PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3641 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 5
Użytkowników online: 1
RSS

KS-9. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 29.02.2012
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 29.02.2012
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Po posiedzeniu prezydium ZG PZK. Zakończyło się pierwsze w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK. Poniżej skrót najważniejszych spraw, którymi się zajmowaliśmy:

1.    Omówiono wersję II projektu budżetu PZK na rok 2012, podjęto uchwałę o przedłożeniu jej ZG PZK.
2.    Składki PZK. Na dzień 29.02.12 wpłacono 246 tyś zł na planowane 343 tyś na rok 2012.
3.    Podjęto uchwały o zwołaniu najbliższego Posiedzenia ZG PZK na dzień 14 kwietnia 2012 w Warszawie w Centrum Promocji Kultury Praga Południe. Początek to godzina 10.00.
4.    Konsultantem PZK ds. stacji bezobsługowych został Andrzej Hyjek SP3IYM.
5.    Konsultantem PZK ds. węzłów APRS został Tomasz Pyda SP8NCG
6.    Przedstawiono informację z przebiegu trwających 5 dni w siedzibie sekr. ZG PZK czynności kontrolnych prowadzonych przez inspektorów US1 w Warszawie. Oczekujemy na protokół oraz wystąpienie pokontrolne.
7.    Informacja o przebiegu przygotowań do XXI KZD PZK. Zarezerwowano Ośrodek Konferencyjny „Zacisze” w Łowiczu. Dokonano przedpłaty w wysokości 2500 zł. Stroną organizacyjną KZD zajmuje się komitet pod kierunkiem Jerzego SP3SLU.
8.    Dostosowano projekty Statutu PZK oraz regulaminów opracowanych przez Komisję Statutową po XVII KZD PZK do wytycznych delegatów na XIX NKZD. Dostosowania dokonał Dionizy SP6IEQ i w tej formie dokumenty zostaną przedstawione delegatom przed XXI KZD.
9.    Prezydium poleciło administratorowi uruchomić forum dyskusyjne PZK. Moderatorem forum jest Bogdan SP3IQ.
10.     Prezydium zapoznało się z relacją Tadeusza SP9HQJ z Walnego Zebrania Warszawskiego OT PZK.
11.     Prezydium zatwierdziło Akcję Dyplomową z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

2. Po WRC 2012 c.d.
Zgromadzenie Radiokomunikacyjne ITU odracza decyzję o likwidacji "przestępnej sekundy".
Genewa, 19 stycznia 2012 - Zgromadzenie Radiokomunikacyjne ITU doszło do
ważnej decyzji o odroczeniu rozwoju wzorca czasu ciągłego, aby uwzględnić obawy krajów, które korzystają z obecnego systemu przestępnej sekundy w ramach uniwersalnego czasu koordynowanego (ang. Coordinated Universal Time / UTC).
Decyzja została podjęta w celu zapewnienia, że wszystkie rozwiązania techniczne
zostały w pełni uwzględnione w dalszych badaniach dotyczących tej kwestii. Badania te będą obejmować dalsze rozmowy wśród członków ITU i innych
organizacji, które mają interes w tej sprawie, a całe zagadnienie zostanie skierowane pod obrady następnego Zgromadzenia Radiokomunikacyjnego oraz Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej - zaplanowanych na rok 2015.
Korekty wprowadzone w formie kroków jednosekundowych, znanych jako "sekundy przestępne", były wdrażane od 1972 roku, aby zrekompensować różnice w prędkości obrotu Ziemi w ramach uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).

Zaawansowane standardy IMT ogłoszone dla następnej generacji technologii mobilnej - zalecenie w sprawie specyfikacji ITU-R uzgodnione przez Zgromadzenie Radiokomunikacyjne

Genewa, 18 stycznia 2012 - Specyfikacja dla urządzeń przenośnych technologii nowej generacji (IMT-Advanced) - została uzgodniona w trakcie spotkania Zgromadzenia Radiokomunikacyjnego ITU w Genewie.
Po dokonaniu szczegółowej oceny według rygorystycznych kryteriów technicznych i operacyjnych, ITU ustalił, że "LTE Advanced" i "WirelessMAN-Advanced" powinny być urzędowo zatwierdzoną nazwą w formie "IMT-Advanced".

3. Coś dla nas. W nieoficjalnych materiałach po WRC 2012 w zakresie częstotliwości od 472-479 kHz w uwadze A123 jest zapis o przeznaczeniu wycinka tego pasma dla stacji amatorskich.

