PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3646 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

KS-45. Komunikat sekretariatu ZG PZK na 10.11.2010
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat sekretariatu ZG PZK na dzień 10 listopada 2010
news: pzk.jpgWitam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. Poniżej aktualne informacje:

1. Posiedzenie prezydium ZG PZK na 9.11.10. Posiedzenie rozpoczęto o godz.15.00.
Obecni: Zdzisława Szawarska SP5SJU gość, Jerzy Szawarski SP5SSB Prezes WOT gość, Andrzej Buras SQ7B Award Manager PZK gość, Sławomir Chabiera SP2JMB skarbnik PZK, Bogdan Machowiak SP3IQ wiceprezes PZK, Jan Dąbrowski SP2JLR wiceprezes PZK, Tadeusz Pamięta SP9HQJ sekretarz PZK, Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK.
W pierwszej części posiedzenia prezydium udzieliło głosu zaproszonym gościom tj Andrzejowi SQ7B oraz Jerzemu SP5SSB. Koledzy Ci poruszyli nurtujące ich problemy oraz zagadnienia do rozwiązania przez prezydium ZG PZK.
W czasie posiedzenia przyjęto następujące uchwały:

  1. Prezydium zatwierdziło jako oficjalne dyplomy PZK nowe dyplomy zgłoszone przez Award Managera tj. „Prefixy SP” oraz „Digi SP”.

2. Prezydium podjęło uchwałę o całkowitym zwolnieniu z opłat dyplomów SN0HQ.
Zwolnienie dotyczy również nie członków PZK.

3. Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o odwieszeniu wszystkich osób dotychczas zawieszonych na forum dyskusyjnym na www.pzk.org.pl z dniem 11 listopada 2010.
Uchwałę tę podjęto mając na względzie zbliżające się Święto Niepodległości RP oraz kończący się rok jubileuszowy 80 lat PZK.

4. Prezydium Podjęło uchwałę w sprawie uczestnictwa w kosztach reprezentacji naszego członka w kontekście kolejnej sprawy SP6AKZ toczącej się przed Sądem Administracyjnym w Opolu.

5. W sprawie o prawo do postawienia anteny na budynku spółdzielczym Kol. Tomasza Skolimowskiego SQ6LAL prezydium podjęło uchwałę o nie refundowaniu poniesionych kosztów ponieważ sprawa ta nie byłą przedmiotem wcześniejszych uzgodnień pomiędzy zainteresowanym, a PZK oraz to, że koszty te nie były kosztami reprezentacji.

6. Prezydium zgodnie ze statutem PZK podjęło uchwały: o przekazaniu radiostacji R-140 na samochodzie Star 660 dla klubu SP2KRS w Grudziądzu oraz o przekazaniu radiostacji R140 wraz z samochodem Star 660 kol nr 5820PL0296713 kol. Krzysztofowi Adamczykowi SP6JIU członkowi zespołu SN0HQ.

7. Prezydium po rozpatrzeniu kandydatur na tę funkcję podjęło uchwałę o powołaniu Kol. Barbary Machowiak SQ3VB na funkcję Redaktora Naczelnego Krótkofalowca Polskiego.

8. Prezydium powołuje na funkcję koordynatora akcji krótkofalarskiej z okazji EURO 2012 Kol. Waldemara Sznajdera 3Z6AEF prezesa Dolnośląskiego OT PZK.

9. Prezydium ZG PZK przyjęło rezygnację kol. Grzegorza Krakowiaka SP1THJ z funkcji QTH managera PZK oraz prowadzącego Polski Callbook.

10. Prezydium powołuje na funkcję prowadzącego Polski Callbook kol. Pawła Bogubowicza SQ6OXK powierzając w. wym. jednocześnie funkcję QTH- managera PZK.

