PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3646 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 14.07.2010
Opcje newsa
Komunikaty PZKKomunikat Sekretariatu ZG PZK na 14 lipca 2010
Images: pzk.gif
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje;

Na listę odbiorców „Komunikaty sekretariatu ZG PZK” dostają się niestety listy osób nieuprawnionych, nie będących osobami funkcyjnymi w prezydium ZG PZK, ani też pracownikami sekretariatu ZG PZK. Co gorsza osoby te są często są niedoinformowane, a jedynym celem jaki im przyświeca jest przedstawienie w złym świetle PZK i osób funkcyjnych. W związku z tym proszę wszystkich odbiorców komunikatów o traktowanie tego typu listów jako „spam”. (HF80JMR)

1.    WRTC 2010 - czyli wyniki „Olimpiady Krótkofalarskiej” David Sumner K1ZZ, Sędzia Główny WRTC, ogłosił zwycięzców World Radiosport Team Championships (WRTC 2010):
* złoty Medal (I): R32F: Vladimir RW1AC i Alexey RA1AIP
* srebrny medal (II): R33A: Tonno ES5TV i Toivo ES2RR
* brązowy medal (III): R33M: Dan N6MJ i Chris KL9A
* najlepsza stacja na SSB: R33A (co najmniej 35% QSO's musiało być na CW).
* najlepsza stacja na CW: R33L (co najmniej 35% QSO's musiało być na SSB).
*Najwięcej mnożników: R33A - 389 mnożników.
O organizację WRTC 2014 starają się USA i Bułgaria.
73, de SP9BRP

PS. Nasz kolega Wiesław SP4Z był w składzie komisji sędziowskiej mistrzostw. W którymś z następnych komunikatów postaram się przekazać Jego relację z tej krótkofalarskiej olimpiady.

2. Audycje w PR. Podaję do komunikatu informacje o audycjach o krótkofalarstwie:
1. Program I PR godzina 20:09, 21 lipiec 2010 - audycja Ewy SP5HEN – reportaż z ŁOŚ-ia 2010.
2. Program I PR godzina 20:10 07 sierpnia 2010 - prowadzący Krzysztof Michalski na żywo w studiu Ewa SP5HEN, Wiesław SQ5ABG i Rafał SQ5RAK. Audycja o Błyskawicy i książce (w przeddzień rocznicy jej uruchomienia) i o krótkofalarstwie też.....
Pozdrawiam Wiesław SQ5ABG

3. SN5PAT. Od poniedziałku 19 lipca odbywać się będą warsztaty PAT i krótkofalarstwo organizowane przez KG Policji. Ponownie będzie pracowała stacja SN5PAT. W warsztatach bierze udział kilku wolontariuszy członków PZK. Warsztaty odbędą się w Otrębusach. PZK jest jednym z współorganizatorów tego przedsięwzięcia. W załączniku program PAT.

4. Posiedzenie prezydium ZG PZK z 7.07.10. Prezydium w dniu 7 lipca br zajęło się następującymi sprawami:
- przyjęto informację o zaawansowaniu realizacji budżetu za 5 miesięcy 2010 r. Wynosi ona 35%. W związku z tym budżet PZK nie jest zagrożony
- Prezydium zapoznało się z dokumentacją z zebrania założycielskiego „Wirtualnego OT PZK” (VOT-OT73). Zgodnie z § 33 pkt3 Statutu PZK prezydium postanawia przedstawić Zarządowi Głównemu PZK projekt uchwały o zatwierdzeniu powstania nowego OT PZK. Prezydium apeluje do Grupy inicjatywnej nowego OT o zmianę nazwy z „Wirtualny” na inną.

- Na wniosek Wiesława SQ5ABG Managera ds. mediów PZK oraz redaktora Naczelnego „Krótkofalowca Polskiego” podjęto uchwałę o przedłużeniu okresu zdobywania dyplomu z okazji 80. lecia PZK i 85. lecia IARU do końca roku 2010. Prezydium postanawia ogłosić ten fakt na portalu PZK.

- Podjęto uchwałę o możliwości przekazania otrzymanego z MON sprzętu tj. radiostacji R140 i R137 na samochodach Star 266 i Star 660 ich obecnym użytkownikom.

