PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 1
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK na dzień 27.01.2010
Opcje newsa
Komunikaty PZK
 Images: pzklogo2.gifKomunikat sekretariatu ZG PZK na 27.01.2010

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Poradnik antenowy.
Po ogłoszeniu w Komunikacie i na stronie PZK zaproszenia do współpracy przy opracowaniu Poradnika antenowego zgłosiło się kilku Kolegów gotowych do współpracy. W chwili obecnej w skład zespołu wchodzą, w kolejności okręgów: Robert SP1EGN, Mariusz SQ3MVE, Janusz SP4IRX, Paweł SP5MNC, Mietek SQ5RTT,  Dionizy SP6IEQ, Wiesław SP7MJK, Wiesław SP8SW oraz Artur SQ9NIP.
W ramach prowadzonych prac planuje się opracowanie dwóch poradników o roboczych tytułach i wstępnych zakresach opracowań:
1. Poradnika antenowego dla krótkofalowców obejmującego główne działy:
 • ·    Krótkofalarstwo a zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna kraju.
 • ·    Prawo telekomunikacyjne a krótkofalarstwo.
 • ·    Prawo budowlane a krótkofalarstwo.
 • ·    Prawo Ochrony Środowiska a krótkofalarstwo.
 • ·    Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe.
2. Poradnika dla nie krótkofalowców ( urzędników, sąsiadów itd.) obejmującego główne działy:
 • ·    Co to jest krótkofalarstwo.
 • ·    Na czym polega prowadzenie łączności.
 • ·    Jak rozchodzą się fale.
 • ·    Jak oddziaływają stacje amatorskie na środowisko.
 • ·    Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm człowieka.
 • ·    Krótkofalarstwo a wymagania prawne.
Jeżeli ktokolwiek z Kolegów pragnie uczestniczyć  w pracach zespołu, ma ciekawy pomysł i chce go osobiście zrealizować w ramach tych opracowań zapraszam do współpracy. Wszelkie informację proszę kierować na adres e-mailowy: sp6ieq@vp.pl
73’s Dionizy SP6IEQ

2. OSEC. Od początku grudnia 2009 trwają prace wdrożeniowe Onlineowego Systemu Ewidencji Członków PZK. System umożliwia prowadzenie szybkiej informacji o członkach PZK, o opłacaniu składek, a także wszelkich informacji o oddziałach PZK, składzie ich zarządów, oraz o innych osobach funkcyjnych przy zarządach OT. To można już zobaczyć w zakładce „Oddziały PZK on line”.  Dane tam są wprowadzane przez sekretarzy OT lub inne osoby upoważnione przez ich zarządy. Umożliwia to prawie natychmiastowe i bezpośrednie nanoszenie zmian np. w adresach elektronicznych czy numerach telefonów kontaktowych.
Docelowo z naszego portalu zniknie plik o nazwie „oddziały PZK”,  a także listy członków PZK sporządzane na podstawie list przesyłanych do sekretariatu ZG PZK.
Wprowadzenie tego systemu nastąpiło na wyraźne życzenie prawie całego środowiska.  Całkowite jego wdrożenie znacząco usprawni przepływ informacji o członkach oraz o strukturach PZK.
O wprowadzeniu systemu zostali poinformowani skarbnicy i sekretarze zarządów oddziałów PZK, na początku grudnia ub. r. Podobne systemy opracowali i testowali już Bogdan SQ1FTB z OT 22 oraz Marek SP8WQX z OT20.  Zbliżony system był oferowany PZK także przez Irka SQ5MX. Uchwała prezydium ZG PZK  o wprowadzeniu go właśnie w tej postaci była związana z potrzebą prowadzenia ewidencji na serwerze opłacanym przez PZK. To z kolei jest związane z odpowiedzialnością PZK wynikającą z ustawy o GIODO.
Dziękuję  Markowi SP8WQX oraz Irkowi SQ5MX, Aleksandrowi SP2UKA i Bogdanowi SP3IQ serdecznie dziękuję za cenne sugestie i podpowiedzi, które pomogły w opracowaniu założeń do systemu. Specjalne podziękowania należą się byłemu już administratorowi naszego portalu www.pzk.org.pl Grzegorzowi SP1THJ, który go opracował i obecnie pracuje nad jego wdrożeniem. Pełne wdrożenie systemu (wpis danych) zależy już teraz tylko od skarbników i sekretarzy OT. (SP2JMR)

