PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3646 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-37. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 14.09.2012r.
Opcje newsa
Komunikaty PZK
news: pzk_new.png
KOMUNIKAT NR 37/2012 z dnia 14.09.2012r.

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej aktualności:

1. Spotkanie w UKE
W dniu 13.09.2012 w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyło się spotkanie Pani Lidii Kozłowskiej Z-cy Prezesa UKE z przedstawicielem PZK. PZK reprezentował Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK.
W czasie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące współpracy i konsultacji z udziałem stowarzyszeń zrzeszających krótkofalowców.
Poruszono wszystkie możliwe aspekty konsultacji projektów aktów prawnych oraz regulacji związanych z Radiokomunikacyjną Służbą Amatorską.
Obie strony zadeklarowały chęć wyjaśnienia wszelkich spornych kwestii oraz częstsze niż dotychczas konsultacje. Rozmowy z udziałem pracownika Departamentu Prawnego UKE trwały około 60 min.
Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes PZK


2. Informacje po posiedzeniu Prezydium ZG Polskiego Związku Krótkofalowców
Obecni:
Prezydium ZG PZK - Jerzy Jakubowski SP7CBG, SP9HQJ Tadeusz Pamięta, SP2JLR Jan Dąbrowski, SP2JMR Piotr Skrzypczak, SP3IQ Bogdan Machowiak, SP3SLU Jerzy Gomoliszewski.
GKR PZK: SP9FHZ Henryk Jegła, SP3SLO Przemysław Kurpisz, Award Manager PZK SP3V Grzegorz Siemak,
Rozpoczęcie: 12.09.2012 godz. 13.00

Zatwierdzenie Regulaminu Komisji Statutowej PZK.
Jerzy Jakubowski SP7CBG wniósł o zatwierdzenie regulaminu pracy komisji statutowej przedłożonego przez przewodniczącego Komisji Statutowej PZK Zdzisława Chyba SP3GIL.
Prezydium zatwierdziło regulamin jednomyślnie.

Podsumowanie Mistrzostw HST „Pucharu Europy”
Sprawozdanie z mistrzostw HST „Puchar Europy” w Skierniewicach złożył Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, wyróżniając szczególnie zawodnika Seweryna Ciszewskiego SP1-22-037, lat 13, członka OT-22 za zdobycie 4 brązowych medali i znaczący postęp w osiąganych wynikach.

 W toku dyskusji o wykorzystaniu środków pozostałych w budżecie na cele związane ze sportem HST postanowiono, iż PZK wysyła na mistrzostwa świata HST w Szwajcarii reprezentację 3. zawodników: za Seweryna Ciszewskiego dokonuje 100% opłaty startowej (280 Euro) natomiast za 2 pozostałych zawodników: Mariusza Węgorka SP8TDX i Jerzego Gomoliszewskiego SP3SLU pokrywa po 50% kosztów opłaty startowej (2x140Euro). Resztę kwoty wymienieni pokryją we własnym zakresie. Wpłaty na konto PZK dokonają oni w terminie do 18.09.2012r. celem dalszego przelania środków na rzecz organizatora mistrzostw w Szwajcarii.

SP2JMR przedstawił wniosek Kolegi SQ3PJQ oferującego objęcie funkcji redaktora organu prasowego PZK „Krótkofalowiec Polski”. SP2JMR wniósł o powołanie Kol. SQ3PJQ na funkcję redaktora KP. W drodze głosowania powołano Kol. SQ3PJQ na funkcję redaktora KP przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym się.

Podjęto uchwałę o ogłoszeniu zamiaru nadania Złotej Odznaki Honorowej PZK Kol. Ryszardowi Tymkiewiczowi SP5EWY, na wniosek Prezesa SPDXC Tomasza Niewodniczańskiego SP6T.

Prezydium podjęło uchwałę o nadaniu Medalu im. Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa Panu Grzegorzowi Jach wielokrotnemu organizatorowi akcji PAT, na wniosek Klubu SP5PPK. PZK jest oficjalnym partnerem i od wielu lat w ten sposób zapoznaje z krótkofalarstwem uczestników zgrupowań.

Prezydium zatwierdza jako obowiązujący druk informacji o klubie krótkofalarskim PZK, stanowiący załącznik do protokołu z posiedzenia. Druk ten zostanie rozesłany do końca września 2012r. do wszystkich OT PZK w formie drukowanej i elektronicznej. Zobowiązuje się OT i kluby krótkofalowców do wypełnienia i odesłania tych dokumentów w wersji elektronicznej lub papierowej do dnia 31 grudnia 2012r. na adres sekretariatu ZG PZK lub Internetem na adres sp2jmr@pzk.org.pl

Kol. Grzegorz Siemak SP3V przedstawił sprawozdanie z pracy Award Managera PZK za ostatnich 8 m-cy, w tym bilans finansowy. Zwrócono uwagę na potrzebę popularyzacji programów dyplomowych w szczególności wśród stacji polskich.
Award Manager przedstawił propozycje zmian w zasadach ogólnych wydawania dyplomów PZK. Zmiany zostały jednomyślnie zatwierdzone przez Prezydium.

