PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 7
Użytkowników online: 1
RSS

KS-48. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 30.11.2011
Opcje newsa
Komunikaty PZKnews: pzk.jpg

Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 30 listopada 2011 r

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. Poniżej aktualne informacje:

1. I Spotkanie Nestorów Krótkofalarstwa
     Z inicjatywy Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców 27 listopada br. o godz. 10.00 w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się I Spotkanie Nestorów Krótkofalarstwa, w którym wzięło udział ponad 60 osób posiadających co najmniej 25-letni staż krótkofalarski. Wśród uczestników spotkania były osoby, które swą krótkofalarską przygodę zaczęły już w latach 50 – tych ubiegłego stulecia. Celem spotkania była integracja śląskiego środowiska krótkofalowców, rozpoznanie oczekiwań, a w razie potrzeby udzielenie daleko idącej pomocy osobom w starszym wieku – zwłaszcza w sprawach antenowych i w zwalczaniu biurokratycznych barier utrudniających uprawianie tego wspaniałego hobby.

     W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele siemianowickich władz tj. Wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek, Przewodniczący Rady Miasta Adam Cebula, Członek Rady Miasta i Kierownik Domu Kultury „Chemik” Zbigniew Krupski. Obecny był również Przewodniczący Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wiesław Jaźwiec. Na spotkanie przybył Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Sekretarz PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ – mieszkaniec Siemianowic Śl., będący jednocześnie członkiem Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl. Sprawą medialną ze strony PZK zajął się Redaktor Naczelny Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK Jerzy Kucharski SP5BLD, przygotowując materiał filmowy i radiowy dla potrzeb RBI.

     Prowadzący Spotkanie Prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Siemianowicach Śl. Andrzej Marzec  SP9NWE, po powitaniu zebranych i wstępnej prezentacji zarządził uczczenie minutą ciszy pamięć ostatnio zmarłych  krótkofalowców. Zabierając głos Wiceprezydent Miasta Siemianowic Dariusz Bochenek zwrócił uwagę na ogromną i pozytywną rolę środowiska krótkofalowców w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, która dostrzegana jest i doceniana nie tylko przez społeczeństwo, ale również przez władze miasta, udzielające w miarę swoich możliwości pomocy temu ruchowi społecznemu. O pozytywnych aspektach oddziaływania krótkofalowców na kształtowanie dzieci i młodzieży w szkołach nie omieszkał wspomnieć Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Adam Cebula. Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby o wzajemnej, owocnej współpracy siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM z uczniami – kadetami klas o profilu policyjnym miejscowego Liceum Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich, gdzie dzięki krótkofalowcom utworzono sekcję strzelecką i propagowane są tam akcenty krótkofalarskie. Prezes PZK pogratulował pomysłodawcom i wykonawcom przedsięwzięcia podkreślając, że tego typa inicjatywa integruje lokalne środowisko krótkofalarskie, a dzięki temu można pokonywać różnego typu bariery poprzez udzielenie sobie wzajemnej pomocy. Przy okazji zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK.

