 30 minut na przygotowanie logu i nagrań audio i przekopiowanie ich do pamięci USB, którą mają przekazać sędziemu. Wykonali to w przewidzianym czasie i teraz chwila na pierwszy oddech i wrażenia. Są bardzo zadowoleni jak się dowiedzieli, że są na 5-tym miejscu w wynikach zgłoszonych. Zmęczenie jakby minęło, ale pora wracać - pakowanie sprzętu, podziękowania i pożegnania. Ja wręczyłem wszystkim na pamiątkę smycz z logo SPDX klubu. Ostatnie wspólne zdjęcie i do zobaczenia na ceremonii ogłoszenia wyników w poniedziałek.
W hotelu prysznic i w zasadzie spanie do kolacji sponsorowanej przez DX Enginnering. Podobno Niemcy wygrali 1:0 z Argentyna w finale mistrzostw świata w piłkę nożna. Czy mój team też przesunie się wyżej? - zadaje sobie te pytanie.

Poniedziałek 14 lipca to czas odpoczynku i wycieczek - ja wybrałem się do Museum Marconiego w Chatham na Cape Cod, gdzie była stacja nadawcza zbudowana przez Marconiego. On pierwszy wykorzystał fale radiowe do przesyłu wiadomości, a od czasu zatonięcia "Titanica" w 1912 roku nowe przepisy spowodowały budowanie takich ośrodków nadawczych do całodobowej łącznosci ze statkami na Atlantyku. Wycieczka była lekcją historii. W muzeum jest stacja nadawacza WA1WCC, zrobiłem z niej dwie łączności z USA i Niemcami. Zdjęcia pozostawię bez komentarza, można poczytać plansze opisującą tamte czasy związane z początkami łączności bezprzewodowej.

Po powrocie z wycieczki zostało niewiele czasu na przygotowanie do ceremonii ogłoszenia wyników. Stroje (dress code) to raczej długie spodnie. Włożyłem czerwoną koszulkę sędziego - tę oficjalną z kołnierzykiem. Uroczystość zaczęła się od posiłku przy stole szwedzkim i drinkach w cash bar. Następnie jeden ze sponsorów biura turystycznego Wysp Azorskich na Atlantyku (wyspy należą do Portugalii) przedstawił ciekawą i humorystyczną prezentacje walorów turystycznych tego rejonu również pod kątem nadawania na radiostacji. Po tych elementach ceremonii zaczęła się prezentacja wyników. Wcześniej jednak nagrodzono wolontariusza za poświecenie mimo poważnego skaleczenia nogi od wbijanego słupka stalowego na odciągi masztu. Skaleczenie wymagało interwencji chirurga, ale wolontariusz był już następnego dnia na swoim posterunku. Nagradzano teamy za największą liczbę łączności telegraficznych, fonicznych, największy uzyskany mnożnik, najlepszą jakość pracy czyli braku błędów w znakach i odebranych raportach (tu nagrodę dostał "mój" team W1P - utrata tylko 1% punktów). Pomyślałem, że to dobry znak aby mój team mógł się przesunąć wyżej w ostatecznej kwalifikacji zważywszy na niewielkie różnice miedzy drużynami na 3-4-5 miejscu. No i w zasadzie od razu okazało się po dramatycznej opowieści Dave'a K1ZZ o ciężkiej pracy i trudnych decyzjach komitetu WRTC, że 3 miejsce zajął właśnie mój team "W1Polska". Na drugim miejscu byli Słowacy a pierwsze miejsce zajęli Amerykanie. Zdjęć i fanfar było mnóstwo. Radości no i smutki niektórych. Jednak najważniejsze jest to ze wszystkim udzieliła się dobra atmosfera, a wysiłek w pracy na radiostacji pozostał jako piękne i niezapomniane wspomnienie przeżytych chwil. Zdjęcia z gali: https://picasaweb.google.com/rawilson/WRTC2014Monday14JulyDinnerAwardPresentations#

Zawody WRTC 2014 były doskonałą okazją do spotkania się ludzi dobrej woli - o wspólnych zainteresowaniach, fascynacjach - tutaj zawodach krótkofalarskich (Ham Radio Contesting). Należy tu podziękować organizatorom i wolontariuszom, których wysiłek przyczynił się do przeprowadzenia całkiem niemałej imprezy na szczeblu światowym. Oczywiście wszytko to odbyło się też dzięki sponsorom WRTC 2014. Ze strony Polski sponsorem jednego namiotu był klub SP3KEY, a dotacje przesłał SPDX Klub oraz kilka osób indywidualnie z Polski za co wszystkim serdecznie dziękuję.
Specjalne podziękowanie przekazał mi Dan K1TO dla Marka SQ2GXO za Jego bardzo dużą pomoc przy kwalifikacjach do WRTC. Marek tworzył zestawienia poszczególnych wyników kwalifikacyjnych zawodników po poszczególnych zawodach wytypowanych do eliminacji odbytych w ostatnich 3 latach przed zawodami WRTC w USA. Dziękuje też stacjom Polskim za łączności z teamami WRTC w tym moim W1P, wykaz znaków stacji polskich jest w moich notatkach, których fotografie są umieszczone na końcu albumu w Piccasa.
Pragnę też podziękować Ryszardowi K1CC z Vernon, CT za Jego poświęcenie przy kalkulacjach terenowych dotyczących propagacji w czasie wyboru lokalizacji przez 2 lata przed WRTC i przygotowaniach stacji w trakcie WRTC. Dzięki Niemu bardziej poznałem Boston i okolice oraz mogłem uczestniczyć w następnym etapie ARRL 100 Anniversary Convention w Hartford - ale o tym w następnym odcinku.