4. Współzawodnictwo SP Contest Maraton 2011.
Zakończono wpisywanie do krajowego współzawodnictwa SPCM ostatnich wyników zawodów krajowych za 2011 rok. Zestawienie zawiera wyniki stacji osiągnięte w zawodach, których wyniki zostały opublikowane zgodnie z regulaminem współzawodnictwa. Tabela wyników zawiera około 120 tysięcy komórek. Zakładając, tylko 50 procentowe ich wypełnienie, uzyskujemy imponującą ilość danych. W ostatecznej klasyfikacji będą wykazane tylko te stacje, które spełniły warunki regulaminowe, zostały sklasyfikowane minimum 5 razy w danej KAT. (QRP - 4). Po publikacji proszę o ewentualne uwagi i zauważone błędy.
Informacja Kazik sp9gfi

5. Walne zebranie Staropolskiego OT PZK (OT51).
Zarząd OT-51 na posiedzeniu w dniu 25.02.2012 podjął decyzję o zwołaniu NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU OT51 w celu wyboru delegatów na KZD PZK. Aby dotrzymać obowiązujących terminów zdecydowaliśmy, że Nadzwyczajny Zjazd OT51 odbędzie się jeszcze w marcu.
Jako miejsce i czas zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu OT51 przyjęto:
- czas - 17 marzec 2012 roku, godz. 10.00. Drugi termin o godz. 10.30
- miejsce - Ośrodek Wypoczynkowy "Brody" (adres: 27-230 Brody Iłżeckie, ul.
Starachowicka 35)
Artur SQ5TA

6. Walne Zebranie Pomorskiego OT PZK (OT09). Działając w trybie par.2 ust. 1 Ordynacji Wyborczej PZK uprzejmie zawiadamiamy, iż Zarząd POT PZK (OT09) podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK w dniu 13.03.2011 roku o godz. 18.00 w Gdyni celem wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Jednocześnie zapraszamy przedstawiciela Prezydium ZG PZK do udziału w Walnym Zebraniu POT PZK.
Z upoważnienia Zarządu POT PZK
Dariusz Mankiewicz SP2HQY
Prezes POT PZK

7. Walne Zebranie Białostockiego OT PZK (OT17). Zarząd Oddziału Terenowego PZK w Białymstoku (OT-17) zawiadamia, że w dniu 17 marca 2012 roku (sobota) w Sali Konferencyjnej CKB TITANIC w Białymstoku ul. Pogodna16D o godz. 9.45 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz.10.00 w drugim terminie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OT PZK w Białymstoku.
Tadeusz SP4GFG prezes BOT PZK

8. Po Walnym Zebraniu Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK.
 25 lutego br. o godz. 10.30 (w drugim terminie) w siedzibie ZG LOK przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK, w którym na łączną liczbę 283 członków Oddziału przybyły 34 osoby, co stanowiło niewiele ponad 12 %. Obrady sprawnie przeprowadził Marek SP5UAR wraz z Tomkiem SP5CCC, a w formie elektronicznej protokołował Jurek SP5BLD - zapis elektroniczny będzie niebawem możliwy do odsłuchania na RBI. Sprawozdanie z dwuletniej działalności aktualnego Zarządu OT złożył prezes Oddziału Jerzy SP5SSB informując zebranych o podejmowanych działaniach. Do głównych, ważniejszych przedsięwzięć należały:
- organizacja spotkań w Bemowie i „Wigilia 2011” integrujących lokalne środowisko,
- dobrze działające Okręgowe Biuro QSL pod kierunkiem Janusza SP5JXK,
- podejmowanie działań w sprawie lokalnych przemienników,
- realizacja technologii non profit, czego efektem było otrzymanie sprzętu komputerowego,
- realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Szkoła z pasją”, mającego na celu popularyzowanie krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży (główni animatorzy to SP5COC i SP5UAR),
- odbycie specjalistycznych szkoleń przez prezesa Oddziału Jurka SP5SSB m.in. z zakresu finansów i zarządzania co niewątpliwie przekładać się będzie na jakość pracy w Zarządzie Oddziału.

 Sprawozdanie finansowe złożył Marek SP5UAR zapoznając zebranych ze stanem finansów Oddziału, jak też z problemami, jakie wynikły z rażących zaniedbań ze strony poprzedniego skarbnika Oddziału tj. Roberta SP5XVY.

