PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 28 listopada 2007.
Opcje newsa
Komunikaty PZK


Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 28 listopada 2007


Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A o to informacje:


SP2MQ s.k. Zenon Burzński założyciel SPOTC członek SPOTC nr 09. Odszedł od nas 14 listopada. Był aktorem teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Jako krótfalowiec telegrafista. Od stanu wojennego nie aktywny.

Info SP2AVE.

1.Program Unijny. W dniu 29 listopada ( czwartek ) o godz. 17.00 w ramach programu rządowego - Stop przemocy w szkole , krótkofalowcy z klubu SP6ZJP z Głubczyc organizują prelekcję na temat szkodliwości fal elektromagnetycznych- fakty i mity. Prelegentem będzie Dionizy SP6IEQ ze Świdnicy.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.
Drugą prelekcją w ramach programu "Fale trzech pokoleń"- 1.12.2007r. godz.16.00 w MOK w Głubczycach. Wystąpienie Leszka SP6CIK i Jarka SP6OJK.
Będą prowadzili wykłady na tematy krótkofalarskie. Przewidziana jest też projekcja filmu z wyprawy na Piotra I w 2006r.
Całość zostanie zakończona bankietem.
73! Arek sp6ouj

To co powyżej jest wielkim sukcesem Kol. Arka SP6OUJ. Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego oraz klub SP6ZJP zaistniały w godny naśladowania sposób. Cel jaki sobie wyznaczył sprzyja rozwojowi i popularyzacji krótkofalarstwa w dotychczas nie praktykowany sposób.

Więcej informacji w KP 1/2008. Otrzymałem i ja zaproszenie na 1 grudnia do Głubczyc na wykłady i bankiet kończacy program. Niestety z powodu uzgodnionego wcześniej udziału w uroczystości z okazji 20 lat PSM nie będę mógł być w Głubczycach.

Arku! Serdecznie dziękuję. Piotr SP2JMR

2. Jubileuszowy zjazd Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców

W dniu 25 listopada 2007 roku odbył się Jubileuszowy Zjazd Lubelskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców. Oddział ten został powołany uchwałą Zarządu Głównego PZK w dniu 23 czerwca 1957 roku a w dniu 27 października 1957 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Wojewódzkiego PZK. Założycielami OW PZK w Lublinie byli Edward Kawczyński SP8CK, Władysław Socha SP8SZ, Zbigniew Rybka SP8HR, Jerzy Miśkiewicz SP8TK. W tym samym dniu powołano do życia Lubelski Klub Krótkofalowców SP8PLU. Siedzibą pierwszego OW PZK jak również klubu SP8PLU był Młodzieżowy Dom Kultury „Zamek” w Lublinie mieszczący się na Zamku Lubelskim. Po zmianie adresu siedzibą Oddziału i klubu był Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie przy ul. Grodzkiej 11. Okrągła 50 rocznica tamtych wydarzeń została upamiętniona prze Lubelski Oddział PZK a Jubileuszowy Zjazd w dniu 25 listopada zamyka oficjalną część jubileuszu.

Jubileuszowy Zjazd odbył się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W Zjeździe wzięło udział około 100 osób. Gośćmi Zjazdu byli: I Wicewojewoda Lubelski – Pan Grzegorz Jawor, Prezes Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK – Pan Stanisław Dąbrowski, Dyrektor LOK Lublin - Pani Anna Malinowska, Delegat Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - mjr. Janusz Kasperek, Komendant Obrony Cywilnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Wojciech Opara, przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, Dyrektor Delegatury UKE w Lublinie Pan Władysław Zwierzchowski – SP8DXO. List gratulacyjny z okazji jubileuszu nadesłał Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Zdrojkowski. Zarząd Główny PZK reprezentował Piotr Skrzypczak SP2JMR - Prezes ZG PZK.

