PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3644 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

KS-44. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 30.10.2013
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png
 

KOMUNIKAT NR 44/2013 z dnia 30.10.2013 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Złota Odznaka Honorowa PZK dla Ryszarda SP5EWY.

Na spotkaniu towarzyskim Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (OT73) w dniu 18.10.2013 r. wiceprezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR dokonał dekoracji Ryszarda SP5EWY Złotą Odznaką Honorową PZK.
W imieniu całego oddziału, Zarządu OT73 oraz własnym (SP5ELA) serdecznie gratuluję Ryszardowi!

I trochę „historii”.
W dniu 9 września 2012 r. Prezes SPDXC wystąpił do Prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych z prośbą o rozpoczęcie procedury mającej na celu przyznanie Złotej Odznaki Honorowej PZK Ryszardowi Tymkiewiczowi SP5EWY, członkowi PZK od 1969 roku.

sp5ewy
Na zdjęciu Wiceprezes PZK Piotr SP2JMR dekoruje Ryszarda SP5EWY ZOH PZK

Rysiek osiągnął niebywały sukces zajmując w roku 2012 w Challengu 2-gie miejsce w świecie. Nigdy krótkofalowiec z Polski nie zajmował tak wysokiej pozycji w tej klasyfikacji, która jest wynikiem wielu lat ciężkiej pracy. Mimo tego, że zdobywanie kolejnych, indywidualnych punktów wymaga kolosalnego wysiłku oraz czasu i wyrzeczeń, SP5EWY nigdy nie zapomniał o tym by pomagać DX-manom całego Kraju.
Co niedziela prowadzi od 1976 roku radiowe skedy informacji DX-owej na 3,5 MHz, dzięki którym wielu polskich nadawców osiągnęło znakomite wyniki w DX-owaniu. Zarząd SPDXC uznał, że Ryszard SP5EWY zasłużył swoimi wynikami oraz zaangażowaniem w propagowanie i doskonalenie krótkofalarstwa na to honorowe odznaczenie.
Z uzasadnienia wniosku Prezesa SPDXC Tomasza Niewodniczańskiego SP6T (skrót).
Kolega Ryszard Tymkiewicz, ur. 1955, został członkiem PZK w 1969 roku i jest członkiem organizacji PZK nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Początkowo posiadał licencje nasłuchową i znak SP5-1368, a od roku 1971 pracuje pod znakiem SP5EWY. Już trzy lata po uzyskaniu licencji został członkiem SPDX Clubu, stając się w krótkim czasie najbardziej dynamicznie rozwijającym DX-manem Polski.

Był jednym z inicjatorów grupy 300 skupiającej krótkofalowców legitymujących się potwierdzeniami łączności z 300 i więcej krajami DXCC. Jego pasją była praca DX-owa na najwyższym światowym poziomie w wydaniu jego własnym, ale również w wydaniu jak największej grupy amatorów Polski. Dla zaktywizowania polskich nadawców i podnoszenia ich poziomu operatorskiego zaczął prowadzić cotygodniowe skedy informacji DX-owej w paśmie 80 metrów dla amatorów Polski (od 1976 roku).
W momencie gdy udostępniono polskim amatorom pasma 1,8, a potem 10, 18, 24 MHz, zainicjował współzawodnictwo “9 pasm”, które również prowadzi nieprzerwanie do dzisiaj. Jego zaangażowanie w propagowanie pracy DX-owej na najwyższym poziomie stało się powodem nadania mu Odznaki Honorowej PZK w dniu 5 maja 1993 r. Jego aktywność w zakresie informacji DX-owej i jej doskonalenia, w zakresie dopingowania do podnoszenia poziomu operatorstwa DX-owego zaowocowała znacznym wzrostem liczby polskich amatorów pojawiających się w światowych, najbardziej prestiżowych rankingach jak DXCC i DXCC DeSoto Cup Challenge.
W ostatnich latach mozolnie piął się w drabince challengowej, w której to trzy lata temu znalazł się na pozycji trzeciej, co juz było niesłychanym wyczynem. W tym roku udało mu się znaleźć na pozycji drugiej. Nigdy w historii polskiego krótkofalarstwa, żadnemu polskiemu amatorowi nie udało się być drugim krótkofalowcem Świata. Jest to niezwykły sukces, który zapisuje polskiego krótkofalowca, Ryszarda SP5EWY na stałe w historii krótkofalarstwa światowego.
Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że Rysiek SP5EWY swoja wiedzą i taktyką zawsze dzielił się i dzieli z innymi kolegami krótkofalowcami przyczyniając sie tym samym do poprawy ich pozycji w światowych rankingach. Tym swoim wieloletnim zaangażowaniem we wspieranie i doskonalenie jakości DX-owania i wspaniałymi osiągnięciami indywidualnymi Kolega Ryszard Tymkiewicz zasłużył w pełni na zaszczyt nadania mu Złotej Odznaki Honorowej PZK.