 - Prezydium po przeanalizowaniu warunków przyznawania OH PZK oraz Medalu im. Barci Odyńców postanawia odznaczyć klub SP5ZIP „Medalem im. Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa”. Główną zasługą klubu jest wieloletnie krzewienie krótkofalarstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Uchwałę podjęto w oparciu o informacje i wystąpienia zainteresowanego oraz Zarządu WOT (OT25).

 - Prezydium przyjęto regulamin użytkowania subdomen dla Oddziałów Terenowych PZK. Regulamin będzie w najbliższych dniach opublikowany na portalu PZK.

 - Omówiono przygotowania do XIX NKZD na 4 września 2010. Sprawy logistyczne powierzono Wiesławowi SQ5ABG

 - Prezydium wystąpi do ZG o nadanie OH PZK kol. Wiesławowi SP8NFZ oraz dla kol. SP8MI. SP8OON, SP8AQA.

 - Prezydium ogłasza konkurs na folder dokumentujący 80 lat PZK oraz rok jubileuszowy 2010. Wyboru właściwego projektu dokona komisja. Prezydium oczekuje zgłoszeń także chętnych do pracy tej komisji. Za najlepszy projekt przewiduje się specjalną nagrodę.

- Prezydium wyraża zgodę na dofinansowanie projektowanego spotkania SP5 w Twierdzy Modlin we wrześniu 2010.Projekt zgłosiła Kol. Karolina SQ5LTZ sekretarz OT 37.

5. Lipiany 2010. Zgodnie z zapowiedzią w dniach 10-11 lipca br na plaży miejskiej w Lipianach odbył się XXV Jubileuszowy Piknik Eterowy Lipiany 2010. Pikniki Eterowe w Lipianach mają swoją tradycję. Odbywają się z przerwami od ponad 30 lat. Jest to owoc zaangażowania w integrację naszego środowiska ze strony Bronka SP1RWU i prawie całej Jego rodziny oraz kolegów – członków klubu SP1KZO. Na uroczystym otwarciu byli obecni przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego, Pan Burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski, Pan Mariusz Przybylski Przewodniczący Rady Miasta Lipiany, Kierownik biura ZW LOK w Szczecinie Pan Antoni Hopsas. PZK było reprezentowane przez Janusza SP1TMN prezesa Zachodnio-Pomorskiego OT PZK (OT14) oraz przez moją skromną osobę (SP2JMR). Były gratulacje, dyplomy, puchary i grawertony zarówno dla organizatorów jak i gości. Ok. godz. 17.00 do grona gości dołączył prezes ZW LOK Pan Jan Sylwestrzak, z którym prowadziłem wielogodzinne rozmowy na temat zacieśnienia współpracy pomiędzy LOK i strukturami PZK, szczególnie chodziło mi o wsparcie działalności klubowej i rozwój w klubach utożsamiających się z Ligą Obrony Kraju. Piknik obfitował w liczne atrakcja zarówno dla krótkofalowców jak ich rodzin. W czasie pikniku przez ten dość obszerny teren przewinęło się ponad 200 krótkofalowców z prawie wszystkich okręgów SP. Nie zabrakło też przyjaciół z Niemiec z Hansem Jurgenem Hahnem DM2CNE na czele w tym członków klubu DL0PCK ze Schwedt. Szersza relacja i fotoreportaż znajdzie się w Krótkofalowcu Polskim nr 9/2010.

6. Komunikat wakacyjny Redakcji Radiowego Biuletynu Informacyjnego na 14.07.2010 r
. Redakcja RBI informuje słuchaczy, że od niedzieli 18.06.2010 r. na stronie Internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org będzie możliwość wysłuchania wywiadu, którego udzielił Ewie Michałowskiej SP5HEN Prezes PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR podczas Spotkania Krótkofalarskiego ŁOŚ 2010.
Ten nowy program RBI/premiera na falach krótkich/ był wyemitowany już w dniu 04.07.2010 r. o godzinie 8.00 i 10.30 L na QRG 3700 kHz oraz o godzinie 22.30 L na częstotliwości 3701 kHz oraz w dniu 11.07.2010 o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz.
      Redakcja przypomina, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany zgodnie ze stałym harmonogramem w każdą niedzielę, niestety tylko z małą mocą 50-100 W:
      o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja próbna/,
o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz /emisja stała/lub 7095, 7125 kHz +/- QRM /emisja próbna/ oraz o godzinie 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja próbna/.