W czasie posiedzenia Sławek SP2JMB skarbnik PZK omówił sytuację finansową PZK oraz konieczne korekty do projektu budżetu PZK na 2011 r.
Na skutek wykorzystania środków z OPP przez OT, ilość środków na kontach PZK została w ostatnim okresie wyraźnie zmniejszona. Na dzień 9.11.2010 na kontach PZK jest łącznie 36.361 zł, co zabezpiecza podstawowe potrzeby związane z funkcjonowaniem PZK. W związku ze zmniejszeniem wpływu środków na OPP za rok 2009, prezydium skorygowało projekt budżetu PZK na 2011 o kwotę 35.000 zł.

Prezydium omówiło sprawę kont bankowych OT zgodnie z realizacją uchwały ZG PZK z 12.06.2010 dotyczącej ujednolicenia systemu kont. W związku z powyższym OT PZK nieposiadające osobowości prawnej oraz niemające kont w banku Nordea SA lub nieposiadające ich w ogóle, prześlą do sekretariatu dane osób upoważnionych do obsługi zakładanych kont w Nordea S.A. Pozostałe działania podejmie sekretariat ZG PZK w porozumieniu z opiekunem kont w Nordea SA O/ Bydgoszcz. Konta zgodnie z powyższą uchwałą ZG PZK mają funkcjonować od 1 stycznia 2011 r.

W części posiedzenia dotyczącej spraw sportowych prezydium zapoznało się z:

·    Informacją o HST (VII Mistrzostwach R1 IARU).
Relację z zakończenia HST przekazał Bogdan SP3IQ. Informacje o ich rozpoczęciu i przebiegu przekazał Piotr SP2JMR. Prezydium stwierdziło, że na podstawie otrzymanych relacji oraz obserwacji własnych VII Mistrzostwa Reg I IARU w Szybkiej Telegrafii należały do jednych z najlepiej zorganizowanych krótkofalarskich imprez sportowych w SP.
Komitetowi organizacyjnemu z Alfredem Cwenarem SP7HOR na czele prezydium ZG PZK przekazuje słowa najwyższego uznania za wzorową organizację tej prestiżowej imprezy sportowej.

·    Publikacją wyników zawodów. Bogdan SP3IQ omówił problemy wynikające z niekonsekwencji dot. publikacji wyników zawodów przez ich organizatorów. Podejmowane są działania, aby wyniki zawodów były publikowane w pierwszej kolejności w przeznaczonym do tego miejscu na portalu PZK, niezależnie od komunikatów klasyfikacyjnych.

·    Sprawą kalendarza zawodów krajowych na 2011. Bogdan SP3IQ poinformował o zaawansowaniu prac przygotowawczych do publikacji kalendarza na 2011 w grudniu 2010. Zwrócił także uwagę na pozytywne akcenty współpracy LOK-PZK dotyczące publikacji informacji o imprezach sportowych organizowanych przez LOK.

Posiedzenie zakończono o godz. 20.30. (Piotr SP2JMR)

2. Skrócony spis treści ŚR12/2010

 
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Yaesu FT-DX5000 (2)
RADIOKOMUNIKACJA: Anteny HF
ANTENY: Prawda o SWR
ŁĄCZNOŚĆ: Nie(nowy) obowiązek prawny
PREZENTACJA: Radiostacja R-137
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
RADIO RETRO: Radiostacja AW4/AH1
WYWIAD: Założyłem firmę Netpol, Mój kontakt z IARU
HOBBY: Przydatne urządzenia krótkofalarskie
DIGEST: Fabryczne i amatorskie nowości
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady
RYNEK I GIEŁDA
 
3. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 12/2010

40 lat SP8KKM- relacja SQ9AOL
Sesja RM w Jarosławiu
25 lat SP3KWA
VII Mistrzostwa w HST
Walne zebrania OT 20 i OT 25
Zjazd PK UKF
Ciekawostki i informacje
Krótkofalarstwo polskie po II wojnie światowej.
S.K.

Dziękuję Karolinie Piszczatowskiej SQ5LTZ za pomoc w redagowaniu kolejnych trzech numerów Krótkofalowca Polskiego po rezygnacji Wiesława SQ5ABG z funkcji redaktora Naczelnego KP. Piotr SP2JMR.