     W dalszej części spotkania Prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR wręczył pamiątkowy grawerton Jerzemu Zajdzie SP9BGS za dotychczasową aktywność i zaangażowanie na rzecz PZK. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Jerzy Zajda 12 kwietnia 2010 roku z terenu Zespołu Szkół Technicznych w Katowicach – Piotrowicach, w ramach programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży ARISS, wraz z grupą młodzieży szkolnej pozytywnie zrealizował projekt polegający na nawiązaniu bezpośredniej łączności z załogą międzynarodowej stacji orbitalnej.
     Krótki rys historyczny śląskiego ruchu krótkofalarskiego na terenie Śląska przedstawił autor ciekawego opracowania Zbigniew Gala – Opalski SP9LDB. Z informacji przekazanych przez Zbyszka można się było dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy, zwłaszcza o okresie pierwszych  lat 50 – tych, kiedy to ruch krótkofalarski traktowany był przez ówczesne władze z niezwykłą ostrożnością i nie było wówczas sprzyjającego klimatu  do uprawiania tego hobby. Ożywienie krótkofalarstwa nastąpiło w późniejszych latach 60 – tych i 70 – tych.    Zabierając głos w dyskusji, Sekretarz PZK - Tadeusz Pamięta SP9HQJ, autor wydanej 2 lata temu monografii dotyczącej historii siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM zaapelował do zebranych o pomoc w zakresie materiałów historycznych dotyczących historii krótkofalarstwa na terenie Śląska i Zagłębia. Obecnie kol. Tadeusz SP9HQJ jest już niemal na półmetku wydania kolejnego opracowania – monografii, tym razem na temat piekarskiego Klubu Łączności SP9KRT w Piekarach Śl.. Kolejnym zamierzeniem Tadeusza jest wydanie publikacji obrazującej historię krótkofalarstwa na terenie Śląska i Zagłębia i jest zainteresowany wszelkimi informacjami dotyczącymi tej problematyki. W chwili obecnej posiada zbyt mało materiałów źródłowych, aby pokusić się o napisanie rzetelnego i obiektywnego opracowania w tej sprawie. Jest zatem prośba i apel Tadeusza o dostarczanie wszelkich materiałów historycznych, aby na tej podstawie zostało wydane kolejne opracowanie. Gra jest bowiem warta przysłowiowej świeczki, ponieważ będzie to inspirujący materiał wyjściowy dla następnych pokoleń krótkofalarskich. 

     Oddziałowy QSL Manager – Artur Służałek SQ9BDB zapoznał zebranych z zasadami dystrybucji kart QSL potwierdzających łączność w PZK i odniósł się do praktycznych aspektów opracowywania kart, w tym wymiarów i ich segregowania przed wysyłką do Centralnego Biura QSL w Bydgoszczy. Przy okazji podzielił się wiedzą co ilości i jakości przekazywanych kart.

     Prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR na spotkanie nie przybył z pustymi rękami. W imieniu Zarządu Głównego wręczył bowiem 5 egzemplarzy opracowania pt "Lwowski Klub Krótkofalowców. Zarys dziejów" otrzymanych w darze od Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC współautora tejże publikacji.  Otrzymali je najbardziej znani aktywiści śląskiego ruchu krótkofalarskiego. Wśród wyróżnionych tą publikacją znaleźli się między innymi: Andrzej Marzec SP9NWE – Prezes Śląskiego Oddziału Terenowego w Siemianowicach Śl.,
Eugeniusz Kurzeja SP9IIA – Prezes siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM oraz Maciej Kędzierski SP9DQY – wieloletni członek najwyższych władz PZK.

     W dalszej części spotkania głos zabrał między innymi Jacek Ziemniak SP9CSW przybliżając zebranym historię uruchomienia w latach 70 – tych pierwszego w kraju przemiennika UKF SR9E na Podzamczu i późniejsze jego losy, zwłaszcza w aspekcie stanu wojennego. W małych grupach zebrani wspominali dawne czasy, ożyły wspomnienia. Opowiadano o wielu przygodach, ciekawych epizodach związanych z uprawianiem krótkofalarskiego hobby. Na przestrzeni lat, w związku ze śmiercią, krótkofalarskie szeregi opuściło wielu znakomitych nadawców, których wspominali Nestorzy.

     Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, że w spotkaniu wziął udział znany powszechnie krótkofalowiec – podróżnik i żeglarz, kapitan jachtowy Janusz Słowiński SP9YI z Mierzęcic, który w czasie kolejnego rejsu cudem uszedł z życiem, kiedy to silny sztorm złamał maszt przygniatając Janusza. W ostatniej chwili straż przybrzeżna Chile ewakuowała Janusza z jachtu „Bona Terra”, który w chwilę później wraz z całym sprzętem zatonął w okolicy Przylądka Horn.