 Sprawozdanie złożył również przewodniczący OKR Zbigniew SP5HFS, zwracając uwagę m.in. na problemy lokalowe Oddziału, dezintegrację środowiska będącą wynikiem niefrasobliwych i nagannych zachowań dwóch przedstawicieli tegoż Oddziału, po czym złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla aktualnego składu Zarządu Oddziału. Zbigniew SP5HFS odczytał również formalny wniosek OKR o usunięcie z szeregów WOT PZK Roberta SP5XVY za działania na szkodę Oddziału. Działania te miały konkretny wymiar finansowy, jak też charakter niematerialny, polegający na osłabieniu wizerunku Oddziału w powszechnym odbiorze społecznym. W tej sprawie toczyła się ożywiona dyskusja, udzielono wyczerpujących informacji potwierdzających tezy zawarte we wniosku, po czym w wyniku tajnego głosowania zebrani wykluczyli Roberta SP5XVY z szeregów WOT PZK (25 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujących się).

 Zebrani, w głosowaniu tajnym, udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Oddziału. Ponadto zebrani podjęli uchwałę o stosowaniu w WOT PZK znowelizowanego Statutu PZK.

 W związku z rezygnacją części członków Zarządu Oddziału, przeprowadzono wybory uzupełniające, wybierając 3 nowych członków tj. Mariana – SP5CNA, Wandę – SP7IWA i Wojciecha – SP5DPD. Nowy Zarząd Oddziału ukonstytuował się w następującym składzie z podziałem na następujące funkcje :
- prezes – Jerzy SP5SSB,
- wiceprezes – Marian SP5CNA,
- sekretarz – Zenon SP5CNG,
- skarbnik – Wanda SP7IWA,
- członek Zarządu – Wojciech SP5DPD.
Zastępcami członków Zarządu Oddziału wybrani zostali:
- Henryk – SP5COY
- Janusz – SP5JXK
- Bolesław – SP5RML.
Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów PZK wybrani zostali :
- Jerzy – SP5SSB
- Tomasz – SP5CCC,
- Marek – SP5UAR.
Przedstawicielem Oddziału do ZG PZK wybrany został Marek SP5UAR.

 Dyskusja, odbywająca się w atmosferze wzajemnego poszanowania i życzliwości, nacechowana troską o dobro Oddziału i PZK, w sposób merytoryczny toczyła się wokół żywotnych spraw nurtujących nie tylko lokalne środowisko – dyskutowano m. in. o problemie antenowym, ochronie naszych interesów, obowiązkowej przynależności do PZK. Zwracano również uwagę na niedoskonałości organów decyzyjnych PZK, popełniane błędy, ale czyniono to w sposób niezwykle taktowny, bez agresji, tzw. „wycieczek osobistych”. Niezwykle wysoki poziom prowadzonej dyskusji, połączonej z wysoką kulturą osobistą wszystkich dyskutantów nie uszedł uwadze obecnemu na Zebraniu przedstawicielowi Prezydium ZG PZK Tadeuszowi SP9HQJ, który nie omieszkał o tym powiedzieć w swoim wystąpieniu. Zwrócił przy tym uwagę na poprawę jakości prowadzonych dyskusji w porównaniu z latami poprzednimi. Niezwykle przyjazna i koleżeńska atmosfera panowała w czasie całego zebrania i jest to dobry prognostyk na poprawę wizerunku Oddziału w odbiorze społecznym w kraju.

 Tadeusz SP9HQJ nie zdołał odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania, ale odniósł się do niektórych. Omówił aktualną sytuację w PZK m.in. w kontekście przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów PZK i koncepcji co do przyszłości związku. Stwierdził, że delegaci, w swej mądrości zbiorowej, określić muszą kierunki pracy PZK na najbliższe lata. Zadać sobie muszą podstawowe pytanie: czy zachować status quo w organizacji, czy też podjąć śmiałe wyzwania mające na celu wprowadzenie w życie standardów określonych między innymi w dokumencie pod nazwą „Strategia PZK”. Obecnie w oddziałach i klubach ścierają się różne poglądy w tej sprawie i czas pokaże w jakim kierunku pójdzie PZK. Tadeusz SP9HQJ zwrócił również uwagę na fakt, że w dobie powszechnie panującej komercji, PZK jako organizacja pozarządowa jest w trudnej sytuacji i zabiegać musi o zachowanie status quo, walczyć z wszelkiego typu barierami utrudniającymi uprawianie krótkofalarskiego hobby i w tym celu wskazana jest integracja całego środowiska, ponieważ wszelkie podziały utrudniają realizację tych zadań. W interesie całej organizacji leży skoncentrowanie wspólnych, zmasowanych działań mających na celu ochronę naszych interesów. Atmosfera panująca w czasie zebrania pokazała, że również w skali kraju możemy wznieść się ponad podziały i działać wspólnie dla dobra naszej organizacji.
Opracował: Tadeusz SP9HQJ – sekretarz PZK.

