PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 19 grudnia 2007
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 19 grudnia 2007

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów w tym ostatnim już w tym roku komunikacie.

SP9QB SK.
W dniu 16 grudnia zmarł Karol Wycisk SP9QB, jeden z założycieli Klubu SP9KDU w Tarnowskich Górach. Odznaczony Odznaką Honorową PZK. Pogrzeb odbył się w środę 19 grudnia po Mszy Św. żałobnej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Tarnowskich Górach przy ul. Różanej 2.
Cześć Jego Pamięci
Info. przekazał Robert SQ9FMU

1.Spotkanie Opłatkowe Oddziałów PZK Praskiego i Warszawskiego czyli Okręgu SP5.
W sobotę 15 grudnia o godz.15.30 odbyło się zapowiadane wspólne spotkanie OT 25 i OT 37. Miejscem był Wojskowy Ośrodek Rekreacji na Wale Miedzyszyńskim 381, gdzie swą siedzibę ma OT 37. W spotkaniu wzięło udział ponad 120 członków z obydwóch OT. Gościem specjalnym był Leszek SP6CIK przedstawiciel ARRL ds. DXCC w SP czyli weryfikator kart QSL. Była więc okazja do weryfikacji kart oraz do ciekawych rozmów na temat DX-ingu.
Nie zabrakło też Krzysztofa SP5HS ARDF Managera PZK oraz Marka SP5IYI członka Zarządu OT 25 i naszego opiekuna w UKE.
Spotkanie miało charakter towarzyski, ale jak to przy takich okazjach bywa bardzo dużo było rozmów o tematyce organizacyjnej i sportowej. Rozmowy i wspólna zabawa przeciągnęły się do późnych godzin nocnych.
Takie spotkania są bardzo potrzebne, pogłębiają integrację pomiędzy uczestnikami środowisk, a czasem umożliwiają poznanie się kolegów znających się wyłącznie z eteru. Dotyczy to zwłaszcza takich dużych środowisk jak Warszawskie.
Za wspaniałą organizację należą się podziękowania organizatorom z Karoliną SQ5LTZ na czele.

2.Nominacja Krzysztofa SP5HS.
Nasz znakomity kolega Krzysztof SP5HS ARDF Manager PZK został powołany przez Komitet Wykonawczy IARU ds. ARDF na funkcję Sędziego Głównego Mistrzostw Świata ARDF 2008. Odbędą się one w Korei we wrześniu przyszłego roku.
Jest to bardzo zaszczytna funkcja. Krzysztofowi składam tą drogą serdeczne gratulacje.

3.Walne Zebrania OT.
- OT 06 - 21 grudnia w Siemianowicach
- OT 12 - 27 grudnia 2007 w Krakowie
- OT 49 – 5 stycznia 2008 w Toruniu
- OT 16- 13 stycznia 2008 w Malborku
- OT 35- 11 stycznia 2008 w Jarosławiu
- OT 25 – 19 stycznia 2008 w Warszawie
- OT 11 - 20 Stycznia 2008 w Opolu
- OT 01 - 27 stycznia 2008 we Wrocławiu
- OT 09 - 29 Stycznia 2008 w Gdyni
- OT 15 - 19 Stycznia w Łodzi

4.Polskie Gminy Award
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, program dyplomowy Polskie Gminy Award został opracowany!
Obejmuje on dwie grupy dyplomów:
I - Dla łowców gmin
II - Dla uczestników ekspedycji do gmin, w tym dwie podgrupy: za QSOs z gminami w województwach i gminami w powiatach.
Dodatkowo, program PGA obejmuje krajowe zawody HF pn. PGA Contest, które rozegrane będą w marcu 2008 r. Ich regulamin został zaakceptowany przez Zespół PZK ds. Contestingu i wpisany do Kalendarza Zawodów na 2008 r.
W najbliższym wydaniu MK QTC opublikujemy (oprócz regulaminu) wykaz wszystkich gmin i skrótów oraz inne informacje dot. programu.
Uwaga!
Wykaz jaki opublikujemy będzie obejmował już wszystkie zapowiedziane przez administrację państwową zmiany w podziale administracyjnym kraju, jakie nastąpią z dniem 1 stycznia 2008 r.

