PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

KS-42. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 16.10.2013
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg
 

KOMUNIKAT NR 42/2013 z dnia 16.10.2013 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Walne Zebranie Oddziału Nadnoteckiego PZK. Zgodnie z zapowiedzią w dniu 13 października br. w Ujściu k. Piły odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OT23 PZK. W zebraniu wzięło udział 42 członków ON PZK na 97 uprawnionych do głosowania co stanowi 43% ogółu. Zebranie rozpoczęło się w II terminie od powitania przybyłych i uczczenia minutą ciszy Kolegów, którzy na zawsze opuścili nasze grono. Pani Agnieszka Janucik wdowa po śp. Kaziku SP3MFC otrzymała z rąk wiceprezesa PZK przyznaną pośmiertnie Złotą Odznakę Honorową PZK. Po wystąpieniu Piotra SP2JMR  przyszedł czas na sprawozdania członków zarządu OT oraz OKR. Kolejno członkowie ustępującego zarządu omówili najważniejsze przedsięwzięcia oddziału, do których należą: budowa przemiennika pilskiego, uruchomienie internetowej strony oddziałowej oraz zakup TRX do użytku klubowego. Po udzieleniu zarządowi OT 23 absolutorium odbyły się wybory do nowego zarządu ON PZK oraz OKR OT23.
       W wyniku wyborów członkami zarządu zostali nast. koledzy:
       Krzysztof SP3EPG - prezes
       Jarek SP3CGK - sekretarz
       Wiesław SP3UY - skarbnik
       Michał SP3VBF - członek zarządu
       Marek SQ3KLI - członek zarządu

Nowemu Zarządowi ON PZK gratulujemy i życzymy skutecznej działalności na rzecz rozwoju krótkofalarstwa na północy województwa Wielkopolskiego i poza nim.
Zebranie miało charakter bardzo towarzyski. W przerwach trwały niekończące się rozmowy w tzw. podgrupach, które nie miały końca nawet po zakończeniu Zjazdu.

Piotr SP2JMR

2. Skrócony spis treści Świata Radio 11/2013

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: RadioJet 1102S
PREZENTACJA: Radiotelefony DMR firmy Hytera, Albrecht AE 6491
ŁĄCZNOŚĆ: MSPO 2013, część 2
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
WYWIAD: Od fal długich do UKF
HOBBY: Odbiornik nasłuchowy Kasia
DIGEST: Nowoczesne rozwiązania radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
 
3. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 11/2013

III Konferencja ARISS, łączności z ISS
XIX Mistrzostwa R1 IARU ARDF
Trzy medale dla Seweryna - Mistrzostwa IARU w HST 2013
XLIV Zjazd SPDXC -relacja organizatora
Silent Key’s

4. Maszty kratownicowe na sprzedaż.
Z firmy Navitel otrzymaliśmy poniższą informację. Ze względu na specyfikę tematu wyjątkowo ofertę quasi-handlową zamieszczamy w dzisiejszym komunikacie:

"Szanowni Panowie,
 Reprezentuję firmę Navitel z Mielca i chcielibyśmy zainteresować Państwa
 jako Polski Związek Krótkofalowców sprzedażą wież kratowych oraz masztu
 rurowego.
 W/w obiekty będą zdemontowane do końca roku. Obiekty stoją w województwie
 dolnośląskim w okolicy Lubania.
 W tej chwili jestem na etapie ustalania czy wieże posiadają dokumentację
 techniczną. Jesteśmy firmą która współpracuje z największymi operatorami w
 kraju. Zajmujemy się demontażem tego typu wież jak i ich powtórnym stawianiem.    Cena takiej wieży u nas jest bardzo atrakcyjna w porównaniu z ceną producenta (w  tej chwili producent liczy sobie 9,5 zł za kg wieży).
Jeżeli ktoś z kolegów (lub Oddziałów PZK) byłby zainteresowany zakupem którejś z wież lub masztu proszę o kontakt  tel. 690 998 012 lub 602 715 860.