Licznie dopisali członkowie OT PZK w Lublinie, którzy przyjechali z terenu całego województwa lubelskiego w tym nestorzy ruchu krótkofalarskiego tacy jak Miron Papliński SP8UA, Mieczysław Lalik – SP8ATH, Stanisław Berezecki - SP8BJJ . Zjawili się również ci, którzy obecnie nie zajmują się krótkofalarstwem, a w swoim czasie wnieśli duży wkład w rozwój oddziału: Marek Nowosad – ex SP8EMO, Jurek Więckowski – ex SP8JRQ i Marek Sójka – ex SP8GMG.

Program Zjazdu poświęcony był w całości tematyce jubileuszowej. Zjazd otworzył i powitał gości Prezes Lubelskiego Oddziału Jerzy Kowalski SP8HPW. Następnie głos zabrał Jerzy Miśkiewicz SP8TK, który w interesujący sposób pokazał rozwój krótkofalarstwa w Polsce i na tym tle rozwój Oddziału Wojewódzkiego PZK w Lublinie. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż Jurek SP8TK jest olbrzymią kopalnią wiedzy na temat historii PZK, wiedzy popartej dokumentami, które dziś mają wartość historyczną ale pokazujące różne koleje losu naszego Związku. Następnie głos zabrał Władysław Zwierzchowski SP8DXO, który zaprezentował oryginalną teczkę SP8PLU i zacytował najistotniejsze fakty z historii Lubelskiego Klubu Krótkofalowców SP8PLU oparte na oryginalnych dokumentach, będących w archiwach UKE. Wystąpienia Dyr. Zwierzchowskiego były uzupełniane wypowiedziami Kolegów, którzy szerzej prezentowali to co zawierała teczka. Były to różne wydarzenia: praca z terenowego QTH, pomoc w pozyskaniu leków, zapewnienie łączności w czasie powodzi, prezentacja działalności klubu SP8PLU na Placu Litewskim w Lublinie, praca pod znakiem okolicznościowym SN8JP w czasie wizyty Papieża Jana Pawła II w Lublinie w 1987 roku, itd. Ciekawe wystąpienie miał również Ireneusz Haczewski, który opowiedział o swej działalności opozycyjnej i konstrukcjach nadajników do emisji programów Solidarności na częstotliwościach programów radiowych i telewizyjnych po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 roku.

Odrębną częścią zjazdu było wręczenie dyplomów i wyróżnień jubileuszowych. Medale I Wicewojewody Lubelskiego otrzymali: Jerzy Miśkiewicz – SP8TK i Henryk Żurański – SP8DHJ. Dyplomy Gratulacyjne Wojewody Lubelskiego otrzymali: Andrzej Koba – SP8BWR, Andrzej Oręczuk – SP8DHN i Jerzy Kowalski – SP8HPW.

Zarząd Główny PZK uhonorował okolicznościowymi grawertonami Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie oraz następujących Kolegów: Jerzego Miśkiewicza – SP8TK, Adolfa Borowika – SP8CGS, Andrzeja Kobę – SP8BWR, Henryka Żurańskiego – SP8DHJ, Jacka Sieronia – SP8BAI, Andrzeja Baluka – SP8FNA, Adama Stachurskiego – SP8FNB, Ryszarda Nowakowskiego - SP8HKT, Stefana Wyporskiego – SP5BFW. Dyplomy jubileuszowe ZG PZK otrzymali Koledzy: SP5IKO, SP8BJJ, SP5KP, SP8UA, SP8AWL, SP8GNF, SP8ONZ, SP8DIP, SP8DHN, SP8NR, SP8DYY, SP8BAB, SP8GQU, SP8LBK, SP7ATH, Wojciech Opara – Komendant OC w Lublinie.

W ostatniej części Zjazdu Jubileuszowego wręczono dyplomy jubileuszowe wydawane przez OT PZK w Lublinie za QSO w okresie od 23 czerwca do 27 października 2007 roku.