     W okresie wakacyjnym, od 18.07.2010 r. do 30.09.2010 r., Radiowy Biuletyn Informacyjny będzie nadawany nieregularnie pod znakiem SP5PRW z Grodziska Mazowieckiego lub z terenowego QTH pod znakami SP5PRW/4, SP5PRW/5.
     Redakcja RBI prosi o raporty słyszalności programu nadawanego małą mocą na falach krótkich. Telefon do Redakcji RBI: +4822 7242380 oraz tel. komórkowy +48 607928029. Poczta mailowa: sp5bld@poczta.onet.pl i sp5bld@wp.plInformacje do programu RBI proszę przesyłać na w/w adresy mailowe.

 Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany wakacyjny serwis informacyjny RBI zawierający bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez zainteresowanych programem słuchaczy. Redakcja czeka na takie informacje. Zwłaszcza na informacje związane z wakacyjną działalnością radiową. Te wszystkie, nadesłane przez słuchaczy informacje, będą umieszczane w wakacyjnym programie RBI oraz również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego http://www.rbi.ampr.org Do tej pory, takie informacje wakacyjne, niestety nie nadchodzą do Redakcji RBI.
Wszystkim Kolegom życzę ponownie udanych, radosnych i słonecznych wakacji. VY73!
Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD.
 
7. Spotkanie w Woli Okrzejskiej (OT20 PZK). W dniu 11 lipca 2010 roku miało miejsce drugie już spotkanie krótkofalowców w Woli Okrzejskiej zorganizowane przez OT20 (Lubelski Oddział PZK). Pierwsze odbyło się w roku 2009 w dniu 18 lipca. Bezpośrednim organizatorem obu spotkań była grupa krótkofalowców z Łukowa kierowana przez Krzysztofa SP5KP. Program spotkania w dniu 11 lipca 2010 roku, które miało miejsce w dworku Henryka Sienkiewicza obejmował: wręczenie Złotych Odznak Honorowych PZK i Odznaki Honorowej PZK dla członków OT20, zamknięcie i podsumowanie I Krajowych Zawodów Radiostacji Amatorskich ”Quo Vadis 2010” oraz bieżące sprawy organizacyjne OT20 PZK.
  W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób. Oprócz krótkofalowców z OT20 obecni byli członkowie innych oddziałów (z SP2 i SP5) a także Natalia UR3PHG z Kowla. W Muzeum Henryka Sienkiewicza gościł nas i pełnił rolę gospodarza Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej- Pan Antoni Cybulski. Ponadto uczestniczyli: Wice – Starosta pow. Łukowskiego Pan Henryk Lipiec wójt Gminy Krzywda – Pan Jerzy Kędra; Radni z Gminy Krzywda: Panowie Zbigniew Wojtasiewicz oraz Stanisław Stachurski. Spotkanie zainteresowało lokalne mass-media, uczestniczyli: Telewizja MASTER z Łukowa oraz redaktor TYGODNIKA SIEDLECKIEGO. Obecny był także Wiceprezes ZG PZK Kol. Jan SP2JLR.
   Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia Złotych Odznak Honorowych PZK przyznanych przez ZG PZK Kolegom: Andrzejowi – SP8BWR oraz Henrykowi – SP8DHJ.Odznakę Honorową PZK otrzymał Marek SP8WQX. Ceremonii odznaczenia wyróżnionych odznakami dokonał zaproszony na tę uroczystość Kol. Jan SP2JLR – Wiceprezes ZG PZK.
   W dalszej części spotkania Krzysztof SP5KP podsumował wyniki I Krajowych Zawodów Radiostacji Amatorskich „Quo Vadis 2010”. Wzięło w nich udział 192 nadawców co jest niewątpliwą zasługą organizatorów zawodów, którzy bardzo skutecznie informowali o ich przygotowaniu; godnym podkreślenia jest fakt, iż wszyscy uczestnicy zawodów nadesłali logi. Jak pokazuje praktyka rzadko się to zdarza. JanekSP2JLR – Wiceprezes ZG PZK, Krzysztof – SP5KP – organizator zawodów oraz Jerzy SP8HPW – Prezes OT 20 PZK wręczyli nagrody za I miejsca w poszczególnych kategoriach oraz bardzo starannie przygotowane dyplomy. Dyplomy za wsparcie zawodów otrzymali również sponsorzy w tym wójt Gminy Krzywda – Pan Jerzy Kędra; Radni z Gminy Krzywda: Panowie Zbigniew Wojtasiewicz oraz Stanisław Stachurski oraz Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – Pan Antoni Cybulski. Rozlosowano wśród uczestników zawodów 25 nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów. Szczegółowe wyniki zawodów QUO VADIS 2010 wraz z listą zdobywców nagród rzeczowych są dostępne na portalu http://sp5kp.w.interia.pl/QUO_VADIS_2010/favorite.htm
W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście – Wice-Starosta powiatu łukowskiego Pan Henryk Lipiec, Wójt Gminy Krzywda- Pan Jan Kędra, Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza Pan Antoni Cybulski oraz Wiceprezes ZG PZK Kol. Jan SP2 JLR. Na zakończenie części oficjalnej Prezes OT20 PZK -Jerzy SP8HPW wręczył licencję SWL nowemu członkowi OT20.
Część nieoficjalna spotkania odbyła się w parku okalającym dworek. Było miejsce na rozmowy, często między osobami, które dawno nie widziały się, organizatorzy zadbali także o poczęstunek dla gości, a zainteresowani mogli uzupełnić stan posiadania na mini-giełdzie.(SP5KP, SP8HPW).