Zespół PGA

5.Christmas 2007 Award
Od 20 grudnia br. do 6 stycznia 2008 r. na pasmach HF będzie QRV 8 holenderskich okolicznościowych stacji amatorskich. Za QSOs z dwoma dowolnymi stacjami można otrzymać pamiątkowy dyplom pn. „Christmas 2007 Award”. Wyciąg z logu oraz 8 USD lub 5 euros na adres: JanJaap Vosselman PG7V, Zandhuisweg 76, 8077 TB Hulshorst, The Netherlands. Stacje okolicznościowe (w nawiasach podano QSL ino): PA07XMAS (PG7V), PC07XMAS (PA3AM), D07SANTA (PD0AT), PD07XMAS (PD2J), PD08HNY (PD0EMR), PF07XMAS (PA1WLB), PG07XMAS (PA7JWC), PH07XMAS (PA4CHE). Info: MK QTC – SP2FAP

6.Skrócony spis treści numeru styczniowego ŚR
Świat Radio 1/2008
Aktualności
Wiadomości DX-we
WRC 07 (relacja SP5HS)
Zawody (aktualne regulaminy i wyniki)
Test wzmacniacza Acom 1000 (SP5ADX)
Maszty i podpory antenowe (SP7HT)
Lista obecności - testy i prezentacje w ŚR
Radiowi lunatycy (wywiad z SP6GWN)
Nowe dyplomy krajowe
Minitransceiver Junior na 80m (SP5AHT)
Adaptacja Juniora na pasmo 40m przez SP2JQR
Superheterodyna KF retro
Digest (Nowe układy radiowe, profesjonalne i amatorskie)
Spis treści ŚR 2007
Listy
Porady techniczne
Rynek i Giełda
Wykaz polskich gmin (2)
Kalendarz zawodów na 2008 rok

Krótkofalowiec Polski 1/2008
Komunikat składkowy oraz informacja po jesiennym Posiedzeniu ZG PZK
Jubileusz 50 lat Lubelskiego OT PZK
Zebranie sprawozdawczo wyborcze OT w Jarosławiu
W Hołdzie Powstańcom Wielkopolskim
60 lat SP5KAB –rys historyczny
Jesienne TROPO Kłodzkiej Grupy Mikrofalowej
Okolicznościowe spotkanie Babiogórskiej Grupy Krótkofalowców
Jubileusz XXX lat Nadnoteckiego OT PZK
Walne Zebranie Sprawozdawcze Bydgoskiego OT PZK.
Aktualności

Od numeru styczniowego zwiększamy objętość "Świata Radio" o kolejne 8 stron (bez podnoszenia ceny pisma; ŚR1/08 zawiera 92 strony w kolorze + wkładka).
Życzę wszystkim Czytelnikom zdrowych i przyjemnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Andrzej Janeczek

7.Walne Zebranie OT 15.
Zarząd Łódzkiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców, zgodnie z § 35 pkt. 4 b, Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje na dzień 19 stycznia 2008 r. (sobota). Walne Zebranie Oddziału.. Początek zebrania - godz. 10:00 w terminie pierwszym i godz. 10:30 w terminie drugim. Obrady Walnego Zebrania będą miały miejsce w sali Domu Kultury "Zarzewie" w Łodzi, przy ul. Wandurskiego 4.