Atmosfera Zjazdu była prawdziwie koleżeńska. Było to spotkanie wielu pokoleń. Obok nestorów takich jak SP8TK, SP8UA czy SP8CGS w zjeździe udział brali również najmłodsi członkowie OT PZK w Lublinie, którzy znaki wywoławcze i licencje SWL otrzymali kilka miesięcy temu. Wielu młodych członków Oddziału z wielkim zainteresowaniem wysłuchiwało kolejnych wystąpień. Wielu wprost twierdziło, iż dopiero zjazd otworzył im oczy na długą i skomplikowaną historię ruchu krótkofalarskiego w Polsce i na Lubelszczyźnie. Zdjęcia prezentujące fragmenty Zjazdu można obejrzeć na stronie Lubelskiego Oddziału PZK www.sp8-ral.com (zakładka „Spotkania”).

Wszystkich zainteresowanych Oddziałem PZK w Lublinie zapraszam na wyżej wymienioną stronę internetową jak również na spotkania Oddziału w każdą drugą niedzielę miesiąca (najbliższe w dniu 9 grudnia 2007 w Lublinie) oraz w każdy czwartek na przemiennik SR8L o godz. 20:00 czasu lokalnego.

Jerzy Kowalski, SP8HPW

Prezes Oddziału Lubelskiego .

3.20 lat PSM. W dniu 1 grudnia 2007 o godz.11.00 w Poznaniu w klubie „Korona” na Osiedlu Bolesława Śmiałego paw. 104 odbędzie się uroczyste podsumowanie Konkursu Dyplomowego z okazji 20 lat SP3PSM. Klubu Krótkofalowców PZK im. Zygmunta Beresińskiego TPKX. Uroczystość będzie także okazją do wręczenia Odznaki Honorowej PZK dla Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pod której opieką działa nasz radioklub.

Piotr SP2JMR

4. Walne Zebrania OT.

- 1 grudnia 2007 OT29

- 8 grudnia 2007 OT04

- 8 grudnia 2007 OT 13

25 listopada 2007 w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie OT 18. Zebranie dokonało wyboru delegata na XVI Zjazd PZK. Został nim Kol Andrzej SP8BRQ, a zastępcą Kol. Jan SP8FHK. Gratulujemy. Naczelne Władze PZK reprezentował Kol. Zbyszek SP8AUP prezes OT 35.

5. Sprawa Konta OT 29. Jak już pisałem we wcześniejszych komunikatach na skutek bezprawnie podpisanej przez Kol. Gintera SP9ZW umowy z NETIA S.A. na założenie linii telefonicznej w pomieszczeniach klubu SP9KRT, konto bankowe Górnośląskiego OT PZK zostało zajęte przez komornika i od stycznia do połowy listopada 2007 było dla członków GOT bezużyteczne. Składki były wpłacane bezpośrednio na konto ZG PZK, a Ci koledzy, którzy opłacili składki na zajęte konto mieli je zaliczone tak jak gdyby wpłynęły one do nas faktycznie.

Cała sprawa znalazła swój finał w Sądzie. Na mocy prawomocnego wyroku PZK odzyskało od NETIA S.A. całą kwotę zajętą przez komornika oraz wszystkie koszty poniesione w związku z tą sprawą. Ostania transza zwrotu na konto PZK miała miejsce w dniu wczorajszym.

W dniu dzisiejszym na konto OT 29 zostały przelane środki ze składek oddziałowych OT 29 również wcześniej zajęte przez komornika.

W stosunku do kol. Gintera SP9ZW wystąpiliśmy do Prokuratury z informacją o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura nie znalazła znamion czynu przestępczego w postępowaniu W. Wym. Natomiast sprawa strat moralnych poniesionych przez PZK oraz problemów organizacyjnych w skutek postępowania kol. Gintera SP9ZW znajdzie swój finał w drodze postępowania cywilnego.

