PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3648 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 02 stycznia 2008
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat Sekretariatu ZG PZK 2 stycznia 2008.

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów w tym pierwszym w 2008 roku komunikacie. A oto informacje:

1.Nagroda dla Pani Anny Streżyńskiej Prezsa UKE. W dniu 15 stycznia 2008 w siedzibie Redakcji „Rzeczpospolitej” o godz.18.00 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im Andrzeja Bączkowskiego ‘2007 Pani Annie Streżyńskiej Prezesowi UKE.
Nagrodę tę przyznaje Kapituła Nagrody  im. A. Bączkowskiego, Fundacja im. A. Bączkowskiego  oraz Redakcja „Rzeczpospolitej i jej wydawca Resspublica- Patroni Medialni Nagrody.
Nagroda im. A. Bączkowskiego jest przyznawana osobom, które stanowią wzór służby publicznej  oraz za: krzewienie idei służby publicznej, działalność w ważnych dla Polski dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej oraz za aktywność opartą na zasadzie działania ponad podziałami.
Pani Prezes z całego serca gratulujemy.
Na uroczystość otrzymałem jako prezes PZK imienne zaproszenie, a możliwość uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu jest dla mnie nie małym zaszczytem

2.OPP 1% dla PZK. Ministerstwo Finansów zgodziło się, by podatnik mógł wskazać w swoim PIT podopiecznego fundacji, którego leczenie chce wesprzeć jednym procentem podatku. Resort ogłosił to 21.12.2007r. w specjalnym komunikacie. Wynika z niego, że każdy podatnik może podać w PIT nie tylko nazwę organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. swojego rocznego podatku (co było już wiadomo wcześniej), ale i dodatkowe informacje.
Informację tę można wpisać do rubryki "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego. Resort podaje, że są to pozycje: 135 w PIT-28, 311 w PIT-36, 107 w PIT-36L, 123 w PIT-37, 59 w PIT-38.
- Uznaliśmy, że sprawa 1 proc. jest bardzo ważna - powiedział wczoraj rzecznik Ministerstwa Finansów Jakub Lutyk. Zastrzegł, że formalnie przepisy wciąż zabraniają przekazania 1 proc. na konkretną osobę. - Dajemy go organizacji pożytku publicznego. I to od jej dobrej woli zależy, czy będzie się sugerowała wskazaniami podatnika przy podziale pieniędzy - wyjaśnił.
Źródło: Gazeta Wyborcza (która nota bene uzyskanie powyższej możliwości zainicjowała).
 Info : Robert SQ9FMU

3. CQ DX Marathon to współzawodnictwo DX-owe stacji indywidualnych (SO), którego organizatorem jest redakcja amerykańskiego miesięcznika „CQ”. Zaliczane są w nim łączności z różnymi Krajami DXCC i strefami WAZ przeprowadzone w ciągu jednego roku. Ponieważ współzawodnictwo dostępne jest tylko dla stacji indywidualnych, redakcja MK QTC opracowała (na podstawie zaleceń regulaminu dla stacji SO) CQ DX Maraton 2008 dla stacji klubowych SP. Oba regulaminy opublikowane będą w styczniowym wydaniu MK QTC.

4.SP5GL.  Poniżej informacja w odpowiedzi na zapytanie kol. Tadeusza  SP4GFG na temat znaku SP5GL otrzymana z UKE.
„Nie ma stacji amatorskiej o znaku SP5GL.
Grzegorz L. któregoś dnia uznał, że wystarczy nabyć radio, przydzielić sobie znak, najlepiej inicjały i gooooooo, tak jak na 11 m.
Latem 2007 pracując na 80 m z okolic Giżycka został "zdjęty", UKE podjęło przewidziane prawem kroki.
Rok wcześniej natrafiłem gdzieś w internecie na informacje o znaku SP5GL. Za pośrednictwem osoby, która znała jegomościa z 11 m poinformowałem, że nie powinien posługiwać się znakiem nie mając do tego prawa. Zdumienie moje sięgnęło zenitu gdy okazało się, że "sp5gl" jest członkiem PZK przyjętym w szeregi przez OT 25.   Pozdrawiam- inspektor UKE  Marek sp5iyi