8. Skrócony spis treści ŚR8/2010: Jak zwykle „Świat Radio” przedstawia wiele ciekawych i unikatowych informacji. Poniżej za Redakcją ŚR przedstawiam informację o zawartości sierpniowego numeru tego miesięcznika.

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Alinco DX-SR8E
RADIOKOMUNIKACJA: Radiotelefony WHF/UHF (1)
ANTENY: Redukowanie zakłóceń antenowych
ŁĄCZNOŚĆ: Radiopławy EPIRB, Modulacja CB-Radia
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i oddziałów PZK
RADIO RETRO: Radionamiernik Lorenz
WYWIAD: Radiotelefony Motoroli, Stowarzyszenia krótkofalarskie
HOBBY: Generator sygnałowy S53MV, Praca terenowa na UKF
DIGEST: Supernowości HGF/VHF/UHF
DYPLOMY: Rok Chopinowski
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

 KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 8/2010
Ham Radio 2010
80 lat PZK, 40 lat SP8PEF, 25 lat SPYLC
Historia krótkofalarstwa cz V
Informacje SP1-SP9
Apel o pomoc dla krótkofalowców
EmCom Manager informuje
Doktrynerzy i krótkofalowcy
Silent Key’s

9. Komunikat programu KRÓTKOFALOWCY BIS.
Społeczna Redakcja cyklicznego programu o krótkofalowcach, prócz emisji w TV INTERNET na www.videoexpres.pl nadaje regularnie premierowe emisje via TV EDUSAT co drugą niedzielę miesiąca o godzinie21.00 z jakością studyjną, na satelicie HOT BIRD 9 oraz na platformach cyfrowych; POLSAT +, CANAL + N,i prawie we wszystkich telewizjach kablowych w Polsce.
 Program KRÓTKOFALOWCY BIS po kazdym premierowym wydaniu, jest w kolejną następną niedzielę powtarzany o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 Najbliższe wydanie w niedzielę 18.07.2010r. o godzinie 21.00 czasu polskiego.
 W programie letnia relacja między innymi z historycznej Radiostacji Gliwice, wizyta w Zieleńcu miejscu najbliższego Zjazdu Mikrofalowego w dniach 12-15 sierpnia br oraz zapowiedź cyklicznego Zjazdu Klubu OTC w dniach 27-29 sierpnia br, tym razem w Księżych Młynach.
 Program K BIS jest zawsze zamieszczany w TV INTERNET zaraz po każdej premierowej emisji w EDUSAT na portalu www.videoexpres.pl
Informuję jednocześnie, że EDUSAT jest jedyną w Polsce stacją edukacyjną. Proszę pamiętać, że nie jest kodowana.
Autor i redaktor programu
Henryk Pacha, ATV SP6ARR
www.videoexpres.pl

Tyle informacji na dzisiaj.
Pozdrawiam upalnie Piotr SP2JMR prezes PZK.


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,260,509 Unikalnych wizyt