Z poważaniem
 Robert Gomółka NAVITEL Mielec"

5. Inicjatywa klubu SP2PAQ. Informujemy, że w miesiącu lipcu zawiązała się Białobłocka Grupa QRP. Po wielomiesięcznych przygotowaniach grupa rozpoczęła swoją działalność w oparciu o klub PZK SP2PAQ w Białych Błotach. Kierownictwo grupy objął Grzegorz SP3LFD, a dla celów propagowania QRP oraz wzajemnej komunikacji i informacji utworzono stronę internetową pod adresem http://sp2paq.blogspot.com

Info. Krzysztof SP2IHI

6. Posiedzenie prezydium ZG PZK. Najbliższe kolejne 5. w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK odbędzie się w dniu 23 października br. Bydgoszczy w siedzibie sekretariatu ZG PZK. Początek godz.12.00. W programie m. in. podsumowanie XIX Mistrzostw ARDF, sprawy sportowe, ARISS, finanse bieżące oraz pierwsze podejście do budżetu PZK na rok 2014.

7. Poszukiwania kandydatów na ekspertów-konsult. tech. 1. Reg. IARU
Witam Wszystkich,
uprzejmie informuję, że zgodnie z korespondencją, którą przekazał Kol. Colin Thomas G3PSM - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU - wśród stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu poszukiwani są kandydaci na ekspertów-konsultantów technicznych.
Komitet Wykonawczy 1. Regionu IARU dostrzega silne i wciąż rosnące zainteresowanie alokacjami przeznaczonymi dla służby amatorskiej oraz służby amatorskiej satelitarnej ze strony innych służb i podmiotów, a szczególnie ze strony sektora przemysłowego.
Należy wspomnieć, że reprezentacja interesów służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na najważniejszych posiedzeniach komitetów roboczych oraz gremiów formalnie podejmujących decyzje na różnych szczeblach w ramach 1. Regionu IARU odbywa się w zakresie możliwości finansowych 1. Regionu, ale jednak z uwagi na wzrost ilości spotkań i konsultacji obciążenie zadaniami nakładanymi na dotychczasowych ekspertów i konsultantów również znacząco wzrasta (uwzględniając także inne, czysto ludzkie czynniki), co narzuca konieczność rychłego zapewnienia dopływu nowych kadr fachowych. 
W związku z powyższym osoby mogące włączyć się we wspomniane działania i służyć swoją wiedzą oraz doświadczeniem - zainteresowane czynną pomocą na rzecz ochrony interesów środowiska krótkofalarskiego na szczeblu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem przełożenia efektów wspomnianych działań na bieżące kontakty i prace administracji szczebla krajowego - proszone są o możliwie jak najszybszy kontakt pod podanym adresem poczty elektronicznej, w celu dokonania właściwego zgłoszenia kandydatów na konsultantów-ekspertów (w formie wolontariatu - na zasadach pracy społecznej) do wstępnego testu selekcyjnego (w formie kwestionariusza), którego następstwem będzie przedstawienie otrzymanych kandydatur Komitetowi Wykonawczemu 1. Regionu IARU.
Adres do korespondencji: sp7tev@wp.pl
W razie wszelkiej potrzeby chętnie służę każdą możliwą pomocą dodatkową i wyjaśnieniami uzupełniającymi.

Vy 73,
Paweł Zakrzewski  SP7TEV Oficer Łącznikowy IARU - PZK

8. Parę słów o krótkofalarstwie w Radiu Łódź w dniu 12.10.2013
Witam Wszystkich serdecznie, zachęcam do wysłuchania programu wyemitowanego na antenie Radia Łódź w dniu 12.10.2013, w którym wzięli udział Kol. Jerzy SP7CBG oraz Paweł SP7TEV.
Adres do krótkiej relacji o powyższej emisji oraz do pliku z samym jej nagraniem  podany jest pod wskazanym adresem.
http://ot15.pgk.net.pl/index.php?id=498
Informujmy o naszym krótkofalarskim hobby jak najszersze grono słuchaczy, na pewno kogoś ta nasza wspólna pasja zainteresuje...
Do spotkania zatem przy najbliższej okazji!

