PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-19. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 8.05.2013
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 19/2013  z dnia 08.05.2013 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Posiedzenie ZG PZK.
W dniu 11.05.2013 w Warszawie w CPK przy ul. Podskarbińskiej 2 odbędzie się posiedzenie ZG PZK. Równolegle z posiedzeniem będzie przeprowadzone szkolenie skarbników OT, które ma pomóc w wyjaśnieniu pojawiających się sporadycznie nieprawidłowości oraz wątpliwości dotyczących wzajemnych rozliczeń OT – księgowość główna PZK. Materiały na posiedzenie ZG PZK znajdują się u członków ZG PZK reprezentujących poszczególne OT. (SP2JMR)

2. MAiC i PZK. Porozumienie o współpracy. Minister Michał Boni oraz prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski podpisali 7 maja porozumienie w sprawie współpracy. Celem porozumienia jest podejmowanie działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.
 
Minister Michał Boni oraz prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski

Doświadczenie ostatnich klęsk żywiołowych, zwłaszcza powodzi, uczą, że czasem komercyjne systemy telekomunikacyjne - telefonia stacjonarna, komórkowa, Internet  mogą nie zadziałać. Dlatego już w 2011 roku Polski Związek Krótkofalowców zaproponował centralnej administracji państwowej po raz kolejny porozumienie o współpracy właśnie na takie wyjątkowe okoliczności. Projekt uzgadniany był z ówczesnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a za jego pośrednictwem - z przedstawicielami wojewodów.
Minister administracji i cyfryzacji rekomenduje wojewodom i samorządom podpisanie porozumień z terenowymi oddziałami Polskiego Związku Krótkofalowców. Współpraca jest dobrowolna, nie powoduje zobowiązań finansowych, chyba że strony ustalą (w porozumieniu szczegółowym), że wspierają się finansowo lub rzeczowo. Wsparcie może mieć formę wypożyczania lub finansowania zakupu sprzętu, albo użyczenia kadr, zarówno w czasie ćwiczeń, jak i na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej.
Źródło informacji: https://mac.gov.pl/dzialania/porozumienie-o-wspolpracy-z-pols kim-zwiazkiem-krotkofalowcow/
(SP5ELA)

3. EmiTel. W dniu 8 maja w biurach EmiTel-a przy ul. Domaniewskiej 50 w Warszawie miało miejsce spotkanie negocjacyjne w sprawach przyszłości naszych urządzeń na obiektach naszego strategicznego sponsora. Negocjacje w ramach EmiTela odbywają się na poziomie pionu sprzedaży, natomiast z PZK uczestniczyli w nich Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK oraz Witold Onaczyszyn SP9MRO poproszony przez nas ze względu na olbrzymie doświadczenie w przeróżnych negocjacjach. W czasie rozmów uzgodniliśmy wstępną wersję optymalizacji ilości naszych urządzeń na obiektach EmiTela. W ramach uzgodnienia PZK poda do dnia 29 maja spis 30 anten stanowiących elementy naszych urządzeń. Zwracam się do wszystkich operatorów urządzeń o analizę pod kontem zmniejszenia ilości anten. Anteny stanowią dla naszego partnera podstawę do kalkulacji.
Korespondencję w tej sprawie należy kierować do mnie (sp2jmr@pzk.org.pl)  oraz do Andrzeja SP3IYM (handrzej@gmail.com ) konsultanta – koordynatora urządzeń bezobsługowych PZK. Informacja powinna zawierać opis proponowanych zmian oraz termin ich wprowadzenia. (SP2JMR)

4. ŁOŚ 2013. Łoś już blisko, tegoroczna impreza odbywać się będzie w dniach 23, 24, 25 i 26 maja. Nad organizacją spotkania pracują zespoły klubowe SP7KED i SP9KDA oraz ludzie na co dzień nie związani z naszym związkiem. Miło nam zawiadomić, że uzyskaliśmy zgodę na pokazy sprzętu łączności używanego w wojskowych jednostkach specjalnych i na ŁOŚ-iu zobaczymy aparatownię łączności KF z jednostki komandosów /jedyna w SP/ oraz radiostacje KF, VHF, UHF Harrisa.
Teren na którym odbywają się nasze spotkania został wyrównany i powiększony prawie dwukrotnie co zapewni dużo lepsze warunki pobytu dla uczestników i wystawców.
Od dnia 18.05 br. czynna będzie stacja HF7LOS.
Wszystkie informacje na temat spotkania znaleźć można na stronie: www.losnapograniczu.strefa.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników radia wraz z rodzinami.
SP7KED/SP9KDA