6. Quiz egzaminacyjny na stronie Świata Radio

Ubiegasz się o świadectwo radioamatorskie? Weź udział quizie! Od 14 kwietnia 2007 r. egzaminy na świadectwa Klasy A, B, C i D operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przeprowadzane są w formie testowej. Na portalu "Świata Radio": www.swiatradio.com.pl umieszczono quiz w którym zawarto wszystkie pytania egzaminacyjne, a do każdego z nich trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Podczas prawdziwego egzaminu testy są generowane losowo z całego zbioru podanych przez nas pytań, indywidualnie dla każdego egzaminowanego - 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych, łącznie 20 pytań. Quiz obejmuje zestaw wszystkich testów na Świadectwa Radioamatorskie Klasy A,B,C i D. Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem! - Przemek SP3FAR.

7. EA na 50 MHz oraz z szerszą 7. Zdzisław SP6LB UKF Manager PZK informuje: Otrzymałem list od sekretarza generalnego URE, Jose Diaz, EA4BPJ informujący, że od 24 listopada 2007 hiszpańscy amatorzy mają dozwoloną pracę w paśmie 7100 - 7200 kHz na bazie drugorzędności, z zastosowaniem całkowitej mocy promieniowania nie przekraczającej 24 dBW. Uzyskali oni także dostęp do pasma 51-52 MHz z mocą maksimum 100 W z wyjątkiem środka Hiszpanii, gdzie moc jest ograniczona do 10 W.

UKF Manager PZK, Zdzisław, SP6LB 27.11.2007

8. QRP Contest. IS QRP Contest. W imieniu organizatorów IS QRP Club-zapraszamy wszystkich miłośników pracy małą mocą do wzięcia udziału w IS QRP C. Zawody odbędą się w dniu 1-2 grudnia . Regulamin w załączeniu do komunikatu.

9. Grudniowe QTC

Bardzo ciekawą pozycją w grudniowym wydaniu MK QTC jest relacja Marka SP9BQJ z wyprawy na Chatham Isl. Ten obszerny materiał mówiący o przygotowaniach i pracy operatorskiej trzech SP-HAMs (SP9PT, SP5EAQ, SP9BQJ) z tego bardzo atrakcyjnego Kraju DXCC podzielony został na dwie części. W numerze bieżącym Czytelnicy będą mieli okazję do zapoznania się z przygotowaniami, podróżą i relacją z krótkiego pobytu u naszego rodaka zamieszkałego od kilkunastu lat w Nowej Zelandii. Entuzjastom Contestingu polecam artykuł o najczęściej popełnianych błędach, „dzięki” którym nie otrzymujemy punktów za QSOs w zawodach. Organizatorom zawodów krajowych polecam rekomendowane przez Zespół PZK ds. Contestingu specjalne zalecenia czyli praktyczne porady dla opracowujących regulaminy.

Pozostałe strony grudniowego QTC wypełniają inne informacje operatorskie z dziedziny DXingu, które powinny zaciekawić każdego nadawcę i nasłuchowca. Zwracam także uwagę na akcję naszej redakcji pn. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Miłej lektury i VY 73 de SP2FAP!

Spis treści grudniowego wydania MK QTC :