Z pełnymi uśmiechu 73,
Paweł Zakrzewski
SP7TEV
Łódzki Oddział Terenowy (nr 15)
Polskiego Związku Krótkofalowców

9. Glosariusz zawodów krótkofalarskich Kol. Patricka Barkeya N9RV
Wszystkim Koleżankom i Kolegom krótkofalowcom zainteresowanym uczestnictwem we wszelkiego rodzaju zawodach (szczególnie tych międzynarodowych) w pełni polecam bardzo ciekawe opracowanie, którego autorem jest Kol. Patrick Barkey N9RV, a stanowi ono prawdziwe vademecum chyba wszelkich możliwych pojęć związanych z szeroko rozumianą aktywnością kontestową.
 
Adres do pobrania materiału poniżej:
 
http://contestuniversity.com/attachments/Contesting_Terminology.pdf
 
Źródłem informacji nt. powyższego kompendium jest biuletyn SARL pt. \"HF Happenings\" (nr 576 - 10/2013), który w ramach swojej uprzejmości przekazał Kol. Dennis Green ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU.
 
Życzę zatem jak najwięcej różnorodnych wrażeń sportowych, w dowolnie miłym wydaniu!
 
Najlepsze 73,
 
Paweł Zakrzewski SP7TEV Oficer Łącznikowy IARU - PZK

10. Komunikat RBI na temat wznowionych emisji na falach krótkich.
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego, w okresie od maja do września 2013 r., spotykała się z krótkofalowcami z całej Polski. Przez cały ten wiosenny i letni czas uczestniczyła w spotkaniach krótkofalarskich i zjazdach na terenie naszego pięknego kraju. Był to, naprawdę, bardzo pracowity okres działalności redakcyjnej. Redakcja RBI przygotowywała, w tym czasie, wiele materiałów audio i video. Później, na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego ukazywały się reportaże z tych wydarzeń. Wystarczy wejść na stronę RBI:  www.rbi.ampr.org i posłuchać przygotowanych reportaży radiowych i relacji filmowych. W tym okresie Redakcja RBI nie nadawała komunikatu RBI na falach krótkich. Mówiła o tym w ostatnim komunikacie nadanym w dniu 16.06.2013 r. Jednak, niestety faktu tego niektórzy nie zauważyli i w dalszym ciągu, komentują bez sensu, fakt nieobecności RBI na falach krótkich. Nie zauważyli, a może nie chcieli zauważyć, że pomimo wyżej wymienionego komunikatu, tak zwany letni komunikat RBI był kilkakrotnie nadany w niedziele, w paśmie 40 metrowym, na trzech częstotliwościach: 7090 kHz ,7145kHz i 7150 kHz o godzinie 10.30 i 11.00. Faktem jest to, że był nadawany, w tym okresie nieregularnie, ale był nadawany tylko, w momencie kiedy Redakcja RBI była  na miejscu, w Grodzisku Mazowieckim, a nie w Polsce. Tyle wstępu do dzisiejszego Serwisu Informacyjnego RBI.
Redakcja informuje, że wznowiła, od 6 października 2013 r., emisję komunikatów RBI nadawanych na falach krótkich. Od października 2013 r.,  spotykamy się ponownie w niedzielę o godzinie 10.30 czasu lokalnego na częstotliwości 7090 kHz. Niestety drodzy słuchacze, Redakcja RBI emituje, w dalszym ciągu, swój komunikat, tylko z mocą 100 W. W związku z tym, w niektórych części Polski komunikatów RBI może być nie słychać.  Redakcja RBI ponownie prosi o raporty z informacjami jak słychać stację SP5PRW w różnych rejonach kraju.
Jednocześnie Redakcja RBI przypomina słuchaczom, że nowego, październikowego, internetowego programu  RBI nr. 202 można już posłuchać na stronie internetowej: www.rbi.ampr.org