3. Sprostowanie informacji po Posiedzeniu Prezydium ZG PZK w dniu 17 stycznia 2010. W imieniu Zarządu OT-01 zgłaszam stanowczy protest przeciw rozpowszechnianiu przez sekretariat ZG PZK fałszywych informacji zawartych w ostatnim komunikacie z dnia 20.01.2010, cyt.:
"Zebrani z niepokojem i smutkiem  przyjęli informację o wszczęciu postępowania sądowego na wniosek Kolegi Jurka SQ6FHP przeciwko Zarządowi OT Nr 01 PZK we Wrocławiu o wykluczenie Go z szeregów PZK – sprawa ta stanowi precedens w PZK "
Informacja ta jest całkowicie nieprawdziwa, bowiem kol. SQ6FHP utracił członkostwo w PZK na własne życzenie, wskutek nieopłacenia należnej składki członkowskiej za I/2009 ( Statut PZK z 18.05.2008 - rozdział III par.7 punkt 1b ). Wielka szkoda, że Kolega Tadeusz przed napisaniem tekstu komunikatu nie zapytał się mnie  lub kogokolwiek z naszego zarządu OT-01 o stan faktyczny, a powielił fałszywą informację rozsiewaną przez SQ6FHP na wszelkich możliwych forach.
Przekazana w komunikacie informacja szerzy tylko zamęt wśród członków PZK a nas ( zarząd DOT ) i mnie osobiście  oskarża o jakieś niecne działania, wobec czego stanowczo domagam się sprostowania tej informacji w najbliższym komunikacie.
Zarząd OT-01 nie wykluczył kol. SQ6FHP z szeregów członków PZK !
Więcej w sprawie SQ6FHP napisałem do Prezesa ZG PZK, Piotra SP2JMR.
73-Staszek SP6BCC- prezes OT-01

4. Przepraszam Kol. Stanisława SP6BCC
.  Nie korygowałem informacji otrzymanej po prezydium, jest to mój błąd. Znam sprawę i wiem doskonale, że nikt Kol. Jurka SQ6FHP nie pozbawiał członkostwa w PZK. Konflikt dotyczy wzajemnych rozliczeń po rezygnacji Jurka SQ6FHP z funkcji skarbnika Dolnośląskiego OT PZK.
Zarząd OT nie zaliczył na poczet składki członkowskiej na PZK środków wyłożonych przez Jurka po jego rezygnacji z funkcji skarbnika. Środki te były przez Niego wydatkowane na koszty przesyłki materiałów i dokumentów skarbnika z Ziębic do Wrocławia. Zarząd OT motywuje swoją decyzję niepełnym rozliczeniem się byłego skarbnika z dokumentacji na rzecz OT. Zaznaczam, że jeśli chodzi o finanse OT01 wszystko zostało dokonane prawidłowo.
W tej trudnej sprawie nie ma winnych. Może zabrakło po prostu koleżeńskiego podejścia nawzajem do siebie właściwego ludziom dobrej woli, którymi przecież jesteśmy. (SP2JMR)

5. XIX NKZD. W dniu wczorajszym zakończyło się głosowanie elektroniczne nad uchwałą o zwołaniu XIX Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZK. Łącznie zagłosowało 31 na 38 członków ZG PZK. Zjazd powinien się odbyć 27 lutego o ile nie zaistnieją specjalne okoliczności. Uchwała o zwołaniu XIX NKZD będzie prawomocna w dniu 9 lutego 2010 .