5.Walne Zebranie Wyborcze Śląskiego OT PZK-OT06 . Zgodnie z zapowiedzią i zawiadomieniami w dniu 21 grudnia w Siemianowickim Domu Kultury „Chemik” odbyło się Walne Wyborcze Zebranie OT 06 PZK. Pomimo okresu przedświątecznego frekwencja dopisała. W na sali zgromadziło się w II terminie   56 na 236 członków Śląskiego OT PZK, czyli frekwencja przekroczyła 23%.Właśnie uzyskanie quorum jest największym problemem we wszystkich dużych OT PZK (liczących ponad 150 osób).   Delegatami na XVI Zjazd PZK ostali wybrani Kol. Maciej SP9DQY, Jacek SP9JCN oraz Henryk SP9FHZ . Zastępcami delegatów zostali wybrani Kol. SP9GFI, SP9HQJ, SQ9ITA. W wyborach osobno wybierano delegatów i z osobnej listy zastępców
Zebranie było okazją do przedstawienia bieżących działań PZK oraz możliwością dyskusji na temat przyszłości naszej organizacji. Sporo dyskusji i spraw do załatwienia miało miejsce w czasie przerw w obradach.
Był też czas na dyplomy i wyróżnienia sportowe. Piotr SP2JMR

6.Walne zebranie w Krakowskim II Oddziale Terenowym PZK – OT Nr 12
     29 grudnia br. o godz. 15.00, a nie – jak podawano w oficjalnym komunikacie o godz. 16.00 – przy ul. Skrzatów 2 w Krakowie odbyło się Walne Zebranie OT Nr 12 tj. Krakowskiego II Oddziału  Terenowego PZK, funkcjonującego przy 2 Korpusie Zmechanizowanym WP w Krakowie. Na ogólną liczbę 68 członków Oddziału w zebraniu wzięły udział 42 osoby, co stanowiło ponad 61 % stanu osobowego Oddziału. Zebranie prowadził wice Prezes Oddziału Witold SP9AAV, który w sprawozdaniu odniósł się do najważniejszych zagadnień i spraw, z którym przyszło się zmierzyć Zarządowi Oddziału w ostatnich latach. Do głównych z nich należało uporządkowanie wszelkich spraw organizacyjnych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Oddziału na terenie obiektu wojskowego, jak też uporządkowanie spraw członkowskich. SP9AAV zwrócił również uwagę na spotkanie integracyjne, z wykorzystaniem radiostacji ze znakiem okolicznościowym w maju 2007 roku, zorganizowane w miejscu przecięcia się 4 kwadratów tj. w kompleksie leśnym położonym pomiędzy Krakowem a Wieliczką, które cieszyło się dużą popularnością. Wyrażono wolę kontynuowania tego przedsięwzięcia w następnym latach. Wice Prezes Oddziału nie omieszkał również dodać o bardzo dobrej współpracy z Dowództwem 2  Korpusu Zmechanizowanego, co w praktyce przekłada się na niskie koszty utrzymywania Oddziału. Słowa podziękowania w tym zakresie należą się Prezesowi Oddziału Jankowi SP9ICU, który jako oficer 2 Korpusu Zmechanizowanego udziela daleko idącej pomocy Oddziałowi. Dyskusja dotyczyła głównie kierunków prac PZK na najbliższe lata, wybrania najbardziej optymalnego wariantu funkcjonowania PZK i jego gremiów decyzyjnych i wykonawczych. Do sprawy tej najlepiej odniósł się Janek - SP9BRP stwierdzając, że o przyszłości PZK zdecyduje przede wszystkim fakt, jakie osoby będą wybierane na delegatów i zastępców delegatów na Zjazd Krajowy PZK. Osoby takie winny cechować się dorobkiem w zakresie pracy na falach eteru, cieszyć się powszechnym szacunkiem nie tylko w lokalnym środowisku, a ponadto odznaczać się doświadczeniem w zakresie pracy organizacyjnej oraz znajomości prawa. W głosowaniu tajnym zebrani wybrali delegata na Zjazd Krajowy PZK tj. Janka SP9BRP oraz zastępcę delegata tj. Witolda SP9AAV. Prezydium ZG PZK reprezentował wice Prezes PZK – Tadeusz SP9HQJ, który zapoznał zebranych z listem Prezesa PZK SP2JMR, skomentował najnowsze wydarzenia w PZK, jak też udzielał odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.  Po części oficjalnej nastąpił czas na dzielenie się opłatkiem i składania życzeń noworocznych. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i nacechowanej przyjaźnią atmosferze.
Opracował : wice Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ


7.Nowy Beacon na 10 GHz. Uprzejmie informuję, że wczoraj został uruchomiony kolejny, po pracujących już w pasmach 6m i 2m, gdański bikon .Tym razem pracuje w paśmie 10GHz. Oto jego parametry techniczne:
Znak: SR2XHM
Częstotliwość pracy 10,368930GHz (pasmo 3cm)
Lokator: JO94FK
Lokalizacja: Gdańsk Osowa
ASL: 150m npm ?
Moc: 1W
Antena: dookolna szczelinowa 2*8
Cykl: SR2XHM JO94FK +nośna
QRV: 29.12.2007
Status: test
Bikon oparty jest na gotowym układzie firmy Micomnet z Rumii i steruje
wzmacniaczem konstrukcji DB6NT o mocy 1W (tnx SP6GWB). Całość uzupełnia
dookolna antena szczelinowa firmy Micro-Mechanik z Niemiec.
Chciałbym bardzo podziękować:
Staszkowi SQ2EEQ za nieocenioną pomoc i wsparcie, udostępnienie konta, rozwiązanie wielu problemów technicznych, Tomkowi SQ2CDK za udostępnienie lokalizacji, zimowy montaż na dachu, pomoc w montażu radiatora i zaprogramowaniu syntezy, jak również przekazanie zasilacza,.Olkowi SP2BNJ za szybkie złożenie wszystkich elementów w całość,
Michałowi SP2IQW, Edkowi SP2IPK i Włodkowi SP2HHX z Grupy Inicjatywnej,
A także Kolegom: DJ6EP, SP1CNV, SP2DDX, SP2QCA, SQ2LIA, SP3JBI, SQ3FYK,
SP6BTV, SP6GWB, SP6GWN, SP7DCS, SP7JSG, SP9TTG  i
Zarządowi Pomorskiego Oddziału PZK (SP2AVE, SP2HQY, SP2AYC, SP2HXY, SP2IST,
SP2ALT i SP2HJN) za przekazane fundusze, które pozwoliły na zbudowanie bikona.
Kilka zdjęć bikona można obejrzeć tutaj:  http://www.pg.gda.pl/org/sp2pzh/bik10ghz.html
--
Vy 73!
Marcin SQ2BXI

8.Spotkanie lekarzy krótkofalowców.  Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców Nr. 35 oraz Zarząd Międzyzakładowego Klubu PZK SP8PEF przy Burmistrzu Miasta Jarosławia zamierzają w miesiącu czerwcu 2008 roku zorganizować pod osobistym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta a jednocześnie Dyrektora Szpitala COM w Jarosławiu Kol. Janusza SP8DRG i Burmistrza Miasta Jarosławia pierwszego Ogólnopolskiego Spotkania Lekarzy Krótkofalowców w raz z osobami towarzyszącymi w ramach obchodów ,,DNI JAROSŁAWIA 2008 r.’’.
Do właściwej organizacji powyższego zadania niezbędna jest baza danych samych zainteresowanych, niestety do końca minionego roku otrzymaliśmy niewielką ilość zgłoszeń.
W tej sytuacji Zarząd naszego Oddziału i Klubu zwraca się z ponowną uprzejmą prośba do wszystkich Koleżanek i Kolegów Lekarzy Krótkofalowców oraz Studentów krótkofalowców ostatniego roku Akademii Medycznych zrzeszonych i nie zrzeszonych w PZK o przesyłanie na nasz adres pocztowy lub elektroniczny swoich danych adresowych , z prośbą taką zwracamy się również do Kolegów Prezesów Oddziałów i Klubów oraz Koleżanek i Kolegów Krótkofalowców o przesyłanie takich danych swoich znajomych lekarzy krótkofalowców lub poinformowanie ich o naszej prośbie.
Dane te wykorzystane zostaną jedynie do prowadzenia niezbędnej korespondencji w celach organizacyjnych oraz do przesłania samych zaproszeń na spotkanie.
Na powyższe informacje oczekiwać będziemy do dnia 29 lutego 2008 roku a organizację spotkania uzależniamy od ilości otrzymanych zgłoszeń .
Wobec powyższego prosimy ponownie o w miarę odwrotne przesłanie powyższych danych adresowych wraz z ewentualnym adresem elektronicznym na adres ZOT PZK , 37-500 Jarosław , Skr. poczt. 127 tel.603600388 lub elektronicznie na adres: ot35@o2.pl lub sp8aup@o2.pl 
VY-73!Zbigniew Guzowski SP8AUP Prezes Zarządu OT PZK ” 35.
   w  J A R O S Ł A W I U