5. HF700S. Od dnia 1 maja do 30 czerwca pracuję pod okolicznościowym znakiem HF700S z okazji 700-lecia Świętochłowic. Więcej danych na temat obchodów tej rocznicy można przeczytać na stronie http://www.700lat.swietochlowice.pl/ Klub SP9ZHR od 1-go czerwca wydawać będzie e-Certyfikat z okazji powyższej rocznicy. W załączeniu regulamin certyfikatu oraz wzór w miniaturze.
Zapraszam do łączności na wszystkich pasmach KF + 6m i 2m.
73! Marian SP9EMI

6. Konsultacje w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Do 17 maja 2013 r. potrwają konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.
Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości określa przeznaczenie dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych częstotliwości, ich zakresy do 3000 GHz oraz użytkowanie. Uwzględniono w niej aktualny i przyszłościowy sposób wykorzystania częstotliwości przez użytkowników cywilnych i rządowych.
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego – ze zmiany art. 111 ust. 3 ustawy – Prawo Telekomunikacyjne wprowadzonej ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1445). Projektowana regulacja ma zastąpić dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 roku w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127 z poźń. zm.)
Zmiana ta uwzględnia kierunki i cele polityki w zakresie planowania strategicznego, koordynacji i harmonizacji wykorzystania widma radiowego określone w wieloletnich programach dotyczących polityki w zakresie widma radiowego przyjętych przez Parlament Europejski i Radę na mocy art. 8a ust. 3 dyrektywy ramowej. Tablica została opracowana w oparciu o art. 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.
Źródło informacji: https://mac.gov.pl/dzialania/konsultacje-w-sprawie-krajowej-tablicy-przeznaczen-czestotliwosci/ (SP5ELA)

7. Gliwicki rekord balonu SEBA-2. Zgodnie z zapowiedzią w sobotę  4. maja, o godz. 11:00 został wypuszczony balon SEBA-1. Osiągnął wysokość 38959 m npm. Zasobnik został odnaleziony niemal natychmiast po wylądowaniu.
O godz. 12:00 został wypuszczony kolejny balon SEBA-2. Osiągnął on wysokość 42650 m npm. Do rekordu świata zabrakło 1650m, czyli niecałe 4,5 minuty (prędkość wznoszenia 6.5 m/s) - do pobicia rekordu  brakowało więc przysłowiowego włosa :-). Ale został ustanowiony nowy rekord SP - 42650 m.
Zyski po stronie PR - informacje i zdjęcia w lokalnych mediach elektronicznych, dwa wejścia na żywo w TVN24, migawki w Panoramie i 2,5 minutowa relacja w TV Katowice. No i wspaniała zabawa z udziałem kilkudziesięciu stacji monitorujących lot balonów. (Andrzej SP9ENO)

8. MAJOWE SPOTKANIE TOWARZYSKO - TECHNICZNE 2013
Z A P R O S Z E N I E
Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza wszystkich kolegów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 11 maja 2013 r. w lokalu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.
Głównym celem Zebrania jest koleżeńskie Spotkanie Towarzysko-Techniczne, sprawy formalne ograniczone do minimum.
Początek zebrania: godz. 10:00
Zapraszamy wszystkich chętnych, także z rodzinami, i nie tylko członków SOT PZK, ale wszystkich miłośników krótkofalarstwa.
Mapka dojazdu na miejsce spotkania oraz program znajdują się na naszej stronie:
www.sotpzk.vgh.pl
Info: SP6BXP

9. Pielgrzymka krótkofalowców.
Grupa organizacyjna, członkowie Klubu SP9KAJ i grono krótkofalowców Ziemi Częstochowskiej zapraszają na 11 Pielgrzymkę Krótkofalowców na Jasną Górę w dniu 11 maja 2013 roku. Program Pielgrzymki na stronie klubowej www.sp9kaj.com. Częstotliwości radiowe do kontaktu dla przyjeżdżających: 145300, 145500 (simplex) i przemienniki 145787.50 i 439175.00 (ton 123Hz).
Z pozdrowieniami
Bohdan SP9VJ  