4. Szkolenie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Oleśnie
. Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia Oleskiego Starostwa zorganizował szkolenie dla kierowników wszystkich i instytucji z terenu powiatu odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych.
Tym razem odbyło się ono w miejscowości Kępowizna w dolinie Warty w dniach 28,29.10.2010. Miejsce jak się okazało bardzo charakterystyczne bo zupełna dziura radiowa, brak zasięgu wszystkich sieci komórkowych i tylko jeden program TV do tego słabo widoczny.
Szczególne zainteresowanie uczestników wzbudziła zatem prelekcja na temat łączności kryzysowej do jakiej zaproszony został prezes Oleskiego Klubu Krótkofalowców Marek SP9UO. Jeżeli nie ma komórek to co tu w tym miejscu zrobią amatorzy to pytanie było słychać już od wieczora dnia poprzedniego a komentarze do tego były naprawdę różne.
Już na samym początku wystąpienia rozmowy jednak ucichły bo jak się okazało łączność da się nawiązać choć antenę trzeba umieścić w rogu pomieszczenia, pod sufitem a otwieranie Wieluńskiego przemiennika samą nośną jest pomysłem na tą okoliczność zbawiennym i chwała za to jego konstruktorowi Pawłowi SP7NJR. Nawiązano kilka QSO między innymi z kolegami z Sieradza, Opola i Wielunia a dobrą jakość transmisji potwierdzili wszyscy uczestnicy którzy nawet nie kryli swojego zdziwienia. Kolejny pokaz to łączność na falach krótkich gdzie ogromne zainteresowanie wzbudziły stacje zagraniczne z Dani, Portugali i Rosji. Zebrani zostali również poinformowani o otrzymanym za pośrednictwem PZK samochodzie terenowym z r. stacją R 140, agregatami prądotwórczymi itd. który sprawny czeka w jednej z remiz Ochotniczej Straży Pożarnej. Pytań zadawanych przez uczestników szkolenia było bez liku a na koniec odbyło się uroczyste podpisanie umowy o wzajemnej współpracy na wypadek klęsk żywiołowych pomiędzy Starostą Oleskim a Oleski Klubem Krótkofalowców. Wszyscy otrzymali na pamiątkę karty qsl klubu SP9KDA wydrukowane nakładem Oleskiego Starostwa a całość doczekała się sporego odzewu w lokalnych mediach.
Marek SP9UO

5. Global SET 13 Nov 2010
Gorąco zachęcam wszystkich krótkofalowców do udziału w Międzynarodowych Ćwiczeniach Łączności Kryzysowej które odbędą się już w najbliższą sobotę 13 listopada 2010 r. w godzinach 11.00 - 15.00 czasu lokalnego. Ćwiczenia będą odbywały się na częstotliwościach przeznaczonych do łączności kryzysowej (Centre-of-Activity /CoA) lub w ich okolicach w pasmach 80, 40, 20, 17 oraz 15 metrów (+/-QRM).
Zbliżający się Global SET jest inny od dotychczasowych, ponieważ nie wiąże się z aktywowaniem wszystkich stacji na świecie w tym samym czasie - zamiast tego w ramach ćwiczeń przewiduje się uaktywnienie stacji zgodnie z ich czasem lokalnym. Oznacza to, że niektóre stacje będą oczekiwać na wyjście w eter Regionalnych stacji HQ, aby przekazać im właściwe wiadomości, co zmniejszy możliwość wystąpienia międzyregionalnych zakłóceń. Więcej informacji na ten temat na stronie http://emcom.pzk.org.pl/

Rafał Wolanowski SQ6IYR EmCom Manager PZK
Konsultacja: -Paweł Zakrzewski SP7TEV, Marek Garwoliński SQ2GXO