1. 4O0CE – w Montenegro – okolicznościowa stacja

2. 50 lat w eterze – jubileusz Maksymiliana SP3MY

3. Akademia Contestingu – cz. 1 (zalecenia dla organizatorów)

4. Błędy w zawodach HF (na przykładzie zawodów RDXC 2007)

5. Cabrillo? Ależ to bardzo proste!

6. Croatian Telegraphy Club – klub dla entuzjastów CW

7. Dzień Dziecka 2007 – wyniki zawodów

8. Dzień Łącznościowca 2007 – wyniki

9. EARA Award – nowy regulamin dyplomu egipskiego

10. EmCom Party – krótkie podsumowanie

11. eQTCExpress nr 1000 – jubileuszowe wydanie

12. Francuski DX Cluster – cluster z (pożytecznymi) bajerami

13. HNY Party 2008 – noworoczne spotkanie w eterze

14. Inicjatywy MK QTC – najważniejsze imprezy

15. Irak znów na pasmach – wznowienie pracy YI

16. Jak robić DX na 160m? – dobre rady W4ZV

17. Jaki jest twój PGA? – nowe skróty

18. Kalendarz Zawodów krajowych i międzynarodowych HF i VHF+

19. Lampa Łukasiewicza – wyniki konkursu

20. Mikołajkowy Dyplom za stacje z Laponii

21. Najnowszy CQDX – informacja o biuletynie SPDXC

22. NKP 2007 – regulamin zawodów HF i VHF

23. Nocne Marki 2007 – Niespodziewane zawody Marka SQ5GLB

24. Nowości z SPDXC – stowarzyszenie na nowym serwerze

25. Odznaczeni przez ZG PZK – wykaz odznaczonych OH PZK

26. PKGK – nowy klub krótkofalowców-górników PZK

27. Polny Dzień 2007 – wyniki zawodów LOK

28. Posiedzenie ZG PZK (listopadowe) – najważniejsze decyzje

29. QTC 2008 – informacja o prenumeracie

30. QTC pod choinkę czyli: „ty też możesz być Świętym Mikołajem

31. Regulaminy zawodów krajowych i międzynarodowych HF i VHF+

32. SESH Award – pierwszy dyplom dla Holendra

33. Składka PZK na 2008 r. – nowe stawki

34. SP QRP Contest 2007 – wyniki zawodów

35. SP QSL Kolekcja – barwna kolekcja polskiego krótkofalarstwa

36. Święty Mikołaj w eterze – praca stacji OH9SCL

37. Toruński jubileusz – SN0TOR

38. Vibroplex - klucz z USA

39. Wyniki zawodów CQ MIR Contest 2007

40. Wyprawa na Chatham Island – relacja Marka SP9BQJ

41. YAESU – firma amerykańska?

42. YO DX Contest 2007 – wyniki stacji polskich

43. Zabytki Parku Świerklaniec – pamiątkowy Certyfikat

44. Zapisane dla potomnych – relacja opolskiego radia

45. Zawody Zamkowe 2007 – wyniki

Tyle informacji na dzisiaj Vy 73!

Piotr SP2JMR Prezes PZK

Załącznik .

IS QRP Contest

Organizator: IS QRP Club.

Termin: 1-2 grudnia 2008 r., w dwóch turach.

I tura - 1 grudnia, od 20:00 do 23:59 UTC.

II tura - 2 grudnia, od 07:00-11:00 UTC.

Uczestnicy: operatorzy stacji QRP (od 0,1 do 5 W).

Pasma: 3.5, 7 i 14 MHz (3.550-3570, 7.025-7.035, 14.055-14.065 kHz).

Emisja: CW.

Uwaga! Z tą samą stacją można przeprowadzić QSO tylko na innym paśmie.

Wymiana: RST + nr QSO + moc nadajnika.

Członkowie klubów QRP nadają dodatkowo jego skrót oraz swój nr klubowy.

Punktacja: za 1 km odległości od korespondenta – 1 pkt.

Mnożniki: kraje DXCC + członkowie klubów QRP + stacja IQ0QP. Mnożnik liczy się tylko raz.

Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik. Nie wymaga się obliczania wyniku końcowego, ponieważ zrobi to Contest Manager.

Logi w terminie 14 dni na adres: gianni@is0xda.org

W nagłówku pliku Cabrillo należy podać swoje położenie geograficzne czyli WW Loc.

Uwaga! Dodatkowych informacji o zawodach można uzyskać w redakcji MK QTC pisząc na adres: qtc@post.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,548 Unikalnych wizyt