     Zebranie zakończyło się około godz. 14.00, choć wiele osób nadal pozostało w pomieszczeniach Domu Kultury „Chemik” kontynuując zaczęte wcześniej wątki. Wszyscy powrócili do domów niezwykle usatysfakcjonowani żywiąc nadzieję na dalsze tego typu spotkania.
Tadeusz Pamięta SP9HQJ

2. Komunikat Redakcji RBI PZK na 30.11.2011 r.
W  niedzielę 04.12.2011 r.  o godzinie 10.30 na QRG 3700 kHz zostanie nadany nowy program RBI. W programie  znajdzie się tylko reportaż radiowy z  Pierwszego Spotkania   Nestorów Krótkofalarstwa    Śląskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców.
Spotkane odbyło się 27.11. 2011 r. w Siemianowicach Śląskich w Domu Kultury „Chemik”.
Od  początku grudnia b.r. w/w program RBI /premiera/ będzie umieszczony na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego: www.rbi.ampr.org i będzie można  go wysłuchać w każdej chwili, po wejściu na portal RBI.
Później  na stronie internetowej RBI będzie umieszczony pełny zapis dźwiękowy Spotkania. Ten zapis dźwiękowy przekazany będzie słuchaczom, w całości,  bez żadnego montażu.
Przypominam słuchaczom RBI że od 16.10.2011 r. Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany jednorazowo, z terenowego QTH, w każdą niedzielę, o godzinie 10.30 czasu lokalnego na częstotliwości 3700 kHz.
Wszystkie inne emisje programu są próbne i nieregularne.
Poniżej stały harmonogramem emisji:
  • - o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja próbna, nieregularna/,
  • - o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz  +/- QRM /emisja stała/
  • - oraz o godzinie 22.30 L  w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja próbna nieregularna
Od października 2011 r. wszystkie programy RBI są nadawane z terenowych QTH.
Redakcja RBI prosi o raporty słyszalności programu nadawanego na falach krótkich. Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 oraz tel. komórkowy +48 607928029. Poczta mailowa: sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.pl
W programie jest nadawany, od kilku lat serwis informacyjny RBI zawierający bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Te, nadesłane przez słuchaczy informacje, są umieszczane w programie i na stronie internetowej www.rbi.ampr.org.
W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program dla słuchaczy w kraju jest nadawany na falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak wyżej.
Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD. 

3. Award Manager PZK. Dotychczas pełniący funkcję Award Managera Kol. Andrzej SQ7B podał się do dymisji i zaprzestał swojej działalności.
Prezydium wyraża Kol. Andrzejowi podziękowanie za wzorowe prowadzenie spraw dyplomowych PZK, za aktywność w opracowywaniu i wydawaniu nowych dyplomów PZK oraz pracę na rzecz wizerunku naszej aktywności dyplomowej w całym środowisku krótkofalarskim.

W związku z powyższym prezydium ZG PZK ogłasza konkurs na Award Managera PZK. Award Manager powinien realizować następujące zadania:
  •     prowadzenie weryfikacji zgłoszeń i wydawanie dyplomów PZK
  •     edycja informacji tematycznych na portalu PZK ze specjalnością dyplomy
  •     pomoc w promowaniu akcji dyplomowych organizowanych przez PZK i OT PZK
  •     współpraca z Klubami stowarzyszonych w PZK ze specjalnością dyplomy  
Zgłoszenia oraz zapytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres Bogdana SP3IQ Wiceprezesa PZK sp3iq@pzk.org.pl oraz adres Piotra SP2JMR sp2jmr@pzk.org.pl.
Do czasu powołania nowego Award Managera zgłoszenia na dyplomy proszę przesyłać do sekretariatu ZG PZK.

4. ŁOŚ 2012 JUŻ BLISKO...  Miło nam poinformować że odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiego Spotkania Krótkofalowców  ŁOŚ 2012. Zebrani na nim przedstawiciele klubów SP7KED i SP9KDA przedstawili zadania jakie przed nami stoją oraz sprawy które już udało się załatwić. Celem poprawy zaopatrzenia dokonano zmiany firmy kateringowej na lepszą i tańszą. Zgodziliśmy się też z zasugerowaną przez firmę zmianą posiłku na bigos który w warunkach wysokiej temperatury wydaje się być bezpieczniejszy, ponadto oczywiście ogólnodostępne, tradycyjne dania barowe oraz napoje. Przewidujemy też identyfikatory i pamiątki zjazdowe. Szczegółowo omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa i odwiedzin osób postronnych których jest coraz więcej i bywa, że są kłopotliwe. Nadal nie przewidujemy żadnych wcześniejszych zgłoszeń ani opłat dla wszystkich uczestników spotkania. Zapewniamy miejsca na polu namiotowym, miejsce na anteny, parking, bezpłatny posiłek, prelekcje na ciekawe tematy, giełdę, część artystyczną i rozrywkową, wystawy,  tradycyjne ognisko oraz dobrą pogodę. Serdecznie zapraszamy 25 - 27 maja 2012 i do zobaczenia w Jaworznie k. Wielunia na granicy okręgów SP6,SP7 i SP9.
SP9KDA i SP7KED