11. Przemienniki SR6R, SR6G i SR6MA - znowu będą czynne!
Miło nam poinformować, że po długim oczekiwaniu otrzymaliśmy wreszcie pozwolenia radiowe dla stacji bezobsługowych (przemienników) SR6R we Wrocławiu oraz SR6G i SR6MA na Górze Ślęża. Choć wnioski złożone były na początku lipca, to proces uzyskania pozwoleń przedłużył się znacznie, ze względu na okres urlopowy i dodatkowe uzgodnienia wymagane przez komórkę UKE koordynującą częstotliwości... Pozwolenia radiowe ważne są od 13 października 2013, a więc już w przyszłym tygodniu operatorzy odpowiedzialni - Kol. Krzysztof SQ6NCZ i Kol. Bartosz SQ6ILS - uruchomią przemienniki, jako że konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie i przetestowanie urządzeń oraz anten po kilkumiesięcznej nieczynności. W przypadku SR6R konieczne jest również przeniesienie do nowej lokalizacji. Parametry operacyjne (częstotliwości robocze, tony CTCSS) nie zmieniają się - ewentualnie ulegnie korekcji moc nadajnika SR6R, tak aby pokrywał zasięgiem Wrocław i najbliższe okolice, jako przemiennik miejski wrocławski.

Info: Krzysztof SQ6NCZ

12. Forum Techniczne UKF
Już od dwóch tygodni działa nowe Forum Techniczne UKF. Forum skupia entuzjastów amatorskiej techniki radiowej na pasmach od 50 MHz do 480 THz. W ciągu pierwszych dni działalności strona zanotowała ok. 2000 odwiedzin, ma już ponad 70 użytkowników. Administratorami Forum UKF są Koledzy: Stanisław SP6MLK (członek DOT PZK) oraz. Zapraszamy do rejestracji i publikowania technicznych tematów, własnych prac lub informacji z innych źródeł, dotyczących rozwiązań układowych, anten, itp.

Info: Stanisław Paweł SP6MLK

13. Królewskie Źródła VII SPOTKANIE - 09.11.2013
W dniu 09.11.2013 od godziny 10:00 zapraszamy krótkofalowców z rodzinami na VII Spotkanie, które odbędzie się na terenie Królewskich Źródeł w Puszczy Kozienickiej.
Tradycyjnie gwarantujemy gorące napoje i kiełbaski oraz ciepło ogniska.
W miejscu spotkania wystawiony zostanie obiekt ZRODLA w systemie APRS (WIDE2-1 co 10 min) nadający drogą radiową koordynaty miejsca dojazdu. Miejsce, w którym odbędzie się nasze spotkanie do obejrzenia w ZUMI. Na częstotliwości przemiennika Kozienice (+Echolink) 439.200 CTCSS 118,8Hz i 145.550 będzie pracowała stacja naprowadzająca mobile.
Podczas tegorocznego spotkania odbędzie się start balonu radioamatorskiego z aparaturą nadawczą, którego konstruktorami są niezawodni koledzy Ryszard SQ9MDD oraz Tomek SQ9ATC. Więcej informacji i rejestracja na stronie http//:www.echolink.pl
Info: Paweł SQ7WPA
Serwis Informacyjny RBI przygotował: Jurek SP5BLD

14. Akcja dyplomowa ''AWARD 1956''
W dniach od 23 października do 10 listopada z okazji obchodów rocznicowych wybuchu Powstania Węgierskiego 1956 roku krótkofalowcy, operatorzy klubowej stacji radiowej Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR będą pracować pod okolicznościowym znakiem SN1956PW. Stacja będzie również stacją organizatora prowadzonej przez klub akcji dyplomowej "AWARD 1956" mającej na celu uczczenie kolejnej rocznicy tragicznych wydarzeń z kart historii Polski - Poznański Czerwiec 1956 i Węgier - Powstanie Węgierskie 1956. Impreza wpisuje się w obchody rocznicowe organizowane każdego roku przez władze samorządowe Poznania. Akcję poza Polskim Związkiem Krótkofalowców patronatem honorowym objęli:
•    Prezydent Miasta Poznania,
•    Węgierski Związek Krótkofalowców /MRASZ/,
•    Związek Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.,
•    Światowa Federacja Węgrów '56 - węgierskie stowarzyszenie kombatantów z siedzibą w Budapeszcie.
Szczegółowy regulamin akcji stanowi załącznik niniejszego komunikatu. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do łączności ze stacją okolicznościową SN1956PW, a także do aktywnego zbierania lub rozdawania punktów w ramach akcji dyplomowej "AWARD 1956".
 