Zygmunt SP5ELA /Zdjęcia autora/

2. Informacja po posiedzeniu Prezydium ZG PZK 23.10.2013 r.
1. Sprawy sportowe.
a) Omówiono XIX Mistrzostwa R1 IARU ARDF Kudowa Zdrój 2013 . Zwrócono uwagę na wzorową organizację i przebieg XIX Mistrzostw ARDF. Organizatorzy XIX Mistrzostw ARDF Jacek SP2LQC, Adam SP2EDA, Stanisław SP2FLE otrzymali podziękowania w formie grawertonów, których wręczenia dokonał Prezes PZK Jerzy SP7CBG.
b) Prezydium zajęło się perspektywami rozwoju Amatorskiej Radiolokacji Sportowej w PZK. Jacek SP2LQC Prezes KRS poinformował o zamiarze szkolenia młodzieży w Szkole na Fordonie w Bydgoszczy oraz o sprzęcie niezbędnym do realizacji zadań takich jak organizacja Mistrzostw R1 IARU lub Świata. Prezes PZK zaproponował organizację w okolicach Dąbrowy Górniczej Otwartych Mistrzostw Polski ARDF. Toczyła się dyskusja na temat rozwoju ARDF w Polsce. Rozwój ARS powinien mieć miejsce także wspólnie z biegami na orientację.
Prezydium uznało za istotną dla rozwoju krótkofalarstwa działalność sportową we wszystkich sportach krótkofalarskich, jako najlepiej postrzeganą przez młodych obecnych i przyszłych krótkofalowców. Rok 2014 będzie rokiem sportu krótkofalarskiego.

c) Zbyszek SP2JNK jako jednocześnie Prezes PZRS zadeklarował dobrą wolę współpracy pomiędzy PZK, KRS, LOK, ZHP, PZRS w zakresie realizacji przedsięwzięć w ARDF, oraz wypracowanie nowych porozumień pomiędzy stowarzyszeniami.

d) HST czyli Szybka Telegrafia
W szybkiej telegrafii (HST) będziemy prowadzili zawody korespondencyjne oraz przesłuchania w regionach. Przed wyjazdem na Mistrzostwa HST IARU odbędą się zawody kwalifikacyjne.
Prezydium w uznaniu zasług śp. Alfreda SP7HOR dla rozwoju szybkiej telegrafii podjęło uchwałę w sprawie organizowania cyklicznych zawodów  Puchar Europy im Alfereda Cwenara SP7HOR. Regulamin oraz szczegóły do uzgodnienia z Przewodniczącym WG HST IARU – Oliverem Tabakovskim Z32TO.
 
2. Podsumowanie III Konferencji ARISS. Program rozwoju ARISS na rok 2014.  W Informację przedstawił Piotr SP2JMR. Prezydium wysoko oceniło zaangażowanie oraz wkład pracy Armanda SP3QFE w rozwój ARISS w SP. W podziękowaniu za organizację III Konferencji ARISS Armandowi Budzanowskiemu  SP3QFE prezydium ZG PZK przyznało specjalny grawerton, który zostanie wręczony przy najbliższej okazji. Dyskutowano nad celowością organizacji konferencji ARISS co roku. W gronie prezydium zdania na ten temat są podzielone i dyskusja będzie kontynuowana na następnym posiedzeniu.

Piotr SP2JMR odczytał wystąpienia Armanda Budzianowskiego dot. ARISS oraz propozycji zmian na funkcji koordynatora ARISS.
Prezydium odwołało z funkcji Koordynatora ARISS Polska Armanda SP3QFE na wniosek zainteresowanego. Prezydium powołało na tą funkcję Krystiana Górskiego SQ2KL.
 