Życzę wszystkim przyjemnego oglądania mojej relacji, strona albumu z WRTC 2014:
https://plus.google.com/photos/110694342050358774370/albums
Zdjęcia mają krótki opis.

Wiesław SP4Z, referee WRTC 2014,
strona zawodów www.wrt2014.org

8. ARDF  BUŁGARIA 2014.
W dniach od 7 l do 14 lipca 2014 r. zawodnicy Polskiego Związku Krótkofalowców i Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej  rywalizowali w trzech imprezach w miejscowości Primorsko. Pierwszymi zawodami były XV Młodzieżowe Mistrzostwa 1 Regionu  IARU ARDF. Rozegrano kolejno pasmo klasyczne 144, sprint 3,5, fan cup 144, klasyczne 3,5. Reprezentacja finansowana przez PZK, PZRS, gminę Sokolniki, Powiat wieruszowski, TSRS, SSRS oraz UKS Azymut Siedliska składała się z 19 uczestników pod kierownictwem Tomasza Deptulskiego SP2RIP  Prezesa nowo powstałego przy Polskim Związku Krótkofalowców (Polskiego Klubu ARDF Amatorskiej Radiolokacji Sportowej)  oraz trenera Piotra Chabrosa. Było “bardzo blisko” i niewiele czasu brakowało do zdobycia brązowego medalu w pasmie 2m Marysi Deptulskiej. Wszystkie konkurencje rozgrywano przy upalnej pogodzie w bardzo trudnym terenie zarośniętym akacją, tarniną itp. Mapy nie zawsze odpowiadały rzeczywistości ze stanem faktycznym. Kolejne zawody to organizowany corocznie Europejski Puchar Morza Czarnego i IX Mistrzostwa Europy w Foxoringu traktowane także jako sprawdzian poziomu przygotowań do Mistrzostw Świata w Kazachstanie. Na zawody te przybyły ekipy z kilkunastu krajów Europy oraz Kanady. Te dwie imprezy przyniosły medalowe miejsca naszym reprezentantom między innymi bardzo wysoką równą formę zaprezentowała Agata Kulicka uzyskując 4 medale brązowe i jeden srebrny. Marysia Deptulska zdobyła złoty medal w foxoringu 3,5, podobnie złoty medal przypadł Mateuszowi Deptulskiemu. Brązowy medal w klasyku 3,5 wywalczył Wiktor Żuraw w mocnej kategorii M19. Odważnie wystartowali Magdalena Rutkowska i Witold Kubisiak mimo młodszego wieku w najmłodszych kategoriach K i M 14. W wielu kategoriach nasze wyniki są na wysokim poziomie, mogły być lepsze, w kilku przypadkach organizatorom przytrafiły się drobne awarie systemu rejestracji  wyników oraz brakowało paru osobom przygotowanych map do foxoringu HI. Trzeba zaznaczyć  że  koszty udziału w Pucharze Morza Czarnego i IX Mistrzostwach Europy w Foxoringu pokryli zawodnicy ze środków własnych.
Wszystkim uczestniczącym zawodnikom, kierownictwu i trenerom składamy serdeczne gratulacje za zdobycie 2 złotych, 1 srebrnego i 5 brązowych medali oraz wszystkich pozostałych uzyskanych rezultatów. Jeszcze w tym roku  należy przystąpić do szkolenia i przygotowania reprezentacji młodzieżowej w związku z przydzieleniem organizacji przez IARU w przyszłym roku XVI Młodzieżowych Mistrzostw 1 Regionu IARU ARDF w. m. Zamość. Polski Związek Krótkofalowców liczy na wsparcie techniczne i finansowe Klubu Radiolokacji Sportowej reprezentowanego przez Prezesa Jacka Czerwińskiego SP2LQC.

SP9GMN,  SP2JNK

9. Komunikaty sekretariatu ZG PZK w okresie lipca i sierpnia.
Jak co roku komunikaty sekretariatu ZG PZK w okresie tzw. wakacyjnym ukazywać się będą nieregularnie i najczęściej wyłącznie w wersji elektronicznej.
Do stałej emisji komunikatów drogą radiową oraz regularnego ich redagowania powrócimy 3. września 2014 r.
Piotr SP2JMR

Jednocześnie przypominam, że za treść publikowanych informacji nie odpowiada redakcja komunikatów czyli sekretariat ZG PZK. Wyjątek stanowią informacje własne podpisane jako Prezydium ZG PZK, sekretariat ZG PZK lub Piotr SP2JMR.
Piotr SP2JMR


Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol., Bożenie SP9MAT, Grzegorzowi SQ9NOS, Pawłowi SP7TEV, Jurkowi SP3SLU,  Henrykowi SP6OPZ, Wiesławowi SP4Z, Robertowi SP3SLD.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00.

articles: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikaty sekretariatu ZG PZK -2014

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,557,627 Unikalnych wizyt