6. Spotkanie noworoczne w Klubie Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.    W ostatni piątek tj. 22 stycznia br. o godz. 17.00 r. w Domu Kultury „Chemik” odbyło się spotkanie noworoczne członków i sympatyków Klubu Łączności SP9KJM, w którym uczestniczyło prawie 50 osób. Swoją obecnością zebranie zaszczycił wiceprezydent Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Krupski. Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach reprezentował dyrektor Zarządu Ryszard Kasprzak wraz z Barbarą Karge. W spotkaniu wziął również udział prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Siemianowicach Śl. Ryszard Seręga. Władze Polskiego Związku Krótkofalowców reprezentowali: Tadeusz Pamięta SP9HQJ – sekretarz Zarządu Głównego  oraz Jacek Kawa SP9JCN – prezes Śląskiego Oddziału Terenowego PZK.
     W krótkim sprawozdaniu, prezes Klubu Łączności Eugeniusz Kurzeja – SP9IIA złożył relację z działalności Klubu za rok poprzedni, jak też zapoznał zebranych z planem zamierzeń na rok bieżący i stwierdzić należy, że miał się czym pochwalić, ponieważ klub ten od lat przoduje w podejmowaniu wielu ciekawych przedsięwzięć krótkofalarskich.
    Wiceprezydent Miasta Siemianowic Śl. Dariusz Bochenek, wysoko oceniając dokonania siemianowickich krótkofalowców, podziękował im za dotychczasową aktywność nie tylko dla swego środowiska, ale również dla dzieci i młodzieży, jak też mieszkańców miasta. Wg D. Bochenka każda pasja wzbogaca człowieka, ponieważ pasjonat intensywnie pracuje nad sobą, rozwija się na wielu płaszczyznach i jest bardziej przyjazny innym osobom, a środowisko siemianowickich krótkofalowców od lat zajmuje znaczące miejsce w grupie najbardziej aktywnych organizacji społecznych miasta.
     Również prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK Ryszard Kasprzak zwrócił uwagę na niezwykłą aktywność tego środowiska, podkreślając, iż jest to najbardziej prężne ogniwo LOK – owskie na terenie miasta i jednocześnie najbardziej aktywne w województwie. W ubiegłym roku siemianowiccy krótkofalowcy zorganizowali między innymi centralne zawody wieloboju łączności w Kucobach koło Olesna, a podobne zawody zamierzają zorganizować w czerwcu br. Doskonalenie operatorskie oraz zawody sportowo – obronne dla dzieci i młodzieży od lat stanowią stały element pracy tego środowiska.
     Gospodarz obiektu, a jednocześnie przedstawiciel samorządu lokalnego Zbigniew Krupski nie omieszkał zwrócić uwagi na fakt, iż przeprowadzka Klubu Łączności z ulicy Pszczelniczej do Domu Kultury „Chemik” to obopólny sukces, ponieważ od tego momentu ożywiło się życie kulturalne w DK „Chemik” i przybywa tu coraz więcej osób. Z. Krupski chwali sobie to środowisko radiowców, które otwarte jest na różnego typy inicjatywy kierownictwa Domu Kultury, jak też samo to zaskakuje otoczenie coraz bardziej śmiałymi inicjatywami.
     Również prezes TKKF Ryszard Seręga w samych superlatywach wyrażał się o aktywistach klubowych, którzy chętnie zapewniają łączność w czasie różnego typu przedsięwzięciach sportowych organizowanych na terenie miasta i udzielają daleko idącej pomocy. W podziękowaniu za wzorową współpracę wręczył On prezesowi Klubu okolicznościowy dyplom pochwalny.
     Sekretarz PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK, kierunkami pracy Prezydium i ZG PZK między innymi w kontekście obchodów 85 – lecia IARU i 80 – lecia PZK, jak też przygotowań do Zjazdu Krajowego PZK w lutym br., na którym zostanie uchwalony nowy statut PZK, znacznie ułatwiający procesy decyzyjne oraz zapewniający większe oszczędności organizacji. Przy okazji odniósł się do współpracy pomiędzy PZK a LOK i na przykładzie Klubu SP9KJM zwrócił uwagę na fakt wzorowej współpracy pomiędzy tymi organizacjami – z pożytkiem dla obu organizacji. Klub SP9KJM wraz z ZW i ZM LOK od lat organizuje wspólne przedsięwzięcia np. w  ubiegłym roku zorganizowano w Kucobach Kolo Olesna ogólnopolskie zawody wieloboju łączności – podobne zawody zostaną zorganizowane w czerwcu br.
     Spotkanie noworoczne stanowiło doskonałą okazję do udekorowania Odznaką 65 – lecia Ligi Obrony Kraju trzech aktywistów klubowych tj. Jana Szczepanka SP9GDI , Zenona Hernasa SP9ERT oraz Ryszarda Kaczora SP9WZH. Wielu aktywistów klubowych otrzymało okolicznościowe dyplomy pochwalne.
     Jak co roku, tak również i tym razem, nie mogło zabraknąć lampki szampana i wzniesiono toast za pomyślność Klubu na cały rok. Po części oficjalnej i poczęstunku nastąpiły długie Polaków rozmowy …..
Opracował : Tadeusz Pamięta SP9HQJ 

Tyle informacji na dzisiaj .
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,270,327 Unikalnych wizyt