10. Gorzowskie Spotkania Krótkofalowców 11.05.2013, od godz. 11:00.
Spotkania są otwartą, jednodniową formą pikniku dla sympatyków radia, krótkofalowców i wszystkich zainteresowanych technikami łączności radiowej.
W tym roku pragniemy dodatkowo wzbogacić spotkania o elementy wystawienniczo-targowe. Zależy nam na wspólnym zaprezentowaniu osiągnięć amatorów i profesjonalistów. Naszym celem jest podnoszenie społecznej wiedzy politechnicznej w dziedzinie łączności i elektroniki związanej z łącznością.
Pragniemy propagować radioamatorstwo jako pożyteczne i potrzebne społecznie hobby, dające wymierny efekt w czasie klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Nowością w tym roku będzie możliwość zorganizowania własnych stoisk wystawowych dających szanse zaprezentowania instytucji, firm, klubów czy nawet regionu lub miasta. Szczególnie zapraszamy organizacje dla których sprawna łączność jest ważnym elementem ich działania.
Organizatorem spotkań jest Klub Krótkofalowców "Klon" SP3YPR z Gorzowa Wlkp. działający jako klub Polskiego Związku Krótkofalowców zarejestrowany w strukturach Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego.

Współorganizatorami są: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka", Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. Współpracę organizacyjną przyjął także okręg Brandenburgii niemieckiego stowarzyszenia krótkofalowców DARC (Distrikt Brandenburg Deutscher Amateur-Radio-Club e. V.).
Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Bieżące informacje organizacyjne są umieszczane na stronie:
www.gsk3.sp3ypr.pl
ZAPRASZAMY w imieniu wszystkich organizatorów. Jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje i pomysły.
Zbigniew Czaja SP3NYF
Rafał Stępień SP3HTF
Michael Hahn DL7UGN

11. ZAPROSZENIE NA CZANTORIĘ

Krótkofalowcy Księstwa Cieszyńskiego serdecznie zapraszają na coroczne spotkanie na górze Czantoria 995 m n.p.m. w Ustroniu / miejsce zainstalowania przemiennika SR9S RX-145,775 TX 145,175, JN99JQ/ w dniu 9 czerwca 2013 r. Dojazd samochodem, autobusem lub pociągiem do miejscowości Ustroń-Polana gdzie znajduje się dolna stacja wyciągu krzesełkowego. Planowany wyjazd wyciągiem na górę Polana Stokłosica około godz. 10:00, następnie wyjście piechotą na szczyt góry Czantorii gdzie można podziwiać panoramę Beskidów z wieży widokowej. W dalszej kolejności przejście do schroniska polskiego lub czeskiego, gdzie w miłej rodzinnej atmosferze można spędzić kilka godzin na łonie natury. Na miejscu istnieje możliwość zakupu posiłku, upieczenia kiełbasy, itp. Późnym popołudniem powrót (dla odważnych na piechotę szlakiem turystycznym około 2 godz.) lub wyciągiem krzesełkowym do Ustronia Polany.
Vy 73! SQ9DXT Jan Madecki

12. Krótki raport administratora portalu PZK
W grudniu 2009 roku zastałem stan rejestracji na portalu PZK: 1580 zarejestrowanych członków PZK. Te rejestracje prowadził poprzedni administrator portalu PZK – Grzegorz SP1THJ. Do dnia dzisiejszego ilość przeprowadzonych rejestracji podwoiła się.
Niestety na mnie ciąży smutny obowiązek “wyłączania” użytkowników po utracie członkostwa w PZK. Odbywa się to dwa razy w roku, po resecie systemu OSEC.
W tej chwili na portalu PZK jest zarejestrowanych 2517 użytkowników. Przy ilości członków PZK 3926 na dzień dzisiejszy daje to współczynnik: 0,641. Jest to współczynnik ilości członków aktywnych informatycznie (komputerowo) do ilości wszystkich członków PZK.
Uzyskanie współczynnika idealnego “1” nie jest możliwe. Najmłodsi członkowie PZK, głównie małoletni SWL i najstarsi członkowie PZK mają najniższy współczynnik aktywności komputerowej.
Jest to oczywiste. Młodzi szybko się uczą i “w locie” chwytają tajniki komputerów, rejestracje SWL 10 letnich nie są odosobnione. Oczywiście musi to odbywać się pod kontrola rodziców.
Od początku (15.12.2009) pełnienia funkcji administratora portalu PZK udzielam wsparcia każdemu, który tego wsparcia potrzebuje. Tutaj cenne są dane kontaktowe członka PZK: email, telefony.
Dane członka PZK są wprowadzane do elektronicznego systemu ewidencji danych członków PZK OSEC. Dane te wprowadzają tylko i wyłącznie OT PZK.
Dane są wprowadzane na podstawie dwóch dokumentów: ” Deklaracji członka PZK” i “Karty informacji członka PZK” (bardziej szczegółowe).
 