Prezes PZK poruszył kwestię organizacji stałego stoiska PZK na targach radioamatorskich we Friedrichshafen. Postanowiono, że szczegółowe omówienie i zatwierdzenie sposobów i środków na zabezpieczenie stałego stoiska PZK we Friedrichshafen nastąpi podczas posiedzenia Prezydium w dniu 12.12.2012r.

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU poinformował o nawiązaniu współpracy z grupą krótkofalowców działających pod hasłem Radioreaktywacja, realizujących program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Prezydium wyraziło chęć rozwijania współpracy z ww. grupą poprzez popularyzację programu edukacji krótkofalarskiej najmłodszych wśród członków PZK w oddziałach terenowych i klubach oraz ustalenie harmonogramu lekcji otwartych realizowanych wspólnie.
Na tym posiedzenie Prezydium zakończono o godz. 20.20.
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU.

3. Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” czyli Jodłówka Tuchowska 2012 już za nami
Już 27-my raz, w drugi weekend września, spotkaliśmy się na podsumowaniu Zawodów Tarnowskich. Zwyczajem wielu lat spotkanie odbyło się w Jodłówce Tuchowskiej, pod hasłem „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu”. Od piątkowego popołudnia na przemienniku tarnowskim panował spory ruch. Koledzy zmierzający na spotkanie prowadzili rozmowy informując się wzajemnie o trasie dojazdu. Na miejscu już od południa trwały przygotowywania. Rozwieszone zostały anteny i ruszyła radiostacja. Przybywało też coraz więcej gości i choć późnym popołudniem pogoda się trochę popsuła, to humory pozostały całkiem optymistyczne. Odpaliliśmy ogień i „kociołek” musiał być. Trwający ciągły ruch na terenie Ośrodka nie pozwolił wcześnie położyć się spać. Już dobrze po północy na Ośrodku zrobiło się cicho.

Sobotni poranek zamienił szkolne boisko i pobliskie dróżki w jeden wielki parking. Przybywali Koleżanki i Koledzy reprezentanci prawie z całej Polski. Od Bieszczad po zachodnią granicę. Reprezentanci Okręgów 3-go, 7-mego, liczna grupa przedstawicieli Okręgu 5-tego i 6-tego. Najliczniejsze okręgi to 8-my i lokalny 9-ty. Przybyli m. in. Prezesi sąsiednich OT w osobach: Bożenka SP9MAT - Prezes MSK OT PZK nr 10 z małżonkiem - SP9MAX, Wiesiek SP8NFZ – Prezes OT 05 Oddziału Podkarpackiego oraz Zbyszek SP8AUP – Prezes OT PZK nr 35 w Jarosławiu. Odwiedziła nas Grupa Zamkowa w osobach Marek – SQ5GLB i Marian SP9RTZ. A już w piątek zainstalowała się też stacja „FF” – SP9YFF/p z operatorami Krzyśkiem SP9UPK i Jankiem SP9WAN. Byli też koledzy ze Słowacji.
Niestety! Mimo obietnicy, nie doczekaliśmy się przedstawiciela ZG PZK. 30 lat pracy z 3 letnią przerwą /w okresie zmian ustrojowych w Polsce/ ma chyba swoje prawa?

W sobotę już od godziny 7-mej rozpoczęła się giełda sprzętu i niekończące się pogaduchy nie tylko koleżanek i kolegów ale także osób im towarzyszących. O godzinie 12.00, chętni uczestnicy spotkania, stanęli do wspólnego zdjęcia. O godzinie 13-tej obiad. I tym razem kuchnia wydała sporą ilość, bo około 150 smacznych posiłków. Poszło bardzo sprawnie.

Po obiedzie kilkanaście minut odpoczynku i o godzinie 15-ej, część oficjalną rozpoczął Prezes naszego Oddziału – Janusz SP9LAS. Witając, podziękował wszystkim za liczne przybycie. Następnie przeszliśmy do zasadniczej części spotkania, to podsumowanie Zawodów Tarnowskich. Janusz – SP9LAS jako przewodniczący Komisji Zawodów, omówił wyniki i wręczył laureatom zdobyte w zawodach trofea. Fundatorami trofeów byli: Prezes ZG PZK, Klub SP8KKM, Damian SQ9DJD, Krzysztof SP9RHN, Roman SP9GLJ, Bogdan SQ9LGB.
Inne drobne zakupy sponsorowała Firma Handlowa TOP 8000. Później w śród obecnych na sali uczestników oficjalnej części spotkania, rozlosowane zostały różne gadżety. Fundatorami gadżetów byli: Janusz SP9JZT, Krzysztof SP9RHN, Jacek SP9RPW, Stanisław SQ9OZF.
Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy.