9.Styczniowe QTC
Nowy 2008 Rok MK QTC rozpoczyna ciekawą ofertą operatorską jaką jest program dyplomowy PGA. Powstał w wyniku wielu konsultacji merytorycznych i żmudnych, blisko półrocznych przygotowań. Jest to dość trudny program PZK i MK QTC, ale zapewniający wyczynowy charakter wszystkich dyplomów. W wydaniu styczniowym Czytelnicy znajdą wszystkie najważniejsze informacje dot. regulaminu; wydrukowana jest także aktualna lista wszystkich gmin w Polsce (wraz z ich oznaczeniami). Kolejną, bardzo interesującą propozycją operatorską jest Maraton DX – współzawodnictwo amerykańskiego miesięcznika „CQ”. W styczniowym numerze zamieszczamy regulamin także dla stacji klubowych SP, bo oryginalny dopuszcza tylko stacje indywidualne.
Ciekawym tekstem - polecanym dla kolekcjonerów papierowych QSL - jest artykuł z amerykańskiego miesięcznika „World Radio” na temat praktycznych sposobów wysyłki kart. Jak zwykle bogaty jest też serwis krajowy i zagraniczny, redagowany pod kątem operatorskich oczekiwań. Jednym słowem: zachęcamy do lektury. Vy 73 de SP2FAP.

10.Skrócony spis treści styczniowego wydania MK QTC
• A52AM – QRT
• Bouvet Island  QRV
• Clipperton 2008
• Contestowa statystyka
• CQ DX Maraton – współzawodnictwo dla stacji indywidualnych i klubowych
• CQ WW DX CW 2007 Contest
• eQTC – sposób na Pocztę Polską
• Euro na Cyprze
• FJ – nowy Kraj DXCC
• HF0POL w 2008 r.
• Kalendarz Zawodów 2008 na portalu PZK
• Kalendarz zawodów HF i VHF
• Kiedy robić DX na 160m?
• Klub Dyplomowanych Radioamatorów
• Klub RU-QROP w eterze
• LZ Open Contest
• NKP 2007 Award – zdobywcy
• NKP i nie tylko – dobre rady
• Pamiątkowy dyplom
• PGA – program dyplomowy dla ambitnych
• Poszukiwane adresy
• QSL z PGA
• Ranking zawodów HF
• Regulaminy zawodów HF i VHF
• Rekord świata w IARU 2007 Contest
• Revillagigedo dla swoich
• Self-spotting
• Słowacy w Palestynie
• SP CW 2007 Contest – wyniki
• Super stacja contestowa
• Sztuka wysyłanie QSL
• The QRP Challenge OnLine
• VP6DX już w lutym
• W sieci- bez anonimowości
• Warto pamiętać o logach
• WAZ 160m Award
• Wykaz wszystkich gmin w SP i ich oznaczenia
• Wyprawa na Chatham – cz. 2
• Znaki specjalne w SP
 
  11.PGA – program dla ambitnych
PGA to zupełnie nowa oferta operatorska MK QTC opracowana przy bardzo aktywnej współpracy z PZK. Program dyplomowy oparty jest na zaliczaniu gmin SP oraz za organizowanie ekspedycji terenowych. Regulamin powstał w wyniku sześciomiesięcznych konsultacji merytorycznych z doświadczonymi radiooperatorami SP. Podstawowa klasa przyznawana jest za 100 łączności z różnymi gminami. Kolejne, wyższe to: PGA-250, PGA-500, PGA-750, PGA-1000, PGA-1250, PGA-1500, PGA-1750, PGA-2000, PGA-2250 i PGA-2478 (za wszystkie gminy polskie). Dyplomami wyczynowymi są także dyplomy przyznawane za łączności z wszystkimi gminami danego powiatu (PG-P-E) i województwa (PG-W-E), a także dyplomy dla organizatorów i uczestników ekspedycji (PG-10-E, PG-25-E, PG-50-E, PG-75-E, PG-100-E, PG-200-E).