3. Sytuacja finansowa PZK.

a). Prezydium przyjęło informację o realizacji budżetu po stronie wydatków, która wynosi 79 % i pozytywnie oceniło stan finansów PZK. Następnie odbyła się dyskusja na temat wykorzystania środków z OPP oraz polityki finansowej PZK. Prezydium uznało, że w kwestii organizacji imprez finansowanych przez PZK koniecznym jest po ich zakończeniu przekazanie przez organizatora pełnej relacji z imprezy w formie nadającej się do publikacji na portalu PZK oraz do wykorzystania w innych publikatorach PZK.
 
b) Skarbnik PZK przedstawił założenia do konstrukcji budżetu na rok 2014. Przyjęto, że wzorem ub. roku będziemy przyjmować wnioski na dofinansowanie wg wzoru z ub. roku. Ostatecznym terminem składania wniosków jest 10 grudnia br. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adresy:
sp3iq@pzk.org.pl, sp7cbg@pzk.org.pl, sp2jmr@pzk.org.pl  
 
4. Współpraca PZK z organami państwowymi: UKE, MAIC. Omówiono spotkanie w UKE z dnia 1.10.2013 r. oraz perspektywy dalszych rozmów w interesujących strony sprawach.
 
5. Wnioski na OH i ZOH, które wpłynęły do prezydium.
Prezydium zawnioskuje o odznaczenie OH PZK Kol. Armanda Budzianowskiego SP3QFE oraz Waldemara Schnajdera 3Z6AEF.

6. Sprawozdanie Komisji Statutowej.
Sprawozdanie wygłosił Zdzisław SP3GIL, Przewodniczący Komisji. Zwrócił On uwagę na małą aktywność członków ZG w bieżących pracach ZG. Zauważono, że lista dyskusyjna ZG PZK służy prawie wyłącznie promocji oraz dowartościowaniu niektórych jej uczestników, a nie rozwiązywaniu bieżących spraw w ramach ZG PZK.
Prezydium zobowiązuje  Komisję Statutową do dalszego działania na rzecz przygotowania zmian w Statucie oraz zmian w regulaminach wewnętrznych PZK.
 
7. Sprawy różne wniesione przez członków prezydium ZG PZK.

a)    Regulamin klubu PZK - nieoficjalnie zostały opracowane dwa projekty regulaminów. Prezydium wstrzymuje się z uchwalaniem regulaminu klubów PZK. Prezydium proponuje wyłącznie kwalifikację klubów na podstawie Statutu PZK oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Podkreślono, że przy występowaniu o Pozwolenia Radiowe dla Klubów PZK bezwzględnym jest członkowstwo w PZK osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji klubowej (kierownika oraz dwóch operatorów)
b)    Radiotelefony z KW Policji w Katowicach. Informację złożył Prezes PZK. Podpisaliśmy odpowiednie dokumenty z KW Policji w Katowicach.  Radiotelefony w imieniu PZK przejął Kol. Zbigniew Antas SP9UNQ reprezentujący klub SP9PDG  z Dąbrowy Górniczej.
c)    Regulamin Głosowania Elektronicznego. Wniosek o przegłosowanie elektroniczne zmian w Regulaminie Głosowania Elektronicznego. Podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia do końca roku powyższego głosowania.
d)    Realizując wniosek Andrzeja SP6CPU prezydium postanowiło, że lista ZG PZK zostanie  ograniczona do członków ZG z poszczególnych OT, osób funkcyjnych szczebla centralnego PZK oraz GKR PZK.
e)    Kandydaci na ekspertów IARU. Paweł SP7TEV przedstawił osoby, które wyraziły chęć pracy w ramach IARU jako eksperci  z ramienia PZK. Są to  Tomasz Mańkowski SP3QDM, Andrzej Pfeiffer SP9KR i Wiesław Wysocki SP2DX. Prezydium zaakceptowało powyższe kandydatury.
f)    Prezydium postanawia nagrodzić Seweryna Ciszewskiego za zajęcie trzech. 3.miejsc i zdobycie 3. brązowych medali w Mistrzostwach HST 2013 wysokiej jakości manipulatorem do klucza telegraficznego.
g)    Sprawa strony PZK. Prezydium omówiło trudną nawigację na portalu PZK. Prezydium widzi potrzebę zmian na portalu w kierunku zwiększenia jej przejrzystości oraz ułatwienia znalezienia poszukiwanych materiałów i dokumentów.
h)    Wspomaganie rozwoju krótkofalarstwa w SP. Propozycja powołania fundacji ds. rozwoju krótkofalarstwa. Na następne posiedzenia prezydium będzie przygotowana propozycja statutu "Fundacji PZK".
i)    Na portalu powinna pojawić się zakładka „zadania publiczne”, na której będą publikowane sprawozdania z ich realizacji.
j)    Prezydium uznaje, że istnieje potrzeba poszukania z każdego rejonu kraju po co najmniej jednej osobie do przeszkolenia i realizacji zadań związanych z realizacją programu opartego na programie Kolegów z grupy "RadioReaktywacji". W najbliższym czasie wystąpimy do OT o wskazanie odpowiednich osób.
k)    Prezydium podjęło uchwałę o niewysyłaniu przedstawiciela PZK na konferencją R1 IARU. Jednocześnie powierzamy reprezentację PZK naszym Kolegom z DARC.
l)    Prezydium ogłasza konkurs na wzór i druk kalendarzy PZK na rok 2014. Cena do 1,40 zł brutto Ilość 1000 szt. Termin zgłoszeń do dnia 10 listopada 2013. Ogłoszenie natychmiast na listach ZG PZK, oraz na portalu PZK. Zgłoszenia i projekty wstępne prosimy kierować na adresy: sp7cbg@pzk.org.pl, sp2jlr@pzk.org.pl, sp2jmr@pzk.org.pl
m)    Założenia do Ustawy prawo budowlane. Termin konsultacji mija dnia 16 listopada br. PZK powinno wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. Tekst dostępny na stronie Min. Gospodarki. Prezydium zwraca się do członków ZG PZK o przesyłanie propozycji naszych uwag na adresy sp7cbg@pzk.org.pl, sp2jmr@pzk.org.pl . Sprawę Koordynuje Prezes PZK.

Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

3. Spotkanie UKE-PZK.
W dniu 29 października 2013 o godz. 12.00 w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu UKE z przedstawicielami ZG PZK. Podczas spotkania zostało podpisane wspólne oświadczenie, które stanowi złącznik do niniejszej informacji.
 
Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK    

4. Składki PZK 2014 – informacja skarbnika PZK.
Informuję, że składki członkowskie PZK na rok 2014 nie ulegają zmianie, to jest wysokość składek jak za rok 2013 i są zgodne z uchwałą nr 499/01/2011 z dnia 3 września 2011. Uwaga: do składki PZK należy dodać "składkę oddziałową" na rzecz Oddziału Terenowego, której wysokość jest zróżnicowana w zależności od przynależności do OT PZK.

Skarbnik PZK
Bogdan Machowiak SP3IQ

5. Silent Key Memorial Contest.
Nie tylko w naszym kraju duże znaczenie ma tradycja. A dzień „ Wszystkich Świętych” jest dla nas dniem pamięci o tych, których znaliśmy i o których pamiętamy, a którzy odeszli od nas na zawsze. Dotyczy to także naszego środowiska i pamięci o kolegach krótkofalowcach, którzy na zawsze opuścili nasze szeregi. Wspomnijmy w związku z tym tych, których już wśród nas nie ma, a jednak pozostawili coś nieprzemijającego w naszej pamięci lub naszych sercach.
W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych celem uczczenia na pasmach pamięci krótkofalowców, których nie ma już wśród nas krótkofalowcy węgierscy organizują każdego roku w tym szczególnym dniu zawody (1 listopada 0600-0859 UTC, pasmo 80 i 40 m, praca tylko emisją CW). Biorąc udział w tych zawodach można wspomnieć Koleżanki i Kolegów, których stacje już milczą, szczególnie tych co odeszli w ostatnim roku, a ich znaki wywoławcze na ten krótki czas zawodów będą znów słyszane w eterze.
Regulamin zawodów w języku angielskim znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Info: Jacek SQ3OPM & Piotr SP2JMR

6. Królewskie Źródła VII Spotkanie - 09.11.2013
W dniu 09.11.2013 r. od godziny 10:00 zapraszamy krótkofalowców z rodzinami na VII Spotkanie, które odbędzie się na terenie Królewskich Źródeł w Puszczy Kozienickiej.