 Część oficjalną zakończył Prezes OT – Janusz SP9LAS, zapraszając wszystkich na wspólne ognisko. Posiedzenie przy ognisku, trwało do późnych godzin wieczornych. Opowieści i pogaduchy wydawały się nie mieć końca. Szybko też znikała zawartość grilla i słynnego tu już „kociołka” w wykonaniu Krzyśka SQ9MUO.
W niedzielę po śniadaniu zabraliśmy się do pracy związanej z demontażem sprzętu i oddaniem obiektu, a przebywający jeszcze na terenie ośrodka goście, trochę smętnie spoglądali na nasze czynności.
 Tak. Co dobre zbyt szybko się kończy. Mamy nadzieję, że tak właśnie myśleli. Szacujemy, że odwiedziło nasze spotkanie około 220 – 250 osób.
Na pamiątkową listę obecności wpisało się 197 osób.
Za gościnne miejsce dla naszego spotkania, odbywającego się tu już kolejny raz, serdecznie dziękujemy Kierownictwu Ośrodka Wczasów Dziecięcych oraz Dyrekcji Szkoły w Jodłówce Tuchowskiej.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową
http://sp9pta.hamradio.pl

Serdecznie zapraszamy znowu za rok. Do zobaczenia!
Vy 73. Stanisław sq9aor

4. Spotkanie w Burzeninie i Zjazd PKRVG
W czasie spotkania miłośników konstrukcji amatorskich (14-16.09.2012) w Burzeninie odbędzie się Zjazd PKRVG, na który zaprosił nas pełniący obowiązki Prezesa PK RVG Krzysztof SP2UUU. Dziękujemy.
W Zjeździe będzie uczestniczył Jerzy Jakubowski Prezes PZK.

5. Informacje ARISS
Po wielu miesiącach przerwy rozpoczął się okres szkolnych kontaktów ARISS nad Europą. Od końca wakacji możemy znów w Polsce słuchać odpowiedzi astronauty przebywającego na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (skrót MSK, angielski skrót to ISS) przelatującej w pobliżu Polski. Za nami już trzy bezpośrednie kontakty ARISS przeprowadzone przez szkoły z Niemiec.
Łączność z MSK zapewniły stacje, w dniu 31 VIII - DN1PU dla Megina Gymnasium Mayen, w dniu 7 IX stacja DKØDK dla Gymnasium Michelstadt oraz w dniu 13 IX stacja DN1ISS dla Gymnasium Unterrieden, Sindelfingen. Ponadto mieliśmy możliwość posłuchania odpowiedzi na pytania zadane poprzez telemost z Europy dla szkoły Tara Anglican w Australii (9 IX 2012). Telemost ten był zrealizowany przez stację ARISS: ON4ISS z Belgii. Przed kolejne wydarzenie, tym razem z Polski.
Na środę 19 września br., zaplanowano szkolny kontakt ARISS dla Zespołu Szkół Technicznych (skrót: ZST) w Kole z Polski. Ma on być przeprowadzony z przebywającym na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, inżynierem lotu japońskiej agencji kosmicznej JAXA, Akihiko Hoshide (KE5DNI). Polska stacja Kolskiego Klubu Krótkofalowców SP3PGZ umieszczona w ZST będzie wołać OR4ISS około godziny 07:15 UTC, czyli 9:15 czasu lokalnego. Pytania do astronauty (uplink) mają być transmitowane na przemiennik radioamatorski SR3KH w lokatorze JO92hf i powinny być słyszalne na 438.800 MHz FM, natomiast odpowiedzi astronauty mają być słyszane nad całą Europą na 145.800 MHz FM.

PZK i Grupa ARISS Polska planuje wykorzystać platformę telewizji internetowej do emisji na żywo tego wydarzenia na stronie http://live.arisspolska.info.

Więcej informacji o ARISS po polsku i angielsku znajduje się na stronie
http://ariss.pzk.org.pl. Informacje opublikowane w języku polskim są dzięki
pracy wolontariuszy na rzecz ARISS w Polsce. Są to: Dominika Marucha i Agata
Maciejak, za co serdecznie dziękujemy, a innych chętnych zapraszamy do
współpracy.

ARISS jest międzynarodowym programem edukacyjnym obejmującym swoim zasięgiem agencje kosmiczne: NASA, Rosyjską Agencję Kosmiczną, ESA, CNES, JAXA i CSA oraz AMSAT i organizacje zrzeszone w Międzynarodowym Związku Krótkofalowców (IARU) z krajów biorących udział w programie.

ARISS oferuje uczniom szansę przeżycia ekscytującego doświadczenia – bezpośredniej rozmowy przez radio amatorskie z członkami załogi przebywającej na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nauczyciele, rodzice i społeczeństwa obserwują jak krótkofalarstwo i członkowie załogi ISS mogą wzbudzać zainteresowanie młodzieży nauką, techniką oraz chęć uczenia się.

Mentor ARISS Europa,
Koordynator ARISS w Polsce (PZK)
Armand Budzianowski (SP3QFE)

Tyle informacji na dzisiaj w tym nieco spóźnionym z przyczyn obiektywnych komunikacie.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,260,362 Unikalnych wizyt