Dane te są również wykorzystywane do weryfikacji przy rejestracji na portalu PZK. Proszę pamiętać, że np. nie podanie w ww. dokumentach adresu poczty elektronicznej email (w standardzie znak@domena) uniemożliwia rejestrację na portalu PZK. Jest to główny powód odrzucenia rejestracji. Adres użyty do rejestracji na portalu PZK musi być zgodny z adresem podanym w ww. dokumentach. (drugi w kolejności powód odrzucenia rejestracji).
Po rejestracji na portalu PZK użytkownik po zalogowaniu do swojego konta ma wgląd w swoje dane w systemie ewidencji członków PZK OSEC.
W przypadku braku danych wiadomo, co należy uzupełnić w “Karcie informacji członka”. Kartę należy wypełnić, podpisać i przekazać jej oryginał do swojego OT PZK. “Zalecam” też dopilnowanie, aby dane te zostały wprowadzone. Dla sprawnego sekretarza OT PZK to 5-15 minut pracy. Ale pamiętajmy, że zarządy OT PZK pracują w tym zakresie społecznie i w ramach wolnego czasu.
Życzę wszystkim sukcesów w naszym wspaniałym hobby!

Zygmunt Szumski SP5ELA, Administrator portalu PZK
E-mail: admin(o)pzk.org.pl

13. Apel SP4BBU – Pomoc dla Koleżanki.

Szanowni Koledzy
Po lekturze mojej książki pt. „Wywołanie ogólne” (po zastosowaniu skanera głośno mówiącego) zwróciła się do mnie o pomoc koleżanka – krótkofalowiec z południa Polski. Otrzymała licencję nadawcy przed paroma miesiącami i bardzo chciałaby pracować w eterze na pasmach amatorskich na falach krótkich. Koleżanka Ewa jest osoba młodą, ale niedowidzącą i utrzymuje się ze skromnej renty. Nie może sobie wiec pozwolić na kupno urządzenia fabrycznego. Korzysta jedynie ze skromnego urządzenia na UKF. Może któryś z kolegów ma radiostację własnoręcznie wykonaną  na kilka pasm, a przynajmniej na 3,5 Mc i mógłby niedowidzącej koleżance podarować TRX na fale krótkie. Wiem, że byłaby z takiego prezentu zadowolona i wręcz szczęśliwa. Jeśli hasło „Gdyby wszyscy ludzie dobrej woli„  z filmu o krótkofalowcach ma mieć dziś jakiś sens, to pokażmy że jesteśmy ludźmi, którzy potrafią pomóc osobie niepełnosprawnej. Maile proszę kierować  na adres sp4bbu(o)wp.pl, a ja Wasze oferty przekażę koleżance. Serdecznie pozdrawiam i czekam na propozycję kolegów. 
Ryszard SP4BBU z Olsztyna

Stanisław Urbaś OK2BAA ex SP9CSS, OK8BAA  S.K.
Szanowni Koledzy!
Pragnę Was poinformować, że wyprowadzenie urny z kaplicy cmentarnej i złożenie prochów ś.p. Stanisława w grobie rodzinnym nastąpi w Cieszynie w najbliższy poniedziałek t.j. 13 maja o godz. 11:00 na cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.
Był członkiem Śląskiego Oddziału Terenowego PZK. Niech spoczywa w pokoju wiecznym.
Marek SP9BQJ


Tyle informacji na dzisiaj!
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

articles: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu Download - KS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,969 Unikalnych wizyt