5. Walne zebrania OT
•    Jarosławskiego OT PZK (OT35). Zebranie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011 roku (środa) o godz. 17,00 lub w drugim terminie o godzinie 17.15 w Sali Ślubów ul. Rynek 6 – parter.
Vy 73! SP8AUP prezes JOT PZK (OT35)
•    Zachodniopomorskiego  Oddziału  Terenowego  PZK  /OT-14/  w   Szczecinie odbędzie  się  17 grudnia 2011r.  o godz.   10.15.  /sobota/  na terenie Uniwersytetu  Szczecińskiego  w Wydziale  Biologii  przy ul. Wąskiej  7
W proponowanym porządku zebrania:
Wybór  nowego  Zarządu  ZOT  PZK, Komisji  Rewizyjnej  ZOT PZK,  oraz  Delegatów  na Zjazd Krajowy PZK.
Zapraszam  przedstawiciela  Prezydium ZG  PZK  w imieniu  Zarządu.
Vy 73! Janusz  SP1TMN  prezes  ZOT  PZK  /OT-14/

6. Reminiscencje po podpisaniu listu intencyjnego.
 
http://www.tvrelax.pl/s/f/player.swf?&vdo=/v/201111_053.flv&advert=/v/r-wiadomosci.flv&autoplay=true&sound=80&tracker=informacje/wiadomosci/3215 llink do relacji TV z okazji podpisania listu intencyjnego.
POZDRAWIAM Robert SP3SLD

7. Posiedzenie prezydium ZG PZK. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 2 grudnia br. w Bydgoszczy w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK. Planowany początek posiedzenia to godz.11.00. W programie projekt budżetu na 2012, Strategia dla PZK,  oraz sprawy bieżące.

8. Grudniowe QTC

W ostatnim już w tym roku numerze MK QTC każdy czynny w eterze krótkofalowiec znajdzie jak zawsze dużą porcję pożytecznych wiadomości operatorskich. Godnym polecenia materiałem są dwa artykuły dot. pracy z młodzieżą. Pierwsze o Szkolnym kole Radiotechnicznym w Piastowie, drugi o klubie SP3PKC, który podobną działalność ma trwale wpisaną do swojego programu. Warto przeczytać, jak środowiska chętnych krótkofalowców mogą promować nasze hobby i jak świetnie potrafią zainteresować młodzież. Ten cykl rozpoczyna serię tekstów jakie w ramach podjętych wspólnie z PZK zadań pn. Krótkofalarstwo? Ależ to bardzo proste!.
Dla entuzjastów zawodów krótkofalarskich polecam lekturę i analizę wyników CQ WW DX CW Contest, CQ WW160 Meter Contest i SP-QRP Contest. Godnym uwagi jest również zapowiedź zmian we wszystkich regulaminach zawodów organizowanych przez Zespół PGA. Najważniejsza to dodanie do wymienianych grup kontrolnych numeru kolejnego łączności. Rozwiązanie takie sprawi – jak zakładają organizatorzy – zdecydowanie podniesienie rangi rozgrywek, nakładając na wszystkich uczestników obowiązek starannego nadawania i odbioru. O tym i o wielu jeszcze innych sprawach przeczytać będzie można w grudniowym wydaniu MK QTC.