8. Dyskusja na temat znaków okolicznościowych.
W ciągu ostatnich dwóch dni na portalu PZK rozgorzała dyskusja na temat przydzielania znaków okolicznościowych. Sprawa jest otwarta i może być realizowana w różny sposób tzn. że mogą być przydzielane znaki okolicznościowe również o innej strukturze niż AA1ABCD. Obecny system znaków okolicznościowych był przedmiotem licznych dyskusji po za obradami podczas XV Zjazdu PZK w Rynii. Intencją PZK było podjąć działania zmierzające do pełnego opiniowania wniosków o przydział znaków okolicznościowych w kontekście obrotu kart QSL. Albowiem z naszych obserwacji i informacji wynika, że ok. 20% stacji okolicznościowych nie wysyła kart QSL, a karty do nich jeśli QSL managerowie nie są członkami PZK, są zwracane lub zalegają w okręgowych biurach QSL, a za to wszystko płacą członkowie PZK.
W konsekwencji tych rozmów i wstępnych uzgodnień URTiP w porozumieniu z PZK wypracował ramowy zakres współpracy ujęty w podpisanym z datą 10 maja 2005 roku Porozumieniu.

Porozumienie reguluje zakres współpracy, który wygląda następująco:

„Współpraca, której dotyczy Porozumienie, obejmuje współdziałanie przy realizacji przepisów:
1. Regulaminu Radiokomunikacyjnego, stanowiącego dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 35, poz. 196 oraz z 2003 r. Nr 10, poz. 111)
2. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800)
3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. - w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1775)
4. rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. (Dz. U. Nr 57, poz. 599)
5. zaleceń Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT), a w szczególności obejmuje współpracę w zakresie:
- opracowania zbioru przepisów i szczegółowych zasad funkcjonowania służby amatorskiej, w tym zasad gospodarowania znakami wywoławczymi przydzielanymi radiostacjom amatorskim,
- organizowanie wspólnych spotkań, konferencji i sympozjów dotyczących promowania służby radiokomunikacyjnej w Polsce i za granicą,”
Tak więc i zasady przydzielania znaków okolicznościowych są przedmiotem naszych uzgodnień. Porozumienie dotyczy współpracy z URTiP , a nie z UKE. UKE w odniesieniu do Służby Radioamatorskiej jest kontynuatorem wszelkich wcześniejszych uzgodnień z URTiP.
Zapraszam Członków ZG PZK do dyskusji na ten temat na forum ZG PZK tak, jak każdorazowo kieruję tamże wszelkie projekty rozporządzeń do których konsultacji przywoływane jest PZK, co spotyka się niestety z minimalną reakcją Członków tego gremium.
Dzięki podpisanemu porozumieniu było możliwe zaproszenie PZK do konsultacji i na Krajową Naradę na temat Strategii Gospodarki Częstotliwościami Radiowymi (2006 rok).
Nasze działania zaowocowały zapisem możliwości przydzielenia pasm 5,2 MHz, 70 MHz oraz 3,4 GHz oraz rozszerzeniem pasma 7 MHz w SP. Pozostałe pasma z pewnością w krótce będą udostępnione krótkofalowcom w SP.
PZK jest również zapraszane na narady uzgodnieniowe wszystkich aktów prawnych dotyczących emisji radiowych, a ostatnio także środowiska.
Nasi przedstawiciele uczestniczyli krotnie w Posiedzeniach Komisji Infrastruktury Sejmu RP.

Na tym kończę dzisiejszy ostatni w tym roku komunikat.

A teraz czas na życzenia:


Koleżanki i Koledzy Krótkofalowcy

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2008 Roku w imieniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz swoim własnym składam Wam serdeczne życzenia Zdrowych , Wesołych i Obfitych Świąt oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2008.
Życzę Wam przede wszystkim satysfakcji z uprawiania naszego wspaniałego hobby oraz tego co najważniejsze - zdrowia zarówno w okresie świąteczno- noworocznym jak i w całym 2008 roku.
Życzę Wam także, aby w tym świąteczno- noworocznym zamieszaniu znalazł się czas na krótkofalarstwo.
Życzę Wam także, aby za rok każdy z Was mógł pracować ze swojego QTH na swoim wymarzonym TRX-ie.