6. Powodziowe podsumowanie wiosny / lata 2010
.
Tegoroczna wiosna oraz lato przyniosły liczne powodzie, które dotknęły wiele polskich miast i miejscowości. Czas ten był sprawdzianem jak my krótkofalowcy realnie jesteśmy przygotowani do działań w takich sytuacjach. Wiemy, że w niektórych regionach kraju skutecznie działały amatorskie sieci łączności, swoimi działaniami wspomagając służby profesjonalne.
W związku z tym proszę wszystkie kluby, sieci łączności, stowarzyszenia oraz indywidualnych krótkofalowców, którzy brali udział w działaniach związanych z łącznością kryzysową o zdanie relacji z tamtych wydarzeń. Na podstawie wszystkich zebranych materiałów powstanie podsumowanie działań krótkofalowców na terenie SP w roku 2010 r. Mile widziane również spostrzeżenia i obserwacje radioamatorów, którzy nie brali czynnego udziału w akcjach ratunkowych. Opracowanie jakie powstanie zostanie przesłane m.in. do Prezydium ZG PZK oraz koordynatora łączności kryzysowej I Regionu IARU. Materiały proszę przesyłać na adres sq6iyr@o2.pl

Amatorskie 73!
EmCom Manager PZK
Rafał Wolanowski SQ6IYR

7. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych: POLSAT +, CANAL + CYFRA+ oraz N i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
 Program KRÓTKOFALOWCY BIS po każdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe premierowe wydanie programu w niedzielę 14.11.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Będzie to 30 minutowy reportaż telewizyjny z Jarosławia, ukazujący unikalną i wymierną współpracę krótkofalowców Oddziału Terenowego PZK z lokalną Władzą Samorządową.
 Współpraca jest godna upowszechnienia w innych oddziałach terenowych na obszarze całego kraju.
 Przypominam, że program K BIS jest zawsze zamieszczany w TV INTERNET na portalu www.videoexpres.plzaraz po każdej premierowej emisji w TV EDUSAT. Informuję jednocześnie, że TV EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną i nie jest ona kodowana.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha ATV SP6ARR www.videoexpres.pl

8. Oświadczenie. Poniższe jest wynikiem wystąpienia adwokata reprezentującego Pana Roberta Luśnię SP5XVY w sprawie przeciwko PZK. Stanowi ono potwierdzenie braku złej woli ze strony PZK przy publikacji przedmiotowego materiału. „Stowarzyszenie Polski Związek Krótkofalowców przeprasza Kol. SP5XVY za opublikowane w komunikacie z dnia 1 września 2010 r. nieprawdziwych i obraźliwych treści autorstwa SP5ELA, naruszających dobre imię Kol. SP5XVY w środowisku krótkofalarskim”.
Scan wystąpienia Pana Mecenasa znajdzie się niebawem na portalu PZK w dziale download.
Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK

9. S.K.
SP4FH s.k.
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 listopada 2010 zmarł nagle w wieku 51 lat Janusz Lewczuk SP4FH. Koleżeński o olbrzymiej wiedzy, nigdy nie odmawiający nikomu swojej bezinteresownej pomocy konstruktor. Zawsze pogodny i umiejący słuchać innych.
Pogrzeb odbył się 6 listopada 2010.

Przyjaciele: Marek SP4MPB
Jacek SP4TKO
Krzysztof SP7DCS

SP5ANG s.k.
Z żalem informuję że w miniony piątek zmarł nasz forumowy kolega zapalony CB-sta jak i krótkofalowiec Marek Grzeszczyk SP5ANG, znany wszystkim jako MarekG lub Marek Praca. Członek Praskiego Oddziału Terenowego PZK. Informację otrzymałem bezpośrednio od jego żony Ani, która poprosiła mnie o umieszczenie tej informacji na forum. Kiedy będą znane jakieś dodatkowe szczegóły dotyczące pogrzebu poinformuję Was o tym.

Radek SQ5RDJ

SP2CMB s. k.
Z przykrością informuję, że w dniu 9.11.2010 r. w Chojnicach po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój ojciec Franciszek Graczyk SP2CMB, założyciel i prezes chojnickiego radioklubu SP2KFW. Jeszcze dwa miesiące temu można go było po raz ostatni usłyszeć w eterze, gdy chwilowa poprawa samopoczucia pozwoliła Mu na wykonanie kilku łączności. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się piątek 12 listopada 2010 r. o godz.10.30 w kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym w Chojnicach.

Leszek Graczyk, SQ2DYF

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,260,511 Unikalnych wizyt