Info: Jacek SQ3OPM

Władek SP3OKT S.K.  
W dniu 14 października 2013 r. odszedł nagle w wieku 65 lat Władek SP3OKT. Nasz Kolega, założyciel Klubu SP3KWA, krótkofalowiec od roku 1985. Aktywny do końca, obecny na spotkaniu klubowym jeszcze w piątek 11 października. Władek SP3OKT był bardzo dobrym konstruktorem, wykonawcą wielu sprawnych urządzeń elektronicznych, miłośnikiem radioodbiorników i sprzętu lampowego, zabytków techniki i motoryzacji. Znany z cierpliwości w dążeniu do celu. Nadawał na KF i UKF, a także emisjami SSTV i ATV. Uczestniczył w większości imprez klubowych, był z nami w Kosewie latem 2013 r.
Będzie nam go brakowało.
Rodzinie i bliskim Władka składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Cześć Jego Pamięci!

Jerzy SP3SLU i koledzy z Klubu SP3KWA.

Pogrzeb Władka SP3OKT odbędzie się w jego rodzinnej miejscowości Otmuchów k/Nysy w sobotę 19.10.2013 r. o godzinie 11.00.


Tyle informacji na dzisiaj

Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

----------------------------------------------------------------------------

Załącznik.

Warunki uzyskania Dyplomu „AWARD 1956”
1.    Organizatorem akcji jest Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający przy Zespole Szkół Odzieżowych, Gimnazjum nr 1 w Poznaniu. Manager – Jacek Behrendt SQ3OPM.

2.    W imprezie mogą wziąć udział nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy z kraju i z zagranicy.

3.    Czas trwania: od 23 października do 10 listopada 2013 roku.

4.    Wymagania punktowe dla:
•      stacji polskich i węgierskich – 100 pkt.
•      stacji europejskich – 50 pkt.
•      stacji spoza Europy – 30 pkt.

5.    Punkty uczestnikom akcji mogą przyznawać stacje klubowe oraz indywidualne z Poznania lub Budapesztu, zgodnie z poniższym wykazem:
•      stacja okolicznościowa SN1956PW – 20 pkt.,
•      stacje klubowe – 10 pkt. (stacje podają po raporcie RST grupę kontrolną „C”),
•      stacje indywidualne – 5 pkt. (stacje podają po raporcie RST grupę kontrolną „S”).
Wymagana jest obowiązkowa łączność /nasłuch/ ze stacją okolicznościową SN1956PW.

6.    Łączności można przeprowadzać na wszystkich pasmach KF, emisjami CW, SSB i DIGI.

7.    Łączności z daną stacją mogą być powtarzane jednokrotnie na innym paśmie lub inną emisją każdego dnia trwania akcji.

8.    Zgłoszenie do Dyplomu proszę przesłać na adres sp3pgr@wp.pl do 17 listopada 2013 roku. Powinno ono zawierać:
•      znak stacji, na który będzie wystawiony Dyplom,
•      imię i nazwisko /nazwa klubu/ operatora stacji,
•      wyciąg z logu za przeprowadzone QSOs/HRDs w dowolnym formacie,
•      e-mail, na który ma być wysłany Dyplom.
Dyplom otrzymają również stacje przyznające punkty, które w ramach akcji przeprowadzą minimum 25 QSO.

9.    Dyplom w postaci pliku w formacie PDF jest bezpłatny.

10.    Podsumowanie akcji nastąpi do końca listopada 2013 roku, a wykaz wydanych Dyplomów będzie dostępny na stronie internetowej szkoły http://e-zsopoznan.pl oraz na portalach krótkofalarskich.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu KS 2013
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,466,012 Unikalnych wizyt