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZKZałącznik.

Z A P R O S Z E N I E
III KRAJOWE ZAWODY DIGI MODE 1.8 MHz

w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Organizator: Leszczyński Klub Krótkofalowców „HKŁ” SP3ZAH w Lesznie, Zarząd
Oddziału Terenowego PZK w Poznaniu.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Lesznie
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lesznie.
Sponsorzy: ZG PZK i Wydział Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu „Redakcja Świat Radio”.
Cel zawodów: Uczczenie rocznicy, uaktywnienie stacji SP digi mode w paśmie 1,8 MHz,
ułatwienie zdobycia dyplomu „10 SP RTTY” i „10 PSK 31” „10 SP HELL”
Termin: 27.12.2007 r.
20:00 do 20:20 UTC RTTY
20:20 do 20:40 UTC PSK
20:40 do 21:00 UTC HELL
Raporty: RST/PSB) + trzycyfrowy numer QSO + skrót województwa np. 599 001 W.
Obowiązuje ciągłość numeracji i jeden dziennik.
Wywołanie: CQ SP CONTEST
Punktacja: 1 punkt za QSO (z każdą stacją można przeprowadzić QSO trzema emisjami).
Mnożnik: Liczba województw liczona jeden raz niezależnie od rodzaju emisji (max 16).
W przypadku, gdy z własnego województwa pracuje jedna stacja, to zalicza sobie własny mnożnik.
Wyniki: Ilość punktów (x) mnożnik. Przy jednakowej liczbie punktów o miejscu
decyduje czas zakończenia ostatniego QSO.
Klasyfikacja: Grupa „A” - stacje indywidualne i klubowe,
„B” - nasłuchowcy.
Klasyfikacja w grupach będzie miała miejsce w przypadku, gdy do komisji trafi minimum 5 dzienników.
Wyróżnienia : Grawertony, dyplomy, prenumerata „Świat Radio”, płyty CD”XXV lat Digi Mode”
Komisja: Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 5.01.2008. Decyzje komisji są ostateczne. Wyniki rozesłane zostaną pocztą elektroniczną na adresy uczestników lub przez nich wskazane oraz do mediów krótkofalarskich do 7.01.2008 r.
Dzienniki: Logi (jednostronne jako plik .txt w załączniku) należy dostarczyć przed posiedzeniem komisji na adres sp3cug@wp.pl lub za pośrednictwem poczty na adres LKK skr. poczt. 106, 64-100 Leszno
Stacje zagraniczne: W zawodach mogą uczestniczyć stacje zagraniczne, a QSO z nimi będzie brane pod uwagę pod warunkiem dostarczenia dziennika na adres i w terminie jw.
Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie zawodów w kraju jak i za granicą.
Warunki klasyfikacji: Klasyfikowani będą uczestnicy, którzy przyślą w dzienniku zawodów
oświadczenie o treści jak niżej oraz będą przestrzegać jego treści.

W zawodach uczestniczyłem zgodnie z regulaminem zawodów (pełna wersja)),
zasadami ham spiritu , przestrzegając 5 minutowego QRT i tolerancji czasowej – nie przekraczającej 1 minuty, z ograniczeniem mocy do 50 W na wyjściu.

Zawartość dziennika: Znak, adres e-mailowy lub pocztowy, oświadczenie jw.
Czas, emisja, pasmo, pełny raport nadany, pełny raport odebrany
np. 20.00 ,RTTY, 1.8 MHz, 599 001 W, 599 002 R
Wykaz zaliczonych województw, liczba punktów i wynik.
Dyplomy uczestnictwa: Dla wszystkich uczestników przygotowane zostaną dyplomy uczestnictwa
sponsorowane przez ZG PZK- odbiór w czasie podsumowania lub przesyłka
za pośrednictwem poczty po otrzymaniu zwrotnej koperty ze znaczkiem.


Organizatorzy


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,584 Unikalnych wizyt