Wydawanie wszystkich ww. dyplomów odbywa się na podstawie potwierdzeń łączności. Docelowym rozwiązaniem będzie komputerowy system sprawdzający, oparty na podobnych zasadach jak ma to miejsce w przypadku LoTW lub innych logów elektronicznych. Chodzi o to, aby tzw. „biurokracja” została ograniczona do minimum, przy zapewnieniu gwarancji rzetelności ze strony uczestników programu. Idea jest taka, że uprawianie krótkofalarstwa ma dawać wszystkim przyjemność z prowadzenia łączności, a proponowane rozwiązania powinny maksymalnie ograniczyć wykonywania dodatkowych czynności.

PGA jest nowoczesnym programem, bazującym w ogromnym stopniu od samego początku na sieci Internet. W tym celu utworzona została odrębna witryna zawierająca wszystkie niezbędne dane dla każdego zainteresowanego. Na uwagę zasługują następujące rozwiązania:

* każdy ma dostęp do oznaczeń wszystkich gmin w Polsce w programie PGA (dodatkowo, każdy chętny klikając na nazwę może uzyskać natychmiastową informację o każdej gminie – via link do Wikipedii)
* dzięki przyjętemu systemowi skrótów (opartemu na SPPA) możliwe jest częściowe wykorzystanie danych na wydrukowanych już kartach QSL 
* każdy chętny może osobiście zgłosić aktywność swojej gminy wpisując się na stronie PGA
* wszystkie znaki stacji ujęte w bazie PGA są zlinkowane z  QRZ.com
* każdy chętny może bezpłatnie pobrać stosowne pliki do najbardziej popularnych programów logujących i dzięki temu ułatwić sobie logowanie potrzebnych łączności
* każdy chętny ma dostęp do statystyki i może na bieżąco śledzić wszystkie zmiany
* każdy chętny może korzystać z PGA-Clustera, specjalnego systemu informacyjnego
* przewidziano także dla zdobywców dyplomu PGA i nie chcą ponosić żadnych kosztów będą mogli otrzymać dyplom w formie elektronicznej do wydrukowania.

Warto także wiedzieć, że w ramach programu PGA rozegrane zostaną (dwukrotnie w 2008 r.) zawody krótkofalarskie, których łączności (po komputerowej weryfikacji) zaliczane będą do wszystkich dyplomów.
 
Strona PGA (http://www.skjkc.pl/pga) będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe funkcje. Organizator prosi o wszelkie uwagi i propozycje na adres dostępny na stronie PGA. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie m.in. systemu subskrypcji, dołączenie fotogalerii, FAQ itp. Szczególna oferta przygotowywana jest pod kątem operatorów organizujących wyprawy terenowe.
Rozpowszechnienie informacji o PGA spowodowało olbrzymie zainteresowanie na pasmach. W ciągu tylko dwóch dni strona WWW odwiedzana była ponad 2700 razy. W bazie znalazło się ponad 600 unikalnych znaków z blisko 300. gmin SP! A to dopiero początek!
Za pomoc w przygotowaniu niniejszego programu wydawca składa serdecznie podziękowania: Piotrowi SP2JMR, Krzysztofowi SP5KP, Jarosławowi SQ9NFI, Markowi SP7DQR, Januszowi SP5JXK, Piotrowi SP5PB, Arturowi SQ5TA i Andrzejowi SQ7B.
Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP

12.Komunikat Krótkofalowcy Bis
Redakcja programu cyklicznego KRÓTKOFALOWCY BIS życzy wszystkim widzom w kraju i za granicą dużo dobrego z Nowym Rokiem.
Informuje jednocześnie, że od dziś przez najbliższy tydzień od godziny 22.00 czasu polskiego jak zwykle nadawane są na żywo programy z wysoką jakością techniczną przekazu.
  Od dnia 3 stycznia 2008 roku prócz innych okolicznościowych programów nadawany jest historyczny 35 minutowy reportaż TV o najstarszym krótkofalowcu polskim śp Adamie Zaleskim SP6OF, który w grudniu ubiegłego roku, obchodziłby 100 rocznicę swoich urodzin.
  Warto zobaczyć tę unikalną biografię.
Henryk Pacha ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl


13.Pismo w sprawie znaków okolicznościowych.  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy do wiadomości pismo  adresowane do Pana Roberta Luśni Prezesa WOT. Pismo to wysłane przez Panią Annę Streżyńską Prezesa UKE wyjaśnia powszechnie znany uzgodniony  z ZG PZK system i zasady przydziału znaków stacji amatorskich w tym okolicznościowych zgodny z Art. 19.68 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU.  W piśmie tym Pani Prezes pisze, że cyt.
„ nie widzimy powodów, aby nie honorować ustaleń z Zarządem Głównym PZK w zakresie sposobu identyfikacji stacji amatorskich.
Jeśli Pan Prezes uważa, że zachodzi potrzeba korekty przyjętych przez Urząd zasad przydzielania znaków wywoławczych dla stacji amatorskich, to zasadnym byłoby wypracowanie tego wewnątrz środowiska krótkofalarskiego. Uzgodnione nowe wspólne stanowisko powinno być przedmiotem wystąpienia w tej sprawie Zarządu Głównego PZK do Urzędu Komunikacji Elektronicznej”
Nie znam treści wystąpienia Kol. Roberta SP5XVY Prezesa WOT do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Z kontekstu pisma wynika jedynie ,  że zamiarem WOT było złamanie zasad  przyznawania znaków okolicznościowych.
W praktyce stosowanej od podpisania porozumienia  URTiP– PZK czyli od 10 maja2005 wszelkie sprawy  dotyczące służby radiokomunikacyjnej amatorskiej były przedmiotem uzgodnień pomiędzy Urzędem i PZK i prawie zawsze udawało się uzyskać rozwiązanie satysfakcjonujące zainteresowanych. Tak mogło by być i nadal może i tym razem.
Szkoda tylko, że swoim wystąpieniem Kol. Prezes nadszarpnął budowaną z wielkim trudem przez lata pozycję PZK w kontaktach z najważniejszym dla nas urzędem.
Powinniśmy cenić fakt iż Urząd Komunikacji Elektronicznej konsultuje z nami wszystkie zagadnienia nas dotyczące. To świadczy o bardzo dobrej i zgodnej oczekiwaniami środowiska pozycji PZK.

14. Walne Zebrania OT.
- OT 49 – 05 stycznia 2008 w Toruniu
- OT 35 - 11 stycznia 2008 w Jarosławiu
- OT 16 - 13 stycznia 2008 w Malborku
- OT 25 – 19 Stycznia 2008 w Warszawie
- OT 11 - 20 Stycznia 2008 w Opolu
- OT 01 – 27 Stycznia 2008 we Wrocławiu
- OT 09 - 29 Stycznia 2008 w Gdyni
- OT 37 - 02 Lutego 2008 w Warszawie
- OT 20 – 10 lutego 2008 w Lublinie
Oczekujemy na pełną informację z Walnego Zebrania Zachodniopomorskiego OT PZK 14 w Szczecinie. Było to zebranie sprawozdawczo wyborcze, a nowym Prezesem OT 14 został Kol. Janusz SP1TMN, a delegatami na XVI Zjazd PZK są Kol. Ewa SP1LOS oraz Janusz SP1TMN.

Tyle informacji na dzisiaj. Dziękuję za życzenia Świąteczne i Noworoczne. Również wszystkim odbiorcom naszych komunikatów życzę samych sukcesów i zdrowia w Nowym 2008 Roku.

  Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załączniki

Zaproszenie do wzięcia udziału:  KRAJOWE  ZAWODY  PSK 2008
Zaproszenie do wzięcia udziału:  KRAJOWE  ZAWODY  HELL 2008

Zobacz też inne zawody ujęte w Kalendarzu Zawodów PZK na 2008

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,260,911 Unikalnych wizyt