Życzę miłej lektury – sp2fap

Skrócony spis treści
213.000 QSOs stacji T32C
225 lat Diecezji Tarnowskiej – dyplom
244 Kraje w jeden tydzień
500 kHz dla krótkofalowców
66.000 QSOs OJ0X
ARISSat-1 kończy swoją misję
Bez „Oświęcimskich”
Brawo Rumunia
Check log w zawodach
Daylight QSO
Dobry Klub SP3PKC
DX Serwis ma już 25 lat
Dyskretne anteny typu delta
Dziecięcy kontakt z ISS
Ham Radio w Rodzinie Adamsów
Happy New Year 2012 – spotkanie noworoczne
HB9STEVE
ISS UHF Radio Amateur Station Packet
Jubileuszowy dyplom z UK
Kalendarz zawodów
Konferencja ARISS w kole
Krótkofalarstwo? Ależ to bardzo proste!
Malpelo Island wczoraj i dziś
Mayanmar na PSK31   
NetHam
Nowa szata dyplomu SP-CFF
O SSTV w Internecie
Ostatni PGA-TEST
Pułapka…
Ratunkowa sieć HS0AC
Regulaminy zawodów krajowych HF i VHF+
Regulaminy zawodów międzynarodowych HF i VHF+
Sposób na gimnazjalistę…
Telegram ze 118 tysiącami słów! 
Trzeba to przetrenować
WFF & SPFF Info
Wyniki CQ WW 160 Meter Contest (CW i SSB)
Wyniki CQ WW DX CW Contest 2010
Wyniki SP QRP Contest
Zawody PGA w nowym wydaniu

9. NKP OSTATNI RAZ
W grudniu (17.12.2011) już po raz ostatni rozegrane zostaną zawody NKP Contest, PGA-TEST i PGA-DIGI-TEST wg dotychczasowych zasad. Zachęcam do udziału, ponieważ wynik może mieć wpływ na rezultat w Klasyfikacji Generalnej.

10. PGA CONTEST
Od nowego 2012 roku wszystkie zawody organizowane przez Zespół PGA
rozgrywane będą wg nowej formuły. Dodatkowo wymieniane będą numery kolejne łączności oraz wprowadzona została nowa grupa klasyfikacyjna - ASSISTED. Obowiązek numerowania łączności nakłada konieczność nowego skonfigurowania używanych dotychczas programów logujących. Warto dokonać tego wcześniej aby być dobrze przygotowanym do tych zawodów.
Wymagana będzie wymiana: RS(T) + numer QSO + skrót PGA, przy czym numer
łączności i skrót PGA muszą byc zapisywane w logu bez żadnej spacji,
np. 599 001EL09, 599 003LW01, 59 002WM01 itp. Regulamin najbliższych
zawodów wg nowej formuły - PGA-TEST 2012 opublikowany będzie w
styczniowym wydaniu MK QTC oraz na portalu PGA-ZAWODY.

11. Nagroda dla SP5HEN. Konkurs "Mazury Cud Natury" odbył się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jury w składzie: Piotr Korzeniewski (przewodniczący), Katarzyna Michalak i Irena Piłatowska-Mądry, przyznało:
I nagrodę Ewie Michałowskiej SP5HEN za audycję "Szlakiem błękitnej nostalgii", przygotowaną przy współpracy Wiesława Paszty SQ5ABG
Nagrody wręczył pan Radosław Zawadzki, Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a gratulacje złożyli także Prezes KRRiT Jan Dworak i Prezes Zarządu Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski.
Celem konkursu "Mazury Cud Natury" była prezentacja w reportażach i dokumentach radiowych regionu warmińsko-mazurskiego, a w szczególności jego walorów turystycznych i kulturalnych. Udział w konkursie mogli wziąć wszyscy reportażyści rozgłośni regionalnych radia publicznego w Polsce, ogólnopolskich programów Polskiego Radia oraz Studia Reportażu i Dokumentu, a także twórcy niezależni. Trzeba też pamiętać, że pracowała  w tym roku stacja okolicznościowa z Olsztyna SN0N7W propagująca Mazury.
Pozdrawiam
Wiesław SQ5ABG

Tyle informacji na dzisiaj!
Vy 73! Bogdan SP3IQ i Piotr SP2JMR prezes PZK


 


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,280,131 Unikalnych wizyt