9. SPYL Contest.
Organizator Zawodów zaprasza do udziału w zawodach, które odbędą się w dniu 3 marca. Regulamin załączniku.

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK


Załącznik:

Regulamin Zawodów „SP YL Contest”

Regulamin zawodów organizowanych przez  ZG PZK i SP YL Club.

1. Do udziału w zawodach  zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych,
 klubowych (tylko operator YL) oraz nasłuchowców.
2. Zawody odbędą się w dniu 3 marca 2012 r. w godz. 6.oo-8.oo UTC.
3. Pasmo: 3,5 MHz  - zgodnie z obowiązującym podziałem pasma.
4. Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zalicza się łączności mieszanych.
5. Punktacja
   a/ Za nawiązanie łączności ze stacją klubową SP 9 PYL                                                         20 pkt
   b/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem będącą członkiem SP YL C     15 pkt
   c/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem nie będącą członkiem SP YL C 10 pkt
   d/ Za nawiązanie łączności z posiadaczem dyplomu SP YL C                                 5 pkt
   e/ Za nawiązanie łączności z kolegami krótkofalowcami radiostacji indywidualnych 1 pkt
      Stacje klubowe z operatorem OM nie będą klasyfikowane i nie mogą rozdawać punktów.
       Z każdą stacją można nawiązać jedno QSO bez względu na rodzaj emisji.
6. Wywołanie: na SSB: „wywołanie w zawodach YL”,  na CW: dla YL  „CQ OM”, dla OM „CQ YL”
7. Raporty.
     a. OMs: RS/T + numer kolejny łączności  od 001,                                      np. 59 001
     b. YLs: nie będące członkiniami SP YL C  RS/T  + numer kolejny + YL       np. 59 001YL
     c. YLs :będące członkiniami SP YL C  RS/T + numer kolejny + litera C        np.59 001C
     d. Posiadacze dyplomu SP YL C : RS/T + numer kolejny + litera A               np.59 001A

   Krótkofalowcy kobiety posiadające  znak nadawcy lub znak nasłuchowy mogą rozdawać punkty ze stacji klubowej przez podanie właściwego raportu.
 - pkty rozdawane są tylko z jednej wybranej opcji tzn. np OM nie może rozdawać pktów jako sumę OM + dyplom,
   a YL nie może rozdawać punktów jako sumę YL + dyplom.
8.Wynik końcowy: suma zdobytych punktów
                              
 Uwaga nasłuchowcy: każdy znak stacji pracującej w zawodach może być wykazany w dzienniku zawodów max. 3 razy zaś punkty daje tylko jedna (podkreślona) z dwóch stacji.

9. Klasyfikacja:
    A -  Radiostacje indywidualne kobiet krótkofalowców
    B  -  Radiostacje klubowe z operatorką kobietą
    C  -  Radiostacje indywidualne kolegów krótkofalowców
    D  -  Stacje nasłuchowe

10. Nagrody
     Za zajęcie od I do III miejsca wg klasyfikacji przewidziane są dyplomy, za I-sze miejsca puchary ufundowane przez Prezesa ZG PZK.
11. Dzienniki w formie cabrillo  prosimy przesłać w terminie do 30 marca 2012 r. e-mailem,
      na adres: sp9pkz@op.pl. Do logowania łączności można wykorzystać program DQR_Log  
     opracowany przez Marka SP7DQR , który jest do ściągnięcia ze strony : sp7dqr.waw.pl .
     Preferowane są logi w formie elektronicznej. Otrzymanie logów będzie potwierdzane przez organizatora.
     Można również przesłać logi papierowe listownie na adres:
Bożena Łacheta SP9MAT, skr. pocztowa 678,
     30-960 Kraków 1, lub OT PZK skr. pocztowa 606,  30-960 Kraków 1.

     Uwaga: stacje klubowe winny podać w zgłoszeniu znak operatorki (nadawczy lub SWL).
12. Wyniki zawodów zostaną opublikowane w terminie do 30 września 2012 r.

Uwaga: jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu „SP-YL-C” otrzymuje dyplom bez potrzeby oczekiwania na karty QSL i wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać Dyplom wystarczy przesłać wpłatę 7 zł na adres Klubu.

13. Komisja zawodów: SP9MAT i SP9CPS.
      Decyzje Komisji są ostateczne.

news: Ikonka_PDF_50px.jpgKomunikat w wersji pdf

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,244,708 Unikalnych wizyt