Tradycyjnie gwarantujemy gorące napoje i kiełbaski oraz ciepło ogniska.
W miejscu spotkania wystawiony zostanie obiekt ZRODLA w systemie APRS (WIDE2-1 co 10 min) nadający drogą radiową koordynaty miejsca dojazdu.

Miejsce, w którym odbędzie się nasze spotkanie do obejrzenia w ZUMI.
Na częstotliwości przemiennika Kozienice (+EchoLink) 439.200 CTCSS 118,8Hz i 145.550 będzie pracowała stacja naprowadzająca mobile.

Podczas tegorocznego spotkania odbędzie się start balonu radioamatorskiego z aparaturą nadawczą, którego konstruktorami są niezawodni koledzy Ryszard SQ9MDD oraz Tomek SQ9ATC.

Więcej informacji o spotkaniu i REJESTRACJA w "Czytaj więcej":
http://echolink.pl/news.php?readmore=66

Na podstawie informacji ze strony "EchoLink" - publikacja SQ5LTL z dnia 29.09.2013 oraz informacji Prezesa OT51 Jerzego SP7SQI.
Zygmunt SP5ELA

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK


TNX, TNX, TNX

Dziękujemy za dostarczoną korespondencję oraz informacje: SP7CBG, SP2JMR, SP2JLR, SP3SLU, SP2JNK, SP3IQ, SP9HQJ, SP5ELA.
Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl

Załączniki

  

Załącznik Nr 1.
Oświadczenie Prezesa UKE oraz Prezesa PZK
 

Załącznik Nr 2
Regulamin zawodów

„Silent Key Memorial Contest”

To the memory of our late radio amateur friends
*Silent Key Memorial Contest *

All radio amateurs of the world are kindly invited to take part in a friendly HF contest to remember all highly esteemed ham friends who passed away (sk) so their call signs may not have sounded on bands any longer.
As to their call signs concerned could they be heard once again?
To make those “Silent Key” call signs, as many as possible, resound we welcome you, even though you have a reissued sk call sign, to participate in the contest as well as your activity in propagating the SKM Contest and its rules to your ham friends.

RULES
Name of contest: SKMC
Objective: To remember our late ham friends you are to contact as many stations as you can while collecting multipliers of resounded “Silent Key” call signs sent in reports as well as of ITU zones.
Time and date: 0600 UTC November 01 to 0859 UTC November 01 every year.
Mode: CW only
Calling: CQ SKM
Bands: 80m and 40m (3510-3560 kHz and 7010-7040 kHz in Region 1, others according to their own Region)
Categories:    SOAB LP (Single operator, all bands, max 150 watts out)
            SOAB HP (Single operator, all bands, max 1.5 kW out)
            MOAB HP (Multi operator, all bands, max 1.5 kW out)
Exchange: You can freely choose either
- RST + ITU zone (579 28) or
- RST + a „Silent Key” call sign to remember in this contest; (599 HA6NA, 599 K8DD).
Remark: Many silent key call signs have been reissued up to now. The active stations having an earlier sk call sign can join the contest and they can choose their own call sign in their report to remember the sk predecessor.
General rule: the same report is to be sent during one contest period. Next time you can make your choice again.
QSO points: own country 1 point, own continent 3 points, other continents 5 points. Stations received with sk call sign in report worth 1 point added to the above QSO points.
Multipliers: Total sum of worked ITU zones per band + total sum of worked "Silent Key" call signs per band.
There may be stations choosing the same "Silent Key" call sign in their report. The same „Silent Key” call sign logged from different stations counts only once per band as multiplier.
Scoring: Sum of QSO points multiplied by sum of valid multipliers results the final score.
Reporting: Cabrillo log is accepted only. Log should contain participant’s email address in the summary sheet (EMAIL: ) and be sent to silentkeyc32@gmail.com as attachment (named: Yourcall.cbr) till December 1 of the actual year. Subject line should contain Yourcallsign Yourcategory (HA6NL SOHP)
Awarding: 1st, 2nd and 3rd places of each category receive a special gift, all participants receive an e-diploma.

All IARU HF World Championship compatible log programs can be used
(eg. UCX-log, N1MM, WinTest). The point and multiplier system is the same and the "Silent key" call signs correspond to HQ stations. Never forget to add bonus point if sk call sign received in report!

Join to remember our sk ham friends!

HA6NL and HA7PL Contest Managers

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu komunikaty KS

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,252,745 Unikalnych wizyt